• Reklama w procesach konkurencji

Reklama w procesach konkurencji

 • Autor: Robert Nowacki Marian Strużycki redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-395-2
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 238/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 44.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja stanowi aktualne kompendium wiedzy uwzględniające najnowsze badania z zakresu zarządzania reklamą i jego wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstwa, które wypełnia lukę poznawczą dotyczącą rozpoznania wzajemnych relacji, jakie zachodzą pomiędzy tymi zagadnieniami. Zespół autorów skoncentrował swoją uwagę na różnych aspektach tego procesu: zjawiskach konkurencji i konkurencyjności, międzynarodowym kontekście prowadzenia działań reklamowych, przebiegu procesów reklamowych w przedsiębiorstwie oraz zagad­nieniach postrzegania reklamy wśród jej odbiorców, spinając je odniesieniami do tendencji rozwojowych rynku reklamowego.

Zawarte w publikacji rozważania obejmują zarówno zagadnienia teoretyczne poświęcone wskazanej problematyce, jak i praktycznie nawiązujące do szeroko zakrojonych badań empirycznych polskich przedsiębiorstw. Niezwykle ważnym walorem tej monografii jest przywołanie i analiza wyników badań empirycznych przeprowadzonych na grupie 608 przedsiębiorstw, a dotyczących realizowanych w nich procesów zarządzania działalnością reklamową.

Spis treści:

Wprowadzenie
Robert Nowacki, Marian Strużycki
 
Rozdział 1. Konkurencja jako obszar działań reklamowych – podstawy i uwarunkowania
Marian Strużycki
 
1.1. Ogólna charakterystyka związków zarządczych konkurencja – reklama
1.2. Operacyjne aspekty konkurencji jako pole działań reklamowych
1.2.1. Kapitał intelektualny a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa jako pole działań reklamowych
1.2.2. Rola idei zrównoważonego rozwoju w procesach konkurencji
1.3. Reklama jako ogniwo zintegrowanej informacji rynkowej
1.4. Czynniki konkurencyjności uwzględnianie w skali przedsiębiorstwa – podstawy i komentarz do wyników badań
1.4.1. Ogólne wyznaczniki wzrostu roli środków reklamowych
1.4.2. Wybrane wyniki badań wraz z komentarzami
 
Rozdział 2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw a ich konkurencyjność – kontekst skuteczności marketingowej
Katarzyna Bachnik
 
2.1. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw jako strategia rozwoju w dobie globalizacji
2.1.1. Globalizacja, internacjonalizacja, konkurencyjność
2.1.2. Sposoby wchodzenia na rynki zagraniczne a wybór strategii marketingowej
2.1.3. Wyzwania związane z ekspansją na tle konkurencyjności gospodarki
2.2. Kulturowe determinanty działań marketingowych na rynkach międzynarodowych
2.2.1. Różnorodność kulturowa a sfera marketingu
2.2.2. Wpływ czynników kulturowych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa a osiąganie przewagi konkurencyjnej
2.2.3. Polska specyfika kulturowa
2.2.4. Czynnik kulturowy a skuteczność promocji
2.2.5. Znaczenie przekazu reklamowego w warunkach umiędzynarodowienia w opinii przedsiębiorstw

Rozdział 3. Procesy zarządzania działalnością reklamową w przedsiębiorstwach
Robert Nowacki
 
3.1. Zarządzanie działalnością reklamową
3.2. Przesłanki i cele działalności reklamowej w przedsiębiorstwach działających na rynku polskim
3.3. Identyfikacja docelowego audytorium odbiorców reklamy
3.4. Kształtowanie budżetu reklamowego
3.5. Wybór mediów i środków reklamy
3.6. Projektowanie przekazów reklamowych
3.7. Efekty działań reklamowych w opinii menedżerów
3.8. Wpływ działań reklamowych na konkurencyjność przedsiębiorstw
 
Rozdział 4. Reklama jako narzędzie zmiany zachowań konsumpcyjnych
Małgorzata Radziukiewicz
 
4.1. Współczesne przeobrażenia w konsumpcji
4.2. Postrzeganie reklamy w społeczeństwie
4.2.1. Ogólna postawa wobec reklamy
4.2.2. Preferencje wobec reklamy
4.2.3. Techniki prezentacji reklamy
4.2.4. Reklama a zachowania nabywców na rynku
4.2.5. Reklama jako narzędzie konkurencji rynkowej
 
Rozdział 5. Tendencje rozwojowe rynku reklamowego w Polsce
Robert Nowacki
 
5.1. Zmiany w strukturze podmiotowej rynku usług reklamowych
5.2. Usługi reklamowe i ich jakość
5.3. Nakłady na działalność reklamową w mediach
5.4. Bariery działalności reklamowej przedsiębiorstw na rynku polskim
5.5. Perspektywy rozwoju reklamy w Polsce i jej wykorzystania w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw w opinii podmiotów rynkowych
 
Zakończenie
Robert Nowacki
 
Bibliografia

» Anna Dąbrowska, Handel Wewnętrzny nr 2/2011 »


Prof. dr hab. Halina Szulce Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu:

Recenzowane opracowanie jest pracą oryginalną i bardzo cenną. Na podstawie budzących podziw, obszernych badań empirycznych zdiagnozowano znaczenie reklamy dla pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, wskazując na istniejące w tym zakresie bariery o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Badania przeprowa­dzono zarówno wśród konsumentów, jak i, niezmiernie rzadkie, także wśród dużej reprezentacji przedsiębiorstw. Wyniki opisywanych badań i jasny sposób ich prezen­tacji, a także wysoki merytoryczny poziom opracowania, gwarantują, że będzie to cenny materiał nie tylko dla pracowników nauki zajmujących się tą problematyką, lecz także, a może przede wszystkim, dla kadry menedżerskiej. Opracowanie to wypeł­nia bowiem z wielkim powodzeniem lukę występującą w obszarze badań znaczenia reklamy w procesach konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku polskim.

Robert Nowacki
doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Szkoły Głównej Handlowej, adiunkt w Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, wykładowca przedmiotów marketingowych w szkołach wyższych. Współautor podręczników oraz autor szeregu artykułów i opracowań z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, reklamy i badań marketingowych.

Książki tego autora

Marian Strużycki redakcja naukowa

Profesor Katedry Zarządzania poprzednio wieloletni pracownik SGPiS ? SGH, a ostatnie 13 lat także Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Były Dziekan Wydziału Handlu SGPiS, a następnie prorektor ? pierwszy zastępca Rektora. Wieloletni kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Handlowych, a następnie dyrektor Instytutu Ekonomiki i Obrotu Towarowego i w ostatnich latach kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Kolegium Zarządzania i Finansów SGH ? Dziekan założyciel w/w Kolegium. Wieloletni kierownik Studiów Doktoranckich kolejnych pięciu edycji.
Równolegle z pracą w Uczelni pracownik naukowy Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji i przez 20 lat dyrektor tego Instytutu. Przez 40 lat Redaktor Naczelny dwumiesięcznika naukowego Handel Wewnętrzny.
Promotor 32 wypromowanych doktorów specjalizujący się w problematyce zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania zasobami. organizacją reklamy, teorią i praktyką konkurencji, kreowaniem pozytywnych postaw menedżerskich itp.
Pełnił liczne funkcje społeczne i zawodowe jako przewodniczący Rad Naukowych lub Członek Zespołów Badawczych. W ostatnich latach przewodniczący Rady Nadzorczej PHU Elmet, wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia, członek Kapituły Godła Promocyjnego ?Teraz Polska", członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich i inne.
Jest członkiem honorowym Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Autor ponad 60 recenzji rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i w przewodach profesorskich. W ostatnim dziesięcioleciu wydał zespołowych i współautorskich 6 monografii i 2 podręczniki z podstaw zarządzania. ?Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami ? uwarunkowania europejskie", ?Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu", ?Reklama w przedsiębiorstwie".
Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymał wielokrotnie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiada liczne odznaczenia państwowe i resortowe tj.: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Zasłużony Nauczyciel PRL, Krzyż Kawalerski, Krzyż Oficerski oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, a także wyróżnienia takie jak: zasłużony dla Warszawy, zasłużony dla Białegostoku, zasłużony Pracownik Handlu, zasłużony dla Spółdzielczości.Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane