• Public relations. Wizerunek. Reputacja. Tożsamość

Public relations. Wizerunek. Reputacja. Tożsamość

 • Autor: Wojciech Budzyński
 • Wydawca: Poltext
 • ISBN: 978-83-7561-291-2
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 298
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 44.90 zł

  40.41 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

PR nie ma ostatnio dobrej prasy. Kojarzony jest bowiem z manipulowaniem informacją, czasem wręcz z kłamstwem,
a często z tzw. czarnym PR-em. Zarazem firmy, rządy i wszelkie inne organizacje muszą posiąść umiejętność skutecznego komunikowania się z klientami oraz obywatelami. I o tym właśnie jest książka.

Celem autora jest przekazanie wiedzy, w tym wyników najnowszych badań, na temat public relations i wizerunku firm. Książka ma formę praktycznego przewodnika działań PR w zakresie współpracy z prasą oraz innymi mediami, komunikacji wewnętrznej i komunikacji kryzysowej, sponsoringu, lobbingu, wprowadzania zasad ładu korporacyjnego oraz innych działań wpływających na kształtowanie pożądanego wizerunku.


Działania public relations cały czas się zmieniają, ponieważ zmieniają się media. Rewolucyjne okazało się rozpowszechnienie internetu, a później portali społecznościowych. Sprowadzenie public relations do przedsięwzięć realizowanych wyłącznie w internecie byłoby jednak nieporozumieniem. Nie sprawdziły się prognozy, że tradycyjny PR się kończy. Rację natomiast mieli ci, którzy wskazywali na potrzebę synergii pomiędzy tradycyjnymi technikami PR a nowymi mediami.

Książka pozwoli nie tylko pogłębić wiedzę na temat technik public relations, ale także poznać zasady praktycznego działania. Zawarte są w niej informacje na temat współpracy z mediami, dziesiątki technik radzenia sobie
z trudnymi pytaniami dziennikarzy oraz zasady przygotowywania materiałów prasowych; ponadto omówiono działania, jakie trzeba podjąć w odniesieniu do wydawnictw firmowych i organizacji imprez firmowych, zasady zawierania umów sponsorskich, wykorzystania internetu i radzenia sobie z sytuacją kryzysową w celu ochrony wizerunku firmy. Wykorzystanie w książce schematów i rysunków pomaga w szybkim zrozumieniu i opanowaniu najważniejszych technik
i metod PR w celu ich wdrożenia w praktyce.
 


 

Dr Wojciech Budzyński – autor jednej z pierwszych książek na temat public relations w języku polskim. Od ponad 30 lat zajmuje się problematyką negocjowania i zawierania umów handlowych oraz kształtowania wizerunku firm. Prowadzi z tego zakresu wykłady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz szkolenia dla biznesu, jest aktywnym doradcą firm. Doświadczenie zdobywał jako dyrektor dużego przedsiębiorstwa handlowego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca ministra gospodarki, starszy ekspert Banku Światowego. Prowadził negocjacje handlowe na wszystkich siedmiu kontynentach. Jest autorem ponad 50 książek, wydanych w kraju i za granicą.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Uwarunkowania działań wizerunkowych
1.1. Istota nowoczesnego public relations
1.2. Relacje pomiędzy wizerunkiem a reputacją
1.3. Psychologiczne aspekty wywierania wpływu
na otoczenie
1.4. Uwarunkowania prawno-zwyczajowe
1.5. Wykorzystanie współczesnych koncepcji
komunikowania
1.6. Rodzaje technik kreowania wizerunku

Rozdział 2. Public relations a koncepcja społecznej
odpowiedzialności
2.1. Kultura organizacyjna promowanego
podmiotu
2.2. Społeczna odpowiedzialność jako uwarunkowanie
wizerunku
2.3. Społeczna reakcja jako forma społecznej
odpowiedzialności
2.4. Formalne uwarunkowania działań w ramach
społecznej odpowiedzialności

Rozdział 3. Przygotowanie działań public relations
3.1. Decyzje w zakresie struktury organizacyjnej
3.2. Zakres przedsięwzięć początkowych
3.3. Metody wstępnych badań wizerunku
3.4. Prowadzenie monitoringu mediów

Rozdział 4. Przyjęcie strategii działań public relations
4.1. Strategia według koncepcji promocyjnej 6M
4.2. Określenie misji i celów działania
4.3. Identyfikacja grup docelowych
4.4. Ustalanie zasad finansowania public relations
4.5. Dobór treści, technik i koncepcji badania
skuteczności

Rozdział 5. Tworzenie programu działań public relations
5.1. Elementy programu public relations
5.2. Koncepcja doboru technik i treści
oddziaływania
5.3. Kompleksowy program kształtowania
wizerunku

Rozdział 6. Techniki tworzenia tożsamości promowanego podmiotu
6.1. Relacje pomiędzy wizerunkiem a tożsamością
6.2. System identyfikacji wizualnej
6.3. Decyzj e dotyczące wdrażania systemu

Rozdział 7. Media relations, czyli techniki współpracy z prasą
7.1. Zasady współpracy z dziennikarzami
7.2. System informacji bieżącej do prasy
7.3. Konferencja reporterska, briefing i przyjęcie
prasowe
7.4. Etapy organizacji konferencji prasowej

Rozdział 8. Posługiwanie się wywiadem prasowym
8.1. Wykorzystanie wywiadu jako techniki
media relations
8.2. Zasady prowadzenia wywiadu dla prasy
drukowanej
8.3. Specyfika wywiadu radiowego i telewizyjnego
8.4. Techniki odpowiedzi na trudne pytania
dziennikarza

Rozdział 9. Prowadzenie działań public relations w internecie
9.1. Możliwości kreowania wizerunku poprzez sieć
9.2. Wykorzystanie internetu do współpracy
z dziennikarzami
9.3. Wizerunkowe aspekty strony WWW
9.4. Kreowanie wizerunku poprzez media
społecznościowe
9.5. Wykorzystanie technik SEO PR

Rozdział 10. Przekazywanie treści promocyjnych poprzez
wydawnictwa własne
10.1. Rodzaje tradycyjnych i elektronicznych
wydawnictw własnych
10.2. Wydawnictwa ukierunkowane na środowisko
wewnętrzne
10.3. Wykorzystanie zewnętrznych wydawnictw
własnych

Rozdział 11. Organizacja promocyjnych imprez firmowych
11.1. Promocyjne wykorzystanie seminarium
i konferencji
11.2. Działania public relations przy okazji targów
i wystaw
11.3. Dni otwartych drzwi ukierunkowane na
środowisko lokalne
11.4. Obchody rocznicowe jako możliwość promocji
w otoczeniu zewnętrznym

Rozdział 12. Prowadzenie działalności sponsoringowej
i lobbingowej
12.1. Sponsoring jako metoda zdobycia uznania
społecznego
12.2. Zasady zawierania umów sponsorskich
12.3. Kreowanie wizerunku w wyniku działań
lobbingowych

Rozdział 13. Wykorzystanie technik komunikacji wewnętrznej
13.1. Potrzeby komunikacyjne pracowników
13.2. Cele i zadania komunikacji wewnętrznej
13.3. Zasady wykorzystania technik komunikacji
wewnętrznej

Rozdział 14. Relacje inwestorskie wykorzystywane
przez spółki
14.1. Cele i adresaci relacji inwestorskich
14.2. Specyficzne techniki relacji inwestorskich
14.3. Corporate governance, czyli zasady ładu
korporacyjnego w spółce

Rozdział 15. Przygotowanie procedur ochrony wizerunku
w sytuacji kryzysowej
15.1. Zasady zarządzania kryzysami
wizerunkowymi
15.2. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń
wizerunkowych
15.3. Tworzenie procedur postępowania w formie
książki kryzysowej

Rozdział 16. Wykorzystanie koncepcji wizerunku równoległego
w public relations
16.1. Uwarunkowania powstania wizerunku
równoległego
16.2. Istota wizerunku równoległego
16.3. Nowe podejście do koncepcji kreowania
wizerunku
16.4. Wizerunek równoległy jako jedno ze źródeł
wartości promowanego podmiotu

Zakończenie. Prowadzenie działań public relations
z poszanowaniem wartości

Literatura
 

Wojciech Budzyński

praktyk i pracownik naukowy SGH w Warszawie. Od dwudziestu  pięciu lat zajmuje się problematyką prawno-handlową i public relations. Ukończył handel zagraniczny w SGH, kontynuując naukę w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Obronił pierwszą w Polsce dysertację doktorską na temat public relations oraz napisał na ten temat rozprawę habilitacyjną. Wiedzę praktyczną zdobywał jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, prezes agencji public relations, doradca w Ministerstwie Gospodarki. Specjalizuje się w negocjowaniu i zawieraniu umów, zabezpieczeniach płatności, budowaniu sieci sprzedaży i zaopatrzenia, handlu zagranicznym, reklamie i public relations. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce. Nadzorował realizację dużych projektów, w szczególności z branży paliwowo-energetycznej oraz transportu drogowego, w tym jako starszy konsultant Banku Światowego. Jest honorowym członkiem Rady Ekspertów Public Relations. Od 1983 roku przeszkolił kilka tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał ponad 38 książek wydanych w kraju i za granicą.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane