• Metody zarządzania marketingowego

Metody zarządzania marketingowego

 • Autor: Jacek Otto Łukasz Sułkowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-541-4
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 287/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  9.86 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9.86 zł

  83% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja stanowi drugi tom serii wydawniczej Metody i techniki zarządzania. Podjęto w niej problematykę metod marketingowych w zarządzaniu organizacjami. Książka jest zbiorem materiałów badawczych i dydaktycznych z zakresu metodologii marketingu, przeznaczonym zarówno dla środowiska akademickiego, jak też biznesowego.

Publikacje serii wydawniczej Metody i techniki zarządzania:

2014:
- Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki
- Metody zarządzania marketingowego
- Metody zarządzania kulturą organizacyjną


Spis treści:
 
Wprowadzenie
Jacek Otto, Łukasz Sułkowski
 
1. Metody zarządzania marką  
Magdalena Grębosz   
 

1.1. Cykl życia marki  
1.2. Metody wprowadzania marki na rynek  
1.3. Metody wzmacniania marki  
1.4. Metody rozwoju marki  
1.5. Metody odświeżenia marki  
1.6. Metody wycofania marki z rynku  
Bibliografia  
 
2. Kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na podstawie kapitału marki
Maciej Dębski  
 
2.1. Kapitał marki jako źródło jej wartości  
2.2. Model budowania przewagi konkurencyjnej na podstawie kapitału marki  
2.3. Promocja jako narzędzie budowania kapitału marki  
2.4. Marketing relacji jako narzędzie budowania kapitału marki  
Podsumowanie  
Bibliografia
 
3. Metody komunikacji marketingowej  
Michał Chmielecki   
 
3.1. Social media jako norma w komunikacji marketingowej  
3.2. Employer branding – mariaż marketingu i HR  
3.3. CSR  
3.4. Międzykulturowe public relations  
3.5. Wartości i elementy kulturowe w Azji  
Podsumowanie  
Bibliografia  
 
4. Marketing relacji  
Jacek Otto   
 
4.1. Ewolucja koncepcji marketingu  
4.2. Produkt relacyjny  
4.3. Cena relacyjna  
4.4. Dystrybucja bezpośrednia  
4.5. Promocja interaktywna  
4.6. Specjalna obsługa  
4.7. Programy lojalnościowe  
Bibliografia  
 
5. Marketing społeczny  
Robert Seliga, Andrzej Woźniak   
 
5.1. CSR a marketing społeczny
5.2. Zintegrowany model marketingu społecznego
5.3. Egzemplifikacja marketingu społecznego. Kampania społeczna – Bezpieczny Przejazd – „Zatrzymaj się i żyj”
5.3.1. Wstęp  
5.3.2. Charakterystyka problemu
5.3.3. Interesariusze kampanii
5.3.4. Cele kampanii
5.3.5. Strategia kampanii  
Bibliografia  
 
6. Marketing współtworzenia wartości z klientem  
Grzegorz Baran  
 
6.1. Rosnące zaangażowanie klientów we współtworzenie wartości
6.2. Tworzenie wartości dodanej poprzez współdzielenie zasobów
6.3. Zaangażowanie klientów we współtworzenie doświadczeń
6.4. Współtworzenie rozwiązań jako źródło innowacji
Bibliografia
 
7. Marketing medialny  
Anna Jupowicz-Ginalska
 
Wstęp
7.1. Marketing medialny – definicja, model komunikacji i elementy składowe
7.2. Produkt medialny a zestaw wartości dla odbiorcy
7.3. Cena jako koszt konsumenta
7.3.1. Cena – koszt osobisty
7.3.2. Cena – koszt instytucjonalny
7.3.2.1. Koszt instytucjonalny w prasie
7.3.2.2. Koszt instytucjonalny w telewizji
7.3.2.3. Koszt instytucjonalny w radiu
7.3.2.4. Koszt instytucjonalny w internecie
7.4. Dystrybucja jako komfort i wygoda użytkowania środków przekazu
7.5. Promocja jako komunikacja z otoczeniem
Podsumowanie
Bibliografia
 
8. Metody marketingu placówek handlowych  
Katarzyna Kolasińska-Morawska
 
Wstęp
8.1. Strefa M – merchandising – prezentacja reprezentacyjna
8.2. Narzędzia merchandisingu-mix
8.3. Strefa V – visual merchandising - zagospodarowanie przestrzeni placówki handlowej
8.3.1. Witryna sklepowa
8.3.2. Powierzchnia sklepu  
8.3.3. Ruch klientów w sklepie  
8.3.4. Organizacja ekspozycji  
8.4. Strefa MS – multisensory marketing – zmysłowość placówki handlowej
8.4.1. Przestrzeń
8.4.2. Dźwięk
8.4.3. Zapach
8.4.4. Dotyk
8.4.5. Smak
Podsumowanie
Bibliografia  
 
9. Marketing w handlu elektronicznym e-commerce  

Paweł Morawski
 
9.1. E-Biznes w XXI wieku  
9.2. Metody i techniki promocji w e-commerce
9.3. Podstawowe narzędzia e-marketingu w e-handlu
9.4. Marketing automation w e-commerce (case study)
Bibliografia
 
10. Alternatywne paradygmaty współczesnego marketingu  
Łukasz Sułkowski
 
Wstęp
10.1. Dominujący paradygmat w marketingu i jego krytyka
10.2. Alternatywne paradygmaty w marketingu  
10.2.1. Paradygmat interpretatywno-symboliczny w marketingu
10.2.2. Paradygmat krytyczny w marketingu (Critical Marketing Studies)
10.3. Postmodernizm w marketingu  
10.4. Krytyczna i postmodernistyczna wizja marketingu
10.5. Postmodernizm, relatywizm kulturowy a etnorelatywizm  
10.6. Założenia partykularyzmu i subiektywizmu
10.7. Uwarunkowania hiperrzeczywistości  
10.7.1. Marketing a fragmentacja  
10.8. Orientacja konsumpcyjna w społeczeństwie
10.8.1. Opresyjność struktur władzy i „przemoc symboliczna”  
10.9. Metodyka paradygmatów alternatywnych
Podsumowanie  
Bibliografia 

dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ:

Recenzowana publikacja ma walory naukowe i aplikacyjne w niezwykle ważnym obecnie obszarze marketingu. Zawiera dokładną analizę podejmowanej tematyki w ujęciu teoretycznym, a także praktycznym (…). Z tych powodów publikacja ta jest niezwykle cenna i zasługuje na rozpowszechnienie wśród osób zajmujących się marketingiem zarówno od strony naukowej, jak i praktycznej.

 

Jacek Otto
Kierownik Katedry Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego Wydziału Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej. Jest autorem pierwszej w Polsce książki na temat marketingu bezpośredniego oraz ok. 120 innych publikacji związanych z różnymi aspektami marketingu.

Książki tego autora

Łukasz Sułkowski
profesor zwyczajny nauk ekonomicznych i humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: krytyczny nurt zarządzania, epistemologię i metodologię nauk społecznych oraz humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe oraz zarządzanie publiczne i zarządzanie w przedsiębiorstwach rodzinnych. Obecnie jest profesorem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika Journal of Intercultural Management. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Entreprises Research Assotiation (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM). Otrzymał liczne nagrody, w tym od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Clark University w Worcester oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Książki tego autora


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane