• Marketing w ochronie zdrowia

Marketing w ochronie zdrowia

 • Autor: Aleksandra Czerw redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-233-7
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 176/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  20.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce przedstawiono kompleksowe podejście do problemów marketingu w ochronie zdrowia. Zaprezentowano w niej możliwości wykorzystania narzędzi marketingowych w pozycjonowaniu usług zdrowotnych, jak również, budzący ostatnimi czasy wiele kontrowersji, marketing produktu leczniczego. Jako uzupełnienie omówiono obszary zastosowania marketingu w kształtowaniu postaw zdrowotnych, co w dobie wzrostu znaczenia profilaktyki i promocji zdrowia odgrywa niezwykle istotną rolę.

Głównymi adresatami książki są osoby profesjonalnie zajmujące się marketingiem w ochronie zdrowia, szczególnie pracownicy zakładów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw farmaceutycznych, środowisko medyczne. Publikacja adresowana jest ponadto do studentów marketingu i zdrowia publicznego.

Patroni medialni:

     

 
 
Spis treści:

Wstęp
 
Część I. Marketing usługi zdrowotnej
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Usługa zdrowotna jako produkt marketingowy
 
1.1. Ujęcie teoretyczne usługi zdrowotnej
1.2. Specyfika usługi zdrowotnej
1.3. Świadczeniodawcy usług zdrowotnych
1.3.1. Podmioty działające na prywatnym rynku usług medycznych
1.4. Jakość usługi zdrowotnej
1.4.1. Pojęcie jakości usług zdrowotnych
1.4.2. Model jakości usług według Christiana Grönroosa
1.4.3. Postrzeganie jakości usług zdrowotnych przez pacjentów
1.4.4. Zarządzanie jakością usług zdrowotnych
1.5. Działalność marketingowa w sferze usług zdrowotnych
 
Rozdział 2. Marketingowe badania rynku usług zdrowotnych w sektorze prywatnym
 
2.1. Pojęcie badania marketingowego rynku usług zdrowotnych
2.2. Etapy procesu badania marketingowego usługi zdrowotnej
2.2.1. Etap I – przygotowanie badania
2.2.2. Etap II – realizacja badania
2.2.3. Etap III – analiza wyników
2.2.4. Etap IV – komunikowanie wyników
2.3. Efekty z badań marketingowych usług zdrowotnych
 
Rozdział 3. Segmentacja rynku usług zdrowotnych w sektorze prywatnym
 
3.1. Segmentacja rynku – podstawowe pojęcia
3.2. Kryteria segmentacji rynku usług zdrowotnych w sektorze prywatnym
3.3. Ocena atrakcyjności ekonomicznej segmentu
3.4. Wybór rynku docelowego
3.5. Pozycjonowanie usługi zdrowotnej w wybranych segmentach
3.6. Obsługa rynku docelowego
 
Rozdział 4. Kompozycja marketingu-mix usług zdrowotnych w sektorze prywatnym
 
4.1. Usługa zdrowotna w koncepcji marketingu-mix
4.2. Cena na rynku medycznym
4.3. Dystrybucja usługi zdrowotnej
4.4. Promocja usługi zdrowotnej
4.5. Ludzie i ich rola w procesie świadczenia usługi zdrowotnej
4.6. Świadectwo materialne usługi zdrowotnej
4.7. Proces świadczenia usługi zdrowotnej
Podsumowanie
 
Część II. Marketing produktu leczniczego
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Rynek farmaceutyczny – charakterystyka
 
1.1. Specyfika rynku farmaceutycznego
1.1.1. Definicja produktu leczniczego
1.1.2. Kryteria podziału farmaceutyków
1.2. Rynek farmaceutyczny w Polsce
1.2.1. Charakterystyka polskiego rynku leków na przestrzeni ostatnich lat
1.2.2. Wiodący producenci farmaceutyków na rynku polskim
1.2.3. Hurtowa sprzedaż farmaceutyków
1.2.4. Apteka jako główny punkt sprzedaży detalicznej leków
1.3. Regulacje legislacyjne i pozalegislacyjne w kontekście marketingu produktu leczniczego
1.3.1. Promocja farmaceutyku w świetle ustawy Prawo farmaceutyczne
1.3.2. Kodeksy farmaceutycznej etyki marketingowej
1.3.3. Etyczne kryteria promocji leków wg WHO
 
Rozdział 2. Kompozycja marketingu-mix produktu leczniczego
 
2.1. Produkt leczniczy w koncepcji marketingu-mix
2.2. Cena na rynku farmaceutycznym
2.3. Dystrybucja farmaceutyków
2.4. Promocja produktu leczniczego
2.4.1. Reklama na rynku farmaceutycznym
2.4.2. Promocja sprzedaży na rynku farmaceutycznym
2.4.3. Działania public relations na rynku farmaceutycznym
2.4.4. Promocja osobista na rynku farmaceutycznym
2.4.5. Promocja bezpośrednia na rynku farmaceutycznym
 
Rozdział 3. Strategie marketingowe na rynku farmaceutycznym
 
3.1. Istota strategii marketingowych
3.1.1. Treść strategii marketingowych
3.1.2. Proces tworzenia strategii marketingowych
3.2. Rodzaje strategii marketingowych na rynku farmaceutycznym
3.3. Strategie marketingowe produktów leczniczych w różnych fazach rozwojowych rynku
3.3.1. Strategie marketingowe produktów w fazie wprowadzania na rynek
3.3.2. Strategie marketingowe produktów w fazie wzrostu
3.3.3. Strategie marketingowe produktów w fazie dojrzałości
3.3.4. Strategie marketingowe produktów w fazie schyłku
Podsumowanie
Część III. Marketing społeczny w kształtowaniu postaw zdrowotnych na przykładzie dzieci i młodzieży
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Marketing społeczny – pojęcia podstawowe
 
1.1. Definicja marketingu społecznego
1.2. Cel marketingu społecznego
1.3. Organizacje non profit a marketing społeczny
1.4. Obszary marketingu społecznego
 
Rozdział 2. Reklamowa kampania społeczna jako istotny element marketingu społecznego
 
2.1. Definicja reklamowej kampanii społecznej
2.2. Sposoby działania reklamy społecznej
2.3. Etyczny wymiar reklamy społecznej
2.4. Subiektywizm reklamy społecznej
2.5. Promowane idee w reklamie społecznej
2.6. Problemy społeczne na przykładzie polskich reklamowych kampanii społecznych
 
Rozdział 3. Postawy zdrowotne dzieci i młodzieży
 
3.1. Holistyczne ujęcie zdrowia
3.2. Zachowania zdrowotne – zagadnienia teoretyczne
3.3. Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży w Polsce
 
Rozdział 4. Rola marketingu społecznego w tworzeniu programów zdrowotnych dla dzieci i młodzieży
 
4.1. Zagrożenia wieku rozwojowego
4.2. Dzieci i młodzież w dobie konsumpcji
4.3. Kształtowanie pożądanych zachowań zdrowotnych u dzieci i młodzieży
Podsumowanie
 
Bibliografia

Spis rysunków, tabel i wykresów

Aleksandra Czerw redakcja naukowa

Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego, dr hab. n. o zdr., dr n. ekon.

Od 2017 Członek Senackiej Komisji ds. Finansów w kadencji 2016-2020, Członek Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu, Przewodnicząca Rady Pedagogicznej dla kierunku Zdrowie Publiczne. W 2012 Członek zespołu przygotowującego i wdrażającego efekty kształcenia dla kierunku Zdrowie Publiczne.

W 2013 Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej na kierunek Zdrowie Publiczne ? studia drugiego stopnia. Od 2006 Członek Rady Programowej dla kierunku Zdrowie Publiczne. W latach 2011-2012 Członek Zespołu opracowującego specjalności dla kierunku Zdrowie Publiczne. W 2013 Członek Zespołu ds. promocji i reklamy kierunku Zdrowie Publiczne na Wydziale Nauki o Zdrowiu. Od 2006  opiekun roku ? I rok, studia stacjonarne, drugiego stopnia.
Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane