Logistyka i spedycja

Logistyka teoria i praktyka. Tom 2

Logistyka teoria i praktyka. Tom 2

Logistyka teoria i praktyka. Tom 2

Stanisław Krawczyk redaktor naukowy

Druga część opracowania jest poświęcona zagadnieniom, które powinien rozpatrywać każdy logistyk na poziomie menedżerskim, a więc planowaniu i sterowaniu procesami logistycznymi. Menedżer logistyki powinien dobrze znać funkcjonowanie systemów informatycznych i telematyki jako narzędzi niezbędnych do sprawnego sterowania przepływami produktów i informacji w systemach logistycznych. Wiedzę z tego zakresu, znacznie wykraczającą poza standardowe ujęcia prezentowane w polskiej literaturze, przedstawia..

72.00 zł 80.00 zł Cena netto: 68.57 zł

Decyzje logistyczne z Excelem

Decyzje logistyczne z Excelem

Decyzje logistyczne z Excelem

Maciej Szymczak redakcja naukowa

Książka prezentuje możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do wspomagania decyzji w obszarze logistyki przedsiębiorstw. Logistyka jest tym obszarem zarządzania, w którym często mamy do czynienia z wielkościami kwantyfikowalnymi i dającym się opisać matematycznie systemem. Autorzy – pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także doktoranci i absolwenci tej Uczelni, obecnie praktycy logistyki – dokonali wyboru zagadnień decyzyjnych, kierując się z jednej strony potrzebami menedż..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Systemy logistyczne. Część 1

Systemy logistyczne. Część 1

Systemy logistyczne. Część 1

T. Nowakowski redakcja naukowa

Treść książki obejmuje: podstawowe pojęcia dotyczące systemów logistycznych; infrastruktury, techniki i technologii procesów logistycznych oraz zastosowań informatyki w systemach zarządzania. W prezentowanej części omówiono pojęcia: systemu, systemu technicznego oraz istotę systemu logistycznego. Scharakteryzowano strukturę systemów logistycznych i przeprowadzono klasyfikację systemów logistycznych na podstawie różnych kryteriów. W zakresie technologii procesów logistycznych skupiono się n..

27.00 zł 30.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian 50% rabatu

Zarządzanie łańcuchami dostaw żywno...

Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian 50% ra...

Wacław Szymanowski

Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce. Podstawową tezą pracy jest ukazanie konieczności wykorzystania technologii informacyjnych do budowy nowoczesnych łańcuchów dostaw żywności jako jednego z istotniejszych warunków konkurencyjności polskiej żywności na rynkach europejskich. Wiąże się to ze stworzeniem strategii przebudowy łańcuchów dostaw opartej na zastosowaniu technologii informacyjnych co prowadzi do wzrostu ic..

42.50 zł 85.00 zł Cena netto: 40.48 zł

Pokazuje 31 do 34 z 34 (3 Stron)