Logistyka i spedycja

Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa

Logistyka a konkurencyjność przedsi...

Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa

Będące domeną logistyki zarządzanie strumieniami przepływów fizycznych i informacji w przedsiębiorstwie oraz między podmiotami gospodarującymi uczestniczącymi w dostarczaniu produktu do klienta w warunkach globalizacji i bezprecedensowego poziomu zmienności jest bardzo złożonym procesem, determinuje niezakłócone funkcjonowanie, wyniki działalności oraz konkurencyjność przedsiębiorstw. W książce przedstawiono w szerokim zakresie problematykę logistyki w procesie budowania konkurencyjności przedsi..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Wirtualna praca w łańcuchu dostaw

Wirtualna praca w łańcuchu dostaw

Wirtualna praca w łańcuchu dostaw

Praca w obszarze zarządzania łańcuchami dostaw stawia przed menadżerami stale nowe problemy i wyzwania. Menadżerowie łańcuchów dostaw poszukują coraz to lepszych rozwiązań w obszarze zarządzania nimi, aby zrealizować w sposób najbardziej korzystny założone cele. Cele te nie dotyczą jedynie korzyści uzyskiwanych przez wybrane przedsiębiorstwach, ale dotyczą całych łańcuchów dostaw, w obszarze wartości dla nich samych, dla klientów oraz z tytułu przewagi nad konkurencją. Rzadko w logistyce porusza..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Ekologistyka. Teoria i praktyka

Ekologistyka. Teoria i praktyka

Ekologistyka. Teoria i praktyka

Książka stanowi syntetyczne ujęcie treści z zakresu ekologii, ochrony środowiska, zagrożeń i logistyki, przygotowane w oparciu o najnowsze wyniki badań naukowych, a także rezultaty praktycznych wdrożeń koncepcji oraz rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Zaprezentowany materiał jest ściśle związany z istotą ekologistyki w kontekście zagrożeń i bezpieczeństwa środowiska naturalnego. Wiele miejsca poświęcono gospodarce odpadami, ze szczególnym zwróceniem uwagi ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Współczesna logistyka

Współczesna logistyka

Współczesna logistyka

Książka stanowi kompendium wiedzy o logistyce, przygotowane w oparciu o najnowsze wyniki badań naukowych, a także rezultaty praktycznych wdrożeń koncepcji oraz rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, przedstawione w przystępnej formie. Zawartość opracowania, ułożona w logiczną całość i podzielona na 10 rozdziałów, prezentuje najważniejsze elementy wiedzy logistycznej, przydatne zarówno dla słuchaczy wyższych szkół o&..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej

Logistyka nowoczesnej gospodarki ma...

Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej

Książka prezentuje najważniejsze elementy wiedzy gospodarki magazynowej, przydatne zarówno dla słuchaczy wyższych szkół o profilu ekonomicznym i politechnicznym, jak również kadry zarządzającej oraz pracowników firm funkcjonujących w ramach łańcuchów dostaw, którzy zawodowo stykają się z problematyką logistyki „teoretycznej” i „stosowanej”. Podstawowym przesłaniem książki jest poszerzanie i ugruntowywanie wiedzy logistycznej w obszarze gospodarki magazynowej, wśród przede wszystkim środowisk ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa

Tematyka pracy mieści się w obszarze dyscypliny naukowej "nauki o zarządzaniu" i ma silny związek ze współczesnymi zagadnieniami dotyczącymi logistyki. Praca stanowi interesujące studium, poruszające problematykę magazynu i magazynowania, które to aspekty występują niemal w każdym przedsiębiorstwie, zarówno produkcyjnym, jak i handlowym.W opracowaniu zostały zawarte głównie aspekty teoretyczne związane z gospodarką magazynową. Zebrano w niej wszystkie najważniejsze definicje z tego etapu łańcuch..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych

Inżynieria bezpieczeństwa systemów ...

Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych

Publikacja stanowi innowacyjne ujęcie podstawowych problemów w kontekście współczesnych systemów logistyki. Jest wyrazem holistyczno-systemowego ujęcia problemowych obszarów wiedzy bezpieczeństwa logistyk. Opracowanie może być bardzo przydatnym źródłem informacji i wiedzy dla studentów takich kierunków, jak: logistyka, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych, a także dla pracowników instytucji zajmujących się bezpiecz..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Optymalizacja decyzji logistycznych

Optymalizacja decyzji logistycznych

Optymalizacja decyzji logistycznych

Książka stanowi ogląd podstawowych zagadnień związanych z optymalizacją decyzji logistycznych, dzięki czemu przyczynia się do lepszego ich zrozumienia. W sposób logiczny i przyjazny przedstawia podstawowe metody optymalizacyjne, znajdujące zastosowanie w różnych obszarach działalności logistycznej. Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych w logistyce jest o tyle zasadne, że globalne i wielokierunkowe przepływy strumieni towarowych wzdłuż całych łańcuchów dostaw są bardzo złożone i kompleksowe. W t..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Electronic Freight Exchanges in Poland

Electronic Freight Exchanges in Pol...

Electronic Freight Exchanges in Poland

An excerpt from the review of Professor Remigiusz Kozłowski:Electronic freight exchanges deserve special attention among electronic systems managing the activity of transport companies. Electronic freight exchanges have revolutionized the transport sector by facilitating and increasing efficiency of the road transport fleet. Electronic freight exchanges, aside from the economic and technological aspects, also significantly improved the protection of natural environment thanks to limiting empty r..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Vademecum logistyki

Vademecum logistyki

Vademecum logistyki

Powszechność stosowania logistyki, jak również coraz większa jej użyteczność powodują, że jako dziedzina wiedzy i zastosowań praktycznych nieustannie się rozwija. Liczne badania prowadzone na różnych poziomach zarządzania logistycznego nowatorsko uzupełniają lub czasem zmieniają dotychczasowe koncepcje logistyczne, ale także systematycznie wskazują luki teoretyczne i empiryczne.Prezentowana książka wychodzi naprzeciw potrzebie zrozumienia współczesnych podstaw podejmowania decyzji logistycznych ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Efektywność surowcowa w Polsce. Wpływ sprawnej logistyki odzysku na tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym

Efektywność surowcowa w Polsce. Wpł...

Efektywność surowcowa w Polsce. Wpływ sprawnej logistyki odzysku na tw...

Książka prezentuje jak zmieniają się opakowania w kontekście rozwoju znaczenia ekonomii środowiskowej. Analizuje czy w wystarczającym stopniu w procesie ich projektowania uwzględnia się infrastrukturę odpowiedzialną za zagospodarowanie odpadów powstających po zakończonej konsumpcji. Porównana jest automatyczna i manualna segregacja w kontekście realizacji nałożonych dyrektywą unijną wskaźników. W publikacji opisana została logistyka odzysku jako narzędzie wspierające domykanie pętli łańcucha ..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Informatyka dla potrzeb logistyka(i)

Informatyka dla potrzeb logistyka(i...

Informatyka dla potrzeb logistyka(i)

We współczesnych, skomplikowanych dla biznesu czasach, w okresie tworzenia podstaw gospodarki opartej na wiedzy, trudno sobie wyobrazić prawidłowo funkcjonującą logistykę bez dobrej informatyki. Informatyka bowiem zapewnia wymianę danych w trybie online, pozwala ograniczać koszty komunikacji, udostępnia menedżerom logistyki bazy danych pomocne przy podejmowaniu decyzji oraz ułatwia zarządzanie e-logistyką o rozproszonym charakterze. Treść rozdziałów i podrozdziałów monografii została tak dobran..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Elektroniczne giełdy transportowe

Elektroniczne giełdy transportowe

Elektroniczne giełdy transportowe

Elektroniczne giełdy transportowe mimo dużego rozkwitu w ostatniej dekadzie są ciągle jeszcze dla wielu osób pracujących w firmach wytwórczych, transportowych i spedycyjnych mało znane co do zakresu ich działalności i procedur postępowania. Tematyka ta również wzbudza duże zainteresowanie wśród osób chcących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą logistyki. Do tych właśnie czytelników skierowana jest prezentowana publikacja. Praca zawiera rozważania zarówno o charakterze praktycznym, jak ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Badania rynkowe w zarządzaniu łańcu...

Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw

W opracowaniu przedstawiono wybrane metody badań rynku, metody statystyczne oraz inne metody ilościowe. Analizę przypadków dobrano tak, by ukazać łatwość ich stosowania w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz możliwość ich praktycznego zastosowania. Dzięki zaprezentowaniu odpowiednich metod ilościowych czytelnik może w sposób racjonalny podejmować decyzje dotyczące różnych aspektów działalności logistycznej. Do najważniejszych zagadnień poruszanych w publikacji zaliczamy m.in. metody: - prognozo..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Koncepcja Global Sourcing. Teoria i praktyka

Koncepcja Global Sourcing. Teoria i...

Koncepcja Global Sourcing. Teoria i praktyka

W dobie dzisiejszej silnej konkurencji przedsiębiorcy zmuszeni są do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym będą mogli walczyć o poprawę pozycji swoich firm na tle konkurentów. Jednym z takich rozwiązań jest międzynarodowe zaopatrzenie w niezbędne do produkcji części i elementy. W jego wyniku przedsiębiorstwa mają możliwość zakupu znacznie tańszych, a jakościowo podobnych do dotychczas nabywanych na rynku lokalnym/krajowym, towarów. Zebrane informacje w sposób precyzyjny identyfi..

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Pokazuje 16 do 30 z 45 (3 Stron)