• Wirtualna praca w łańcuchu dostaw

Wirtualna praca w łańcuchu dostaw

 • Autor: Sabina Wyrwich-Płotka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-649-3
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 178/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Praca w obszarze zarządzania łańcuchami dostaw stawia przed menadżerami stale nowe problemy i wyzwania. Menadżerowie łańcuchów dostaw poszukują coraz to lepszych rozwiązań w obszarze zarządzania nimi, aby zrealizować w sposób najbardziej korzystny założone cele. Cele te nie dotyczą jedynie korzyści uzyskiwanych przez wybrane przedsiębiorstwach, ale dotyczą całych łańcuchów dostaw, w obszarze wartości dla nich samych, dla klientów oraz z tytułu przewagi nad konkurencją. Rzadko w logistyce poruszana jest kwestia zasobów ludzkich, chociaż te niezbędne są w każdym rodzaju działalności. W łańcuchu dostaw mamy do czynienia z trzema rodzajami strumieni przepływów: informacyjnymi, rzeczowymi oraz finansowymi. Aby zarządzać tymi strumieniami niezbędni są ludzie, ze swoimi umiejętnościami, kwalifikacjami oraz wiedzą. W dobie szeroko pojętej globalizacji, również łańcuchy dostaw mają charakter globalny, co wiąże się z szeregiem problemów związanych w efektywnym zarządzaniem nimi. Naprzeciw takim wyzwaniom wychodzi koncepcja wirtualnej pracy. Jako koncepcja, która ogranicza dysonans czasu i przestrzeni w kontekście zarządzania łańcuchami dostaw.

Książka stanowi kompendium wiedzy dla studentów kierunku Logistyka i Zarządzania, słuchaczy studiów podyplomowych o podobnym profilu, a także menadżerów łańcuchów dostaw. Dedykowana jest czytelnikom zainteresowanym wdrażaniem nowych rozwiązań w łańcuchu dostaw oraz poprawą ich konkurencyjności, nie tylko w obszarach dotyczących zarządzania strumieniami towarów i informacji.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy zarządzania globalnym łańcuchem dostaw

1.1. Istota koncepcji zarządzania globalnym łańcuchem dostaw
1.2. Integracja w zarządzaniu globalnym łańcuchem dostaw
1.3. Tendencje rozwojowe w zarządzaniu strumieniami podaży i popytu w globalnym łańcuchu dostaw
1.4. Efektywny i zorientowany na klienta globalny łańcuch dostaw

Rozdział 2. Istota i mechanizm kształtowania nowoczesnych form pracy w globalnym łańcuchu dostaw

2.1. Znaczenie zasobów ludzkich w globalnym łańcuchu dostaw
2.2. Zmiany i wyzwania w obszarze zasobów ludzkich łańcucha dostaw
2.3. Istota nowoczesnych form pracy w globalnym łańcuchu dostaw
2.4. Przesłanki wyboru nowoczesnych form pracy w globalnym łańcuchu dostaw

Rozdział 3. Wirtualna praca w globalnym łańcuchu dostaw

3.1. Strumienie informacji jako czynnik rozwoju wirtualnej pracy w łańcuchu dostaw
3.2. Znaczenie i rozwój wirtualnej pracy
3.3. Przejawy zastosowań wirtualnej pracy w obszarach łańcucha dostaw
3.4. Koszty i korzyści oraz zagrożenia i potencjały wirtualnej pracy w globalnym łańcuchu dostaw – próba identyfikacji

Rozdział 4. Czynniki konkurencyjności a wyzwania globalnego łańcucha dostaw

4.1. Globalny wymiar konkurencji łańcucha dostaw
4.2. Wyznaczniki konkurencyjności efektywnego i elastycznego łańcucha dostaw
4.3. Uwarunkowania wirtualnej pracy jako czynnika konkurencyjności elastycznego i efektywnego łańcucha dostaw

Rozdział 5. Wirtualna praca w globalnych łańcuchach dostaw – studia przypadków

5.1. Problem badawczy i kryteria doboru przypadków
5.2. Wirtualna praca w elastycznych i efektywnych łańcuchach dostaw
5.2.1. Elastyczny łańcuch dostaw producenta stolarki okiennej – studium przypadku
5.2.2. Elastyczny łańcuch dostaw huty – studium przypadku
5.2.3. Efektywny łańcuch dostaw producenta półosi napędowych – studium przypadku
5.2.4. Efektywny łańcuch dostaw producenta armatury sanitarnej – studium przypadku
5.3. Podsumowanie badań empirycznych

Zakończenie
Wykaz skrótów
Literatura
Spis tabel

Prof. nzw. dr hab. inż. Marzena Kramarz:

(...) monografia dotyczy ważnego teoretycznego i praktycznego problemu z zakresu nauk o zarządzaniu w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Autorka stawia pytania o rolę zarządzania zasobami ludzkimi w budowaniu przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw, a także o związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy formami zatrudnienia a elastycznością łańcucha dostaw i zdolnością do dostosowywania się do dynamicznych zmian otoczenia. (...) Zaprezentowana problematyka jest aktualna, ważna, a sposób jej przedstawienia istotnie wzbogaca współczesną literaturę logistyczną. Identyfikacja współczesnych wyzwań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi rozpatrywana na poziomie łańcucha dostaw a nie poszczególnych jego ogniw, a także zbiór metod i narzędzi wykorzystywanych w badaniach elastyczności z perspektywy wirtualnej pracy, predysponuje recenzowaną książkę do zajęcia miejsca wśród unikatowych pozycji literaturowych na rynku logistycznym.

Sabina Wyrwich-Płotka

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Zakładzie Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w zakresie zagadnień dotyczących logistyki i łańcuchów dostaw, a także zagadnień zarządzania logistyczno-marketingowego na poziomie przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w krajowych i międzynarodowych czasopismach.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane