• Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw. Odporność sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutniczych

Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw. Odporność sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutniczych

 • Autor: Włodzimierz Kramarz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-051-8
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 302/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  30.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 30.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W rezultacie wzrostu liczby uczestników w łańcuchu dostaw i relacji sieciowych, zwiększa się złożoność całego sytemu, w konsekwencji pojawiają się dodatkowe, potencjalne źródła zakłóceń w przepływach materiałowych. Tym samym rzeczywista relacja pomiędzy strategią odporności budowaną poprzez relacje sieciowe a ograniczaniem negatywnych skutków niepewności środowiska i zakłóceń w przepływach materiałowych, musi być rozpoznana empirycznie. Szczególnie słabo rozpoznaną pod względem ryzyka i zakłóceń w przepływach materiałowych strukturą są sieciowe łańcuchy dostaw. Tak zdefiniowana luka teoretyczna i empiryczna w naukach o zarządzaniu jest podstawą do sformułowania celu pracy, którym jest budowa modelu wzmacniania odporności sieciowego łańcucha dostaw z perspektywy materiałowego punktu rozdziału.

Opracowany model przepływów materiałowych dotyczył zarówno płaszczyzny strategicznej podejmowania decyzji przez przedsiębiorstwo będące materiałowym punktem rozdziału jak i płaszczyzny operacyjnej związanej ze sterowaniem przepływami materiałowymi.

Materiałowe punkty rozdziału, ze względu na realizację strategii dyferencjacji produktu a także związanej z nią strategii odroczonej produkcji, intensywniej kształtują relacje sieciowe niż pozostałe organizacje w łańcuchu dostaw. Jednocześnie, pełniąc rolę zabezpieczania ciągłości przepływu dóbr i ograniczania utraconej sprzedaży, są newralgicznym punktem decydującym o odporności całego łańcucha dostaw na zakłócenia. W związku z faktem, że stopień różnicowania produktów i dostosowywania ich pod indywidualne potrzeby odbiorców jest istotnym elementem walki konkurencyjnej, można wnioskować, że tendencja do rozbudowywania relacji sieciowych przez materiałowe punkty rozdziału będzie wzrostowa, a co za tym idzie badania nad problemami przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw są ważnym obszarem zarówno teoretycznym jak i praktycznym.

Spis treści:

Wstęp

Wybór obszaru badań

Cele badawcze

Zakres badań

Rozdział 1. Sieciowe łańcuchy dostaw, materiałowy punkt rozdziału

1.1. Założenia teoretyczne badań nad sieciowymi łańcuchami dostaw
1.2. Struktura i atrybuty sieciowych łańcuchów dostaw
1.3. Strategie budowania odporności łańcuchów dostaw
1.4. Dyferencjacja jako źródło rozszerzania relacji sieciowych łańcucha dostaw
1.5. Rola i interpretacja materiałowych punktów rozdziału

Rozdział 2. Przepływy materiałowe z perspektywy punktów rozdziału łańcucha dostaw

2.1. Przepływy materiałowe w sieciowych łańcuchach dostaw
2.2. Sterowanie przepływami materiałowymi z perspektywy materiałowych punktów rozdziału
2.3. Ryzyko w sieciach i łańcuchach dostaw
2.4. Zakłócenia w przepływach materiałowych – źródła, czynniki wzmacniające
2.5. Informatyczne wspomaganie przepływów materiałowych w łańcuchu dostaw
2.6. Techniki modelowania symulacyjnego przepływów materiałowych w warunkach zakłóceń

Rozdział 3. Metodyka badań w zakresie wzmacniania odporności sieciowego łańcucha dostaw w materiałowym punkcie rozdziału

3.1. Problem badawczy i cele badań
3.2. Model badawczy i hipotezy badawcze
3.3. Metodyka badań w świetle innych badań z zakresu odroczonej produkcji oraz odporności łańcucha dostaw
3.4. Narzędzia badawcze

Rozdział 4. Interpretacja materiałowych punktów rozdziału w łańcuchu dostaw wyrobów hutniczych kierowanych do branży motoryzacyjnej

4.1. Struktura sieci dostaw wyrobów hutniczych
4.2. Sieciowe łańcuchy dostaw wyrobów hutniczych w przemyśle motoryzacyjnym
4.3. Identyfikacja materiałowych punktów rozdziału, charakterystyka
wybranych obiektów badań

Rozdział 5. Zakłócenia w przepływach materiałowych z perspektywy materiałowego punktu rozdziału wyrobów hutniczych

5.1. Odchylenia w przepływach wyrobów hutniczych w materiałowych punktach rozdziału łańcucha dostaw
5.2. Czynniki ryzyka pod względem częstotliwości występowania zakłóceń w przepływach materiałowych łańcucha dostaw wyrobów hutniczych
5.3. Czynniki ryzyka pod względem skutków zakłóceń w przepływach
materiałowych łańcucha dostaw wyrobów hutniczych
5.4. Wpływ czynników ryzyka ze względu na częstotliwość i skutki zakłóceń na odchylenia w przepływach materiałowych wyrobów hutniczych
5.5. Czynniki wzmacniające zakłócenia w przepływach materiałowych wyrobów hutniczych
5.6. Charakterystyka typów materiałowych punktów rozdziału sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutniczych pod względem zakłóceń w przepływach materiałowych

Rozdział 6. Wzmacnianie odporności sieciowego łańcucha dostaw – modelowanie przepływów materiałowych

6.1. Założenia modelowania przepływów materiałowych w kontekście wzmacniania odporności
6.2. Strategia zwiększania odporności poprzez nadwyżkę zapasów
6.3. Strategia zwiększania odporności poprzez elastyczne zasoby
6.4. Strategia zwiększania odporności poprzez kształtowanie relacji sieciowych
6.5. Sterowanie przepływami materiałowymi w sieciowym łańcuchu dostaw wyrobów hutniczych

Wnioski

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Załącznik 1. Wyniki analizy statystycznej

Załącznik 2. Kwestionariusze badawcze


Włodzimierz Kramarz

dr inż., absolwent Politechniki Śląskiej Wydziału Organizacji Produkcji, adiunkt w Instytucie Administracji i Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania w/w uczelni. Jest autorem szeregu publikacji z obszaru łańcucha dostaw, systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne, modelowania symulacyjnego, identyfi kacji i analizy zakłóceń, zastosowań metod ilościowych w logistyce. Posiada doświadczenia praktyczne w kierowaniu i realizacji projektów informatycznych w kraju i zagranicą. Realizowane projekty w przemyśle dotyczą technicznego przygotowania produkcji i logistyki. Zainteresowania naukowe Autora skupiają się na zastosowaniach informatyki w zarządzaniu produkcją i logistyką. Szczególnie dotyczy to systemów sterowania przepływami materiałowymi w sieciowych łańcuchach dostaw. Koncentruje się na zagadnieniach oddziaływania zakłóceń i wypracowaniu strategii ich wygładzania poprzez stosowanie różnych modeli przepływu. W aspekcie metodologicznym, głównym zainteresowaniem Autora jest modelowanie symulacyjne i jego wykorzystanie do wspomagania decyzji.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane