• Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw. Odporność sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutniczych

Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw. Odporność sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutniczych

 • Autor: Włodzimierz Kramarz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-051-8
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 302/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h
 • Cena netto: 51.43 zł

Dostępność: Duża ilość na magazynie

W rezultacie wzrostu liczby uczestników w łańcuchu dostaw i relacji sieciowych, zwiększa się złożoność całego sytemu, w konsekwencji pojawiają się dodatkowe, potencjalne źródła zakłóceń w przepływach materiałowych. Tym samym rzeczywista relacja pomiędzy strategią odporności budowaną poprzez relacje sieciowe a ograniczaniem negatywnych skutków niepewności środowiska i zakłóceń w przepływach materiałowych, musi być rozpoznana empirycznie. Szczególnie słabo rozpoznaną pod względem ryzyka i zakłóceń w przepływach materiałowych strukturą są sieciowe łańcuchy dostaw. Tak zdefiniowana luka teoretyczna i empiryczna w naukach o zarządzaniu jest podstawą do sformułowania celu pracy, którym jest budowa modelu wzmacniania odporności sieciowego łańcucha dostaw z perspektywy materiałowego punktu rozdziału.

Opracowany model przepływów materiałowych dotyczył zarówno płaszczyzny strategicznej podejmowania decyzji przez przedsiębiorstwo będące materiałowym punktem rozdziału jak i płaszczyzny operacyjnej związanej ze sterowaniem przepływami materiałowymi.

Materiałowe punkty rozdziału, ze względu na realizację strategii dyferencjacji produktu a także związanej z nią strategii odroczonej produkcji, intensywniej kształtują relacje sieciowe niż pozostałe organizacje w łańcuchu dostaw. Jednocześnie, pełniąc rolę zabezpieczania ciągłości przepływu dóbr i ograniczania utraconej sprzedaży, są newralgicznym punktem decydującym o odporności całego łańcucha dostaw na zakłócenia. W związku z faktem, że stopień różnicowania produktów i dostosowywania ich pod indywidualne potrzeby odbiorców jest istotnym elementem walki konkurencyjnej, można wnioskować, że tendencja do rozbudowywania relacji sieciowych przez materiałowe punkty rozdziału będzie wzrostowa, a co za tym idzie badania nad problemami przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw są ważnym obszarem zarówno teoretycznym jak i praktycznym.

Spis treści:

Wstęp

Wybór obszaru badań

Cele badawcze

Zakres badań

Rozdział 1. Sieciowe łańcuchy dostaw, materiałowy punkt rozdziału

1.1. Założenia teoretyczne badań nad sieciowymi łańcuchami dostaw
1.2. Struktura i atrybuty sieciowych łańcuchów dostaw
1.3. Strategie budowania odporności łańcuchów dostaw
1.4. Dyferencjacja jako źródło rozszerzania relacji sieciowych łańcucha dostaw
1.5. Rola i interpretacja materiałowych punktów rozdziału

Rozdział 2. Przepływy materiałowe z perspektywy punktów rozdziału łańcucha dostaw

2.1. Przepływy materiałowe w sieciowych łańcuchach dostaw
2.2. Sterowanie przepływami materiałowymi z perspektywy materiałowych punktów rozdziału
2.3. Ryzyko w sieciach i łańcuchach dostaw
2.4. Zakłócenia w przepływach materiałowych – źródła, czynniki wzmacniające
2.5. Informatyczne wspomaganie przepływów materiałowych w łańcuchu dostaw
2.6. Techniki modelowania symulacyjnego przepływów materiałowych w warunkach zakłóceń

Rozdział 3. Metodyka badań w zakresie wzmacniania odporności sieciowego łańcucha dostaw w materiałowym punkcie rozdziału

3.1. Problem badawczy i cele badań
3.2. Model badawczy i hipotezy badawcze
3.3. Metodyka badań w świetle innych badań z zakresu odroczonej produkcji oraz odporności łańcucha dostaw
3.4. Narzędzia badawcze

Rozdział 4. Interpretacja materiałowych punktów rozdziału w łańcuchu dostaw wyrobów hutniczych kierowanych do branży motoryzacyjnej

4.1. Struktura sieci dostaw wyrobów hutniczych
4.2. Sieciowe łańcuchy dostaw wyrobów hutniczych w przemyśle motoryzacyjnym
4.3. Identyfikacja materiałowych punktów rozdziału, charakterystyka
wybranych obiektów badań

Rozdział 5. Zakłócenia w przepływach materiałowych z perspektywy materiałowego punktu rozdziału wyrobów hutniczych

5.1. Odchylenia w przepływach wyrobów hutniczych w materiałowych punktach rozdziału łańcucha dostaw
5.2. Czynniki ryzyka pod względem częstotliwości występowania zakłóceń w przepływach materiałowych łańcucha dostaw wyrobów hutniczych
5.3. Czynniki ryzyka pod względem skutków zakłóceń w przepływach
materiałowych łańcucha dostaw wyrobów hutniczych
5.4. Wpływ czynników ryzyka ze względu na częstotliwość i skutki zakłóceń na odchylenia w przepływach materiałowych wyrobów hutniczych
5.5. Czynniki wzmacniające zakłócenia w przepływach materiałowych wyrobów hutniczych
5.6. Charakterystyka typów materiałowych punktów rozdziału sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutniczych pod względem zakłóceń w przepływach materiałowych

Rozdział 6. Wzmacnianie odporności sieciowego łańcucha dostaw – modelowanie przepływów materiałowych

6.1. Założenia modelowania przepływów materiałowych w kontekście wzmacniania odporności
6.2. Strategia zwiększania odporności poprzez nadwyżkę zapasów
6.3. Strategia zwiększania odporności poprzez elastyczne zasoby
6.4. Strategia zwiększania odporności poprzez kształtowanie relacji sieciowych
6.5. Sterowanie przepływami materiałowymi w sieciowym łańcuchu dostaw wyrobów hutniczych

Wnioski

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Załącznik 1. Wyniki analizy statystycznej

Załącznik 2. Kwestionariusze badawcze


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane