• Logistyka teoria i praktyka. Tom 2

Logistyka teoria i praktyka. Tom 2

 • Autor: Stanisław Krawczyk redaktor naukowy
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-456-0
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 472/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 80.00 zł

  72.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 72.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Druga część opracowania jest poświęcona zagadnieniom, które powinien rozpatrywać każdy logistyk na poziomie menedżerskim, a więc planowaniu i sterowaniu procesami logistycznymi. Menedżer logistyki powinien dobrze znać funkcjonowanie systemów informatycznych i telematyki jako narzędzi niezbędnych do sprawnego sterowania przepływami produktów i informacji w systemach logistycznych. Wiedzę z tego zakresu, znacznie wykraczającą poza standardowe ujęcia prezentowane w polskiej literaturze, przedstawia rozdział szósty.

Centralnym w tej części jest rozdział siódmy, w którym przedstawiono usystematyzowane metody planowania logistycznego. W toku planowania charakterystycznym dla podejścia procesowego przedstawiono zagadnienia od pozyskiwania informacji o popycie, planowanie zapotrzebowania materiałowego, pozyskiwanie dostawców, organizację dostaw materiałowych, wspomaganie procesu produkcji po przepływy dystrybucyjne. Rozważania planistyczne są uzupełniane zasadami przechodzenia od planów do realizacji.

Rozdział ósmy jest poświęcony prezentacji na przykładzie wzorowanym na praktyce kompleksowego podejścia do planowania produkcji i zarządzania przepływami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Sekwencja użytych przykładów przedstawia planowanie rozpoczynające się od planów dystrybucji, które stają się podstawą planowania produkcji i niezbędnego dla niej zapotrzebowania materiałowego.

W rozdziale dziewiątym przedstawiono zaawansowane modele planowania logistycznego wykorzystywane w praktyce przedsiębiorstw. Zaprezentowano modele wyznaczania lokalizacji węzłów logistycznych, planowania działalności sieci oraz przepływów zapasów jako charakterystyczne przykłady wspomagania decyzji logistycznych.

Rozdział dziesiąty przedstawia przykłady funkcjonowania logistyki w praktyce. Celem rozdziału jest przegląd stanu rozumienia zadań logistycznych w różnych firmach oraz sugestia potrzeby intensyfikacji kształcenia nowoczesnych menedżerów logistyki.

Książka jest adresowana zarówno do studentów, jak i praktyków zainteresowanych pogłębioną wiedzą i metodami zarządzania procesami logistycznymi. Duża liczba przykładów pozwala na rozwinięcie własnych koncepcji planowania działalności logistycznej. Wiele partii materiału jest nowością w polskim piśmiennictwie, co pozwala sądzić, że zostaną wykorzystane w pracach naukowych. Jak wynika z doświadczeń autorów, z pewnością może to być pozycja szeroko wykorzystywana na studiach podyplomowych z logistyki, gdzie cząstkowe prezentacje zawsze wzbudzały zainteresowanie.

Spis treści:

Wstęp
 
6. Systemy informatyczne i telematyczne w logistyce
 
6.1. Bazy i hurtownie danych w systemach logistycznych
6.2. Administrowanie danymi
6.3. Ochrona danych
6.4. Bezpieczeństwo danych w sieci Internet
6.5. EDI w systemach logistycznych. Standardy EDIFACT, EANCOM, ODETTE
6.5.1. Idea elektronicznej wymiany danych
6.5.2. Typy EDI
6.5.3. Zasada działania EDI
6.5.4. Struktura komunikatów standardu EDIFACT
6.5.5. Zalety EDI
6.5.6. Aspekty prawne i bezpieczeństwo elektronicznej wymiany danych
6.5.7. Bezpieczeństwo informacji przekazywanych drogą elektroniczną
6.5.8. Wskaźniki przydatności elektronicznej wymiany danych
6.5.9. Wady EDI
6.5.10. Nowe formy EDI
6.5.11. Sieci teleinformatyczne jako podstawa implementacji EDI
6.6. Infrastruktura telekomunikacyjna w Polsce
6.7. Komunikaty transportowe
6.7.1. Handel i transport
6.7.2. Komunikaty transportowe EDIFACT
6.7.3. Opis komunikatów grupy IFTM
6.7.4. Komunikaty EDI wykorzystywane w transporcie materiałów niebezpiecznych
6.7.5. Komunikaty EDIFACT wykorzystywane w transporcie kontenerowym
6.7.6. Komunikaty transportowe EDIFACT wykorzystywane dla potrzeb celnych
6.7.7. Inne komunikaty EDIFACT mające związek z transportem
6.8. E-podpis w systemach logistycznych
6.8.1. Algorytm monoalfabetyczny
6.8.2. Algorytm polialfabetyczny
6.8.3. Algorytm Data Encryption Standard (DES)
6.8.4. Algorytm Rivest – Shamir – Adleman (RSA)
6.8.5. DSA (Digital Signature Algorithm)
6.8.6. Zasady funkcjonowania podpisu elektronicznego
6.8.7. Rodzaje podpisu elektronicznego
6.8.8. Funkcje podpisu elektronicznego
6.9. Komputerowe systemy monitorowania ładunków – „trace and tracking”
6.10. Budowa i opis systemu nawigacyjnego GPS
6.11. Sposób pozycjonowania obiektów
6.12. Konfiguracja systemu telematycznego
6.13. Telematyka w intermodalnym transporcie towarów w Europie
6.14. Wykorzystanie urządzeń telemetycznych do monitorowania pracy środków transportu drogowego
6.14.1. Systemy telematyczne w transporcie – zasady racjonalnego wyboru
6.14.2. Charakterystyka urządzenia MotoGrafR
6.14.3. Zarządzanie gospodarką paliwową na przykładzie Kart Flotowych PKN ORLEN S.A.
6.15. Literatura
 
7. Planowanie procesów logistycznych
 
7.1. Istota planowania
7.2. Scenariusz procesu planowania działalności logistycznej
7.3. Planowanie produkcji
7.4. Systemy planowania produkcji
7.5. Koncepcje planowania produkcji
7.6. Pozyskiwanie informacji dla planowania produkcji
7.6.1. Pozyskiwanie zamówień od klientów
7.6.2. Prognozy marketingowe popytu
7.7. Obsługa zamówień klientów
7.7.1. Współpraca między jednostkami handlowymi i producentami w wymianie informacji planistycznych
7.7.2. System wymiany informacji o sprzedaży
7.8. Modele przepływów produkcyjnych
7.8.1. Drzewo produktu
7.8.2. Graf Gozinto
7.9. Decyzje o zakresie produkcji własnej
7.10. Klasyfikacje materiałów w planowaniu operatywnym
7.10.1. Klasyfikacja ABC
7.10.2. Klasyfikacja XYZ
7.11. Procedury wyboru dostawców
7.11.1. Dostawcy materiałów strategicznych i krytycznych
7.11.2. Dostawcy materiałów standardowych i kluczowych
7.11.3. Wybór dostawcy – metoda punktowania ofert (scoringu)
7.11.4. Ocena dostawców
7.12. Metody planowania zapotrzebowania produkcyjnego
7.12.1. Idea planowania zapotrzebowania materiałowego
7.12.2. Wyznaczanie zapotrzebowania materiałowego
7.13. Rola czasu w przyjmowaniu koncepcji zaopatrzenia
7.14. Proces obsługi zamówień u dostawców
7.16. Obsługa dostaw surowców
7.16.1. Sterowanie dostawami
7.16.2. Organizacja transportu
7.16.3. Pojedyncze dostawy – dostawy bezpośrednie
7.16.4. Dostawy łączone – Milk–Run
7.16.5. Dostawy zsynchronizowane z procesem produkcji
7.16.6. Dostawy przez centrum konsolidacji
7.16.7. Dostawy przez „park”
7.17. Obsługa dostaw przez operatora logistycznego
7.18. Wybór operatora logistycznego
7.19. Przepływ produktów przez magazyn
7.19.1. Proces przyjęć dostaw do magazynu
7.19.2. Monitorowanie poziomu zapasów
7.20. Obsługa procesu produkcji – system Kanban, koncepcja supermarketu
7.21. Planowanie obsługi dystrybucji
7.21.1. Proces dystrybucji
7.21.2. System magazynów producenta
7.21.3. Przepływy produktów w systemie dystrybucji
7.21.4. Proces planowania dystrybucji
7.22. Rozwiązania systemowe dostaw do klientów
7.22.1. Dostawy bezpośrednie z magazynu producenta
7.22.2. Dostawy przez magazyn dystrybucyjny pośrednika dystrybucji lub jednostki handlowej
7.22.3. Dystrybucja z magazynu grupy producentów
7.22.4. Dystrybucja przez węzły konsolidacji – scalanie dostaw w tranzycie (merge – in – transit)
7.23. Planowanie dostaw do klientów
7.23.1. Planowanie lokalizacji magazynów
7.23.2. Planowanie tras przewozów
7.24. Komisjonowanie i przygotowanie produktów do wysyłki
7.25. Wysyłka ładunków
7.25.1. Opakowania
7.25.2. Oznakowanie
7.25.3. Proces wysyłki
7.26. Zwroty produktów i opakowań – logistyka zwrotna
7.27. Literatura
 
8. Planowanie obsługi produkcji
 
8.1. Wyznaczanie prognozy sprzedaży
8.2. Planowanie potrzeb dystrybucyjnych – DRP (Distribution Requirements Planning, Distribution Resource Planning)
8.3. Planowanie przepływów materiałowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym – MRP (Material Requirements Planning)
8.4. Planowanie produkcji
8.5. Klasyfikacja ABC i XYZ surowców
8.6. Wybór polityki zakupowej
8.7. Literatura
 
9. Zaawansowane metody planowania w łańcuchu logistycznym
 
9.1. Planowanie struktury sieci logistycznej
9.1.1. Wyznaczanie lokalizacji obiektów usługowych
9.1.2. Wyznaczanie lokalizacji obiektów dystrybucyjnych
9.1.3. Wyznaczanie lokalizacji obiektów konkurencyjnych
9.2. Planowanie działalności sieci logistycznej
9.3. Planowanie operacji sieci logistycznej
9.3.1. Wyznaczanie tras pojazdów
9.3.2. Wyznaczanie tras przepływu zapasów
9.4. Literatura
 
10. Przykłady funkcjonowania logistyki w praktyce
 
10.1. Pozyskiwanie informacji do planowania produkcji i zaopatrzenia w produkcyjnym
10.2. Proces zakupu i przyjęcia dostawy do magazynu
10.3. Wybór i ocena dostawców – system zarządzania dostawcami
10.4. Tworzenie prognoz popytu i ich wykorzystanie w planowaniu zapasów dystrybucyjnych
10.5. Logistyczna obsługa zamówień klientów
10.6. Planowanie i realizacja wysyłek do klientów
10.7. Literatura

Stanisław Krawczyk redaktor naukowy

prof. zw. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, dyrektor Instytutu Zastosowań Matematyki, kierownik Katedry Logistyki, visiting professor w Instytucie Matematyki w Philipps Universität w Marburgu (Niemcy) w latach: 1991, 1993, 1995 i 2004.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane