• Logistyka odzysku w opakowalnictwie

Logistyka odzysku w opakowalnictwie

 • Autor: Katarzyna Michniewska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-838-4
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 206/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  37.80 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka powstała w wyniku badań nad wartością dodaną kreowaną z odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w sieciach dostaw. Badania te wykazały, że istnieje niewykorzystany potencjał związany z przepływami tych obiektów między kooperującymi przedsiębiorstwami. Celem książki jest przedstawienie odbiorcy możliwości redukowania marnotrawstwa związanego z deponowaniem surowców wtórnych i dążenie do ich zagospodarowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Takie przeprojektowanie procesów występujących w łańcuchach logistycznych nieuwypuklających dotychczas roli recyklerów doprowadzi do kreowania wartości dodanych z korzyścią dla środowiska (aspekt ekologiczny) jak również do propagowania surowców wtórnych, które są tańsze od surowców naturalnych (aspekt ekonomiczny). Działania te poprzez dynamiczne dostosowywanie się do zmiennych warunków otoczenia stanowią element zarządzania środowiskowego, którego jednym z narzędzi jest logistyka odzysku.

Spis treści:
 
Spis skrótów
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Kluczowe zagadnienia teoretyczne z zakresu logistyki odzysku
 
1.1. Co to jest opakowanie i odpad opakowaniowy
1.2. Historia metod zagospodarowania odpadów opakowaniowych
1.3. Miejsca powstawania odpadów opakowaniowych w łańcuchu dostaw
1.4. Logistyka odzysku – usystematyzowanie pojęć
 
Rozdział 2. Rozwiązania logistyczne w gospodarce odpadami w kraju i na świecie – badanie ankietowe
 
2.1. Zasady gospodarki odpadami poza Polską
2.2. Model gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce
2.3. Zaangażowanie społeczeństwa w procesy logistyki odzysku w sieciach dostaw – badanie ankietowe
 
Rozdział 3. Oddziaływanie modelu gospodarki odpadami przyjętego w Polsce na procesy logistyki odzysku w sieciach dostaw
 
3.1. Zakres uczestnictwa podmiotów gospodarczych w krajowym systemie recyklingu w Polsce
3.2. Rodzaje procesów logistycznych realizowanych w ramach krajowego systemu recyklingu
3.2.1. Proces przepływu surowców – odpadów opakowaniowych
3.2.2. Proces przepływu dokumentacji
3.2.3. Proces przepływu informacji
3.2.4. Proces przepływu środków pieniężnych
3.2.5. Proces przepływu środków pieniężnych z opłat produktowych
3.3. Zwymiarowanie kompleksowych propozycji modyfi kacji systemu
3.4. Modyfikacja w procesach przepływów logistycznych w ramach sieci dostaw
 
Rozdział 4. Efektywność surowcowa osiągana dzięki logistyce odzysku
 
4.1. Wpływ skracania cyklu życia produktu na logistykę odzysku
4.2. Potencjał do wykorzystania w ramach istniejących sieci dostaw
4.3. Wpływ świadomości ekologicznej na osiągane korzyści z logistyki odzysku
4.4. Wpływ uprawnień controllingowych i informatyzacji na jakość procesów przepływów związanych z odzyskiem w sieciach dostaw
 
Podsumowanie
 
Załączniki
 
Bibliografia
 
Pozycje zwarte i czasopisma
 
Publikacje inne
 
Dokumenty (dyrektywy, ustawy, raporty)
 
Źródła internetowe
 
Spis rysunków
 
Spis tabel
 
Spis załączników

dr hab. prof. nadzw. SGH Halina Brdulak:

(…) Szczególną wartością publikacji są badania, które autorka przeprowadziła – i to dwukrotnie – dotyczące świadomości zagadnień związanych z ochroną środowiska wśród polskiego społeczeństwa. Ze względu na coraz większą wagę aspektów dotyczących ekologii, znajdujących również odzwierciedlenie w regulacjach prawnych w Unii Europejskiej oraz w Polsce, tematykę pracy uważam za ważną, a samą publikację za pierwszą, która w tak szerokim aspekcie naświetla powyższe zagadnienia. (…) Warto również zwrócić uwagę na to, że sformułowanie „logistyka odzysku” nie funkcjonuje w powszechnym obiegu - określenie to zostało zaproponowane przez autorkę jako lepiej odzwierciedlające procesy zachodzące w przypadku zwrotu produktu/opakowania czy też działań, mających na celu „odzyskanie” surowca czy też elementów („wartości dodanej”) zawartych w produkcie, który najczęściej uległ już fizycznemu czy moralnemu zużyciu. Jest to moim zdaniem trafniejsze określenie niż „logistyka zwrotów”, logistyka odwrotna itp., które są już używane w polskim piśmiennictwie.

Katarzyna Michniewska
dr, były pracownik działów logistyki największych światowych koncernów FMCG (L?Oréal i Kraft Jacobs Polska) odpowiedzialna za plany produkcyjne i zamówienia do fabryk z całej Europy; praktyczne doświadczenie w zakresie gospodarki odpadami zdobyła, prowadząc od 2002 organizację odzysku o największej liczbie klientów wśród organizacji odzysku w Polsce; zawodowe zainteresowania wiąże z problematyką roli logistyki odzysku w tworzeniu wartości dodanej w sieciach dostaw; obroniła pracę doktorską w tym zakresie (SGH, Warszawa). Absolwentka Wydziału Zarządzania i Informatyki (UE, Wrocław) ? specjalizacja logistyka. Dyplom Wydziału Prawa (UW, Warszawa) - prawo spółek handlowych.

Pełni funkcję członka rady nadzorczej w Polskiej Izbie Gospodarki Odpadami. W firmie Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. jest prezesem zarządu spółki i akcjonariuszem współzałożycielem.

Jest pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku (http://logistykaodzysku.com) oraz wydawcą kwartalnika o tym samym tytule (http://logistyka-odzysku.pl). Od 2011 roku pełni dodatkowo funkcję dyrektora zarządzającego w firmie M&M Consulting.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane