• Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych

Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych

 • Autor: Sabina Kauf
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-316-8
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 203/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Obecnie logistyka wywiera coraz większy wpływ na przestrzenną alokację przepływów transportowych i lokalizację powierzchni magazynowych w regionach oraz na obszarach metropolitalnych. Podejmowanie decyzji logistycznych w tym zakresie wymaga zastosowania metod ilościowych pozwalających na racjonalizację i optymalizację przepływów oraz lokalizacji elementów infrastruktury punktowej. Książka pokazuje, jak rozpoznać sytuacje problemowe pojawiające się w związku z decyzjami przestrzennymi oraz jakie metody ilościowe zastosować w celu ich rozwiązania. Przedstawione przykłady pomogą czytelnikowi podejmować w sposób racjonalny decyzje w zakresie logistyki przestrzennej.

Do najważniejszych zagadnień poruszanych w publikacji zaliczamy m.in. metody:

- ilościowe wykorzystywane do oceny atrakcyjności logistycznej regionu,
- wsparcia decyzji zawiązanych z wyborem lokalizacji centrów logistycznych,
- prognozowania stanowiące podstawę kształtowania instrumentów logistyki przestrzennej.

Książka ta może być przydatna zarówno dla przedstawicieli środowiska naukowego, jak i dla studentów uczelni ekonomicznych oraz technicznych, specjalizujących się w logistyce czy gospodarce przestrzennej.
Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Logistyka i jej potencjał wzrostu konkurencyjności regionów

1.1. Pojęcie i istota logistyki regionu
1.2. Systemowe ujęcie logistyki regionu
1.3. Infrastruktura logistyczna a pozycja konkurencyjna regionu
1.4. Wykorzystanie metod ilościowych w procesie wdrażania koncepcji logistyki regionu

Rozdział 2. Zastosowanie metod przestrzennych do oceny atrakcyjności logistycznej regionów

2.1. Potencjał logistyczny regionu jako warunek jego konkurencyjności
2.2. Metody taksonomiczne w ocenie atrakcyjności logistycznej regionów
2.3. Możliwości wykorzystania metody taksonomii wrocławskiej i diagramu Czekanowskiego do oceny atrakcyjności logistycznej regionów
2.4. Atrakcyjność logistyczna regionów w świetle metody Hellwiga

Rozdział 3. Lokalizacja centrów logistycznych a atrakcyjność regionu

3.1. Centra logistyczne jako czynnik wspierający obsługę regionu
3.2. Koszty jako główny wyznacznik lokalizacji centrum logistycznego
3.3. Metody wyznaczania promienia obsługi logistycznej

Rozdział 4. Dostępność jako przejaw atrakcyjności logistycznej regionu

4.1. Zakres przedmiotowy i pojęcie dostępności regionu
4.2. Identyfikacja dostępności regionu na podstawie wskaźników wyposażenia infrastrukturalnego
4.3. Wykorzystanie modeli grawitacji do pomiaru potencjalnej dostępności regionu
4.4. Zachowania użytkowników jako podstawa pomiaru dostępności terytorialnej

Rozdział 5. Ocena atrybutów transportu zbiorowego jako podstawa kształtowania instrumentów logistyki miejskiej

5.1. Charakterystyki przejazdu jako element modelowania zachowań komunikacyjnych
5.2. Analiza conjoint jako metoda oceny atrybutów komunikacji miejskiej
5.3. Wykorzystanie analizy czynnikowej do oceny atrybutów
determinujących wybór środka transportu

Rozdział 6. Rola prognozowania ruchu w kształtowaniu instrumentów logistyki miasta i regionu

6.1. Prognozowanie ruchu w mieście jako metoda identyfikacji przyszłego zatłoczenia
6.2. Rola prognozowania w realizacji inwestycji w infrastrukturę logistyczną
6.3. Ekstrapolacja trendu i możliwości jej zastosowania w prognozowaniu ruchu
6.4. Metody adaptacyjne prognozowania szeregów czasowych i ich wykorzystanie w planowaniu zadań transportu zbiorowego
6.5. Wyodrębnianie wahań cyklicznych i sezonowych jako podstawa wdrażania instrumentów ograniczania kongestii

Rozdział 7. Wybrane metody oceny efektywności projektów logistycznych w mieście i regionie

7.1. Efektywność ekonomiczna jako miernik oceny projektów logistycznych
7.2. Zastosowanie analizy efektywności kosztowej do oceny projektów logistycznych
7.3. Analiza wielokryterialna i możliwości jej zastosowania do oceny projektów logistycznych

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Spis map

Sabina Kauf

prof. nadzw. dr hab. - zatrudniona w Katedrze Logistyki i Marketingu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego, a także w Katedrze Logistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest specjalistką w dziedzinie zarządzania logistyczno-marketingowego oraz marketingu i logistyki regionu. Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji, w tym siedmiu książek.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane