• Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw

 • Autor: Sabina Kauf Agnieszka Tłuczak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-733-3
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 264/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W opracowaniu przedstawiono wybrane metody badań rynku, metody statystyczne oraz inne metody ilościowe. Analizę przypadków dobrano tak, by ukazać łatwość ich stosowania w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz możliwość ich praktycznego zastosowania. Dzięki zaprezentowaniu odpowiednich metod ilościowych czytelnik może w sposób racjonalny podejmować decyzje dotyczące różnych aspektów działalności logistycznej.

Do najważniejszych zagadnień poruszanych w publikacji zaliczamy m.in. metody:
- prognozowania popytu, warunkujące prawidłowe funkcjonowanie sfery logistyki,
- badania potrzeb przewozowych,
- wyboru partnerów w łańcuchu dostaw,
- badania zachowań nabywców.
Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Informacja rynkowa i jej rola w zarządzaniu łańcuchem dostaw

1.1. Informacja i jej znaczenie w realizacji procesów logistycznych
1.2. Rola informacji rynkowej w procesie podejmowania decyzji logistycznych
1.3. Rola i znaczenie badań w zarządzaniu łańcuchem dostaw
1.4. Procedura badawcza jako warunek pozyskania właściwych informacji

Rozdział 2. Metody pomiaru i gromadzenia danych dla potrzeb łańcucha dostaw

2.1. Pomiar jako podstawa gromadzenia danych logistycznych
2.2. Określenie metody doboru i liczebności próby badawczej w badaniach logistycznych
2.3. Wybrane metody gromadzenia danych ze źródeł pierwotnych

Rozdział 3. Prognozowanie popytu jako podstawa prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw

3.1. Rola i znaczenie prognozowania w zarządzaniu łańcuchem dostaw
3.2. Podstawowe metody prognostyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw
3.3. Ekstrapolacja trendu i możliwości jej zastosowania w gospodarce zapasami
3.4. Prognozowanie zorientowane na osiągane efekty logistyczne

Rozdział 4. Rola usług transportowych w zarządzaniu łańcuchem dostaw i metody badania potrzeb przewozowych

4.1. Znaczenie transportu w zarządzaniu łańcuchem dostaw
4.2. Istota i źródła potrzeb transportowych
4.3. Popyt na usługi transportowe i metody określania jego elastyczności
4.4. Wybrane metody określania wahań popytu na transport

Rozdział 5. Metody wyboru zleceniobiorców do realizacji zadań logistycznych

5.1. Partnerstwo w łańcuchu dostaw jako podstawa przewagi konkurencyjnej
5.2. Ilościowe podejście do oceny partnerów w łańcuchu dostaw
5.3. Zastosowanie metody AHP do wyboru dostawców
5.4. Metoda TOPSIS i jej wykorzystanie do oceny dostawcy w łańcuchu dostaw
5.5. Współpraca w łańcuchu dostaw i metody pomiaru jej efektów

Rozdział 6. Zadowolenie i lojalność jako przesłanki kształtowania logistycznej obsługi klienta

6.1. Logistyczna obsługa klienta a jego zadowolenie
6.2. Metody jakościowe pomiaru zadowolenia nabywców
6.3. Analiza ABC jako podstawa określenia optymalnego poziomu obsługi

Rozdział 7. Zachowania nabywców jako podstawa kształtowania oferty logistycznej

7.1. Zachowania nabywców i podstawowe ich determinanty
7.2. Etapy procesu decyzyjnego i modele zachowań nabywców
7.3. Modele zachowań nabywców wykorzystywane w prognozowaniu wyboru marek produktów
7.4. Modele preferencji jako podstawa kształtowania oferty logistycznej

Spis rysunków

Spis tabel

Bibliografia

Sabina Kauf
prof. nadzw. dr hab. - zatrudniona w Katedrze Logistyki i Marketingu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego, a także w Katedrze Logistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest specjalistką w dziedzinie zarządzania logistyczno-marketingowego oraz marketingu i logistyki regionu. Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji, w tym siedmiu książek.

Książki tego autora

Agnieszka Tłuczak

dr, kierownik Katedry Ekonometrii i Metod Ilościowych w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego.

Podstawowe obszary badawcze:

 • prognozowanie cen produktów rolnych,
 • analiza cen w łańcuchu żywnościowym,
 • prognozowanie w agrobiznesie,
 • zróżnicowanie regionalne rolnictwa,
 • zastosowanie metod ilościowych w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych

Pełnione funkcje:

 • Członek Senatu Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2020-2024
 • Członek Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia od 2020
 • Członek zespołu ds. programów kształcenia na kierunku Ekonomia ? studia uzupełniające w kadencji 2012-2016
 • Pełnomocnik Prodziekana Wydziału Ekonomicznego ds. sprawozdawczości naukowej w kadencji 2012-2016
 • Członek Komisji Nauk Rolniczych PAN
Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane