Finanse

Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP

Quasi-fundusze venture capital. Pub...

Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP

Joanna Świderska

Prezentowana książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją analizującą działalność funduszy venture capital finansowanych ze środków publicznych. To ważny rozdział w historii rozwoju rynku, ponieważ aktywność czynnika publicznego odegrała dominującą rolę w procesie rozwoju venture capital w Polsce. Książka oparta jest na bardzo bogatym materiale źródłowym. Publikacja otrzymała wyróżnienie w I edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku

Historia finansów współczesnego świ...

Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku

Wojciech Morawski

Są trzy powody, dla których warto przeczytać tę książkę:   1. By mieć świadomość, co nam grozi lub gdzie może pojawić się szansa na poprawę sytuacji. Zjawiska finansowe wpływają na nasze życie. Pojedynczy człowiek może odczuwać bezsilność wobec potęgi wybuchu wulkanu, ale odrobina wiedzy z dziedziny wulkanologii zwiększa jego szanse przeżycia. Z finansami jest podobnie.   2. By przekonać się, że świat finansów nie jest tak skomplikowany. Ekonomiści, a dotyczy do w szczególności finansist..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna 50% rabatu

Bankructwa gospodarstw domowych. Pe...

Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna 5...

Beata Świecka redakcja naukowa

W publikacji przedstawiono najważniejsze zdarzenia związane z bankructwem gospodarstwa domowego, ich przyczyny, wzajemne powiązania, skutki dla osób zagrożonych lub dotkniętych bankructwem oraz pozostających z nimi w stosunkach ekonomicznych (m.in. banków), a także skutki dla całego systemu społecznego (gospodarki). Na szczególną uwagę zasługuje bogaty materiał empiryczny ilustrujący kształtowanie i rozwój zjawiska bankructw gospodarstw domowych w Polsce, pochodzący z wieloaspektowych i pogłę..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Rynek papierów wartościowych. Wydanie 7

Rynek papierów wartościowych. Wydan...

Rynek papierów wartościowych. Wydanie 7

Witold Bień

Posługiwanie się papierami wartościowymi wymaga przede wszystkim bliższej znajomości ich istoty i funkcji oraz zasad obrotu nimi. Tym właśnie zagadnieniom poświęcone jest kolejne wydanie książki, w której scharakteryzowano najczęściej występujące walory, jakimi są obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, bony pieniężne, akcje, weksle i czeki oraz te prawa pochodne, których cena zależy od ceny określonego papieru wartościowego. Istotną część opracowania stanowi także charakterystyka f..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki 50% rabatu

Finansowe aspekty rozwoju polskiej ...

Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki 50% rabatu

Beata Filipiak, Jerzy Węcławski redakcja naukowa

Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości realizuje cykl monografii pod wspólnym tytułem „Studia Finansów i Bankowości”. Autorami poszczególnych pozycji są pracownicy naukowi katedr finansów i bankowości uczelni ekonomicznych. Niniejsza monografia jest kolejną w tym cyklu. Opracowanie zostało podzielone na trzy części. Część pierwsza prezentuje miejsce i rolę sektora finansowego w kreowaniu rozwoju polskiej gospodarki. Rozważania drugiej części skupione są na wskazaniu instrumentów i rozwi..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP 50% rabatu

Finansowe uwarunkowania konkurencyj...

Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnien...

Bożena Mikołajczyk redakcja naukowa

Opracowanie charakteryzuje finansowe otoczenie przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem MSP. Autorzy zaakcentowali instrumenty i mechanizmy konkurencji, pomoc publiczną i fundusze pomocowe Unii Europejskiej, sprawozdaw­czość podatkową i finansową oraz komercyjne formy finansowania...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

E jak euro - waluta nowej Europy 50% rabatu

E jak euro - waluta nowej Europy 50...

E jak euro - waluta nowej Europy 50% rabatu

Joanna Królak-Werwińska

  Książka napisana przez eksperta w dziedzinie bankowości i finansów międzynarodowych, Dyrektora Departamentu Zagranicznego Kredyt Banku SA w Warszawie.           ..

17.50 zł 35.00 zł Cena netto: 16.67 zł

Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych 50% rabatu

Finansowe uwarunkowania rozwoju org...

Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych 50% rabatu

redakcja naukowa Jan Turyna, Wiesław Szczęsny

Treść publikowanych referatów pozwala zidentyfikować bariery rozwoju polskich przedsiębiorstw i w wielu przypadkach wskazuje sposoby ich przezwyciężania. Formułowane postulaty uwzględnią wyniki badań własnych autorów oraz ich doświadczenie praktyczne, często konfrontowane z najnowszą literaturą polską i zagraniczną. Referaty zostały przedstawione w trzech blokach tematycznych: I. Finansowe, organizacyjne i prawne uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. II. System informacyjny r..

45.00 zł 90.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Pokazuje 121 do 128 z 128 (9 Stron)