Finanse

Rynek papierów wartościowych. Wydanie 7

Rynek papierów wartościowych. Wydan...

Rynek papierów wartościowych. Wydanie 7

Posługiwanie się papierami wartościowymi wymaga przede wszystkim bliższej znajomości ich istoty i funkcji oraz zasad obrotu nimi. Tym właśnie zagadnieniom poświęcone jest kolejne wydanie książki, w której scharakteryzowano najczęściej występujące walory, jakimi są obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, bony pieniężne, akcje, weksle i czeki oraz te prawa pochodne, których cena zależy od ceny określonego papieru wartościowego. Istotną część opracowania stanowi także charakterystyka f..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki

Finansowe aspekty rozwoju polskiej ...

Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki

Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości realizuje cykl monografii pod wspólnym tytułem „Studia Finansów i Bankowości”. Autorami poszczególnych pozycji są pracownicy naukowi katedr finansów i bankowości uczelni ekonomicznych. Niniejsza monografia jest kolejną w tym cyklu. Opracowanie zostało podzielone na trzy części. Część pierwsza prezentuje miejsce i rolę sektora finansowego w kreowaniu rozwoju polskiej gospodarki. Rozważania drugiej części skupione są na wskazaniu instrumentów i rozwi..

12.50 zł 50.00 zł Cena netto: 11.90 zł

Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP

Finansowe uwarunkowania konkurencyj...

Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnien...

Opracowanie charakteryzuje finansowe otoczenie przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem MSP. Autorzy zaakcentowali instrumenty i mechanizmy konkurencji, pomoc publiczną i fundusze pomocowe Unii Europejskiej, sprawozdaw­czość podatkową i finansową oraz komercyjne formy finansowania...

16.25 zł 65.00 zł Cena netto: 15.48 zł

E jak euro. Waluta nowej Europy

E jak euro. Waluta nowej Europy

E jak euro. Waluta nowej Europy

Książka napisana przez eksperta w dziedzinie bankowości i finansów międzynarodowych, Dyrektora Departamentu Zagranicznego Kredyt Banku SA w Warszawie...

7.00 zł 35.00 zł Cena netto: 6.67 zł

Pokazuje 121 do 124 z 124 (9 Stron)