Finanse

Determinanty rentowności firm działających w sektorze  nowoczesnych usług biznesowych

Determinanty rentowności firm dział...

Determinanty rentowności firm działających w sektorze nowoczesnych us...

Branża nowoczesnych usług biznesowych obejmującą działalność centrów outsourcingu procesów biznesowych (BPO), centrów usług wspólnych (SSC), centrów IT oraz centrów badawczo-rozwojowych (R&D) jest jedną z czołowych gałęzi gospodarki kraju pod względem znaczenia dla rynku w Polsce zatrudniając około 244 000 wysoko kwalifikowanych pracowników w 2017 roku. Skala oraz systematyczny wzrost zatrudnienia w tych firmach pozwalają na wyszczególnienie Polski w gronie najważniejszych miejsc na globalnej..

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wydanie 9

Zarządzanie finansami przedsiębiors...

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wydanie 9

Publikacja zawiera wiadomości niezbędne do ustalania strategii i prowadzenia polityki finansowej w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki wolnorynkowej, w sposób umożliwiający maksymalizowanie efektywności ekonomicznej działalności i rozwój przyszłościowy firmy. Przedstawiono kompleksowo współczesny mechanizm zarządzania finansami w firmie, z uwzględnieniem doświadczeń rozwiniętych gospodarczo krajów w dostosowaniu do warunków systemu gospodarczego, jaki krystalizuje się w naszym kraju...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Metody inwestowania na rynkach finansowych

Metody inwestowania na rynkach fina...

Metody inwestowania na rynkach finansowych

Inwestowanie na rynkach finansowych jest jednym z najbardziej fascynujących obszarów działalności człowieka. Już od czasów starożytnych inwestorzy zastanawiali się nad niezawodnymi metodami inwestowania na rynkach, ale jak dotąd nie udało się stworzyć takiej metody, która zawsze przynosiłaby zysk stosującym ją inwestorom. Znaczne grono osób operujących na rynkach, po zapoznaniu się z wieloma metodami, w końcu skupia się na jednej, dwu lub co najwyżej trzech metodach, starając się udoskonalić tec..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Współczesna polityka pieniężna. Perspektywa XXI wieku

Współczesna polityka pieniężna. Per...

Współczesna polityka pieniężna. Perspektywa XXI wieku

Książka jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym dla studentów wydziałów ekonomii i zarządzania oraz kierunków finansowych bądź ogólnoekonomicznych – wyższych uczelni ekonomicznych i uniwersytetów oraz innych szkół, prowadzących edukację ekonomiczno-finansową. Wspierać może zarówno kształcenie studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak i studentów uczestniczących w studiach doktoranckich, a także słuchaczy studiów podyplomowych. Książka stanowi podręcznik podstawowy do przedmiotów ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Analiza techniczna. Średnie ruchome, wskaźniki i oscylatory

Analiza techniczna. Średnie ruchome...

Analiza techniczna. Średnie ruchome, wskaźniki i oscylatory

Książka stanowi kompendium oscylatorów i wskaźników analizy technicznej, a także średnich ruchomych. Przedstawione zostały podstawy systemów transakcyjnych. Liczne przykłady, ukazują zastosowanie wskaźników i oscylatorów do analizowania wykresów cen aktywów, notowanych na rynkach finansowych...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Siła dywersyfikacji w działalności przedsiębiorstw w kontekście aspektów ekonomicznych, finansowych i organizacyjnych

Siła dywersyfikacji w działalności ...

Siła dywersyfikacji w działalności przedsiębiorstw w kontekście aspekt...

Najważniejszym przesłaniem monografii jest to, aby przedsiębiorstwa, prowadząc swoją działalność gospodarczą, umiały radzić sobie na co dzień z ryzykiem, aby dobierały asortyment produktów i usług oferowanych przez siebie w taki sposób, żeby zmniejszyć to ryzyko. Książka skierowana jest przede wszystkim do zarządzających przedsiębiorstwami małymi, średnimi i dużymi o różnym profilu działalności, w tym spółek akcyjnych oraz pracowników działów handlowych, finansowych i księgowych, działów anal..

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Jak doszło do zadłużenia Polski za granicą w latach 1970-1985. Wspomnienia uczestnika wydarzeń

Jak doszło do zadłużenia Polski za ...

Jak doszło do zadłużenia Polski za granicą w latach 1970-1985. Wspomni...

Upływa 37 lat od utraty wypłacalności naszego kraju wobec państw Zachodu. W rezultacie zadeklarowana na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku słuszna polityka „otwarcia Polski na Zachód”, która mogła i  powinna była doprowadzić do rozwoju kraju, zakończyła się kryzysem gospodarczym przezwyciężonym dopiero po upływie kilkunastu lat. W książce Witold Bień, emerytowany profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, naświetla bliżej okoliczności, które doprowadziły do tego kryzysu wskutek..

22.50 zł 25.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki

Finanse publiczne w architekturze g...

Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki

Współczesna gospodarka do swojego rozwoju w wielu aspektach wykorzystuje sektor finansów publicznych. Doświadczenia Polski w różnych okresach transformacji jasno w skazują na redystrybucyjną funkcję finansów publicznych. W tym celu wykorzystywane były różne rozwiązania instytucjonalne oraz instrumenty redystrybucyjne. W książce przedstawiona została skala transferów publicznych i złożoność tego procesu. Czytelnicy będą mieli okazję poznać opinie najważniejszych osób w kraju odpowiedzianych za za..

16.25 zł 65.00 zł Cena netto: 15.48 zł

Metody przypisania wyników zarządzania na rynku akcji i papierów dłużnych

Metody przypisania wyników zarządza...

Metody przypisania wyników zarządzania na rynku akcji i papierów dłużn...

O ile inwestowanie na rynkach finansowych jest procesem trudnym, to ocena uzyskanych wyników jest jeszcze trudniejsza. Uwaga ta dotyczy w głównej mierze funduszy inwestycyjnych oraz zespołów asset management. Dzięki określonym metodom, zaprezentowanym w tej monografii, proces oceny wyników można podzielić na kilka głównych etapów: pomiar stóp zwrotu z portfela inwestycyjnego, z właściwych benchmarków, ewentualnie z portfeli wzorcowych, następnie przeprowadzenie atrybucji wyników oraz dokonanie a..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Podstawy finansowania spółki akcyjnej

Podstawy finansowania spółki akcyjn...

Podstawy finansowania spółki akcyjnej

Od Autorów: Przekazując czytelnikowi tę książkę, mamy nadzieję, że z jednej strony przyczynimy się do ograniczenia chaosu pojęciowego, z drugiej natomiast udzielimy odpowiedzi przynajmniej na część pytań nurtujących badaczy, dla których analiza finansowa i rachunkowość jest nie tylko wymaganym rzemiosłem, ale również pasją i prowadzi do odkryć naukowych...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości

Finansowe aspekty rozwoju przedsięb...

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości

Książka skupia się na instrumentach finansowania przedsiębiorstw w różnych fazach rozwoju. Specyficzne problemy finansowe dotyczą firm wchodzących na rynek. Nowe formy zatrudnienia lub samo zatrudnienia wymagają elastycznych źródeł finansowania. Wsparciem dla firm wchodzących na rynek są fundusze podwyższonego ryzyka - venture capital, private equity. W sektorach kreatywnych nowym narzędziem finansowania jest crowdfunding. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej czynnikiem gospodarczym o rosnącym z..

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Wykup lewarowany. Sposób akwizycji firm

Wykup lewarowany. Sposób akwizycji ...

Wykup lewarowany. Sposób akwizycji firm

Książka przedstawia w przystępny sposób teoretyczne i praktyczne aspekty transakcji fuzji i przejęć. Ukazuje ich wpływ na działalność przedsiębiorstw. Skupia się na analizie łączenia przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem wykupów lewarowanych (LBO).Zawartymi w książce informacjami i badaniami mogą być zainteresowani przedsiębiorcy planujący rozwój działalności biznesowej, zarządzający przedsiębiorstwami prezesi i menedżerowie, a także studenci kierunków ekonomicznych i finansowych, pragną..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Aspekty podatkowe księgowe i finansowe

Finansowanie działalności przedsięb...

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Aspekty podatkowe księgowe...

Książka prezentuje zagadnienia związane ze sposobami finansowania (w szczególności podwyższenie kapitału zakładowego, podział wyniku finansowego, wypłata dywidendy, zatrzymanie zysku, pozyskanie kredytu, emisja obligacji, pozyskanie leasingu operacyjnego, finansowego) z uwzględnieniem opodatkowania podatkiem dochodowym oraz VAT zarówno na etapie pozyskania, jak i spłaty danego źródła. Przedstawione są również sposoby księgowania pozyskania, jak i spłaty danego źródła (łącznie z opłatami dodatkow..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi. Uwarunkowania, procesy, decyzje

Współpraca jednostek samorządu tery...

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowy...

Reaktywowanie samorządu terytorialnego w Polsce stało się impulsem dla rozwoju licznych płaszczyzn współpracy i kooperacji jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi. Znaczenie i zakres współpracy JST z instytucjami rynku finansowego ewoluuje wraz z ilością i różnorodnością ich zadań oraz szansami i wymogami kreowanymi przez otoczenie. Opracowanie prezentuje próbę kompleksowego przedstawienia popytu JST na usługi finansowe przez pryzmat zadań i specyfiki ich funkcjonowania. Au..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Kapitał i kryzysy finansowe. Perspektywa historyczna

Kapitał i kryzysy finansowe. Perspe...

Kapitał i kryzysy finansowe. Perspektywa historyczna

Monografia poświęcona kapitałowi pozostaje w ścisłym związku z dokonaniami teorii ekonomicznej i przemianami rzeczywistości gospodarczej. Książka jest osadzona w realiach historycznych po to, by wykazać, że kapitał co do swej istoty nie zmienia się. Jest taki, jaki jest i jaki był zawsze. Nawet wtedy, kiedy społeczeństwa nie uświadamiały sobie jego istnienia, on istniał w formie prymitywnej. Jeśli postrzega się go inaczej, to dlatego, że zmieniły się warunki, w których przychodzi mu być...

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Pokazuje 31 do 45 z 118 (8 Stron)