• Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce

Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce

 • Autor: Dorota Ostrowska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-379-3
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 232/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  41.40 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W opracowaniu dokonano analizy wskaźników rentowności obrotu, aktywów i kapitałów własnych oraz wskaźników zadłużenia i płynności finansowej. Prawidłowy ich poziom zależy między innymi od sprawności w zakresie zarządzania kapitałem i oczywiście od zaopatrzenia przedsiębiorstwa w tenże kapitał. Dzięki odpowiedniemu poziomowi zasobów kapitałowych (w szerokim znaczeniu) firmy mogą dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w ich otoczeniu (potrzeby konsumentów, kontrahentów, zmiany polityczne, prawnopodatkowe itp.).

Opracowanie omawia w szczególności:

- Przedsiębiorstwo jako istotne ogniwo gospodarki;
- Sprawność przedsiębiorstw – wybrane elementy;
- Finansowanie własne przedsiębiorstwa (samofinansowanie, dopłaty wspólników, finansowanie z odpisów amortyzacyjnych);
- Finansowanie obce przedsiębiorstwa (kredyt bankowy, leasing, factoring, franchising, emisja papierów wartościowych, NewConnect).

Spis treści:

WPROWADZENIE

1. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ISTOTNE OGNIWO GOSPODARKI

Wstęp
1.1. Pojęcie, istota i rodzaje przedsiębiorstw
1.2. Podstawy prawne działalności gospodarczej
1.3. Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce
Podsumowanie

2. SPRAWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW - WYBRANE ELEMENTY

Wstęp
2.1. Rentowność obrotu
2.2. Rentowność aktywów, aktywów trwałych i obrotowych
2.3. Rentowność kapitałów własnych
Podsumowanie
2.4. Wskaźniki zadłużenia
Wstęp
2.4.1. Wskaźnik ogólnego zadłużenia
2.4.2. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
2.4.3. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego
Podsumowanie
2.5. Wskaźniki płynności finansowej
Wstęp
2.5.1. Wskaźnik płynności finansowej I stopnia
2.5.2. Wskaźnik płynności finansowej II stopnia
2.5.3. Wskaźnik płynności finansowej III stopnia
Podsumowanie

3. FINANSOWANIE WŁASNE

Wstęp
3.1. Istota, klasyfikacja i ogólna charakterystyka finansowania własnego
3.2. Samofi nansowanie
3.3. Finansowanie z odpisów amortyzacyjnych (jako specyficzna forma
finansowania własnego)
3.4. Finansowanie z dopłat wspólników spółek kapitałowych
Podsumowanie

4. FINANSOWANIE OBCE

4.1. Kredyt bankowy
Wstęp
4.1.1. Miejsce kredytu w źródłach finansowania przedsiębiorstwa
4.1.2. Kredyt bankowy jako forma finansowania dłużnego
4.1.3. Wykorzystanie kredytów bankowych do finansowania
działalności przedsiębiorstw
Podsumowanie
4.2. Leasing
Wstęp
4.2.1. Geneza leasingu
4.2.2. Umocowanie prawne leasingu
4.2.3. Prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu
4.2.4. Uczestnicy transakcji leasingowej
4.2.5. Rodzaje leasingu
4.2.5.1. Leasing ze względu na treść stosunku zobowiązaniowego łączącego umowy strony leasingu
4.2.5.2. Leasing ze względu na charakter przedmiotu leasingu
4.2.5.3. Leasing ze względu na osoby korzystające z niego
4.2.6. Zalety leasingu jako instytucji ekonomiczno-finansowej
4.2.7. Rynek usług leasingowych
Podsumowanie
4.3. Factoring
Wstęp
4.3.1. Geneza factoringu
4.3.2. Regulacje prawne factoringu
4.3.3. Defi nicja factoringu
4.3.4. Podmiot i przedmiot factoringu
4.3.5. Rodzaje factoringu
4.3.6. Korzyści płynące z korzystania z usług factoringowych
4.3.7. Koszty usług factoringowych
4.3.8. Rynek usług factoringowych
Podsumowanie
4.4. Franchising
Wstęp
4.4.1. Regulacje prawne dotyczące franchisingu
4.4.2. Istota i defi nicja franchisingu
4.4.3. Rodzaje franchisingu
4.4.4. Dane liczbowe dotyczące franchisingu
Podsumowanie
4.5. Fundusze wysokiego ryzyka
Wstęp
4.5.1. Pojęcie i specyfi ka inwestorów venture capital/private equity
4.5.2. Proces decyzyjny poprzedzający inwestycje private equity
4.5.3. Korzyści i zagrożenia z wykorzystania private equity/venture
capital
4.5.4. Rynek funduszy venture capital/private equity w Polsce
Podsumowanie
4.6. Emisja papierów wartościowych
Wstęp
4.6.1. Istota emisji
4.6.2. Dane liczbowe dotyczące emisji
Podsumowanie
4.7. NewConnect
Wstęp
4.7.1. Istota NewConnect
4.7.2. Dane liczbowe dotyczące New Connect
Podsumowanie
 

prof. dr hab. Leszek Klank, Społeczna Akademia Nauk, Akademia Obrony Narodowej:

Praca zbiorowa, pod redakcją naukową dr Doroty Ostrowskiej, poświęcona jest głównie wybranym źródłom finansowania przedsiębiorstw, począwszy od źródeł własnych oraz obcych tradycyjnych (kredyt), a skończywszy na stosunkowo nowych, takich jak leasing, factoring czy venture capital. Ponadto omówiono kwestię platformy NewConnect oraz emisji papierów wartościowych m.in. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dorota Ostrowska
dr, od 2003 roku pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej. Jest autorką ponad stu dziesięciu opracowań z zakresu finansów, bankowości i ubezpieczeń, które ukazały się w specjalistycznych pismach o zasięgu zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Przyjaciół Szkół Polskich oraz prezesem Koła Naukowego Economy&Society. Wieloletni praktyk w sektorze ubezpieczeń oraz inwestor na rynku nieruchomości komercyjnych.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane