• Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym

Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym

 • Autor: Konrad Raczkowski Marian Noga Jarosław Klepacki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-847-7
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 272/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 57.00 zł

  51.30 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 51.30 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka omawia jeden z najważniejszych problemów finansów i ekonomii - ryzyko, z zarządczej perspektywy polskiego systemu finansowego – zarówno z perspektywy inwestorów i gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz państwa. Dowodzi konieczności zarządzania ryzykiem w sposób systemowy, poprzez konsekwentnie planowaną i realizowaną politykę makro i mikroostrożnościową, politykę fiskalną oraz politykę pieniężną.

Książka jest przeznaczona zarówno dla praktyków całego obrotu gospodarczego, zwłaszcza tych zainteresowanych rynkiem finansowym, jak również dla studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w obszarze finansowym.

 

Spis treści:
 
Wprowadzenie
   
1. Zarządzanie ryzykiem systemowym w państwie

Wstęp
1.1. Zarządcze przesłanki ryzyka i podejmowania decyzji strategicznych
1.2. Ryzyko gospodarcze a ryzyko państwa
1.2.1. Systemowe ryzyka występujące w państwie
1.2.2. Ryzyko gospodarcze
1.2.3. Ryzyko podatkowe z punktu widzenia państwa i gospodarki
Wnioski
   
2. Ryzyko i stabilność polskiego systemu finansowego
   
Wstęp
2.1. Polityka makroostrożnościowa
2.1.1. Funkcjonowanie systemu finansowego i jego wpływ na rozwój gospodarczy
2.1.2. System powiązań instytucji finansowych
2.1.3. Ochrona stabilności finansowej – cele i narzędzia polityki makroostrożnościowej
2.2. Polityka mikroostrożnościowa
2.2.1. Zapobieganie pojedynczym upadłościom. Analiza jednostkowa zagrożeń  
2.2.2. Ochrona deponentów
2.3. Całościowa ocena sytuacji finansowej w Polsce
Wnioski

3. Zarządzanie ryzykiem stabilności finansowej
   
Wstęp
3.1. Struktura i funkcjonalność systemu bezpieczeństwa finansowego
3.2. Instytucje ryzyka systemowego w sieci międzynarodowych powiązań  kapitałowych
3.3. Zasady skutecznego nadzoru rynku finansowego
3.4. Transfer ryzyka bankowego do systemu finansowego  
3.5. Reorganizacja procesów zarządzania ryzykiem prawnym
Wnioski
   
4. Ryzyko inwestowania w instrumenty finansowe
   
Wstęp
4.1. Rodzaje instrumentów finansowych
4.1.1. Instrumenty rynku pieniężnego
4.1.2. Instrumenty dłużne  
4.1.3. Instrumenty udziałowe  
4.1.4. Instrumenty pochodne (derywaty)
4.2. Ryzyko inwestycyjne przynależne instrumentom finansowym o charakterze udziałowym
4.2.1. Ryzyko rynkowe
4.2.2. Ryzyko emitenta
4.2.3. Ryzyko płynności
4.2.4. Ryzyko utraty całkowitej wartości  
4.3. Ryzyko inwestowania w instrumenty dłużne
4.3.1. Ryzyko inflacji i ryzyko stopy procentowej
4.3.2. Ryzyko walutowe
4.3.3. Ryzyko zmiany ceny i ryzyko dotyczące danej spółki
4.3.4. Ryzyko niedotrzymania zobowiązań
4.3.5. Ryzyko przedterminowego wykupu  
Wnioski  
 
5. Ryzyka strategiczne inwestowania na giełdzie papierów wartościowych
   
Wstęp
5.1. Styl inwestowania na giełdzie
5.2. Ryzyko strategii inwestycyjnych
5.2.1. Spekulacja  
5.2.2. Krótka sprzedaż
5.3. Ryzyko innych strategii
5.3.1. Strategia oportunistyczna
5.3.2. strategia "kup i trzymaj"
5.3.3. Strategia wyczucia rynku
5.3.4. Strategia behawioralna
5.3.5. Strategia uśredniania ceny nabycia
5.3.6. Strategia bieżącego dochodu
5.3.7. Strategia cenowo-wskaźnikowa
5.3.8. Strategia zachowania kapitału
5.3.9. Strategia Benjamina Grahama
5.3.10. Strategia stałej struktury kapitału
5.3.11. Strategia zachowania stałego współczynnika
5.3.12. Strategia czarny łabędź
Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz:

Problem badawczy przedstawiony w opracowaniu jest ważny praktycznie i poznawczo. Autorzy w bardzo ciekawy sposób zebrali różne procesowe i instytucjonalne ujęcia problemu w system finansowy i sieć bezpieczeństwa finansowego na terenie Polski.

Konrad Raczkowski
profesor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej. Od 2012 r. dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz kierownik katedry Zarządzania w Gospodarce. Były wiceminister finansów (2015-2016), CFO oraz wiceprezes Banku Ochrony Środowiska (2016-2019), a także przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ S.A. Pełnił rolę eksperta i doradcy instytucji publicznych, organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorstw. W latach 2003-2013 pracownik resortu finansów. Współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie. Jest m.in. członkiem zwyczajnym British Academy of Management oraz Royal Economic Society. W 2013 r. odznaczony złotym medalem Ministra Sprawiedliwości. W 2016 r. otrzymał nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów. Autor ponad stu publikacji naukowych z zakresu finansów, ekonomii oraz nauk o zarządzaniu.

Książki tego autora

Marian Noga
(1946-2018). Ekonomista, prof. zw. dr hab. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, kierownika Zakładu Maszyn Elektrycznych IMiSUE oraz kierownika Katedry Maszyn Elektrycznych. Był organizatorem i dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego "Cyfronet" w Krakowie, a także członkiem The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Association for Computing Machinery, International Society for Telemedicine and eHealth i Sekcji Geoinformatyki PAU. Profesor był prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, prezydentem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału EAIiE oraz członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.

Książki tego autora

Jarosław Klepacki
ekonomista, prawnik, doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się głównie w problematyce rynków kapitałowych i zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Zajmował kierownicze stanowiska w instytucjach finansowych oraz doradzał firmom notowanym na GPW i NewConnect. Arbiter przy Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym w Amsterdamie i Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane