• Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce

Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce

 • Autor: Kamila Stańczak-Strumiłło
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-793-6
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 380/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 61.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce to pozycja oparta na autorskiej koncepcji oceny oddziaływania uwarunkowań determinujących rozwój tego rodzaju funduszy. Z książki tej Czytelnik dowie się:
- jaka jest istota rozwoju funduszy inwestycyjnych,
- jakie czynniki determinują ten rozwój,
- jakie miary mogą służyć jego kwantyfikacji,
- które uwarunkowania stymulowały lub ograniczały rozwój funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1992–2011.

Spis treści
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Fundusze inwestycyjne i uwarunkowania ich rozwoju
 
1.1. Pojęcie, cechy, funkcje i rodzaje funduszy inwestycyjnych
1.2. Istota rozwoju funduszy inwestycyjnych
1.3. Klasyfikacja uwarunkowań rozwoju funduszy inwestycyjnych
1.4. Miary rozwoju funduszy inwestycyjnych w literaturze przedmiotu
1.5. Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny oddziaływania zidentyfikowanych uwarunkowań na rozwój funduszy inwestycyjnych
 
Rozdział 2. Identyfikacja uwarunkowań rozwoju funduszy inwestycyjnych
 
2.1. Uwarunkowania prawne rozwoju funduszy inwestycyjnych
2.2. Uwarunkowania makroekonomiczne rozwoju funduszy inwestycyjnych
2.2.1. Rozwój gospodarczy
2.2.2. Rozwój systemu finansowego
2.2.3. Efektywność funkcjonowania systemu emerytalnego
2.3. Uwarunkowania mikroekonomiczne rozwoju funduszy inwestycyjnych
2.3.1. Wyniki funduszy inwestycyjnych
2.3.2. Koszty związane z inwestycjami w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
2.3.3. Pozostałe mikroekonomiczne uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych
2.3.4. Potencjał towarzystw funduszy inwestycyjnych
2.4. Społeczno-psychologiczne uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych
2.4.1. Podejmowanie decyzji przez inwestora funduszy inwestycyjnych
2.4.2. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych
2.4.3. Skłonność do oszczędzania
2.4.4. Poziom wiedzy finansowej inwestorów
2.5. Pozostałe uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych
2.5.1. Uwarunkowania technologiczne
2.5.2. Uwarunkowania polityczne
 
Rozdział 3. Ocena oddziaływania zidentyfikowanych uwarunkowań na rozwój funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1992–2011
 
3.1. Ocena oddziaływania uwarunkowań prawnych na rozwój funduszy inwestycyjnych
3.1.1. Ocena funkcjonowania systemu prawnego
3.1.2. Zmiany regulacji prawnych dotyczących tworzenia i funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych
3.1.3. Zmiany regulacji prawnych dotyczących tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych
3.1.4. Zmiany regulacji prawnych dotyczących opodatkowania dochodów z inwestycji w fundusze inwestycyjne
3.2. Ocena oddziaływania uwarunkowań makroekonomicznych na rozwój funduszy inwestycyjnych
3.2.1. Rozwój gospodarczy
3.2.2. Rozwój systemu finansowego
3.2.3. Efektywność systemu emerytalnego
3.3. Ocena oddziaływania uwarunkowań mikroekonomicznych na rozwój funduszy inwestycyjnych
3.3.1. Wyniki funduszy inwestycyjnych
3.3.2. Koszty związane z inwestycjami w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
3.3.3. Potencjał towarzystw funduszy inwestycyjnych
3.3.3.1. Zasoby kapitałowe towarzystw funduszy inwestycyjnych
3.3.3.2. Zasoby ludzkie towarzystw funduszy inwestycyjnych
3.3.3.3. Polityka marketingowa towarzystw funduszy inwestycyjnych
3.4. Ocena oddziaływania uwarunkowań społeczno-psychologicznych na rozwój funduszy inwestycyjnych
3.4.1. Zmiany poziomu rozwoju społecznego
3.4.2. Skłonność do oszczędzania
3.4.3. Poziom wiedzy finansowej
3.4.4. Sylwetka inwestora funduszy inwestycyjnych w świetle badań ankietowych
3.5. Ocena oddziaływania pozostałych uwarunkowań na rozwój funduszy inwestycyjnych
3.5.1. Uwarunkowania technologiczne
3.5.2. Uwarunkowania polityczne
 
Rozdział 4. Rozwój funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1992–2011
 
4.1. Pomiar rozwoju funduszy inwestycyjnych
4.1.1. Rozwój ilościowy funduszy inwestycyjnych
4.1.2. Rozwój jakościowy funduszy inwestycyjnych
4.2. Ocena oddziaływania zidentyfikowanych grup uwarunkowań na rozwój funduszy inwestycyjnych
4.2.1. Syntetyczny miernik oddziaływania uwarunkowań prawnych na rozwój funduszy inwestycyjnych
4.2.2. Syntetyczny miernik oddziaływania uwarunkowań makroekonomicznych na rozwój funduszy inwestycyjnych
4.2.3. Syntetyczny miernik oddziaływania uwarunkowań mikroekonomicznych na rozwój funduszy inwestycyjnych
4.2.4. Syntetyczny miernik oddziaływania uwarunkowań społeczno-psychologicznych na rozwój funduszy inwestycyjnych
4.2.5. Syntetyczny miernik oddziaływania pozostałych uwarunkowań
na rozwój funduszy inwestycyjnych
4.2.6. Ocena oddziaływania ogółu zidentyfikowanych uwarunkowań na rozwój funduszy inwestycyjnych
4.3. Ocena współzależności syntetycznych mierników oddziaływania uwarunkowań i wybranych miar tego rozwoju w latach 1992–2011
4.4. Etapy cyklu życia funduszy inwestycyjnych
4.5. Stopień rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle wybranych krajów
 
Zakończenie
 
Bibliografia
 
Spis tablic
 
Spis rysunków

prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska, Katedra Bankowości, Uniwersytet Gdański:

Właściwe rozważania i interpretacje zawarte w tej książce mają duże wartości poznawcze i powinny być spopularyzowane w piśmiennictwie naukowym. Obok walorów analityczno-metodycznych publikacja ta ma również walor informacyjny, co stanowi dla potencjalnych czytelników (studentów, inwestorów, analityków inwestycyjnych) ważny atut. Autorka powołuje się na wiele różnych i wiarygodnych źródeł (w tym dane statystyczne), co podkreśla jeszcze zalety praktyczne tej pracy. Książka ma charakter komplementarny wobec innych pozycji o tej tematyce, które ukazały się na polskim rynku wydawniczym.

prof. zw. dr hab. Krystyna Brzozowska, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński:

Jest to oryginalne opracowanie obejmujące zagadnienia rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce w aspekcie czynników na ten rozwój wpływających. Mocną stroną tej książki jest: wszechstronne podejście do uwarunkowań rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, głęboka i umiejętna kwerenda literatury, a szczególnie literatury anglojęzycznej, uzyskanie i wykorzystanie danych statystycznych, długi zakres czasowy badań (20 lat), a także umiejętne zastosowanie metod statystycznych oraz interpretowanie wyników.

Kamila Stańczak-Strumiłło

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane