• System nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym w Polsce

System nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym w Polsce

 • Autor: Dorota Ostrowska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-755-4
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 221/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  23.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Odnotowane w latach 2008–2012 spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie wywołało naturalne zainteresowanie środowisk ekonomicznych oraz całej sfery gospodarczej problemami bezpieczeństwa, ryzyka i nadzoru finansowego. Co niezwykłe, zainteresowanie tymi bardzo ważnymi i zarazem trudnymi sprawami wykazuje również najmłodsze pokolenie analityków gospodarczych. Problem niestabilności gospodarki polskiej polega głównie na tym, że nie potrafimy odpowiednio wykorzystać tego, co już stworzyliśmy – a więc mocnych stron własnego układu instytucjonalnego. Wszakże gospodarka polska może mimo wszystko, co podkreślają autorzy rozprawy, pochwalić się rozbudowanym i spójnym systemem nadzoru oraz bezpieczeństwa finansowego. Publikacja ta spotka się z zainteresowaniem nie tylko świata akademickiego i sfer finansowych, ale przede wszystkim gospodarstw domowych, które – jak niejednokrotnie pokazuje praktyka – są najmniej sprawne w poruszaniu się w labiryncie instrumentów finansowych.

Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Podmioty rynku finansowego
Katarzyna Zaremba
 
1.1. Podmioty sektora bankowego
1.2. Podmioty rynku kapitałowego
1.3. Podmioty rynku ubezpieczeniowego
1.4. Podmioty rynku emerytalnego
1.5. Podmioty rynku usług płatniczych
 
Rozdział 2. Usługi na rynku finansowym
Aleksandra Stańczyk
 
2.1. Usługi w sektorze bankowym
2.2. Usługi w sektorze kapitałowym
2.3. Usługi na rynku ubezpieczeniowym
2.4. Usługi na rynku emerytalnym
2.5. Usługi na rynku płatniczym
2.5.1. Bezpieczeństwo powierzonych środków
2.5.2. Przykłady nadużyć na rynku usług płatniczych
2.5.3. Bankowość internetowa – alternatywna forma realizowania płatności
 
Rozdział 3. Nadzór nad rynkiem finansowym
Agnieszka Sokołowska
 
3.1. Zadania Komisji Nadzoru Finansowego
3.2. Kary nałożone przez KNF na nadzorowane podmioty
3.3. Instytucja Sądu Polubownego
 
Rozdział 4. System bezpieczeństwa środków ulokowanych w sektorze bankowym – bankowy fundusz gwarancyjny
Dorota Jara
 
4.1. Istota i podstawowe zadania BFG
4.2. Zakres ochrony depozytów
4.3. Zasady i tryb realizacji gwarancji
4.4. Źródła finansowania działalności BFG
 
Rozdział 5. System bezpieczeństwa środków na rynku ubezpieczeniowym – ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny
Lidia Duda
 
5.1. Zadania UFG
5.2. Zasady i tryb realizacji gwarancji
5.3. Źródła finansowania działalności UFG
 
Rozdział 6. Instytucje wspomagające system nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym
Dariusz Gwardiak
 
6.1. Narodowy Bank Polski
6.2. Związek Banków Polskich
6.3. Polska Izba Ubezpieczeń
6.4. Rzecznik Ubezpieczonych
6.5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
6.6. Komitet Stabilności Finansowej

prof. dr hab. Leszka Klanka, Akademia Obrony Narodowej:

Książka ta jest oryginalną, jedną z najlepiej udokumentowanych na polskim rynku wydawniczym pozycją poświęconą organizacji i funkcjonowaniu rynku finansowego oraz jego nadzorowi i kontroli. Ma ona charakter podręcznika akademickiego, który zawiera krótkie wprowadzenia teoretyczne do analizowanych zagadnień, a następnie bardzo różnorodne przykłady empiryczne ujęte w relatywnie długich okresach. Każdy rozdział tej książki wzbogacony został interesująco dobraną i aktualną bibliografią naukowców polskich i zagranicznych, którzy prowadzili badania w zakresie prezentowanej problematyki.

Dorota Ostrowska
dr, od 2003 roku pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej. Jest autorką ponad stu dziesięciu opracowań z zakresu finansów, bankowości i ubezpieczeń, które ukazały się w specjalistycznych pismach o zasięgu zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Przyjaciół Szkół Polskich oraz prezesem Koła Naukowego Economy&Society. Wieloletni praktyk w sektorze ubezpieczeń oraz inwestor na rynku nieruchomości komercyjnych.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane