• System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia

System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia

 • Autor: Beata Filipiak Joanna Filaber
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-698-4
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 344/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 70.00 zł

  63.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

To kolejna publikacja serii: Studia Finansów i Bankowości wydawana pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, która stanowi ważny głos w dyskusji łączący środowisko naukowe. Książka jest zbiorem różnych spojrzeń na system finansowy, a w szczególności rynki, podmioty i instrumenty, które zrodziły się właśnie z potrzeby obserwacji zmian w otoczeniu, w tym skutków kryzysu. To spojrzenie szerokie i wielopłaszczyznowe, szereg analiz, próbujących wskazać ważne aspekty nie tylko od strony rynkowego systemu finansowego, lecz także publicznego systemu finansowego.

Autorzy prezentują kwestie zarówno nowych możliwości, jakie stwarza system finansowy jego uczestnikom, jak i zagrożeń, jakie dla nich niesie. Oddając ją w ręce czytelników, mamy nadzieję przyczynić się nie tylko do szerokiej dyskusji międzyśrodowiskowej, ale przedstawić różne propozycje takiego postępowania, które będzie miało na względzie nie tylko zmniejszenie zagrożeń, ale również wykorzystanie wszystkich szans dla rozwoju gospodarczego i społecznego oferowanych przez system finansowy. Książka może stanowić inspirację do podjęcia dalszych badań naukowych, jak również cenną lekturę dla praktyków w zakresie poszukiwania rozwiązań. Studenci odnajdą w niej szerokie spektrum wiedzy na temat roli systemu finansowego w kształtowaniu rozwoju gospodarczego.

Spis treści:
 
Informacja o Polskim Stowarzyszeniu Finansów i Bankowości
 
Wstęp
 
Część I.  Makro- i mikroekonomiczne czynniki wpływające na system finansowy i rozwój gospodarczy
 
Rozdział 1. Nowa architektura nadzoru makroostrożnościowego w Unii Europejskiej
Jan Koleśnik
 
Rozdział 2. Kryzys finansowy a rozwój gospodarczy ? analiza na przykładzie Polski na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Agata Szymańska 
 
Rozdział 3. Międzynarodowa nierównowaga finansowa i jej wpływ na rozwój gospodarki światowej
Joanna Bogołębska
 
Rozdział 4. Szacowanie wartości zagrożonej metodą wariancji-kowariancji ? parametry modelu
Dariusz Letkowski 
 
Rozdział 5. Programy podnoszenia gotowości inwestycyjnej szansą na realizację innowacyjnych przedsięwzięć i wzrost innowacyjności gospodarki
Marzena Krawczyk 
 
Rozdział 6. Model certyfikacji i licencjonowania działalności doradców finansowych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych
Krzysztof Waliszewski 
 
Część II.  Sektor publiczny a rozwój gospodarczy
 
Rozdział 7. Wieloletnia prognoza finansowa jako nowoczesne narzędzie prognozowania rozwoju JST
Ewelina Posmyk
 
Rozdział 8. Implikacje pomiędzy systemem finansowym a procesami wzrostu i rozwoju oraz zagrożeniem niewypłacalnością
Magdalena Zioło 
 
Rozdział 9. Budżet zadaniowy jako wyzwanie dla audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych
Agnieszka Skoczylas 
 
Rozdział 10. Ubezpieczenie społeczne a mechanizm jego finansowania . funkcja czy dysfunkcja w rozwoju gospodarczym
Piotr Kania 
 
Część III.  Dług sektora finansów publicznych
 
Rozdział 11. Międzynarodowy rynek finansowy w finansowaniu długu Skarbu Państwa w Polsce
Blandyna Puszer 
 
Rozdział 12. Dług publiczny i modele zarządzania długiem w Unii Europejskiej
Jolanta Ciak 
 
Rozdział 13. Ocena mechanizmów limitowania deficytu i długu sektora samorządowego w Polsce
Marzanna Poniatowicz 
 
Część IV.  System finansowy a finanse przedsiębiorstw
 
Rozdział 14. Konsekwencje zastosowania innowacji finansowych w strategii inwestycyjnej przedsiębiorstwa
Joanna Błach 
 
Rozdział 15. Kryzys finansowy a egzogeniczne zagrożenia płynności finansowej przedsiębiorstwa
Maria Gorczyńska 
 
Rozdział 16. Innowacje produktowe w ubezpieczeniach majątkowych ? szanse i zagrożenia aplikacji z perspektywy przedsiębiorstwa
Monika Wieczorek-Kosmala 
 
Część V.  Wpływ podatków na rozwój gospodarczy
 
Rozdział 17. Antycykliczny charakter polityki podatkowej a dyscyplina finansów publicznych
Jolanta Gałuszka 
 
Rozdział 18. Tax expenditures: wydatki publiczne poza procesem budżetowym
Ryta Dziemianowicz 
 
Rozdział 19. Wybór metod szacowania podstawy opodatkowania jako sposobu zwiększenia wpływów budżetowych ? wybrane zagadnienia
Radosław Witczak 
 
Rozdział 20. Kontrowersje podatkowe wokół pożyczek udzielanych w systemach social lending
Marcin Jamroży 
 
Część VI.  Bankowość a rozwój gospodarczy
 
Rozdział 21. Społeczna bankowość szansą na rozwój gospodarczy ? szanse i zagrożenia 289
Iwona Dorota Czechowska 
 
Rozdział 22. Bankowość inwestycyjna w pokryzysowym ładzie rynku finansowego w Polsce
Janusz Cichy
 
Rozdział 23. Warunki określające default kraju i ich konsekwencje na rynku CDS-ów i CLN-ów
Krzysztof Borowski 
 
Abstracts
Informacja o redaktorach, recenzentach i autorach

Beata Filipiak
prof. nzw. dr hab. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, prorektor WSB w Poznaniu, licencjonowany doradca podatkowy; członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Joanna Filaber
doktor nauk prawnych, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, adiunkt w Wyższej Szkole Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu. Wykonawca w projektach naukowo-badawczych dotyczących bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wykładowca w szkołach wyższych na kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz Prawo. Zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim wokół zagadnień związanych z problematyką ingerencji w sferę praw i wolności obywateli w trakcie realizacji obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w szczególności w czasie sytuacji kryzysowej, w stanach nadzwyczajnych, podczas imprez masowych i w ramach stosowania monitoringu wizyjnego przestrzeni publicznej. Autorka ponad 50 publikacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane