• Skarbnik korporacyjny

Skarbnik korporacyjny

 • Autor: Katarzyna Kreczmańska-Gigol redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-238-9
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 293/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 61.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Pierwsza książka w Polsce poświęcona skarbnikowi korporacyjnemu napisana przez naukowców i praktyków.

Skarbnik w korporacji jest menedżerem finansowym zwykle na równoległym stanowisku do głównego księgowego i kontrolera finansowego. Funkcja zarządzania skarbem koncentruje się na bieżącym zarządzaniu finansami, a zwłaszcza na zarządzaniu płynnością finansową. Powinna być wykonywana również w przedsiębiorstwach niebędących częścią międzynarodowych korporacji. Przeniesienie funkcji skarbowości do MŚP pomogłoby w utrzymaniu ich bezpieczeństwa finansowego, a w związku z tym przyczyniłoby się do rozwoju przedsiębiorczości mniejszych podmiotów – mikro i małych.

Unikatowe elementy książki:
- opis zadań i roli skarbnika poparty studiami przypadków,
- porównanie przez praktyka roli skarbnika lokalnego i regionalnego,
- przedstawienie przez praktyka opisu dnia pracy skarbnika,
- pokazanie procesu zarządzania skarbem w konkretnej korporacji,
- zaprezentowanie roli zarządzania skarbem w procesie zarządzania płynnością finansową korporacji,
- przedstawienie roli skarbnika korporacyjnego w procesie zarządzania środkami pieniężnymi,
- ukazanie skarbnika jako przywódcy w kryzysie przedsiębiorstwa,
- koncepcja zarządzania skarbem w mniejszych przedsiębiorstwach – outsourcing skarbowości.

Książkę powinien posiadać w swojej biblioteczce każdy pracownik działu skarbu, pracownik działu finansowego odpowiedzialny za zarządzanie płynnością finansową, zarządzanie środkami pieniężnymi, zarządzanie ryzykiem finansowym lub współpracę z bankami, a także każdy pracownik naukowy zajmujący się finansami przedsiębiorstwa i student uczelni ekonomicznych na kierunku finanse.

Patroni medialni:     

Spis treści:
 
Wstęp
 
Część I. Skarbnik i dział skarbu – rola i zadania

1. Skarbnik korporacyjny – ujęcie historyczne
Łukasz Porębski, Katarzyna Kreczmańska-Gigol  

1.1. Wprowadzenie
1.2. Stanowisko skarbnika w korporacjach anglosaskich w przeszłości
1.3. Zakres obowiązków i uprawnień skarbnika
1.4. Funkcjonowanie działu skarbu we współczesnych przedsiębiorstwach anglosaskich
1.5. Podsumowanie

2. Skarbnik lokalny a skarbnik regionalny
Justyna Nałęcz-Chmielewska

2.1. Wprowadzenie
2.2. Organizacja nowo powstałego działu skarbu na poziomie lokalnym
2.3. Skarbowość na poziomie regionalnym
2.4. Podsumowanie

3. Rola skarbnika w korporacji – studium przypadku
Paweł Arabas, Katarzyna Kreczmańska-Gigol

3.1. Wprowadzenie
3.2. Cechy charakterystyczne korporacji
3.3. Miejsce działu skarbu w korporacji i jego struktura
3.4. Zadania działu skarbu
3.5. Rola skarbnika w korporacji Skanska SA
3.6. Podsumowanie

4. Zarządzanie skarbem korporacyjnym − przykład Budimex SA i TP SA
Aleksandra Krajewska, Katarzyna Kreczmańska-Gigol  

4.1. Wprowadzenie
4.2. Miejsce skarbnika w strukturze organizacyjnej
4.3. Funkcja skarbu i kompetencje skarbnika
4.4. Podsumowanie

5. Dzień pracy skarbnika korporacyjnego
Tomasz Ogrodnik

5.1. Wprowadzenie
5.2. Istota pracy skarbnika korporacyjnego
5.3. Miejsce skarbnika w korporacji
5.4. Zakres czynności wykonywanych w ramach skarbowości codziennie
5.5. Inne czynności wykonywane przez skarbnika
5.6. Podsumowanie
 
Część II. Skarbnik a zarządzanie płynnością finansową i współpraca z bankiem

6. Rola skarbnika korporacyjnego w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa
Filip Grzelak, Katarzyna Kreczmańska-Gigol

6.1. Wprowadzenie
6.2. Istota zarządzania płynnością
6.3. Źródła informacji na temat zarządzania skarbem
6.4. Dział skarbu w przedsiębiorstwie  – wyniki badań ankietowych
6.5. Zakres obowiązków skarbnika  – wyniki badań ankietowych
6.6. Udział skarbnika w procesie zarządzania płynnością  – wyniki badań ankietowych
6.7. Podsumowanie
 
7. Wpływ działu skarbu na zarządzanie płynnością – analiza przypadków
Andrzej Taźbirek, Katarzyna Kreczmańska-Gigol

7.1. Wprowadzenie
7.2. Charakterystyka działu skarbu
7.3. Studium przypadku  – analiza dwóch badanych przedsiębiorstw
7.4. Podsumowanie

8. Rola skarbnika w procesie zarządzania płynnością w świetle wywiadów pogłębionych
Maciej Lipiński

8.1. Wprowadzenie
8.2. Podstawowe funkcje skarbu
8.3. Skarb w zarządzaniu gotówką
8.4. Zarządzanie finansowaniem i współpraca z bankami
8.5. Skarb w zarządzaniu ryzykiem
8.6. Podsumowanie

9. Rola skarbnika korporacyjnego w zarządzaniu środkami pieniężnymi
Aleksandra Filipowicz

9.1. Wprowadzenie
9.2. Proces zarządzania środkami pieniężnymi  w przedsiębiorstwie
9.3. Funkcja i zadania skarbnika
9.4. Odpowiedzialność skarbnika i bezpieczeństwo  środków pieniężnych
9.5. Metody zarządzania środkami pieniężnymi
9.6. Podsumowanie

10. Usługi bankowe wykorzystywane w pracy skarbnika korporacyjnego – wyniki badań
Filip Grzelak, Katarzyna Kreczmańska-Gigol  

10.1. Wprowadzenie
10.2. Produkty i usługi bankowości korporacyjnej wykorzystywane w procesie zarządzania  płynnością finansową korporacji
10.3. Usługi bankowe wykorzystywane przez skarbników
10.4. Podsumowanie
 
Część III. Skarbnik korporacyjny a kryzys

11. Skarbnik korporacyjny jako przywódca w kryzysie przedsiębiorstwa
Tomasz Gigol

11.1. Wprowadzenie
11.2. Typy przywództwa wśród skarbników korporacyjnych a typy przywództwa innych menedżerów w Polsce
11.3. Interpretacja kryzysu przez skarbników korporacyjnych i innych menedżerów
11.4. Działania podejmowane przez skarbników korporacyjnych w kryzysie
11.5. Podsumowanie

12. Rola skarbnika korporacyjnego w czasie kryzysu finansowego z początku XXI wieku
Aleksandra Koźmian, Katarzyna Kreczmańska-Gigol

12.1. Wprowadzenie
12.2. Skarbowość przed kryzysem
12.3. Kryzys w ocenie skarbników
12.4. Rola skarbników korporacyjnych po kryzysie
12.5. Podsumowanie

13. Wykorzystanie w skarbowości usług bankowych wspierających płynność finansową a kryzys finansowy
Marcin Obremski, Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 
13.1. Wprowadzenie
13.2. Usługi wspierające płynność przedsiębiorstw
13.3. Wpływ kryzysu na oferowane przez banki usługi finansowe wspierające płynność
13.4. Podsumowanie

14. Rola skarbnika korporacyjnego w Skanska SA w czasie i po kryzysie – studium przypadku
Aleksandra Koźmian, Katarzyna Kreczmańska-Gigol

14.1. Wprowadzenie
14.2. Grupa kapitałowa Skanska – historia i organizacja
14.3. Departament skarbu w Skanska SA Polska
14.4. Funkcja skarbnika i jego biura w czasie kryzysu
14.5. Podejście do ryzyka w czasie kryzysu
14.6. Podsumowanie
 
Część IV. Outsourcing skarbowości

15. Możliwy zakres outsourcingu usług skarbowych dla przedsiębiorstw
Katarzyna Kreczmańska-Gigol  

15.1. Wprowadzenie
15.2. Miejsce skarbnika w korporacji
15.3. Rola skarbnika w korporacji
15.4. Zadania skarbnika w korporacji
15.5. Działania w ramach funkcji skarbowości
15.6. Możliwe do oferowania przez pomioty zewnętrzne usługi zarządzania skarbem dla przedsiębiorstw
15.7. Podsumowanie

16. Usługi skarbowe a potrzeby mikro- i małych przedsiębiorstw
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

16.1. Wprowadzenie
16.2. Specyfika mikro- i małych przedsiębiorstw
16.3. Funkcja skarbowości w mikro- i małych przedsiębiorstwach
16.4. Outsourcing usług zarządzania skarbem a potrzeby mikro- i małych przedsiębiorstw
16.5. Podsumowanie
 
Bibliografia

Informacje o autorach

dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego:

Wybór problematyki poruszonej przez Autorów jest niezwykle trafny i udany, zarówno pod względem dyskusji naukowej, jak i pod względem potrzeb dydaktyki oraz praktyki gospodarczej. Autorzy wnieśli nowatorski wkład własny, wobec czego recenzowana publikacja ma w dużym stopniu charakter oryginalnego dzieła naukowego.

 

Katarzyna Kreczmańska-Gigol
dr hab., profesor w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor finansowy, skarbnik korporacyjny i wiceprezes ds. finansowych w dużych korporacjach. Wieloletni pracownik sektora bankowego, w obszarze bankowości korporacyjnej, między innymi jako specjalista w departamencie ryzyka kredytowego. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Ekspert w zakresie faktoringu, bankowości korporacyjnej, finansów przedsiębiorstwa i płynności finansowej. Autorka ponad stu publikacji naukowych, w tym autorka, współautorka lub redaktor naukowy ponad dwudziestu monografii. Między innymi: Faktoring w teorii i w praktyce, Skarbnik korporacyjny, Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ryzyko faktora w transakcjach fakto...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane