• Ryzyko w finansach i bankowości

Ryzyko w finansach i bankowości

 • Autor: Beata Filipiak, Marek Dylewski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-246-7
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 354/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości realizuje swoje cele statutowe przede wszystkim poprzez inspirowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej, organizuje również forum wymiany poglądów i doświadczeń. Istotną rolę w realizacji tych celów odgrywa działalność publikacyjna. Przesłankami opracowania piątej z cyklu Studia Finansów i Bankowości monografii Ryzyko w finansach i bankowości stały się ranga i aktualność omawianych zagadnień, a przede wszystkim ich wpływ na funkcjonowanie gospodarki w warunkach spowolnienia wywołanego kryzysem na rynkach finansowych. W dyskusji o kryzysie, jego skutkach oraz instrumentach przeciwdziałania poruszono wiele ważnych tematów i problemów.

Przedstawione wyniki studiów i analiz obejmują szeroki obszar zagadnień praktycznych i teoretycznych. Są one również inspiracją do szerszej dyskusji, podejmowania dalszych analiz, działań i poszukiwań. Te wyzwania są ponadczasowe, gdyż znajdując się w kryzysie, tak naprawdę nie mamy wiedzy, kiedy on się skończy, ale wiemy, że trzeba działać, dostosowywać się do zmian w otoczeniu i niwelować skutki niepewności.
 

Autorzy publikacji – zarówno doświadczeni, jak i młodzi pracownicy nauki – reprezentują środowisko finansowe polskich uczelni wyższych. Część autorów jest praktykami gospodarczymi reprezentującymi zarówno instytucje finansowe, podmioty sektora publicznego, jak i środowisko przedsiębiorców.

Spis treści:
 
Misja działania Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości

Wstęp

Część I. RYZYKO W FINANSACH I BANKOWOŚCI – ZAGADNIENIA METODYCZNE

Rozdział 1. Istota i sposób pomiaru ryzyka systemu finansowego
Jan K. Solarz
 
Rozdział 2. Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego – rozwiązania instytucjonalne
Jan Koleśnik
 
Rozdział 3. Model Triady jako wyjaśnienie przyczyn globalnego kryzysu finansowego
Paweł Niedziółka
 
Rozdział 4. Instrumenty banku centralnego w ograniczaniu ryzyka w dobie kryzysu finansowego
Wiesława Przybylska-Kapuścińska
 
Rozdział 5. Podstawy teoretyczne funkcjonowania rynków finansowych
Andrzej Szopa
 
Część II. RYZYKO W BANKOWOŚCI
 
Rozdział 6. Instytucje nadzorcze i ich zadania w obszarze ograniczania ryzyka prania pieniędzy w sektorze bankowym
Janusz Cichy
 
Rozdział 7. Ryzyko bankowe wynikające z korzystania z outsourcingu
Justyna Chojnacka
 
Rozdział 8. Pozytywny wizerunek i dobra reputacja sposobem na zmniejszenie ryzyka w bankowości
Iwona D. Czechowska
 
Rozdział 9. Koszty i efekty regulacji bankowych. Czy regulacje nadzorcze powodują zmniejszenie ryzyka ponoszonego przez banki?
Monika Marcinkowska
 
Rozdział 10. Uwarunkowania wzrostu awersji banków wobec ryzyka kredytowego na przykładzie sektora bankowego w Polsce
Emil Śląza
 
Rozdział 11. Ryzyko transakcji sekurytyzacyjnych
Ewa Szabłowska
 
Rozdział 12. Kapitał ekonomiczny banku – wybrane aspekty kształtowania i alokacji
Tomasz Zieliński
 
Część III. RYZYKO W INSTYTUCJACH I NA RYNKACH FINANSOWYCH
 
Rozdział 13. Wybrane miary ryzyka w analizie technicznej
Krzysztof Borowski
 
Rozdział 14. Zastosowanie elastycznych opcji azjatyckich w warunkach zwiększonego ryzyka rynkowego
Ewa Dziawgo
 
Rozdział 15. Wartość zagrożona agresywnych funduszy inwestycyjnych
Jan Kaczmarzyk, Piotr Kania
 
Rozdział 16. Heurystyczny model DCF w ocenie ryzyka inwestycyjnego na rynku akcji
Mariusz Kicia
 
Rozdział 17. Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych jako element przewagi konkurencyjnej
Mirosław Sołtysiak
 
Część IV. RYZYKO W FINANSACH PRZEDSIĘBIORSTW
 
Rozdział 18. Rola kapitału ryzyka w pokrywaniu luki kapitału własnego MSP
Joanna Błach
 
Rozdział 19. Metody minimalizacji ryzyka kursowego w przedsiębiorstwie
Blandyna Puszer
 
Rozdział 20. Przegląd metod finansowania ryzyka w przedsiębiorstwie
Monika Wieczorek-Kosmala
 
Część V. RYZYKO ZWIĄZANE Z TRANSAKCJAMI PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
Rozdział 21. Ryzyko finansowe w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego
Krystyna Brzozowska
 
Rozdział 22. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – moda czy konieczność
Marek Dylewski
 
Rozdział 23. Kierunki zarządzania ryzykiem dotyczącym państwowego długu publicznego
Beata Filipiak

Informacja o autorach

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane