• Prawne i finansowe aspekty prowadzenia małego i średniego przedsiębiorstwa

Prawne i finansowe aspekty prowadzenia małego i średniego przedsiębiorstwa

 • Autor: Magdalena Mosionek-Schweda Barbara Spychała-Krzesaj
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-986-2
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 380/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  17.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 17.00 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym aspekty księgowe, obowiązki publiczno-prawne (podatki, ubezpieczenia społeczne), a także różnorodne źródła finansowania przedsiębiorstw (dotacje z funduszy europejskich, rynek kapitałowy, kredyt, leasing, itp.).

Lista załączników do pobrania z zakładki materiały dodatkowe

Załącznik 1. Przykłady wybranych ewidencji
Załącznik 2. Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R
Załącznik 3. Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 wraz z załącznikiem NIP-D
Załącznik 4. Formularz ZUS-ZFA
Załącznik 5. Formularz ZUS-ZUA
Załącznik 6. Bilans podmiotu gospodarczego
Załącznik 7. Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
Załącznik 8. Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
Załącznik 9. Rachunek przepływów pieniężnych
Załącznik 10. Wybrane wskaźniki finansowe kalkulowane w analizie wskaźnikowej sprawozdania finansowego
Załącznik 3a. NIP-D.pdf

 

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Zakładanie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej
 
1.1. Rejestracja działalności w CEIDG  
1.1.1. Istota oraz zasady działania CEIDG   
1.1.2. Zakres danych niezbędnych do rejestracji działalności  
1.1.3. Wybór profilu działalności – Polska Klasyfikacja Działalności   
1.1.4. Proces rejestracji działalności gospodarczej  
1.1.5. Klasyfikacja przedsiębiorstw według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zaleceń Komisji Europejskiej   
1.2. Obowiązki przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego  
1.2.1. Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym   
1.2.2. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika podatku dochodowego  
1.2.3. Przedsiębiorca jako podatnik VAT
1.3. Obowiązki przedsiębiorcy w ramach ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego  
1.3.1. Zarejestrowanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego  
1.3.2. Podmioty uprawnione do opłacania preferencyjnych składek
1.3.3. Składanie deklaracji rozliczeniowej DRA
1.3.4. Wybór dobrowolnego ubezpieczenia chorobowegoi skutki przekroczenia terminu płatności składek
1.3.5. Terminy płatności składek ZUS
1.4. Kalendarz przedsiębiorcy
1.5. Księgowość w jednoosobowej działalności gospodarczej  
1.5.1. Wybór formy opodatkowania a rodzaje ewidencji
1.5.2. Podatkowa księga przychodów i rozchodówi
1.5.3. Ewidencja sprzedaży  
1.5.4. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
1.5.5. Ewidencja wyposażenia  
1.5.6. Karty płac pracowników
1.5.7. Ewidencja zatrudnienia  
1.5.8. Ewidencja przychodów  
1.5.9. Ewidencja na potrzeby podatku od towarów i usług  
1.5.10. Rejestracja sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej  

Rozdział 2. Prawne i księgowe aspekty zakładania i prowadzenia spółek

2.1. Podział spółek
2.2. Spółka cywilna  
2.2.1. Charakterystyka spółki cywilnej  
2.2.2. Elementy umowy spółki cywilnej oraz rejestracja wspólników w CEIDG
2.2.3. Obowiązki wobec ZUS-u  
2.2.4. Obowiązki związane z rejestracją w urzędzie skarbowym
2.2.5. Księgowość w spółce cywilnej
2.3. Spółka osobowa prawa handlowego  
2.3.1. Charakterystyka spółek osobowych prawa handlowego  
2.3.2. Elementy umowy poszczególnych spółek osobowych prawa handlowego  
2.3.3. Rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
2.3.4. Dokumenty niezbędne przy rejestracji spółek
2.3.5. Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS  
2.3.6. Obowiązki związane z rejestracją w urzędzie skarbowym
2.3.7. Księgowość w spółkach osobowych prawa handlowego  
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3. Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw  

3.1. Klasyfikacja źródeł finansowania działalności gospodarczej
3.2. Kapitał własny
3.3. Kredyty i pożyczki  
3.4. Leasing
3.5. Faktoring  
3.6. Forfaiting  
3.7. Dotacje z funduszy europejskich  
3.8. Emisja akcji i obligacji na rynku kapitałowym
 
Rozdział 4. Biznesplan jako narzędzie komunikacji zewnętrznej w procesie pozyskiwania środków finansowych

4.1. Istota, funkcje i rodzaje biznesplanu
4.2. Podstawowe zasady opracowania biznesplanu
4.3. Główne elementy biznesplanu
4.4. Biznesplan w dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z funduszy europejskich

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz tabel, schematów, wykresów

Załączniki
 

prof. dr hab. Beata Zofia FIilipiak, Uniwersytet Szczeciński:

Problematyka książki dotyczy istoty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie MSP, szczególnie aspektów prawnych oraz źródeł jej ?nansowania. O wyborze tematu zadecydowało wiele czynników, ale przede wszystkim potrzeba usystematyzowania zawiłości związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności przez MSP. Nie tylko dbałość o jakość procesów, trafność decyzji czy też jej optymalny charakter w warunkach ryzyka stają się ważnym wyzwaniem dla prowadzących działalność. Nadal kwestie prawne i ?nansowe ograniczają trwanie na rynku, możliwość rozwoju, skupienie się na innowacyjności oraz kreatywności.

Niewątpliwie na uwagę zasługuje sam pomysł podjęcia oraz opracowania tematu, ponieważ jest on ważny z rynkowego punktu widzenia. Publikacja zawiera wiele istotnych, aktualnych wskazówek i rozwiązań, zaś ilustrowane przykładami rozważania jeszcze bardziej ją wzbogacają i uatrakcyjniają. Książka stanowić może również niezwykle ciekawą pozycję zarówno z punktu widzenia uczelnianej lektury uzupełniającej, jak i praktycznego podejścia dla małego i średniego biznesu.

Magdalena Mosionek-Schweda
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Rynków Finansowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy dydaktyczno-naukowej zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynków finansowych, źródeł finansowania przedsiębiorstw oraz funkcjonowania Unii Europejskiej, w tym funduszy europejskich. Jest ekspertem ds. oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych. W praktyce zajmuje się także przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej w zakresie zarówno projektów inwestycyjnych, jak i projektów związanych z kapitałem ludzkim. Posiada doświadczenie w przygotowaniu spółek do debiutu na rynku giełdowym. Członek m.in. Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości oraz European Network for Research on Supplementary Pensions. Autorka kilkudziesięciu publikacji o tematyce związanej z funduszami europejskimi, finansami przedsiębiorstw oraz rynkami kapitałowymi

Książki tego autora

Barbara Spychała-Krzesaj
doradca podatkowy nr 11186. Wykładowca i trener w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Studium Podyplomowego w zakresie rachunkowości oraz prawa gospodarczego. W latach 1999-2004 pracowała w Izbie Skarbowej w Poznaniu, gdzie m.in. odpowiadała za przygotowywanie projektów decyzji w drugiej instancji oraz dokonywała interpretacji przepisów prawa w dziedzinie podatków pośrednich i podatku dochodowego. W roku 2004 rozpoczęła pracę w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu, gdzie od roku 2006 była mianowanym urzędnikiem służby cywilnej zajmującym się m.in. analizą dokumentacji księgowej i podatkowej. Prowadziła również szkolenia z prawa podatkowego dla pracowników administracji. Od 2010 roku ma własną kancelarię podatkową.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane