• Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i źródła ich pokrycia w Polsce

Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i źródła ich pokrycia w Polsce

 • Autor: Monika Banaszewska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-576-6
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 238/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Chroniczna nierównowaga budżetowa stanowi jeden z największych problemów sektora finansów publicznych w Polsce. Ponieważ poza rachunkiem kasowego deficytu budżetowego znajduje się wiele przepływów pieniężnych, w tym o charakterze quasi-dotacji, dlatego w celu zbadania rozmiarów i uwarunkowań tej nierównowagi w książce odniesiono się do potrzeb pożyczkowych netto i brutto budżetu państwa.

Na podstawie literatury przedmiotu przedstawiono:

- sposoby określania potrzeb pożyczkowych oraz formułę ich ustalania zastosowaną w badaniach empirycznych;
- klasyczne miary nierównowagi fiskalnej, czyli deficyt budżetowy i dług publiczny, w tym ich przekształcenia oraz współzależności między nimi a potrzebami pożyczkowymi;
- stanowiska wybranych szkół i kierunków ekonomicznych w odniesieniu do występowania państwa w roli pożyczkobiorcy;
- problematykę zarządzania długiem Skarbu Państwa z funkcjonalnego i instytucjonalnego punku widzenia, w tym także rodzaje ryzyka towarzyszące zarządzaniu tym długiem;
- wyróżniki poszczególnych źródeł pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz przesłanki i potencjalne skutki korzystania z nich, ze szczególnym uwzględnieniem skarbowych papierów wartościowych.

Przeprowadzone badania empiryczne zmierzały zaś do określenia czynników determinujących potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i źródła ich pokrycia w Polsce w latach 2004–2011. Skupienie uwagi na budżecie państwa uzasadnia jego kluczowa rola w polskim sektorze finansów publicznych. Źródła pokrycia potrzeb pożyczkowych badano dwupłaszczyznowo, tzn. z przedmiotowego (instrumentalnego) oraz podmiotowego (sektorowego) punktu widzenia. Przypadek Polski rozważano nie w oderwaniu od, lecz w nawiązaniu do sytuacji oraz rozwiązań stosowanych w innych państwach członkowskich OECD i Unii Europejskiej.
Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Potrzeby pożyczkowe jako kategoria ekonomiczna  


1.1. Pojęcie potrzeb pożyczkowych   
1.2. Definicja ustawowa potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w Polsce a sposób ich wyznaczania przez Ministerstwo Finansów  
1.3. Deficyt budżetowy – podstawowy składnik potrzeb pożyczkowych netto   
1.3.1. Polska i brukselska metoda pomiaru deficytu budżetowego   
1.3.2. Ekonomiczne modyfikacje sald budżetowych   
1.4. Dług publiczny – bezpośrednia determinanta potrzeb pożyczkowych brutto  
1.4.1. Metody pomiaru długu publicznego  
1.4.2. Polska i brukselska metoda pomiaru długu publicznego  
1.5. Współzależności między deficytem budżetowym, długiem publicznym i potrzebami pożyczkowymi  
1.6. Państwo w roli pożyczkobiorcy – przegląd stanowisk  
1.6.1. Szkoła (neo)klasyczna  
1.6.2. J.M. Keynes i keynesizm  
1.6.3. Neoliberalizm i nowy konserwatyzm fiskalny   
1.6.4. Polityczno-instytucjonalne uwarunkowania zadłużania się przez państwo  
1.6.5. Neokeynesizm  
1.6.6. Nowa synteza neoklasyczna  
1.7. Podsumowanie

Rozdział 2. Pokrywanie potrzeb pożyczkowych i jego uwarunkowania

2.1. Związek pomiędzy potrzebami pożyczkowymi a źródłami ich pokrycia  
2.2. Źródła pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w Polsce w świetle ustaw o finansach publicznych  
2.3. Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w świetle problematyki zarządzania długiem Skarbu Państwa  
2.3.1. Cele i koncepcje zarządzania długiem Skarbu Państwa  
2.3.2. Klasyfikacja ryzyka długu Skarbu Państwa   
2.4. Krajowe źródła pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa  
2.4.1. Pożyczki i kredyty bankowe  
2.4.2. Skarbowe papiery wartościowe  
2.5. Zagraniczne źródła pokrycia potrzeb pożyczkowych  
2.5.1. Obligacje skarbowe na rynku międzynarodowym  
2.5.2. Pożyczki i kredyty od międzynarodowych instytucji finansowych
2.6. Podsumowanie  

Rozdział 3. Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa w Polsce w latach 2004–2011

3.1. Wielkość, struktura i dynamika potrzeb pożyczkowych budżetu państwa
3.1.1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa
3.1.2. Potrzeby pożyczkowe brutto budżetu państwa
3.1.3. Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa
na tle potrzeb pożyczkowych sektora finansów publicznych
3.1.4. Potrzeby pożyczkowe podsektora centralnego w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej
3.2. Potrzeby pożyczkowe netto i brutto budżetu państwa a wahania cykliczne
3.3. Składniki potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa i ich uwarunkowania
3.3.1. Deficyt budżetu państwa i budżetu środków europejskich
3.3.2. Wpływy z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa i ich rozdysponowanie
3.3.3. Saldo prefinansowania zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
3.3.4. Saldo pożyczek i kredytów udzielonych
3.3.5. Udziały w międzynarodowych instytucjach finansowych
3.3.6. Konsolidacja zarządzania płynnością sektora publicznego
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Źródła pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w Polsce w latach 2004–2011

4.1. Przesłanki wyboru źródeł pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa
4.2. Struktura źródeł pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa według kryterium miejsca zaciągania zadłużenia
4.3. Krajowe źródła pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa
4.3.1. Bony skarbowe
4.3.2. Obligacje skarbowe hurtowe
4.3.3. Obligacje skarbowe detaliczne
4.4. Zagraniczne źródła pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa
4.4.1. Obligacje skarbowe emitowane na rynkach zagranicznych
4.4.2. Pożyczki i kredyty zagraniczne  
4.5. Inwestorzy na rynku krajowych skarbowych papierów wartościowych rynkowych
4.5.1. Krajowe skarbowe papiery wartościowe rynkowe jako składnik długu Skarbu Państwa
4.5.2. Inwestorzy na rynku bonów skarbowych
4.5.3. Inwestorzy na rynku krajowych obligacji skarbowych rynkowych
4.6. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Monika Banaszewska
doktor nauk ekonomicznych, asystent w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu finansów publicznych, finansów samorządu terytorialnego i podatków oraz zajmuje się działalnością naukowo-badawczą. Zainteresowania badawcze autorki obejmują finanse publiczne i politykę fiskalną.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane