• Perspektywa finansowa restrukturyzacji z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw

Perspektywa finansowa restrukturyzacji z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw

 • Autor: Jacek Nowak Dariusz Zarzecki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-699-1
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 178/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  20.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 20.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka została napisana z dużą pasją i ogromnym znawstwem podejmowanych zagadnień. Ma wszystkie walory bardzo dobrego podręcznika, stanowiąc jednocześnie znakomite źródło wiedzy dla praktyków gospodarczych. Pracę czyta się z przyjemnością, nie ma w niej zasadniczo zbędnych fragmentów, poszczególne rozdziały tworzą logiczny, dobrze przemyślany układ. Autorzy mają stosunkowo rzadką u naukowców umiejętność pisania o trudnych, a nawet skomplikowanych kwestiach, w sposób prosty, klarowny, zrozumiały i przekonywujący. Duże znaczenie ma tutaj doświadczenie praktyczne Autorów w zarządzaniu przedsiębiorstwami, prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych i doradztwie ekonomicznym na rzecz podmiotów gospodarczych. Należy stwierdzić, że praca ma wysokie walory zarówno na gruncie teorii, jak i praktyki gospodarczej. (…). Podstawowe zalety recenzowanej pracy to: kompleksowe ujęcie, ogólnie spójny i przejrzysty układ, w większości trafnie dobrane przykłady, staranny dobór i umiejętne wykorzystanie literatury przedmiotu. Wyrażam przekonanie, że praca może i powinna być ważnym podręcznikiem (podstawowym lub uzupełniającym) do studiowania takich przedmiotów, jak finanse, zarządzanie finansami, zarządzanie strategiczne, a także różnych przedmiotów specjalistycznych (np. restrukturyzacja przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, grupy holdingowe, rachunkowość zarządcza, rachunkowość grup kapitałowych, wycena przedsiębiorstw, ocena efektywności inwestycji, planowanie finansowe, gry strategiczne). Praca jest, w mojej ocenie, wartościową publikacją, mogącą służyć z powodzeniem na różnych typach studiów podyplomowych, w tym również na studiach Master of Business Administration.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
1. Istota restrukturyzacji i uwarunkowania funkcjonalne
 
1.1. Restrukturyzacja – istota pojęcia i podstawy teoretyczne. Restrukturyzacja rozwojowa i naprawcza. Restrukturyzacja wymuszona i nieprzymuszona
1.2. Planowanie i monitoring w procesach restrukturyzacji i naprawy
1.3. Złożoność komunikacji z interesariuszami w procesach zmian
1.4. Efektywność procesów restrukturyzacyjnych
 
2. Działalność przedsiębiorstwa w otoczeniu zmiennym
 
2.1. Wpływ ewolucji otoczenia na działalność przedsiębiorstwa Problemy finansowe współczesnych przedsiębiorstw na tle rynkowych zmian w otoczeniu
2.2. Symptomy kryzysu finansowego w działalności przedsiębiorstw krajowych
2.3. Przesłanki przemian w jednostkach gospodarczych
2.3.1. Przykłady wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań zmian w wybranych sektorach działalności w Polsce
2.3.2. Elastyczność przedsiębiorstwa a turbulencje w otoczeniu
 
3. Restrukturyzacja finansowa jednostki gospodarczej
 
3.1. Restrukturyzacja finansowa – metoda zwiększenia potencjału jednostki gospodarczej
3.1.1. Grupy interesariuszy i koszty agencji
3.1.2. Cele restrukturyzacji finansowej
3.1.3. Majątek i kapitał jako obszary restrukturyzacji finansowej
3.2. Instrumenty restrukturyzacji finansowej
 
4. Metody restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw
 
4.1. Istota restrukturyzacji zadłużenia
4.2. Przebieg restrukturyzacji zadłużenia w jednostce gospodarczej
4.3. Sposoby restrukturyzacji zadłużenia podmiotów gospodarczych
4.3.1. Zmiana umowy kredytowej i wydłużenie harmonogramu spłaty
4.3.2. Przystąpienie do długu lub przejęcie długu
4.3.3. Konwersja długu na udziały (akcje)
4.4. Monitorowanie kondycji finansowej i audyt kredytowy
 
5. Pozostałe obszary naprawy finansowej przedsiębiorstw 80
 
5.1. Dofinansowanie przez udziałowców
5.2. Działania dezinwestycyjne – zbycie majątku
5.3. Pozyskiwanie nowego inwestora
5.4. Sądowe postępowanie naprawcze
5.5. Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu
5.6. Kontynuacja finansowania przez wierzyciela
5.7. Podsumowanie
 
6. Użyteczność modelu oceny korzyści restrukturyzacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 
6.1. Geneza technik dyskontowych
6.2. Podstawowe założenia technik dyskontowych
6.3. Wykorzystanie technik dyskontowych w wycenie przedsiębiorstw
6.4. Model oceny korzyści restrukturyzacyjnych
6.5. Wnioski z zastosowania metody DCF w restrukturyzacji
 
7. Restrukturyzacja przedsiębiorstw – przykłady krajowe
 
7.1. Restrukturyzacja wymuszona w obszarze finansowym
7.2. Trójetapowy proces restrukturyzacji finansowej – PKM Duda i CIECH
7.2.1. Rekonstrukcja struktury finansowania
7.2.2. Porozumienie z wierzycielami z uwzględnieniem dezinwestycji
7.3. Konwersja długu na kapitał własny jako element restrukturyzacji
7.4. Następstwa wykorzystania instrumentów pochodnych
7.5. Strategia drugiej szansy wobec upadłości przedsiębiorstw
7.6. Statystyka upadłości polskich przedsiębiorstw w 2011 roku i wnioski na przyszłość
 
8. Identyfikacja ryzyka upadłości w przedsiębiorstwie
 
8.1. Ocena działalności przedsiębiorstwa z perspektywy kondycji finansowej – identyfikacja perspektywy upadłości przedsiębiorstwa
8.2. Jednowymiarowe systemy identyfikacji zagrożenia upadłością
8.2.1. Identyfikacja zagrożenia w badaniach P.J. Fitz Patricka
8.2.2. Badanie niewypłacalności przedsiębiorstw C.L. Merwina
8.2.3. Ocena niewypłacalności – Model Beavera
8.2.4. Model Weibela – ryzyko w identyfikacji niewypłacalności
8.3. Model Altmana w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw
8.4. Dalsze poszukiwania wskaźników predykcji upadłości
8.5. Doświadczenia krajowe w predykcji upadłości przedsiębiorstw
 
9. Decyzje instytucji finansowych wobec zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa
 
9.1. Ryzyko kredytowe
9.2. Regulacje ostrożnościowe
9.3. Obsługa portfela kredytów zagrożonych
9.4. Waga negocjacji i granice kompromisu
9.5. Testy działania w warunkach skrajnych – Stress-testy w monitorowaniu zmian kondycji przedsiębiorstw
 
10. Program restrukturyzacji banku na przykładzie działań w Kredobank SA (grupa kapitałowa PKO BP)
 
10.1. Rynkowe uwarunkowania restrukturyzacji w banku
10.2. Obszary restrukturyzacji w instytucji finansowej
10.3. Znaczenie zasad zarządzania ryzykiem w banku
 
11. Upadłość koncernu – doświadczenia zagraniczne
 
11.1. Globalny koncern w obliczu upadłości
11.2. Prognozowanie zmian na przykładzie upadłości korporacji WolrdCom
11.3. Przypadek American Airlines
11.4. Eastman Kodak wobec zmian rynkowych
 
Zakończenie
 
Bibliografia
 
Dokumenty
 
Pozostałe źródła

Jacek Nowak
socjolog i antropolog, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ. Prowadzi badania w Europie Środkowo-Wschodniej wśród mniejszości etnicznych i religijnych. Publikuje i wykłada z zakresu antropologii społecznej, etniczności, nacjonalizmu i religii.

Dariusz Zarzecki
profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zakładu Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor wielu publikacji, w tym wyróżnionych nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i rekomendowanych dla menedżerów, naukowców i studentów, maklerów, doradców inwestycyjnych i kandydatów na biegłych rewidentów. Wykładowca na licznych kursach i konferencjach, m.in. na studiach MBA US. Pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Biura Deloitte & Touche w Szczecinie oraz menedżera działu doradztwa gospodarczego D&T, Prezesa Zarządu Polsteam Consulting, Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO BP S.A., Szefa zespołu odpowiedzialnego za strategię rozwoju Szczecina do 2025 roku, Członka Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Szczecina, Członka Rady Nadzorczej Korporacji Polskie Stocznie S.A. Przewodniczy zespołowi odpowiedzialnemu za opracowanie NI5, pierwszego standardu wyceny przedsiębiorstw w Polsce. Autor licznych wycen przedsiębiorstw, w tym realizowanych na zlecenie Agencji Prywatyzacji, urzędów wojewódzkich, syndyków, sądów gospodarczych oraz prywatnych inwestorów.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane