• Perspektywa finansowa restrukturyzacji z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw

Perspektywa finansowa restrukturyzacji z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw

 • Autor: Jacek Nowak, Dariusz Zarzecki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-699-1
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 178/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Książka została napisana z dużą pasją i ogromnym znawstwem podejmowanych zagadnień. Ma wszystkie walory bardzo dobrego podręcznika, stanowiąc jednocześnie znakomite źródło wiedzy dla praktyków gospodarczych. Pracę czyta się z przyjemnością, nie ma w niej zasadniczo zbędnych fragmentów, poszczególne rozdziały tworzą logiczny, dobrze przemyślany układ. Autorzy mają stosunkowo rzadką u naukowców umiejętność pisania o trudnych, a nawet skomplikowanych kwestiach, w sposób prosty, klarowny, zrozumiały i przekonywujący. Duże znaczenie ma tutaj doświadczenie praktyczne Autorów w zarządzaniu przedsiębiorstwami, prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych i doradztwie ekonomicznym na rzecz podmiotów gospodarczych. Należy stwierdzić, że praca ma wysokie walory zarówno na gruncie teorii, jak i praktyki gospodarczej. (…). Podstawowe zalety recenzowanej pracy to: kompleksowe ujęcie, ogólnie spójny i przejrzysty układ, w większości trafnie dobrane przykłady, staranny dobór i umiejętne wykorzystanie literatury przedmiotu. Wyrażam przekonanie, że praca może i powinna być ważnym podręcznikiem (podstawowym lub uzupełniającym) do studiowania takich przedmiotów, jak finanse, zarządzanie finansami, zarządzanie strategiczne, a także różnych przedmiotów specjalistycznych (np. restrukturyzacja przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, grupy holdingowe, rachunkowość zarządcza, rachunkowość grup kapitałowych, wycena przedsiębiorstw, ocena efektywności inwestycji, planowanie finansowe, gry strategiczne). Praca jest, w mojej ocenie, wartościową publikacją, mogącą służyć z powodzeniem na różnych typach studiów podyplomowych, w tym również na studiach Master of Business Administration.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
1. Istota restrukturyzacji i uwarunkowania funkcjonalne
 
1.1. Restrukturyzacja – istota pojęcia i podstawy teoretyczne. Restrukturyzacja rozwojowa i naprawcza. Restrukturyzacja wymuszona i nieprzymuszona
1.2. Planowanie i monitoring w procesach restrukturyzacji i naprawy
1.3. Złożoność komunikacji z interesariuszami w procesach zmian
1.4. Efektywność procesów restrukturyzacyjnych
 
2. Działalność przedsiębiorstwa w otoczeniu zmiennym
 
2.1. Wpływ ewolucji otoczenia na działalność przedsiębiorstwa Problemy finansowe współczesnych przedsiębiorstw na tle rynkowych zmian w otoczeniu
2.2. Symptomy kryzysu finansowego w działalności przedsiębiorstw krajowych
2.3. Przesłanki przemian w jednostkach gospodarczych
2.3.1. Przykłady wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań zmian w wybranych sektorach działalności w Polsce
2.3.2. Elastyczność przedsiębiorstwa a turbulencje w otoczeniu
 
3. Restrukturyzacja finansowa jednostki gospodarczej
 
3.1. Restrukturyzacja finansowa – metoda zwiększenia potencjału jednostki gospodarczej
3.1.1. Grupy interesariuszy i koszty agencji
3.1.2. Cele restrukturyzacji finansowej
3.1.3. Majątek i kapitał jako obszary restrukturyzacji finansowej
3.2. Instrumenty restrukturyzacji finansowej
 
4. Metody restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw
 
4.1. Istota restrukturyzacji zadłużenia
4.2. Przebieg restrukturyzacji zadłużenia w jednostce gospodarczej
4.3. Sposoby restrukturyzacji zadłużenia podmiotów gospodarczych
4.3.1. Zmiana umowy kredytowej i wydłużenie harmonogramu spłaty
4.3.2. Przystąpienie do długu lub przejęcie długu
4.3.3. Konwersja długu na udziały (akcje)
4.4. Monitorowanie kondycji finansowej i audyt kredytowy
 
5. Pozostałe obszary naprawy finansowej przedsiębiorstw 80
 
5.1. Dofinansowanie przez udziałowców
5.2. Działania dezinwestycyjne – zbycie majątku
5.3. Pozyskiwanie nowego inwestora
5.4. Sądowe postępowanie naprawcze
5.5. Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu
5.6. Kontynuacja finansowania przez wierzyciela
5.7. Podsumowanie
 
6. Użyteczność modelu oceny korzyści restrukturyzacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 
6.1. Geneza technik dyskontowych
6.2. Podstawowe założenia technik dyskontowych
6.3. Wykorzystanie technik dyskontowych w wycenie przedsiębiorstw
6.4. Model oceny korzyści restrukturyzacyjnych
6.5. Wnioski z zastosowania metody DCF w restrukturyzacji
 
7. Restrukturyzacja przedsiębiorstw – przykłady krajowe
 
7.1. Restrukturyzacja wymuszona w obszarze finansowym
7.2. Trójetapowy proces restrukturyzacji finansowej – PKM Duda i CIECH
7.2.1. Rekonstrukcja struktury finansowania
7.2.2. Porozumienie z wierzycielami z uwzględnieniem dezinwestycji
7.3. Konwersja długu na kapitał własny jako element restrukturyzacji
7.4. Następstwa wykorzystania instrumentów pochodnych
7.5. Strategia drugiej szansy wobec upadłości przedsiębiorstw
7.6. Statystyka upadłości polskich przedsiębiorstw w 2011 roku i wnioski na przyszłość
 
8. Identyfikacja ryzyka upadłości w przedsiębiorstwie
 
8.1. Ocena działalności przedsiębiorstwa z perspektywy kondycji finansowej – identyfikacja perspektywy upadłości przedsiębiorstwa
8.2. Jednowymiarowe systemy identyfikacji zagrożenia upadłością
8.2.1. Identyfikacja zagrożenia w badaniach P.J. Fitz Patricka
8.2.2. Badanie niewypłacalności przedsiębiorstw C.L. Merwina
8.2.3. Ocena niewypłacalności – Model Beavera
8.2.4. Model Weibela – ryzyko w identyfikacji niewypłacalności
8.3. Model Altmana w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw
8.4. Dalsze poszukiwania wskaźników predykcji upadłości
8.5. Doświadczenia krajowe w predykcji upadłości przedsiębiorstw
 
9. Decyzje instytucji finansowych wobec zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa
 
9.1. Ryzyko kredytowe
9.2. Regulacje ostrożnościowe
9.3. Obsługa portfela kredytów zagrożonych
9.4. Waga negocjacji i granice kompromisu
9.5. Testy działania w warunkach skrajnych – Stress-testy w monitorowaniu zmian kondycji przedsiębiorstw
 
10. Program restrukturyzacji banku na przykładzie działań w Kredobank SA (grupa kapitałowa PKO BP)
 
10.1. Rynkowe uwarunkowania restrukturyzacji w banku
10.2. Obszary restrukturyzacji w instytucji finansowej
10.3. Znaczenie zasad zarządzania ryzykiem w banku
 
11. Upadłość koncernu – doświadczenia zagraniczne
 
11.1. Globalny koncern w obliczu upadłości
11.2. Prognozowanie zmian na przykładzie upadłości korporacji WolrdCom
11.3. Przypadek American Airlines
11.4. Eastman Kodak wobec zmian rynkowych
 
Zakończenie
 
Bibliografia
 
Dokumenty
 
Pozostałe źródła

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane