• Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej

Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej

 • Autor: Waldemar Gos
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-657-1
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 210/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 36.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Charakterystyczną cechą gospodarki rynkowej jest niedobór pieniądza, co powoduje, że jednostki gospodarcze poszukują różnorodnych źródeł finansowania swojej działalności. Dlatego celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na następujące pytania:

- Jakie są relacje między kapitałami, finansowaniem działalności gospodarczej, pieniądzem?
- Co oznacza finansowanie majątku oraz finansowanie działalności gospodarczej?
- Jak interpretować kapitały własne, w tym wynik finansowy oraz zobowiązania
- rezerwy na zobowiązania?
- Na czym polegają i jak ujmować w księgach rachunkowych dopłaty do kapitału, leasing oraz faktoring?
- Jak klasyfikować i ujmować koszty finansowania?
- Co to jest sprawozdanie z całkowitych dochodów?
- Jak prezentuje się kapitały i źródła finansowania działalności w sprawozdaniu finansowym?

Do napisania pracy wykorzystano literaturę z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania, zarządzania finansami oraz aktualne regulacje prawa bilansowego (ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) i przepisy prawa podatkowego. Istotnym materiałem źródłowym była również analiza opublikowanych sprawozdań finansowych przez jednostki gospodarcze, a w szczególności spółki giełdowe.

Książka jest przeznaczona dla menedżerów, kierowników jednostek gospodarczych, pracowników pionów finansowo-księgowych, członków rad nadzorczych oraz studentów uczelni ekonomicznych.

Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Istota kapitałów, pieniądza oraz źródeł finansowania
 
1.1. Przegląd definicji dotyczących kapitału
1.2. Czy kapitał to pieniądz?
1.3. Źródła finansowania działalności i ich klasyfikacja
 
Rozdział 2. Kapitał (fundusz) podstawowy
 
2.1. Kapitał podstawowy jako składnik kapitałów własnych
2.2. Kapitał podstawowy w spółkach prawa handlowego
2.3. Zasady wnoszenia aportów do spółki z o.o.
2.4. Zasady podwyższania i obniżania kapitału zakładowego
2.5. Ewidencja kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych
2.6. Kapitał podstawowy w firmach osób fizycznych
2.7. Kapitał podstawowy w innych podmiotach gospodarczych
 
Rozdział 3. Kapitały zapasowe i rezerwowe
 
3.1. Istota tworzenia i wykorzystania kapitałów zapasowych
3.2. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
3.3. Pozostałe kapitały rezerwowe
 
Rozdział 4. Dopłaty do kapitału w spółce z o.o.
 
4.1. Istota dopłat do kapitału
4.2. Ujmowanie dopłat w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym
4.3. Dopłaty do kapitału w świetle przepisów prawa podatkowego
 
Rozdział 5. Wynik finansowy jako składnik kapitałów własnych
 
5.1. Próba definicji wyniku finansowego
5.2. Przychody i zasady ustalania ich poziomu w świetle regulacji bilansowych
5.3. Koszty jako element kształtujący wynik finansowy
5.4. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy
5.5. Księgowe ustalenie wyniku finansowego
5.6. Podział wyniku finansowego
 
Rozdział 6. Sprawozdawczość z zakresu kapitałów własnych
 
6.1. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
6.2. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie kapitałów własnych
6.3. Wzory rachunku zysków i strat
6.4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
6.5. Prezentacja kapitałów własnych według MSR/MSSF
 
Rozdział 7. Kapitały obce – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 
7.1. Rezerwy i ich klasyfikacja
7.2. Długo- i krótkoterminowe zobowiązania
7.3. Fundusze specjalne
7.4. Rozliczenia międzyokresowe ujmowane w pasywach
7.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie zobowiązań i rezerw
 
Rozdział 8. Koszty finansowania i ich ujmowanie w księgach rachunkowych
 
8.1. Kryteria klasyfikacji kosztów finansowania
8.2. Koszty finansowania zewnętrznego
8.3. Zasady ujmowania zewnętrznych kosztów finansowania według uor
8.4. Ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego według MSR/MSSF
8.5. Ujawnienie informacji o zewnętrznych kosztach finansowania
8.6. Koszty finansowania zewnętrznego w świetle podatku dochodowego
8.7. Koszty finansowania wewnętrznego
 
Rozdział 9. Charakterystyka i dylematy dotyczące wybranych źródeł finansowania
 
9.1. Nadwyżka finansowa jako źródło finansowania – prawdy i mity
9.2. Aktywa niewidzialne – kapitał intelektualny
9.3. Leasing
9.4. Faktoring i forfaiting
9.5. Warto zapamiętać – studia przypadków
 
Bibliografia

Waldemar Gos
profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych; kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego; ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno-księgowych, zasad sporządzania sprawozdań finansowych, a w szczególności rachunku przepływów pieniężnych; członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i zespołu biorącego udział w przygotowaniu stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury; wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych; na jego dorobek naukowy składa się ponad 400 publikacji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane