• Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa

Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa

 • Autor: Paweł Niedziółka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-033-3
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 112/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 28.00 zł

  11.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 11.20 zł

  60% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Opracowanie jest pierwszą publikacją książkową poświeconą wyłącznie funduszom hedgingowym, nazywanym w literaturze również funduszami arbitrażowymi. Stanowi kompendium wiedzy o genezie, rynku oraz zasadach funkcjonowania funduszy hedgingowych.

Autor przedstawił zarówno korzyści wynikające z oddziaływania funduszy hedgingowych na rynek finansowy, jak i zagrożenia związane zwłaszcza z niedostateczną przejrzystością inwestycji i brakiem możliwości oceny faktycznego wpływu hedge funds na stabilność finansową.

Spis treści:
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Istota działalności funduszy hedgingowych
 
1.1. Fundusz hedgingowy jako forma inwestycji alternatywnej
1.2. Geneza funduszy hedgingowych
1.3. Charakterystyka funduszu hedgingowego
1.4. Wybrane aspekty prawno-organizacyjne funkcjonowania funduszy hedgingowych
1.5. Istota funduszu hedgingowego na tle wybranych innych form wspólnego inwestowania
1.6. Indeksy funduszy hedgingowych
 
Rozdział 2. Typologia oraz strategie funduszy hedgingowych
 
2.1. Inwestowanie w fundusze hedgingowe
2.2. Typologia funduszy hedgingowych
 
Rozdział 3. Rynek funduszy hedgingowych
 
3.1. Skala rynku funduszy hedgingowych
3.2. Najlepiej zarządzane fundusze hedgingowe
3.3. Trendy na światowym rynku funduszy hedgingowych
3.4. Fundusze hedgingowe w Polsce
 
Rozdział 4. Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa i ryzyko systemowe
 
4.1. Stabilność finansowa – wybrane aspekty definicji oraz związki z segmentem funduszy hedgingowych
4.2. Ryzyka związane z funkcjonowaniem funduszy hedgingowych
4.3. Relacje między bankami i funduszami hedgingowymi jako płaszczyzna powstawania zjawisk noszących znamiona niestabilności finansowej
4.4. Fundusze hedgingowe na rynkach kredytowych instrumentów pochodnych
4.5. Koncentracja rynku funduszy hedgingowych oraz stosowanych przez nie strategii jako potencjalna determinanta ryzyka systemowego
4.6. Efekt domina i zarażanie się problemami płynnościowymi
4.7. Fundusze hedgingowe w dobie globalnego kryzysu finansowego
 
Rozdział 5. Rozwiązania ukierunkowane na ograniczenie ryzyka systemowego wynikającego z funkcjonowania funduszy hedgingowych
 
5.1. Regulacje dotyczące działalności funduszy hedgingowych w Stanach Zjednoczonych oraz w wybranych krajach europejskich
5.2. Międzynarodowe inicjatywy nadzorcze dotyczące funduszy hedgingowych
5.3. Rynkowe przedsięwzięcia regulacyjne związane z działalnością funduszy hedgingowych
5.4. Ocena funduszu hedgingowego przez niezależną instytucję – przykład aplikacji ratingowej Morningstar
 
Rozdział 6. Studium przypadku – przyczyny i konsekwencje upadłości funduszy LTCM i Amaranth
 
6.1. LTCM – fundusz o znaczeniu systemowym
6.2. Amaranth – przykład upadłości bez znaczącego wpływu na inne instytucje finansowe
 
Zakończenie
 
Bibliografia
 
Spis rysunków
 
Spis wykresów
 

Spis tabel

Paweł Niedziółka

Dr hab. prof. SGH Paweł Niedziółka w 1998 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów, zaś w 2010r. stopień doktora habilitowanego.      
Od 01.01.1999 r. do 30.04.2013 r. zatrudniony w Katedrze Bankowości SGH, od 01.05.2013 r. w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych, a od października 2014 r. w Instytucie Bankowości w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, w którym pełni funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania Ryzykiem Finansowym. Redaktor tematyczny (finanse) Czasopisma Komitetu Nauk o Finansach PAN "Finanse", członek Komitetu Recenzentów Journal of Banking and Financial Economics.  Łącząc pracę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z praktyką bankową, kieruje Zespołem Finansowania Strukturalnego w Banku Millennium S.A. (poprzednio związany z Credit Lyonnais i Bankgesellschaft Berlin). Członek Polskiego Stowarzyszenia Bankowości i Finansów, Stowarzyszenia TOP TEN, posiada dyplom London Chamber of Commerce and Industry Level III, wyróżniony przez Rektora SGH za najlepszy wynik egzaminu wstępnego (98 punktów na 100), Laureat II Nagrody w Konkursie Prezesa NBP na najlepszą pracę habilitacyjną (I nagrody nie przyznano), Ekspert PARP, Członek Rady Nadzorczej Grupy Kęty SA. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane