• Finanse osobiste. Kompetencje, narzędzia, instytucje, produkty, decyzje

Finanse osobiste. Kompetencje, narzędzia, instytucje, produkty, decyzje

 • Autor: Róża Milic-Czerniak redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-060-6
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 388/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Brak kompetencji finansowych gospodarstw domowych pozwalających na ocenę proponowanych usług i produktów finansowych stwarza warunki dla nieprzemyślanych, nieodpowiedzialnych decyzji indywidualnych, zwiększając podatność na ubóstwo i nie zapewnia wyższej jakości życia, lecz wręcz poprzez masowość takich decyzji stwarza zagrożenie dla stabilności finansowej i bezpieczeństwa narodowego.

Opanowanie i zrozumienie - przedstawionych w sposób przystępny w książce - głównych narzędzi zarządzania finansami osobistymi, oferowanych produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, kredytowych, ubezpieczeniowych, a także zasad naliczania podatku dochodowego, jak również podstawowych metod obliczeń finansowych - pozwoli na odpowiedzialne, niezależne i racjonalne rozwiązywanie wielu problemów związanych z zarządzaniem finansami gospodarstw domowych. 

SPIS TREŚCI:
 
WSTĘP
 
Rozdział 1. FINANSE OSOBISTE – ISTOTA I ZAKRES  
Agnieszka Wikarczyk
 
1.1. Finanse osobiste na tle zjawisk finansowych
1.2. Finanse osobiste – istota i pojęcia pokrewne
1.3. Gospodarstwa domowe a system finansowy
 
Rozdział 2. GOSPODARSTWA DOMOWE JAKO PODMIOT FINANSÓW OSOBISTYCH  
Róża Milic-Czerniak
 
2.1. Gospodarstwo domowe – istota i znaczenie
2.2. Potrzeby i pragnienia finansowe gospodarstw domowych
2.3. Proces podejmowania decyzji finansowych w gospodarstwie domowym
2.4. Edukacja i świadomość finansowa w zarządzaniu finansami osobistymi  

Rozdział 3. NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
Monika Szczerbak
 
3.1. Bilans majątkowy gospodarstwa domowego
3.2. Budżet gospodarstwa domowego – zestawienie przychodów i wydatków
3.3. Rachunek przepływów pieniężnych – cash flow
 
Rozdział 4. APLIKACJE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE FINANSAMI OSOBISTYMI  
Viera Gafrikova
 
4.1. Początki narzędzi wspomagających zarządzanie finansami osobistymi
4.2. Polskojęzyczne narzędzia PFM
4.3. Narzędzia PFM w Polsce – teraźniejszość i przyszłość
 
Rozdział 5. OSZCZĘDZANIE ORAZ INWESTOWANIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH  
Róża Milic-Czerniak
 
5.1. Istota i rodzaje oszczędności
5.2. Teorie oszczędzania
5.3. Motywy i cele oszczędzania gospodarstw domowych
5.4. Poziom i formy oszczędzania Polaków
5.5. Produkty oszczędnościowe tradycyjne i alternatywne
5.6. Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych
 
Rozdział 6. FINANSE KLASYCZNE A BEHAWIORALNE  
Dorota Bem
 
6.1. Klasyczna teoria finansów – homo oeconomicus
6.2. Finanse behawioralne
6.3. Polski inwestor giełdowy
 
Rozdział 7. ZADŁUŻANIE SIĘ GOSPODARSTW DOMOWYCH  
Róża Milic-Czerniak, Viera Gafrikova
 
7.1. Istota, motywy i cele zadłużania się gospodarstw domowych
7.2. Instytucje kredytujące gospodarstwa domowe i ich oferta produktowa
7.3. Zdolność kredytowa a zabezpieczenia
7.4. Koszty związane z zadłużaniem się
7.5. Poziom i struktura zadłużenia gospodarstw domowych
7.6. Przyczyny i skutki nadmiernego zadłużania się
 
Rozdział 8. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW – WYBRANE PROBLEMY
 
Dorota Bem
 
8.1. Ubezpieczenia społeczne w systemie zabezpieczenia społecznego
8.2. Metody organizacji systemu zabezpieczenia społecznego
8.3. System ubezpieczeń społecznych w Polsce
 
Rozdział 9. UBEZPIECZENIA RYNKOWE W FINANSACH GOSPODARSTW DOMOWYCH
Agnieszka Wikarczyk
 
9.1. Ubezpieczenia rynkowe – zagadnienia ogólne
9.2. Klasyfikacja ubezpieczeń
9.3. Produkt ubezpieczeniowy – cechy, determinanty i rodzaje
9.4. Składka ubezpieczeniowa jako cena za transfer ryzyka
9.5. Sektor ubezpieczeniowy – ujęcie podmiotowe
 
Rozdział 10. PODATKI W FINANSACH GOSPODARSTW DOMOWYCH
Ryszard Waśkiewicz
 
10.1. Istota opodatkowania gospodarstw domowych
10.2. Opodatkowanie dochodów gospodarstw domowych
10.3. Podatki lokalne i inne podatki bezpośrednie
10.4. Opodatkowanie pośrednie

Rozdział 11. OCHRONA KONSUMENTÓW USŁUG FINANSOWYCH
 
11.1. Historia ochrony praw konsumenta usług finansowych  
Róża Milic-Czerniak
11.2. Instytucje ochrony interesów klientów usług finansowych
Róża Milic-Czerniak, Agnieszka Wikarczyk
11.3. Regulacje prawa publicznego, współregulacje oraz samoregulacje chroniące konsumentów w sektorze finansowym  
Róża Milic-Czerniak
11.4. Składanie reklamacji i skarg przez konsumentów usług finansowych  
Róża Milic-Czerniak
11.5. Polubowne rozwiązywanie sporów z konsumentami usług finansowych
Róża Milic-Czerniak
 
Rozdział 12. MATEMATYKA W FINANSACH OSOBISTYCH  
Viera Gafrikova
 
12.1. Procent i schematy oprocentowania
12.2. Wartość kapitału w czasie
12.3. Systematyczne oszczędzanie
12.4. Spłata długu
12.5. Kredyty walutowe
   
PODSUMOWANIE
   
BIBLIOGRAFIA
   
ZAŁĄCZNIK

prof. zw. dr hab. Jerzy Sikorski, rektor PWSZ w Suwałkach:

Książka Finanse osobiste jest pozycją cenną i interesującą, umiejętnie wprowadzającą w trudne interdyscyplinarne problemy, z jakimi borykają się zarówno teoretycy (bardzo często nobliści), którzy poszukują właściwej interpretacji oraz usytuowania takich zjawisk ekonomicznych, jak np. oszczędności i kredyty, jak i pojedyncze gospodarstwa domowe każdego dnia podejmujące decyzje w zakresie zarządzania finansami. Pozycja ta powinna znaleźć licznych odbiorców, m.in. wśród studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych i podyplomowych, a także wśród wykładowców i tych wszystkich, którzy chcieliby lepiej zarządzać własnymi finansami w otoczeniu turbulentnym, o coraz wyższym stopniu złożoności. Podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych przez wielomilionową rzeszę gospodarstw domowych przekłada się nie tylko na wzrost ich dobrobytu, ale również na stabilizację systemu finansowego w kraju.


dr Anna Kuczyńska-Cesarz, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki,
Instytut Organizacji i Zarządzania:

Utrzymanie bezpieczeństwa finansowego rodziny wymaga planowania dochodów i wydatków gospodarstwa domowego, ekonomicznego dysponowania jego majątkiem i nadzorowania przepływów pieniężnych. Jak wynika z wielu badań, Polakom brakuje wiedzy na temat finansów osobistych, a zwłaszcza z zakresu zarządzania tymi finansami. Odpowiedzi na wiele pytań, m.in. o to, jak świadomie i racjonalnie zarządzać finansami gospodarstw domowych, można znaleźć w niniejszej pozycji, którą gorąco polecam szerokiemu gronu czytelników.
 

dr Paweł Dec, Instytut Finansów Korporacyjnych i Inwestycji, SGH w Warszawie,
dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”:

Możliwość samodzielnego zarządzania własnymi finansami jest obecnie niewątpliwie jednym z ważniejszych praw i obowiązków obywatelskich. Jednakże to przywilej wymagający nie tylko ugruntowanej wiedzy, ale przede wszystkim znajomości praktycznych metod i narzędzi. Niniejsza publikacja stanowi zbiór tekstów pozwalających wzbogacić wiedzę w obydwu tych obszarach. Wyróżnia się tym, że kładzie nacisk na te aspekty, które mogą być użyteczne dla krajowych czytelników.

Róża Milic-Czerniak
prof. nadzw. dr hab., związana z sektorem bankowym od 18 lat, dyrektor Biura Controllingu, Biura Projektów oraz dyrektor zarządzająca w Banku Pekao S.A., zajmowała się wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania oraz wspomagających je systemów informatycznych. Członek Komisji Etyki Bankowej przy ZBP.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane