• Finanse kategorie zjawiska i procesy podmioty

Finanse kategorie zjawiska i procesy podmioty

 • Autor: Halina Zadora redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-704-3
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 409/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 67.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie


Książka jest akademickim podręcznikiem do nauki finansów, w którym oprócz konkretnej wiedzy z przedmiotowego zakresu znajdują się odniesienia do ekonomii, a także innych dyscyplin – silnie lub słabo – związanych z finansami. Współczesne finanse bowiem coraz bardziej dominują w rzeczywistości ekonomicznej i nie sposób przedstawić ich w oderwaniu od całości życia ekonomicznego. Autorzy oparli konstrukcję podręcznika na trzech filarach, którymi są kategorie, zjawiska i procesy, wreszcie podmioty. Kategorie finansowe tworzą język opisu zjawisk i procesów finansowych powstających na skutek przyczynowo-skutkowych powiązań podmiotów sfery finansowej i sfery realnej gospodarki rynkowej. W tworzeniu sieci powiązań finansowych prym wiodą instytucje finansowe i rynki finansowe, a wszechobecne pojęcia stopy zwrotu i ryzyka przenoszą się na sferę rzeczową.

Podręcznik odpowiada na potrzeby dydaktyczne studentów kierunków finansów i rachunkowości, ekonomii, zarządzania, realizowane w ramach przedmiotów: finanse, podstawy finansów, finanse i bankowość. Zaletą podręcznika jest układ i przejrzystość rozważań, a szczegółowy indeks rzeczowy służy Czytelnikowi pomocą w dostrzeganiu wielowymiarowości zjawisk i procesów finansowych.

Autorami podręcznika są pracownicy Katedry Finansów Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. Finanse w nauce i gospodarce
 
1.1. Finanse jako dyscyplina naukowa  
1.1.1. Przedmiot i zakres finansów
1.1.2. Finanse a ekonomia
1.1.3. Finanse a zarządzanie
1.1.4. Finanse a inne dyscypliny nauki
1.2. Finanse w gospodarce rynkowej
1.2.1. Istota i systematyka finansów
1.2.2. Funkcje finansów  
1.2.3. Finanse w systemie regulacji prawnych

Rozdział 2. Podstawowe kategorie finansowe

2.1. Pieniądz  
2.1.1. Pojęcie i funkcje pieniądza
2.1.2. Droga do pieniądza współczesnego
2.2. Kapitał w finansach
2.2.1. Pojęcie kapitału i pojęcia towarzyszące
2.2.2. Pieniądz a kapitał
2.2.3. Cykl obrotu i formy kapitału  
2.3. Instrumenty finansowe
2.3.1. Pojęcie i rodzaje instrumentów finansowych
2.3.2. Wierzycielskie instrumenty finansowe  
2.3.3. Właścicielskie instrumenty finansowe
2.3.4. Finansowe instrumenty pochodne
2.4. Ryzyko w finansach   
2.4.1. Istota i systematyka
2.4.2. Ryzyko rynkowe w działaniu podmiotów sfery  realnej i finansowej  
2.4.3. Podmioty sfery realnej i finansowej w reakcji  na ryzyko

Rozdział 3. Parametry monetarne i ich znaczenie w finansach

3.1. Cena  
3.1.1. Istota i mechanizm
3.1.2. Funkcje ceny  
3.1.3. Deformacje ceny i ich skutki  
3.2. Stopa procentowa  
3.2.1. Istota i mechanizm
3.2.2. Funkcje stopy procentowej  
3.2.3. Struktura stopy procentowej   
3.3. Kurs walutowy  
3.3.1. Pojęcie i rodzaje kursów walutowych  
3.3.2. Funkcje i czynniki kształtujące kurs walutowy  
3.3.3. Mechanizm płynnego kursu walutowego we współczesnym systemie walutowym

Rozdział 4. Zjawiska i procesy finansowe
 
4.1. Strumienie i przepływy finansowe
4.1.1. Przegląd źródeł strumieni finansowych. Ujęcie przedmiotowe
4.1.2. Systematyka strumieni finansowych. Ujęcie podmiotowo-funkcjonalne
4.1.3. Systematyka przepływów finansowych. Ujęcie podmiotowo-funkcjonalne
4.2. Salda finansowe  
4.2.1. Klasyfikacje sald finansowych
4.2.2. Salda finansowe w ujęciu podmiotowym
4.2.3. Salda finansowe w ujęciu przedmiotowym

Rozdział 5. Podmioty systemu finansowego

5.1. Bank centralny w strukturze systemu bankowego
5.1.1. System bankowy i jego struktura  
5.1.2. Istota, funkcje i zadania banku centralnego
5.1.3. Polityka monetarna banku centralnego  
5.1.4. Bank centralny w polskim systemie rozliczeń
5.2. Banki komercyjne
5.2.1. Istota i rodzaje banków komercyjnych
5.2.2. Funkcje banków komercyjnych
5.2.3. Strumienie finansowe generowane przez banki
5.2.4. Banki komercyjne w systemie rozliczeń
5.3. Niebankowe instytucje finansowe
5.3.1. Przegląd niebankowych instytucji finansowych  
5.3.2. Ubezpieczyciele
5.3.3. Fundusze emerytalne
5.3.4. Fundusze inwestycyjne
5.4. Konsolidacja instytucji finansowych  
5.4.1. Istota, formy i rodzaje konsolidacji
5.4.2. Konsolidacja wewnątrzsektorowa  
5.4.3. Konsolidacja międzysektorowa
5.4.4. Motywy konsolidacji

Rozdział 6. Finanse podmiotów sfery realnej

6.1. Finanse władzy publicznej
6.1.1. Istota i funkcje władzy publicznej  
6.1.2. Gromadzenie środków publicznych – wpływy publiczne  
6.1.3. Rozdysponowanie środków publicznych – wydatki publiczne  
6.1.4. Saldo środków publicznych
6.2. Finanse przedsiębiorstwa   
6.2.1. Funkcje i cele przedsiębiorstwa  
6.2.2. Gromadzenie środków finansowych
6.2.3. Wydatkowanie środków finansowych
6.2.4. Saldo finansów przedsiębiorstwa, czyli strumienie wynikowe
6.3. Finanse gospodarstw domowych
6.3.1. Istota i funkcje gospodarstw domowych w gospodarce rynkowej
6.3.2. Gromadzenie środków pieniężnych
6.3.3. Rozdysponowanie środków pieniężnych
6.3.4. Saldo wynikowe finansów gospodarstw domowych

Uwagi końcowe
 
Bibliografia

Indeks rzeczowy

Halina Zadora
prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane