• Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne

Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne

 • Autor: Katarzyna Perez
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-703-5
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 440/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 80.00 zł

  72.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prawidłowa i wyczerpująca ocena efektywności funduszy inwestycyjnych powinna obejmować analizę pod względem technicznym i fundamentalnym. Tylko w ten sposób można dokonać trafnych wyborów alokacyjnych dotyczących tych funduszy. Z książki czytelnik dowie się:

- jakie jest podłoże teoretyczne całościowej oceny efektywności funduszy inwestycyjnych,
- jaki wpływ na poziom stóp zwrotu funduszy ma nieracjonalne zachowanie ich menedżerów i uczestników,
- jakie miary można wykorzystywać do oceny efektywności funduszy,
- jakie cechy funduszy wpływają na ich stopy zwrotu.

Spis treści:
 
Rozdział 1. Klasyczna teoria portfela. Istota i znaczenie dla technicznego podejścia do efektywności funduszy inwestycyjnych
 
1.1. Teoria portfela Markowitza
1.1.1. Analiza średniej i wariancji portfela
1.1.2. Dywersyfi kacja portfela
1.1.3. Portfel efektywny i portfel optymalny
1.2. Modele wyceny aktywów kapitałowych
1.2.1. Model jednoczynnikowy Sharpe’a i modele wieloczynnikowe
1.2.2. Model CAPM
1.2.3. Model APT
 
Rozdział 2. Teorie rynku kapitałowego. Istota i znaczenie dla fundamentalnego podejścia do efektywności funduszy inwestycyjnych
 
2.1. Hipoteza rynku efektywnego
2.1.1. Defi nicja i warunki efektywności informacyjnej rynku
2.1.2. Formy efektywności informacyjnej rynku
2.1.3. Anomalie rynkowe
2.2. Finanse behawioralne
2.2.1. Przekonania inwestorów
2.2.2. Preferencje inwestorów. Teoria perspektywy
2.2.3. Emocje inwestorów. Behawioralna teoria portfela
2.2.4. Zachowanie zarządzających i uczestników funduszy inwestycyjnych
 
Rozdział 3. Podejście techniczne do efektywności funduszy inwestycyjnych. Pomiar stóp zwrotu i ryzyka funduszy
 
3.1. Pomiar dochodowości a pomiar efektywności funduszy inwestycyjnych
3.2. Klasyczne miary efektywności funduszy inwestycyjnych
3.2.1. Współczynnik Sharpe’a
3.2.2. Współczynnik Treynora
3.2.3. Jedno- i wieloczynnikowe współczynniki alfa Jensena
3.3. Nowoczesne miary efektywności funduszy inwestycyjnych
3.3.1. Miary oparte na dolnych momentach cząstkowych
3.3.2. Miary oparte na VaR
3.3.3. Miary uwzględniające maksymalną stratę na kapitale
3.4. Problemy metodologiczne w interpretacji stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych
 
Rozdział 4. Podejście fundamentalne do efektywności funduszy inwestycyjnych. Cechy funduszy

4.1. Zarządzający funduszami inwestycyjnymi
4.1.1. Pochodzenie
4.1.2. Wykształcenie
4.1.3. Doświadczenie
4.1.4. Wynagrodzenie
4.2. Historyczne stopy zwrotu i ich persystencja
4.2.1. Istota zjawiska
4.2.2. Sposoby pomiaru
4.2.3. Empiryczne dowody persystencji stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych
4.3. Koszty funduszy inwestycyjnych
4.3.1. Opłaty manipulacyjne i operacyjne
4.3.2. Opodatkowanie dochodów i zysków kapitałowych
4.4. Czas funkcjonowania i wielkość funduszy
4.5. Style i strategie funduszy inwestycyjnych
4.6. Przepływ kapitału w funduszach inwestycyjnych
 
Rozdział 5. Techniczna i fundamentalna ocena efektywności funduszy inwestycyjnych na przykładzie rynku polskiego
 
5.1. Charakterystyka rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
5.2. Etapy i zakres badania
5.2.1. Etapy badania
5.2.2. Zakres badania
5.3. Badanie stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych według miar klasycznych i nowoczesnych
5.3.1. Charakterystyka stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych
5.3.2. Rankingi funduszy inwestycyjnych
5.4. Badanie persystencji stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych
5.4.1. Tabele liczebności warunkowych
5.4.2. Bootstrapping
5.5. Badanie wpływu cech polskich funduszy inwestycyjnych na ich stopy zwrotu
5.5.1. Wpływ cech na zachowanie zarządzających funduszami
5.5.2. Wpływ cech na zachowanie uczestników funduszy
 
Zakończenie
 
Literatura
 
Akty prawne
 
Źródła internetowe
 
Indeks
 
Aneks

prof. dr hab. Danuta Dziawgo:

Praca stanowi interesujące i wartościowe opracowanie na temat ewolucji podejścia do oceny atrakcyjności inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych. (…) Do jej walorów naukowych należy zaliczyć autorskie, nowatorskie podejście do wielu kwestii, a przede wszystkim krytyczny stosunek do wielu miar wykorzystywanych zarówno w praktyce, jak i badaniach naukowych. Autorka przejrzyście zestawia ich zalety, wady i ograniczenia. (…) Ponadto praca zawiera udaną próbę oceny efektywności uzyskiwanych wyników finansowych przez polskie fundusze inwestycyjne.

prof. dr hab. Małgorzata Doman:

Autorka bardzo ładnie łączy ogólną teorię rynków finansowych z problematyką funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i przekłada ogólne pojęcia i interpretacje na język świata tych funduszy. Ważną część monografii stanowi obszerne badanie empiryczne na temat efektywności funduszy inwestycyjnych na rynku polskim. (…) Uzyskane wyniki są zgrabnie przedstawione i dobrze obudowane starannymi odniesieniami do obszernej literatury. Do zalet książki należy przejrzysty sposób prezentowania omawianych treści za pomocą schematów, wykresów i tabel. Ponadto żywy sposób narracji powoduje, że książkę, mimo zaawansowania przedstawionych rozważań, czyta się łatwo i z przyjemnością.

Katarzyna Perez
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracownik Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych. Przedmiot zainteresowań naukowych to tradycyjne fundusze inwestycyjne i fundusze hedgingowe, w tym głównie ocena ich efektywności przy wykorzystaniu nowoczesnych metod ilościowych. Wokół tej tematyki koncentrują się niemal wszystkie jej publikacje naukowe. Odbyte staże zagraniczne: w Columbia University w Nowym Jorku (w ramach stypendium Fulbrighta (2004/2005) oraz stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (2006/2007)), w Financial Markets Group, London School of Economics and Political Science (w ramach programu British-Polish Young Scientists Programme finansowanego przez British Council i MNiSzW, 2008 oraz w ramach realizacji grantu hab. MNiSzW, 2009, 2010) oraz w Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) w Mexico City (w ramach realizacji grantu własnego MNiSzW, 2007/2008). Efektem tych staży są badania na temat zależności między cechami funduszy inwestycyjnych a ich efektywnością.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane