• Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym

Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym

 • Autor: Małgorzata Doman Ryszard Doman
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-384-7
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 182/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 44.00 zł

  9.68 zł

 • 78% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W opracowaniu autorzy przedstawiają rezultaty swoich badań dotyczących zmian w dynamice powiązań na światowym rynku finansowym w latach 1995–2014. Zmiany te są rozważane w kontekście kryzysów gospodarczych oraz procesu globalizacji. Szczególną wagę przykłada się do uwzględnienia wpływu, jaki na wyniki analizy wywiera rzeczywistość rynkowa (niesynchroniczność obserwacji, różne godziny otwarcia rynków, znaczenie walut, w których denominowane są kwotowania). Zastosowane metody opisu dynamiki powiązań (modele kopuli z przełączaniem typu Markowa) pozwalają odróżnić trwałość i tymczasowość w ewolucji badanych zależności. Umiejętność takiego rozróżniania jest podstawą budowania długoterminowych strategii zarządzania ryzykiem międzynarodowych inwestycji finansowych oraz tworzenia założeń polityki makroekonomicznej. Z tego powodu, uzyskane przez autorów wyniki, choć zaliczane są do obszaru finansów empirycznych, mają znaczenie o wiele szersze. Teoria stanowiąca bazę do modelowania struktury powiązań została omówiona w sposób ścisły, ale jednocześnie przystępny. Opisane metody modelowania należą do najnowszych osiągnięć ekonometrii finansowej i w Polsce są jeszcze stosunkowo mało znane. Fragmenty rozważań poświęcone wynikom empirycznym można czytać bez zagłębiania się w szczegóły związane z modelowaniem.

Książka adresowana jest do pracowników naukowych i praktyków – specjalistów w dziedzinie finansów, ekonometrii finansowej i inżynierii finansowej, a także analityków finansowych i gospodarczych oraz pracowników działów inwestycyjnych i działów zarządzania ryzykiem. Powinna ona również zainteresować studentów kierunków bądź specjalności: finanse, informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza, inżynieria finansowa oraz matematyka finansowa.
Spis treści:

WSTĘP

1. RYNKI FINANSOWE W LATACH 1995–2013


1.1. Globalizacja rynków finansowych
1.2. Unia Europejska
1.3. Globalizacja a rynki wschodzące
1.4. Kryzysy lat przełomu XX i XXI wieku
1.5. Kryzys subprime w USA
1.6. Kryzys strefy euro
1.7. Rozwój metod pomiaru siły powiązań na rynkach finansowych
1.8. Podsumowanie

2. MODELE I METODY

2.1. Modelowanie zmienności za pomocą modeli ARMA-GARCH
2.2. Kopule
2.2.1. Definicja i podstawowe własności kopuli
2.2.2. Miary zależności definiowalne w terminach kopuli
2.2.3. Zależności w ogonach rozkładów dwuwymiarowych
2.2.4. Kopule eliptyczne
2.2.5. Kopule archimedesowe
2.3. Estymacja parametrów kopuli
2.4. Wybór modelu i ocena dopasowania kopuli do danych
2.5. Symulacja z rozkładu określonego przez kopulę
2.6. Kopule warunkowe i modele kopuli dla wielowymiarowych szeregów czasowych
2.7. Model warunkowej kopuli t Studenta z dynamiką DCC
2.8. Przełącznikowe modele kopuli
2.9. Estymacja przełącznikowych modeli kopuli
2.10. Zbiór ufności modeli

3. PROBLEMY METODOLOGICZNE PRZY SZACOWANIU ZALEŻNOŚCI

3.1. Różne wzorce dni bez handlu na rynkach giełdowych
3.2. Niesynchroniczność obserwacji
3.3. Denominacja indeksów
3.4. Podsumowanie

4. SIEĆ POWIĄZAŃ NA GLOBALNYM RYNKU KAPITAŁOWYM. GLOBALIZACJA CZY KRYZYSY?


4.1. Wprowadzenie
4.2. Dane
4.3. Oszacowania modeli zmienności
4.4. Oszacowania modeli kopuli
4.5. Ocena zmian w sile powiązań
4.6. Podsumowanie

5. ZALEŻNOŚCI NA RYNKU WALUTOWYM

5.1. Metodologia badania zależności na rynku walutowym
5.2. Wpływ amerykańskiego dolara i euro na wybrane główne waluty
5.3. Wpływ amerykańskiego dolara i euro na wybrane waluty gospodarek wschodzących
5.4. Zmiany powiązań pomiędzy GBP i EUR oraz GBP i USD w ciągu doby
5.5. Podsumowanie

6. MODELOWANIE RYZYKA PORTFELI WYSOKOWYMIAROWYCH

6.1. Modele kaskad kopuli
6.2. Dane i modele
6.3. Szacowanie wartości zagrożonej
6.4. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

LITERATURA

Małgorzata Doman
prof. dr hab., pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Książki tego autora

Ryszard Doman
prof. dr hab., pełni funkcję kierownika Pracowni Ekonometrii Finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wspólnie prowadzą środowiskowe seminarium z ekonometrii finansowej SEFIN.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Globalna gospodarka i globalny kryz...

11.75 zł 47.00 zł Cena netto: 11.19 zł

Migracja kapitału w globalnej gospo...

47.50 zł 95.00 zł Cena netto: 45.24 zł

Kryzys globalny. Pierwsze przybliże...

12.00 zł 48.00 zł Cena netto: 11.43 zł

Globalna transformacja biznesu i sp...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Ryzyko finansowe w środowisku globa...

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 20.48 zł

Namysły nad problemami polityki zdr...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Lokalizacja przedsiębiorstwa w gosp...

9.00 zł 45.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Agora interesów. G20 i wyłanianie s...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Młodzież w społeczeństwie wielokult...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Międzynarodowa konkurencyjność pols...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Kraje rozwijające się w globalnej w...

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 28.57 zł

Finanse publiczne w architekturze g...

16.25 zł 65.00 zł Cena netto: 15.48 zł

Credit default swap w transakcjach ...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Globalna nierównowaga a sektor zewn...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Globalne dobra publiczne a organiza...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Praca i kariera na globalnym rynku....

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane