• Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego

Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego

 • Autor: Tomasz Uryszek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-311-2
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 188/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  10.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 10.00 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest jedną z nielicznych pozycji na polskim rynku wydawniczym w całości poświęconych tematyce deficytu budżetu państwa i długu Skarbu Państwa. Usystematyzowano w niej pojęcia związane z deficytem budżetowym i długiem Skarbu Państwa (jako częścią długu publicznego), przedstawiono najważniejsze teorie ukazujące mechanizm powstawania deficytu budżetowego i kreowania zadłużenia publicznego na szczeblu centralnym, a także wyodrębniono czynniki mające istotny wpływ na rozmiary deficytu budżetu państwa i formy zadłużenia Skarbu Państwa.

W książce omówiono również instrumenty finansowania deficytu, decydujące o rozmiarze i strukturze długu Skarbu Państwa. Rozważania teoretyczne zilustrowane zostały przykładami empirycznymi oraz bogatym materiałem statystycznym ukazującym zagadnienia związane z deficytem budżetu państwa oraz zadłużeniem Skarbu Państwa w Polsce. Ponadto omówiono problematykę deficytu budżetowego i długu Skarbu Państwa w świetle polskich uregulowań prawnych oraz determinanty rozmiarów deficytu budżetowego w Polsce. Zaprezentowano także metody wykorzystywane do finansowania polskiego deficytu budżetowego ze szczególnym uwzględnieniem długu Skarbu Państwa, jego rozmiarów i struktury.

Spis treści:

Spis skrótów

 
Wstęp
 
Część I. TEORETYCZNE PROBLEMY OSIĄGANIA RÓWNOWAGI BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ USTALANIA ROZMIARÓW DEFICYTU BUDŻETOWEGO I DŁUGU SKARBU PAŃSTWA
 
Rozdział 1. Równowaga budżetowa i mechanizm powstawania deficytu budżetowego i długu Skarbu Państwa w teorii finansów
 
1.1. Teoria zrównoważonego budżetu
1.2. Kreacja deficytu budżetowego i długu Skarbu Państwa w gospodarce
1.3. Konsekwencje występowania deficytu budżetowego i długu Skarbu Państwa w gospodarce
 
Rozdział 2. Metodologiczne problemy ustalania rozmiarów deficytu budżetowego i długu Skarbu Państwa
 
2.1. Dywersyfikacja rodzajów deficytu budżetowego i determinanty jego rozmiarów
2.2. Kryteria dywersyfikacji długu Skarbu Państwa
 
Rozdział 3. Źródła finansowania deficytu budżetowego
 
3.1. Sposoby finansowania deficytu budżetowego w teorii finansów
3.2. Formy zadłużenia Skarbu Państwa
 
Część II. DETERMINANTY USTALANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA W POLSCE – KONSEKWENCJE DLA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA RP
 
Rozdział 1. Budżet, deficyt i dług Skarbu Państwa w świetle uregulowań prawnych
 
1.1. Uregulowania konstytucyjne
1.2. Regulacje ustawowe
 
Rozdział 2. Wpływ dochodów i wydatków budżetowych na sytuację budżetu państwa
 
2.1. Źródła dochodów budżetu państwa
2.2. Rodzaje wydatków budżetowych
 
Rozdział 3. Deficyt rzeczywisty budżetu państwa jako miara salda budżetowego
 
3.1. Planowanie i realizacja ustawy budżetowej – konsekwencje dla rozmiarów deficytu budżetowego. Studium przypadku
3.2. Zmiany w sposobach ewidencjonowania wydatków budżetowych i ich wpływ na wartość wykazywanego rzeczywistego deficytu budżetu państwa
3.3. Saldo pierwotne budżetu państwa a obsługa długu Skarbu Państwa RP
3.4. Metody finansowania deficytu budżetu państwa
3.5. Finansowanie deficytu budżetowego a płynność budżetu państwa

Rozdział 4. Rozmiary i struktura długu Skarbu Państwa RP
 
4.1. Dług Skarbu Państwa jako część zadłużenia publicznego
4.2. Krajowy i zagraniczny dług Skarbu Państwa
4.3. Formy krajowego zadłużenia Skarbu Państwa
4.4. Wierzyciele Skarbu Państwa działający na rynku krajowym
4.5. Struktura zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa
4.6. Struktura długu Skarbu Państwa według kryterium zapadalności skarbowych papierów wartościowych i jej wpływ na obciążenia budżetów przyszłych okresów
4.7. Oprocentowanie długu Skarbu Państwa
 
Podsumowanie
 
Abstract
 
Table of contents
 
Bibliografia

Tomasz Uryszek
dr, zastępca dyrektora w Instytucie Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane