• Bitcoin blockchain rynki surowcowe

Bitcoin blockchain rynki surowcowe

 • Autor: Robert Wojciech Włodarczyk Justyna Tomala Magdalena Sikorska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-41-0
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 166/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Czy w bitcoina powinniśmy inwestować tylko tyle, ile jesteśmy gotowi stracić?
Czy bitcoin może kiedykolwiek stać się pieniądzem?
W jaki sposób gospodarka wykorzystała bitcoina?
Dlaczego blockchain jest takim gorącym tematem ekonomicznym?

Odpowiedzi próbują udzielić autorzy tej książki, która z pewnością okaże się ciekawą lekturą zarówno dla czytelników zainteresowanych rynkami finansowymi oraz towarowymi, jak i wszystkich tych, którzy chcieliby zrozumieć zmiany zachodzące we współczesnym świecie.

Autorzy przybliżyli problematykę kryptowalut – w tym bitcoina – oraz konsekwencje ich rozwoju. Przyglądają się zastosowaniu technologii blockchain w gospodarce, związkom kryptowalut i technologii blockchain z rynkamitowarowymi, ze szczególnym uwzględnieniem rynków surowcowych. Pozwoli to czytelnikowi spojrzeć na przedstawione w książce zagadnienia z różnych perspektyw.

Spis treści:

Wstęp

CZĘŚĆ I. BITCOIN – TEORIA I PRAKTYKA

ROZDZIAŁ 1. Bitcoin jako kryptowaluta – podstawy teoretyczne


1.1. Wprowadzenie
1.2. Cyfryzacja, pieniądz cyfrowy a kryptowaluty – pojęcia, istota i znaczenie
1.3. Bitcoin – pierwsza kryptowaluta na rynkach finansowych
1.4. Bitcoin jako pieniądz
1.5. Determinanty wartości bitcoina
1.6. Zalety i wady bitcoina
1.7. Wpływ bitcoina na otoczenie społeczno-gospodarcze i polityczne

ROZDZIAŁ 2. Bitcoin na rynkach finansowych


2.1. Wprowadzenie
2.2. Przebieg notowań i zmiany cen bitcoina na rynkach finansowych
2.3. Ryzyko inwestowania w bitcoina
2.4. Instrumenty pochodne oparte na bitcoinie
Wnioski do części I

CZĘŚĆ II. BLOCKCHAIN – TEORIA I ZASTOSOWANIE

ROZDZIAŁ 3. Teoretyczne podstawy technologii blockchain


3.1. Wprowadzenie
3.2. Blockchain – definicja i istota działania
3.3. Historia powstania blockchaina
3.4. Rodzaje blockchainów
3.5. Idea i zasady działania blockchaina
3.6. Regulacje prawne a blockchain
3.7. Rozproszone bazy danych – zagrożenia i wyzwania

ROZDZIAŁ 4. Potencjalne zastosowania technologii blockchain

4.1. Wprowadzenie
4.2. Blockchain jako podstawa kryptowalut
4.3. Zalety i wady kryptowalut opartych na blockchainie
4.4. Blockchain jako technologia usprawniająca procesy biznesowe
4.5. Szczególny przypadek wykorzystania technologii blockchain w sektorze energetycznym
Wnioski do części II

CZĘŚĆ III. RYNKI SUROWCOWE W ŚWIETLE ROZWOJU TECHNOLOGII BLOCKCHAIN

ROZDZIAŁ 5. Technologia blockchain na rynku surowców mineralnych


5.1. Wprowadzenie
5.2. Rynek surowców mineralnych – definicja
5.3. Wykorzystanie technologii blockchain w procesie wydobycia surowców mineralnych – przykład metali ziem rzadkich
5.4. Surowce mineralne, emisja zanieczyszczeń do atmosfery i technologia blockchain
5.5. Technologia blockchain a wymiana handlowa oraz transakcje na rynku surowców mineralnych

ROZDZIAŁ 6. Technologia blockchain – szansa dla odpowiedzialnych łańcuchów dostaw surowców mineralnych

6.1. Wprowadzenie
6.2. Surowce mineralne z obszarów dotkniętych konfliktami zbrojnymi – aspekty definicyjne
6.3. Odpowiedzialne łańcuchy dostaw – ujęcie teoretyczne
6.4. Odpowiedzialne łańcuchy dostaw surowców mineralnych – przegląd podjętych inicjatyw
6.5. Działania Demokratycznej Republiki Konga w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw surowców mineralnych
6.6. Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców mineralnych – zastosowanie technologii blockchain
Wnioski do części III

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
O autorach

Prof. dr hab. Krzysztof Wach:


Publikacja ma bardzo nowatorski charakter, na polskim rynku wydawniczym brakuje bowiem pozycji literaturowych, które w sposób kompleksowy omawiają tematykę bitcoin oraz blockchain. Można zatem z wysokim przypuszczeniem graniczącym z pewnością przyjąć, że recenzowana książka spotka się z ogromnym zainteresowaniem czytelników oraz stanie się jedną z nielicznych pozycji z tej tematyki w języku polskim. Praca porusza bardzo aktualne zagadnienia, istotne zarówno z poznawczego, jak i pragmatycznego punktu widzenia.

Robert Wojciech Włodarczyk
prof. ucz., dr hab. - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Zainteresowania naukowe: makroekonomia, unie monetarne, rynki finansowe, doradztwo inwestycyjne, innowacje finansowe, kryptowaluty, blockchain. Zdobywca nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wielokrotnie nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tutor akademicki.

Książki tego autora

Justyna Tomala
doktorantka w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Asystentka badawczo-dydaktyczna w Katedrze Teorii Ekonomii w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe obejmują: przemysł wydobywczy, przemysł stalowy, zjawisko klątwy surowcowej, ekonomię rozwoju oraz zrównoważony rozwój.

Książki tego autora

Magdalena Sikorska
doktorantka w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Asystentka badawczo-dydaktyczna w Katedrze Ekonomii w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. W 2018 roku uzyskała tytuł magistra na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem) oraz tytuł inżyniera na kierunku inżynieria produkcji na Politechnice Śląskiej. Głównymi obszarami jej działalności naukowo-badawczej są: gospodarka energetyczna, polityka energetyczna, odnawialne źródła energii oraz rynki towarowe.

Książki tego autora

A Guide To Learn To Trade Commodities Today (2020), https://commodity.com/ [dostęp: 30.10.2020].
Antonopoulos A.M., Bitcoin dla zaawansowanych, Helion, Gliwice 2018.
Auer R., Cornelli G., Frost J., Rise of the Central Bank digital currencies: drivers, approaches and technologies, „BIS Working Papers” 2020, No. 880, s. 3.
Baffes J., Haniotis T., Placing the 2006/2008 Commodity Price Boom into Perspective, Policy Research Working Paper 5371, The World Bank Development Prospects Group 2010, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/3855 [dostęp: 20.08.2020].
Bardi U., Jakobi R., Hettiarachchi H., Mineral Resource Depletion: A Coming Age of Stockpiling?, „BioPhysical Economics and Resource Quality” 2016, 1(1).
Barta S., Murphy R.P., Zrozumieć bitcoina, Fijorr Publishing, Wrocław 2018.
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Berman N., Couttenier M., Rohner D., Thoenig M., This Mine is Mine! How Minerals Fuel
Conflicts in Africa , „American Economic Review” 2017, 10(6), s. 1564–1610.
Binnemans K., Jones P.T., Müller T., Yurramendi L., Problem: How to Deal with Changing Markets?, ”Journal of Sustainable Metallurgy 4” 2018, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, s. 126–146.
Blossey G., Eisenhardt J., Hahn G., Blockchain Technology in Supply Chain Management: An Application Perspective, Hawaii International Conference on System Science 2019.
Boniecki  R.,  Rawłuszko  J.,  Możliwości  wykorzystania  technologii  BlockChain  w  biznesie, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2017, 126, s. 11–12.
Calderon C., Kambou G., Korman V. i in., Africa`s Pulse. An Analysis of Issues Shaping Africa`s Economic Future, International Bank for Reconstruction and Development,
Waszyngton 2020, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33541[dostęp:7.08.2020].
Calvão  F.,  Gronwald  V.,  Blockchain  in  the  Mining  Industry:  Implications  for  Sustainable
Development in Africa, 2019, https://www.africaportal.org/publications/blockchain-mining-industry-implications-sustainable-development-africa/ [dostęp: 4.09.2020].
Caniato F., Golini R., Kalchschmidt M., The effect of global supply chain configuration on the relationship between supply chain improvement programs and performance, „International Journal of Production Economics” 2013, Vol. 143, Issue 2, s. 285–293.
Cartier L.E., Ali S.H., Krzemnicki M.S., Blockchain, Chain of Custody and Trade Elements:
An Overview of Tracking and Traceability Opportunities in the Gem Industry, „The Journal of Gemmology” 2018, 36(3), s. 212–227.
Chaum D., Blind Signature for Untraceable Payments, Advances in Cryptology – Eurocrypt 82, Plenum Press, New York 1982.
Chen Y. S., Sustainable supply chains and international soft landings: A case of wetland entrepreneurship, „Corporate Espionage, Geopolitics, and Diplomacy Issues in International Business” 2016, s. 232–247.
Chohan  U.W.,  Blockchain  and  the  Extractive  Industries.  Cobalt  Case  Studies,  Discussion Paper Series: Notes on the 21 st Century 2018, https://ssrn.com/abstract=3138271 [dostęp: 2.09.2020].
Church C., Crawford A., Minerals and the Metals for Energy Transition: Exploring the Conflict Implications for Mineral-Rich, Fragile States, w: The Geopolitics of the Global Energy Transition, M. Hafner, S. Tagliapietra (red.), Wydawnictwo Springer Open 2020.
Cruz J. M., Mitigating global supply chain risks through corporate social responsibility, „International Journal of Production Research” 2013, 51, s. 3995–4010.
Cunningham P., Fröschl F., Electronic Business Revolution. Opportunities and Challenges in the 21st Century, Springer 1999, s. 143–144.
Czernichowski K., Kopiński D., Polus A., Klątwa surowcowa w Afryce? Przypadek Zambii i Botswany, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
Cztery  czynniki,  które  spowalniają  cyfrową  rewolucję, Deloitte, Warszawa 2018 – https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/cztery-czynniki-ktore-spowalniaja-cyfrowa-rewolucje.html [dostęp: 4.12.2020].
Dalla Via N., Perego P., Determinants of Conflict Minerals Disclosure Under the Dodd–Frank Act, „Business Strategy and the Environment” 2018, 27(6).
Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2007.
Delevingne L., Glazener W., Grégoir L., Henderson K., Metals & Mining and Sustainability Practices Climate risk and decarbonization: What every mining CEO needs to know
Building a climate strategy won’t be quick or easy—but waiting is not an option, 2020,
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Susta-
inability/Our%20Insights/Climate%20risk%20and%20decarbonization%20
What%20every%20mining%20CEO%20needs%20to%20know/Climate-risk-and-
decarbonization-What-every-mining-CEO-needs-to-know.pdf [dostęp: 6.08.2020].
Dhillon V., Metcalf D., Hooper M., Zastosowania  technologii  blockchain, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Drescher D., Blockchain. Podstawy technologii łańcucha bloków w 25 krokach, Helion, Gli-
wice 2019.
Dymitrowska Y., „Klątwa bogactwa” a polityka gospodarcza państwa, Wydawnictwo Simple
Publishing, Poznań 2015.
European Central Bank, Virtual Currency Schemes – a futher analysis, February 2015, https://www.
ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf [dostęp: 01.10.2020].156 Bibliografia
Federal  Ministry  of  Agriculture,  Regions  and  Tourism  (2020),  Mining  Data  2020,
https://www.world-mining-data.info/wmd/downloads/PDF/WMD2020.pdf
[dostęp: 8.08.2020].
Gajdek S., Kozak S., Kryptowaluty – zasady funkcjonowania, stan obecny i perspektywy, „Stu-
dia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne” 2018, nr 1, s. 22–26.
Gawrysiak P., Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2020.
Geenen S., Marysse S., Democratic Republic of the Congo: Mining sector, Encyclopedia of Mine-
ral and Energy Policy, Springer Link 2016, s. 1–6.
Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T., (2005). The governance of global value chains, „Review
of International Political Economy” 2005, 12, s. 78–104.
Goodenough K.M., Wall F., Merriman D., The Rare Earth Elements: Demand, Global Reso-
urces, and Challenges for Resourcing Future Generations, „Natural Resources Research”
2018, 27(2), s. 201–216.
Gylfason T., Natural resources, education, and economic development, „European Economic
Review” 2001, 45, s. 847–859.
Hark R.R., Remus J.J., East L.J., Harmon R.S., Wise M.A., Tansi B.M., Liu C., Geographical
analysis of “conflict minerals” utilizing laser-induced breakdown spectroscopy , „Spectrochi-
mica Acta – Part B Atomic Spectroscopy” 2012, Vol. 74–75, s. 131–136.
Hayek F.A., Denationalisation of Money: The Argument Refined: An Analysis of the Theory
and Practice of Concurrent Currencies, Institute of Economic Affairs, London, https://
nakamotoinstitute.org/static/docs/denationalisation.pdf [dostęp: 18.11.2020].
Heede R., It’s time to rein in the fossil fuel giants before their greed chokes the planet, 2019,
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/09/fossil-fuel-giants-
-greed-carbon-emissions [dostęp: 30.10.2020].
Henckens M.L.C.M., Biermann F.H.B., Driessen P.P.J., Mineral resources governance: A call
for the establishment of an International Competence Center on Mineral Resources Manage-
ment, Resources, „Conservation and Recycling” 2019, 141, s. 255–263.
Henckens M.L.C.M., van Ierland E.C., Driessen P.P.J., Worrell E., Mineral resources: Geological
scarcity, market price trends, and future generations, „Resources Policy” 2016, 49, s. 102–111.
Herda D.N., Snyder H.W., Independent Audits of Conflict Minerals Reports, „Current Issues
in Auditing” 2013, Vol. 7, Issue 2.
Herderschee J., Kaiser K.-A., Mukoko Samba D., Resilience of an African Giant Boosting
Growth and Development in the Democratic Republic of Congo, The International Bank
for  Reconstruction  and  Development,  Waszyngton  D.C.  2012,  http://documents1.
worldbank.org/curated/en/986871468243586272/pdf/648210PUB0Resi0C0disclo-
sed010050110.pdf [dostęp: 24.08.2020].
Hoffa-Dabrowska P., Grzybowska K., Simulation modeling of the sustainable supply chain,
„Sustainability” 2020, 12(15),  6007.
Hofmann H., Schleper  M.C., Blome  C.,  Conflict  Minerals  and  Supply  Chain  Due  Dili-
gence: An Exploratory Study of Multi-tier Supply Chains, „Journal of Business Ethics”
2018, 147(1), s. 115–141.157 Bibliografia
Homa D., Sekrety bitcoina, Helion, Gliwice 2015.
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/suc2014d1_en.pdf [dostęp: 20.10.2020].
https://beincrypto.pl/grupa-cme-uruchomi-ether-futures-na-poczatku-2021-roku/
[dostęp: 22.12.2020].
https://bithub.pl/artykuly/9-manifestu-droga-ku-wielkosci-pierwsze-notowania-
bitcoina/ [15.08.2020].
https://bithub.pl/artykuly/prehistoria-ceny-bitcoina-kiedy-1-btc-byl-wart-mniej-niz-1-
cent/ [dostęp: 25.10.2020].
https://comparic.pl/bitcoin-cene-kryptowaluty-ksztaltuja-kontrakty-futures-na-cme/
[dostęp: 25.10.2020].
https://comparic.pl/blockchain-prawie-wszystko-co-nalezy-o-nim-wiedziec/  [dostęp
24.09.2020].
https://comparic.pl/technologia-nadzoru-rynku-nasdaq-wkracza-gielde-kryptowalut-
gemini/ [dostęp: 12.09.2020].
https://eiti.org/democratic-republic-of-congo [dostęp: 30.08.2020].
https://it-filolog.pl/technomics-czyli-cyfryzacja-gospodarki/ [dostęp: 28.10.2020].
https://nakamotoinstitute.org/bitcoin/ [dostęp: 20.11.2020].
https://pl.investing.com/analysis/pochodne-na-kryptowaluty-moga-byc-przelo-
mem-200222061 [dostęp: 10.11.2020].
https://pl.investing.com/crypto/bitcoin/historical-data [dostęp: 8.01.2021].
https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/prasowa-akademia-pieniadza-rewolucja-
cyfrowa-gospodarka [dostęp: 22.09.2020].
https://sjp.pwn.pl/szukaj/system.html [dostęp: 9.09.2020].
https://spidersweb.pl/2018/07/definicja-kryptowaluty-ustawa.html [dostęp: 11.09.2020].
https://www.academy-bitcoin.com/kryptowaluta-bitcoin/ [dostęp: 11.07.2020].
https://www.bankier.pl/wiadomosc/CME-wprowadzi-kontrakty-terminowe-na-bitcoina-
Kurs-kryptowaluty-rosnie-do-nowych-rekordow-7553023.html [dostęp: 2.10.2020].
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Pierwsza-oficjalna-cyfrowa-waluta-wystarto-
wala-7985284.html [dostęp: 22.10.2020].
https://www.copper.org/applications [dostęp: 7.08.2020].
https://www.duediligenceguidance.org/ [dostęp: 16.08.2020].
https://www.fxmag.pl/artykul/instrumenty-pochodne-na-kryptowaluty-zyskaly-na-
-popularnosci-w-2020-r-ale-to-2021-moze-przyniesc-prawdziwy-wzrost  [dostęp:
4.01.2021].
https://www.fxmag.pl/artykul/wyzwania-dla-bitcoina [dostęp: 26.09.2020].
https://www.hyperledger.org/learn/publications/tantalum-case-study [dostęp: 5.09.2020].
https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=CO2%20emission-
s&indicator=CO2BySector [dostęp: 07.08.2020].
https://www.infosys.com/oracle/white-papers/documents/carbon-supply-chain-block-
chain-technology.pdf [dostęp: 29.09.2020].
https://www.pactworld.org/itsci [dostęp: 23.08.2020].158 Bibliografia
https://www.peakresources.com.au/news/rare-earth-strategy-implementation-plan/
dostęp: 30.08.2020].
https://www.un.org.pl/# [dostęp: 8.08.2020].
https://www.visa.pl/visa-everywhere/blog/bdp/2020/11/30/cyfrowy-pieniadz-block-
chain-1606738243076.html [dostęp: 30.11.2020].
https://www.wilshirephoenix.com/efficient-price-discovery-in-the-bitcoin-markets/
[dostęp: 15.10.2020].
Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe,
inżynieria finansowa , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Jasiński L.J., Surowcochłonność gospodarki a zmiany w technice, Oficyna Wydawnicza Poli-
techniki Warszawskiej, Warszawa 2016.
Kabza M., Nowy, cyfrowy pieniądz banku centralnego, „Obserwator finansowy.pl”, https://
www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/nowy-cyfrowy-pieniadz -
-banku-centralnego/ [dostęp: 9.08.2020].
Kądziołka  K.,  Transakcje  kryptowalutą  bitcoin  –  wybrane  zagrożenia,  Portal  Innowacyjnego
Transferu Wiedzy w Nauce, 2015, https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2011/12/
pitwin-portal-innowacyjnego-transferu-wiedzy-w-nauce/ [dostęp: 1.06.2018].
Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ
“Solidarność”, Gdańsk 1991.
Kassis  C.U.,  Handyside  J.,  Lamin  N.,  How  blockchain  can  track  conflict  minerals,  2019,
https://www.mining.com/how-blockchain-can-track-conflict-minerals/    [dostęp:
30.08.2020].
Kim Y.H., Davis G.F., Challenges for Global Supply Chain Sustainability Evidence from Con-
flict Minerals Reports, „Academy of Management Journal” 2016, Vol. 59, No. 6.
Klein B., The Competitive Supply of Money, “Journal of Money, Credit and Banking” 1974,
vol. 6, issue 4.
Klimek P., Obersteiner M., Thurner S., Systemic  trade  risk  of  critical  resources, „Science
Advances” 2015, 1(10).
Klinger B., Szczepański J., Blockchain – -historia, cechy i główne obszary zastosowań, „. Czło-
wiek w Ccyberprzestrzeni” 2017, (1), s. 14–15.
Klinger J.M., Rare earth elements: Development, sustainability and policy issues, „Extractive
Industries and Society” 2018, 5(1).
Koberg E., Longoni A., A systematic review of sustainable supply chain management in global
supply chains, „Journal of Cleaner Production” 2019, 207, s. 1084–1098.
Koch D.-J., Kinsbergen S., Exaggerating unintended effects? Competing narratives on the impact
of conflict minerals regulation , „Resources Policy” 2018, 57, s. 255–263.
Kopańko K., Kozłowski M., Bitcoin. Złoto XXI wieku, Helion, Gliwice 2015, s. 51.
Księżopolski M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2011.
Kułakow M.W., Waluty cyfrowe, gwałtowny rozwój teraz, potencjalne zagrożenie w przyszłości, w:
Rewolucja cyfrowa. Wyzwania. Problemy. Perspektywy rozwoju, J.M. Osipow, A.Z. Nowak
(red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2019, s. 95–96.159 Bibliografia
Kulkarni B., Commodity Market Derivatives, Wydawnictwo Excel Books, New Dehli 2011.
Kundig K.J.A., Copper-based Solar Cells: Good for the Environment, Good for the Consumer.
Copper  Applications  in  Electrical  Area,  2007,    https://www.copper.org/publications/
newsletters/innovations/2007/05/solar_energy.html [dostęp: 07.08.2020].
Lis Markiewicz P., Nowak Sz., Bitcoin. Przyszłość inwestowania, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2015.
Litvinenko V.S., Digital Economy as a Factor in the Technological Development of the Mineral
Sector, „Natural Resources Research” 2020, 29(3).
Lusaka Declaration of the ICGLR Special Summit to Fight Illegal Exploitation of Natural Reso-
urces in the Creat Lakes Region (2010), http://www.oecd.org/daf/inv/mne/47143500.
pdf [dostęp: 23.08.2020].
Łaszek A., E-rozwój. Cyfrowe technologie a gospodarka, Raport Forum Obywatelskiego Roz-
woju, Warszawa 2018.
Mancieri N.A., Marukawa T., Rare Earth Elements China and Japan in Industry, Trade and
Value Chain, Wyd. Institute of Social Science, University of Tokyo 2016.
Marszałek P., Kryptowaluty – pojęcie, cechy, kontrowersje, „Studia BAS” 2019, (1), s. 105–125.
Matusiak B.E., Modele biznesowe na nowym zintegrowanym rynku energii,. Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Mayo H.B., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
McCarthy  N.,  20  Firms  Produced  A  Third  Of  Global  CO
2
  Emissions,  2019,  https://
www.statista.com/chart/19594/20-firms-produced-a-third-of-global-emissions/
[dostęp: 30.10.2020].
Michalczyk W., Zmienność kursów najważniejszych kryptowalut alternatywnych na tle ceny
bitcoina w latach 2016–2017, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu” 2018, nr 523, s. 242–253.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, [2017], Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do
roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).
Nair R., Bhagat A., An Application of Blockchain in Stock Market,  [w:] D.S. Rajput, R.S. Tha-
kur,  S.M.  Basha  (red.),  Transforming  Business  With  Bitcoin  Mining  and  Blockchain
Applications, D.S. Rajput, R.S. Thakur, S.M. Basha (red.), IGI Global, Hershey 2020,  
s. 103–118.
Nakamoto S., Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, Manubot 2019.
Natural resources: Definitions, trade patterns and globalization , World Trade Report 2010, https://
www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr10-2b_e.pdf [dostęp: 25.06.2020].
Ndikumana L., Emizet K.F., The Economics of Civil War: The Case of Democratic Republic of
Congo, w: Understanding Civil War. Evidence and Analysis, P. Collier, N. Sambanis (red.),
The World Bank, Waszyngton 2005, s. 63–88.
Nowicka K. (red.), Biznes cyfrowy: Perspektywa innowacji cyfrowych, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2019.
Nowiński W., Kozma M., How can blockchain technology disrupt the business models? „Entre-
preneurial Business and Economics Review” 2017, 5.3.160 Bibliografia
OECD  Due  Diligence  Guidance  for  Responsible  Supply  Chains  of  Minerals  from  Conflict-
-Affected and High-Risk Areas Third Edition, https://www.oecd-ilibrary.org/docserve-
r/9789264252479en.pdf?expires=1603718190&id=id&accname=guest&checksum=2
F4E6BCB7E518FB2D637E48F171851A3 [dostęp: 20.08.2020].
Oksanowicz P., Biała Księga Blockchain, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Osika G., Datafikacja – implikacje epistemologiczne, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”
2020, nr 3 (115), s. 71–85.
Pach-Gurgul  A.,  Międzynarodowe  rynki  surowcowe,  w:  Ekonomia  rynków  międzynarodo-
wych, E. Molendowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie, Kraków 2015, s. 127–142.
Paulo A., Krzak M., Metale rzadkie, Wydawnictwo AGH, Kraków 2015.
Peverelli R., de Feniks R., Everledger: blockchain-based diamond fraud detection, 2016, https://
www.digitalinsuranceagenda.com/featured-insurtechs/everledger-blockchain-based-
diamond-fraud-detection/ [dostęp: 4.09.2020].
Piech K., Leksykon pojęć na temat technologii blockchain oraz kryptowalut. Strumień „Block-
chain i kryptowaluty” programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, Ministerstwo Cyfry-
zacji, Warszawa 2016.
Pielach M., Rewolucja technologiczna szybko wpłynie na produktywność, „Obserwator finan -
sowy.pl” 08.11.2018, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/
trendy-gospodarcze/rewolucja-technologiczna-szybko-wplynie-na-produktywnosc/
[dostęp: 15.10.2020].
Piotrowska  A.I.,  Bitcoin.  Płatnicze  i  inwestycyjne  zastosowania  kryptowaluty,  CeDeWu  
Sp. z o.o., Warszawa 2018.
Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R. (red.), Cyfryzacja a przedsiębiorstwo, Oficyna Wydaw -
nicza SGH, Warszawa 2020.
Rezolucja  Parlamentu  Europejskiego  z  26  maja  2016  r.  w  sprawie  wirtualnych  walut
(2016/2007(INI).
Rotter J., Airike P.-E., Mark-Herbert C., Exploring political corporate social responsibility in
global supply chains, „Journal of Business Ethics” 2014, 125(4).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (UE) 2017/821 z dnia 17 maja
2017 r. ustanawiające obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw
unijnych  importerów  cyny,  tantalu  i  wolframu,  ich  rud  oraz  złota  pochodzących
z  obszarów  dotkniętych  konfliktami i   obszarów  wysokiego  ryzyka,  https://eur-
-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0821&from=EN
[dostęp: 21.08.2020].
Rubenstein  J.C.,  Between  Samaritans  and  States.  The  Political  Ethics  of  Humanitarian
INGOs., Oxford University Press 2015.
Rymarczyk J., Technologies, Opportunities and Challenges of the Industrial Revolution 4.0: The-
oretical Considerations, „Entrepreneurial Business and Economics Review” 2020, 8(1).
Sachs J.D., Warner A.M., Natural Resource Abundance and Economic Growth, NBER Wor-
king Papers 5398, National Bureau of Economic Research, Inc. 1995, https://www.
nber.org/papers/w5398 [dostęp: 20.08.2020].161 Bibliografia
Sarolta B.L., The Truth Machine – The Blockchain and the Future of Everything, „. Közgazda-
sági Szemle” 2019, 66(9).
Seay L.E., What’s Wrong with DoddFrank 1502? Conflict Minerals, Civilian Livelihoods, and
the Unintended Consequences of Western Advocacy, Center for Global Development, Working
Paper 284, Waszyngton 2012, http://ssrn.com/abstract=2009350 [dostęp: 23.08.2020].
Seuring, S., Gold, S., Sustainability management beyond corporate boundaries: From stakehol-
ders to performance, „Journal of Cleaner Production” 2013, 56, s. 1–6.
Shen Y., Moomy R., Eggert R.G., China’s public policies toward rare earths, 1975–2018, „Mine-
ral Economics” 2020, 33(1–2).
Śledziewska  K.,  Włoch  R.,  Gospodarka  cyfrowa.  Jak  nowe  technologie  zmieniają  świat,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.
Song J., Zrozumieć Bitcoin, Helion, Gliwice 2020.
Spencer M., Wpływ cyfrowej rewolucji na dobrobyt, „Obserwator finansowy.pl” 15.07.2019,
https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/wplyw-cyfrowej-rewolu -
cji-na-dobrobyt [dostęp: 11.10.2020].
Strzałkowski P., Ochrona środowiska na terenach górniczych. Wybrane problemy, Wydawnic-
two Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
Strzelbicki  M.,  Kryptowaluty  jako  przedmiot  działalności  gospodarczej  –  wybrane  uwagi,
„Prawo” 2019, 329, s. 391–403.
Swan M., Blockchain. Fundament nowej gospodarki, Helion, Gliwice 2020.
Szymankiewicz M., Bitcoin. Wirtualna waluta internetu, Helion, Gliwice 2014.
Tamvakis M., Commodity Trade and Finance, Informa Law, Oxon 2015.
The Chinese Chamber of Commerce for Metals, Minerals & Chemicals Importers & Expor-
ters (2015), Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains,
https://mneguidelines.oecd.org/chinese-due-diligence-guidelines-for-responsible-mine
ral-supply-chains.htm [dostęp: 16.08.2020].
Tobin J., The case for preserving regulatory distinctions, „Proceedings of the Economic Policy
Symposium”, J. Hole (red.), Federal Reserve Bank of Kansas City 1987, s. 167–183.
Tomala J., Surowce mineralne jako narzędzie ekonomiczne i polityczne na przykładzie metali
ziem  rzadkich,  w:  Wyzwania  dla  świata  XXI  w.  Wybrane  kryzysy  globalne  i  lokalne,  
J. Kardaś, F. Kowalska, M. Pazdej, E.A. Stępa (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2019, s. 43–56.
UniCredit, Blockchain Technology and Applications from a Financial Perspective, Technical
Report, Version 1.0, Data & Analytics 2016.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Vigna  P.,  Casey  M.J.,  The  Truth  Machine:  The  Blockchain  and  the  Future  of  Everything,  
St. Martin’s Press, New York 2018.
Virtual currency schemes – a further analysis, European Central Bank, Frankfurt am Main 2015.
Virtual currency schemes, European Central Bank, Frankfurt am Main 2012.
Waryszak T., Jak zarabiać na kryptowalutach, Helion, Gliwice 2019.
Wikarczyk A., Rynek kryptowalut – sytuacja bieżąca i kierunki rozwoju, „Studia BAS” 2019, (1).162 Bibliografia
Wiśniewska  J.,  Analiza  kierunków  rozwoju  technologii  –  -wybrane  aspekty  metodologiczne,
„Studia i Prace WNEIZ US” 2013, (34/1).
Włodarczyk R.W., Eksport produktów wysokich technologii – przykład krajów strefy euro, w: Innowa-
cyjność w Polsce w ujęciu regionalnym. Nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, S. Pangsy-
-Kania, K. Piech (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008, s. 86–98.
Włodarczyk R.W., Międzynarodowy rynek finansowy , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie, Kraków 2017.
Włodarczyk R.W., Zróżnicowanie sektorowej struktury pracujących w strefie euro , „Ekonomi-
sta” 2011, nr 4, s. 527–550.
Wojciechowski H., Międzynarodowe rynki towarowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 1992.
Wojciechowski H., Międzynarodowe rynki towarów i usług, Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
World trade and GDP, 2019–20, World Tarde Statistical Review 2020, https://www.wto.org/
english/res_e/statis_e/wts2020_e/wts2020chapter03_e.pdf [dostęp: 20.10.2020].
www.transparency.org/en/cpi [dostęp: 20.08.2020].
Wysocki M., Stawka większa niż lajk, „Gazeta Bankowa” 2021, styczeń, s. 34.
Young S.B., Responsible sourcing of metals: certification approaches for conflict minerals and conflict-
-free metals, „International Journal of Life Cycle Assessment” 2018, 23(7), s. 1429–1447.
Zepf V., An Overview of the Usefulness and Strategic Value of the Rare Earth Metals, w: Rare Earth
Industry: Technological, Economic and Environmental Implications, I. Borges de Lima, W. Leal
Filho (red.), Wydawnictwo Elsevier, Amsterdam–Oxford–Waltham 2016, s. 3–17.
Zimnoch D., Wpływ technologii blockchain na efektywność banku, „Studia Ekonomiczne”
2016, nr 281, s. 225.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Blockchain. Wartość w trzech wymiar...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane