• Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wydanie 2

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wydanie 2

 • Autor: Grzegorz Gołębiowski Adrian Grycuk Agnieszka Tłaczała Piotr Wiśniewski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-132-0
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 331/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  30.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Kolejne wydanie książki uwzględnia zmianę ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 23 września 2015 roku. Nowelizacja, w wyniku której zmieniony został układ bilansu oraz rachunku zysków i strat, może wpłynąć na wartości wyliczonych wskaźników. Konsekwencje tej nowelizacji mogą być odnotowywane również w zmianie sumy bilansowej, kwoty kapitałów własnych czy wyniku z działalności operacyjnej. Ta ostatnia może być pochodną zniesienia odrębnej pozycji zysków lub strat nadzwyczajnych.

W części dotyczącej pozyskiwania danych i informacji finansowych Autorzy uwzględnili zmiany prawne dotyczące m.in. obowiązku publikowania sprawozdań finansowych przez spółdzielnie oraz sankcje za niezłożenie sprawozdań finansowych za dwa ostatnie lata obrotowe. Dodatkowo zaktualizowali uzupełnili opisy procedury osobistego pozyskiwania sprawozdań finansowych w KRS oraz korzystania z serwisu EMIS.

Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. Pojęcie, klasyfikacja i metody analizy  
Grzegorz Gołębiowski

1.1. Analiza – ujęcie ogólne
1.2. Etapy życia przedsiębiorstwa – wykorzystanie w analizie

Rozdział 2. Pozyskiwanie danych i informacji finansowych
Adrian Grycuk

2.1. Dane i informacje niezbędne w analizie finansowej
2.2. Dostęp do sprawozdań finansowych składanych do Krajowego Rejestru Sądowego
2.3. Dostęp do sprawozdań finansowych opublikowanych w „Monitorze
Polskim B”, „Monitorze Spółdzielczym B” oraz „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”
2.4. Źródła elektroniczne
2.5. Informacje o przedsiębiorstwach w serwisie EMIS
2.6. Zakup sprawozdań finansowych i raportów handlowych o spółkach

Rozdział 3. Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw  
Agnieszka Tłaczała

3.1. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
3.1.1. Obowiązek lub możliwość sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
3.1.2. Sporządzanie sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości
3.2. Terminy sporządzania sprawozdań finansowych
3.2.1. Zakres informacji finansowej przekazywanej przez emitentów papierów wartościowych
3.2.2. Terminy przekazywania raportów finansowych przez emitentów papierów wartościowych
3.3. Badanie sprawozdań finansowych
3.4. Zatwierdzanie i publikacja sprawozdań finansowych
3.4.1. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych
3.4.2. Publikacja sprawozdania finansowego

Rozdział 4. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego
Agnieszka Tłaczała

4.1. Elementy sprawozdania finansowego
4.1.1. Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
4.1.2. Sprawozdanie finansowe według MSSF
4.2. Bilans
4.2.1. Bilans według ustawy o rachunkowości
4.2.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej według MSR 1 (dawniej: bilans)
4.3. Rachunek zysków i strat według ustawy o rachunkowości
4.3.1. Rachunek zysków i strat – działalność podstawowa
4.3.2. Rachunek zysków i strat – pozostała działalność operacyjna
4.3.3. Rachunek zysków i strat – działalność finansowa
4.3.4. Rachunek zysków i strat – podatek dochodowy
4.3.5. Warianty prezentacji rachunku zysków i strat
4.3.6. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za dany okres według MSR 1
4.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
4.4.1. Układ zestawienia zmian w kapitale własnym według ustawy o rachunkowości
4.4.2. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym według MSR
4.5. Rachunek przepływów pieniężnych
4.5.1. Segmenty rachunku przepływów pieniężnych
4.5.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
4.5.3. Układ rachunku przepływów pieniężnych według ustawy o rachunkowości
4.5.4. Układ sprawozdania z przepływów pieniężnych według MSSF
4.6. Informacja dodatkowa
4.7. Sprawozdanie z działalności jednostki
 
Rozdział 5. Analiza przedwstępna (przygotowawcza)
Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała

5.1. Porównywalność sprawozdań finansowych
5.1.1. Wpływ zmiany zasad rachunkowości na porównywalność sprawozdań finansowych
5.1.1.1. Zmiany przepisów obowiązujące od 2002 roku
5.1.1.2. Zmiany przepisów obowiązujące od 2004 roku
5.1.1.3. Zmiany przepisów obowiązujące od 2005 roku
5.1.1.4. Zmiany przepisów obowiązujące od 2009 roku
5.1.1.5. Zmiany przepisów w 2013 i 2015 roku
5.2. Badanie ogólnych prawidłowości

Rozdział 6. Analiza wstępna sprawozdań finansowych
Grzegorz Gołębiowski

6.1. Wprowadzenie
6.1.1. Analiza pionowa
6.1.2. Analiza pozioma
6.1.2.1. Inflacja a analiza pozioma rachunku zysków i strat
6.1.3. Analiza kapitału pracującego
6.1.4. Procedura badania wyniku finansowego
6.2. Modele następstwa szeregowego
6.3. Metody deterministyczne analizy przyczynowej
6.3.1. Omówienie wybranych metod deterministycznych
6.4.  naliza rachunku przepływów pieniężnych współautor Agnieszka Tłaczała

Rozdział 7. Analiza rozszerzona
Grzegorz Gołębiowski

7.1. Klasyczna analiza wskaźnikowa
7.1.1. Wskaźniki płynności
7.1.2. Wskaźniki sprawności działania
7.1.3. Wskaźniki płynności a cykl konwersji gotówki
7.1.4. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia
7.1.5. Wskaźniki rentowności
7.2. Wskaźniki cash flow
7.3. Wskaźniki rynku kapitałowego
7.4. Modele wielowskaźnikowe
7.4.1. Model Du Ponta
7.4.2. Modele dyskryminacyjne (systemy wczesnego ostrzegania)
7.4.2.1. Weryfikacja skuteczności modeli dyskryminacyjnych
7.5. Analiza dźwigni
7.6. Analiza bankowa
7.6.1. Metoda punktowa
7.6.2. Model scoringowy
7.6.2.1. Metody jakościowe i ilościowo-jakościowe
7.6.3. Model ratingowy

Rozdział 8. Ocena wykreowanej wartości
Grzegorz Gołębiowski

Rozdział 9. Agresywna księgowość a ocena kondycji finansowej
Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała

9.1. Kontrowersyjne pojęcie kreatywnej rachunkowości
9.2. Sposoby manipulowania wynikami finansowymi
9.3. Przykłady zastosowania agresywnej/kreatywnej rachunkowości

Rozdział 10. Pojęcie spółki publicznej oraz specyfika i metody jej analizy   
Piotr Wiśniewski

10.1. Pojęcie spółki publicznej
10.1.1. Źródła informacji dotyczących spółek publicznych
10.1.2. Specyfika raportowania finansowego ze strony spółek publicznych
10.2. Podstawowe wskaźniki wyceny spółek publicznych
10.2.1. Wskaźniki wyceny spółek giełdowych – nazewnictwo, metodyka i interpretacja
10.3. Strategie inwestowania w spółki publiczne
10.4. Behawioralne uwarunkowania inwestycji giełdowych
 
Załączniki
 
Bibliografia
 
Indeks

Grzegorz Gołębiowski
dr hab., prof. WSFiZ, absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH), profesor w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, wicedyrektor w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych i audytu wewnętrznego.

Książki tego autora

Adrian Grycuk
absolwent SGH, doktorant na kierunku zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego, analityk w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. W latach 2005-2009 pracował w firmie Rexam Home & Personal Care w Łodzi. Członek Stowarzyszenia Wikimedia Polska, wspierającego rozwój polskich przedsięwzięć opartych na wolnych licencjach (m.in. Wikipedii).

Książki tego autora

Agnieszka Tłaczała
adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa SGH. Laureatka konkursów SKwP na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości: magisterską (2000) i doktorską (2009). Autorka lub współautorka artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz książek.

Książki tego autora

Piotr Wiśniewski
dr, absolwent SGH oraz University of Minnesota, wizytujący profesor uczelni zagranicznych, adiunkt w Zakładzie Systemu Finansowego Instytutu Finansów SGH. Pracował m.in. w Crédit Lyonnais (obecnie Grupa Crédit Agricole) w Londynie, a także Erste Securities Polska, Wood & Company, TFI PZU SA i PKO Banku Polskim.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane