Ekonomia

Polska w pułapce średniego dochodu? Perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów

Polska w pułapce średniego dochodu?...

Polska w pułapce średniego dochodu? Perspektywy konkurencyjności polsk...

Mariusz-Jan Radło, Dorota Ciesielska

Polska przez ostatnie lata postrzegana była jako zielona wyspa wzrostu gospodarczego w pogrążonej kryzysem Europie. Ostatnio jednak tempo wzrostu spadło, a wielu zaczęło wskazywać, że Polska w najbliższych dekadach może wejść w pułapkę średniego dochodu – której istotą jest trwałe obniżenie tempa wzrostu gospodarczego. W jego następstwie kraj, który początkowo odnosił sukcesy ekonomiczne, nigdy nie jest w stanie dorównać krajom wysoko rozwiniętym. Szczególnie alarmujące dla Polski jest to, że pu..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw...

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność g...

Bogusław Balza

Publikacja wyjaśnia, w jakim stopniu system podatkowy wpływa na decyzje inwestorów oraz tempo wzrostu gospodarczego kraju. Procesy globalizacji i idąca za tym większa mobilność kapitału sprawia, iż inwestorzy, szukając atrakcyjnych lokat do pomnożenia swoich aktywów, wybierają kraje oferujące najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. W ten sposób rozpoczyna się konkurencja podatkowa zmierzająca do pozyskania jak największej liczby kluczowych inwestorów zagranicznych. Autor w..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Global Economics: Past, Present & Future

Global Economics: Past, Present &am...

Global Economics: Past, Present & Future

Edited by Irena K. Hejduk, Sebastian Bakalarczyk

The book provides an overview of the different concepts and scenarios of events resulting from the globalized world, technological revolutions, changes in management paradigms and ways of managing companies and organizations. Chapters of current book are connected with mentioned problems from the theoretical and practical point of view, and especially describe the following areas: Globalization and Challenges Civilizations Face in the Post-Global Approach; Global Powers: Theory, History and P..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce

Wielowymiarowa koncepcja peryferyjn...

Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja reg...

Piotr Idczak

W prezentowanej książce autor przedstawia argumenty potwierdzające konieczność postrzegania peryferyjności jako pojęcia wielowymiarowego i złożonego. W myśl zaproponowanej koncepcji, peryferyjność to coś więcej niż tylko kategoria geograficzna. Dostępność w wymiarze lokalnym lub regionalnym jest tylko jednym z wielu czynników determinujących rozwój społeczno- gospodarczy regionów. Wiele regionów uznawanych za peryferyjne lub trudno dostępne odznacza się względnie wysokim poziomem wzrostu gospoda..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Proces przedsiębiorczy. Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Proces przedsiębiorczy. Tworzenie n...

Proces przedsiębiorczy. Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Aleksandra Gaweł

Książka poświęcona jest procesowi zakładania nowych firm. Co roku średnio 10% przedsiębiorstw stanowią nowo uruchamiane podmioty. Jednak relatywnie wysokiej dynamice ich uruchamiania, towarzyszy wysokie ryzyko upadku. Autorka prezentuje nowatorski proces zakładania nowego przedsiębiorstwa, który wykorzystuje dwa ujęcia, zasobowe i procesowe..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej

Lokalizacja przedsiębiorstwa w gosp...

Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej

Hanna Godlewska-Majkowska

Autorka przedstawia w książce procesy dotyczące lokalizacji przedsiębiorstw, jej postrzegania w globalnej gospodarce, jak i relacji pomiędzy funkcjonowaniem w złożonej globalnej przestrzeni a ich lokalnym osadzeniem. Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów, jak i nauczycieli akademickich, a także praktyków zajmujących się zarządzaniem przedsiębiorstwem, zwłaszcza w zakresie planowania rozwoju, a także dla pracowników instytucji zajmujących się obsługą bezpośrednich inwestycji zagranic..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Podstawy metodologii nauk ekonomicznych

Podstawy metodologii nauk ekonomicz...

Podstawy metodologii nauk ekonomicznych

Stanisław Stachak

Książka zawiera zasób podstawowej wiedzy metodycznej stosowanej i zalecanej do stosowania w badaniach zjawisk i zasobów gospodarczych. Dotyczy ona celów i procedur tworzenia naukowej wiedzy ekonomicznej, form jej wyrażania oraz kryteriów oceniania. Prezentowane kompendium jest adresowane przede wszystkim do kandydatów na pracowników naukowych lub innych autorów rozpraw promocyjnych, którzy pragną wykonywać tematy badawcze, zgodnie z regułami postulowanymi przez metodologów nauk, a przez to ta..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Ekonomia opodatkowania międzynarodowego

Ekonomia opodatkowania międzynarodo...

Ekonomia opodatkowania międzynarodowego

Janusz Kudła

Sposób opodatkowanie kapitału, pracy i konsumpcji nie jest łatwy do ustalenia, jeśli rozważamy występowanie relacji międzynarodowych. W szczególności postulaty z teorii ekonomii nie mogą być zrealizowane w świecie z niepełną informacją. Z tego względu o opodatkowaniu decydują z jednej strony konkurencja między państwami o wpływy podatkowe, a z drugiej strony unikanie opodatkowania przy wykorzystaniu: rajów podatkowych, przerzucania dochodów oraz umów międzynarodowych. Istniejąca teoria, mimo że ..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy

Źródła konkurencyjności przedsiębio...

Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce oparte...

Grażyna Śmigielska redakcja naukowa

Uwarunkowania gospodarki opartej na wiedzy stały się determinantą obecnej, silnej pozycji przedsiębiorstw handlowych. Osiągnięcie sukcesu przez poszczególne firmy, w sektorze tak konkurencyjnym, wymaga wykorzystywania tych czynników, które umożliwiają skuteczne konkurowanie w niej. Te źródła konkurencyjności, takie jak: uczestnictwo w powiązaniach sieciowych (franchising), wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii informacyjnych (systemy CRM, e-commerce, portale społecznościowe, Performan..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Namysły nad problemami polityki zdrowotnej. Globalnej europejskiej krajowej

Namysły nad problemami polityki zdr...

Namysły nad problemami polityki zdrowotnej. Globalnej europejskiej kra...

Iwona Kowalska, Anna Mokrzycka redakcja naukowa

Księga Jubileuszowa poświęcona Prof. Cezaremu W. Włodarczykowi. Książka stanowi zbiór wartościowych tekstów, prezentujących różne podejście do problemów polityki zdrowotnej...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce

Kurs walutowy a ekwiwalentna transl...

Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospo...

Marcin Jędrzejczyk

Przeliczanie wartości ekonomicznych z jednej waluty na inną (translacja) w transakcjach gospodarczych międzynarodowych opiera się obecnie na stosowaniu rynkowego kursu walutowego. Dotyczy to przede wszystkim cen dóbr i usług, pozycji sprawozdawczych przedsiębiorstw ponadnarodowych czy też wynagrodzeń pracowników, ale także porównań wybranych kategorii makroekonomicznych np. PKB itp.. Jak wskazuje praktyka gospodarcza podejście polegające na zastosowaniu rynkowego kursu walutowego nie tylko nie m..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy, strategie, tendencje

Międzynarodowa ekspansja przedsiębi...

Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Mot...

Renata Oczkowska

Monografia zawiera obszerne i bardzo dobrze udokumentowane rozważania teoretyczne, jest to część pracy napisana z widoczną bardzo dużą znajomością tematu, oraz zarówno przesłanek umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, jak i strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa działające w skali międzynarodowej. Książka dostępna w wersji e-book    ..

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym

Wieloletnie planowanie budżetowe w ...

Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym

Sławomir Franek

W prowadzonych w pracy rozważaniach szczególną uwagę zwrócono na związek wieloletniego planowania budżetowego z tworzeniem warunków w za- kresie odpowiedzialności, przejrzystości oraz wiarygodności finansów publicz- nych. Takie podejście pozwala na uwzględnienie wieloletniego planowania budżetowego jako narzędzia wzmacniającego jakość finansów publicznych. W ocenie jakości wieloletniego planowania budżetowego wykorzystano autorską metodę opartą na stworzeniu Indeksu Jakości Wieloletniego Planu B..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Konkurencja i współpraca międzynarodowa

Konkurencja i współpraca międzynaro...

Konkurencja i współpraca międzynarodowa

Jan W. Bossak

Autor adresuje książkę do Czytelników pragnących lepiej zrozumieć procesy rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie. Do studentów, ekonomistów i polityków oraz wszystkich, którzy nie znajdują zadowalającej odpowiedzi w tradycyjnych teoriach i wyjaśnieniach. Przedmiotem książki jest odkrywanie na nowo w warunkach globalizacji, liberalizacji, innowacji sensu i znaczenia konkurencji i współpracy międzynarodowej. Główną tezą książki jest stwierdzenie, że w warunkach globalizacji i liberalizacji ..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy

Handel międzynarodowy w dobie gospo...

Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy

Stanisław Wydymus, Agnieszka Głodowska redakcja naukowa

Przedstawiona Czytelnikowi książka ujmuje teoretyczne i praktyczne aspekty wymiany międzynarodowej jako niezbędnego ogniwa transmisji efektów gospodarki opartej na wiedzy we wszelkich jej postaciach. Wyrażamy nadzieję, że książka stanowić będzie interesującą i pożyteczną lekturę dla pracowników naukowych, studentów kierunków ekonomicznych oraz praktyków gospodarczych, a także innych osób, które zainteresowane są procesami gospodarczymi zachodzącymi w skali międzynarodowej i z uwagą obserwują wsp..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Pokazuje 91 do 105 z 167 (12 Stron)