Ekonomia

Ekonomiczne skutki katastrof naturalnych w krajach rozwijających się na przykładzie Indonezji

Ekonomiczne skutki katastrof natura...

Ekonomiczne skutki katastrof naturalnych w krajach rozwijających się n...

Agnieszka Kukułka

Temat katastrof naturalnych i ich skutków jest obecnie bardzo ważny, biorąc pod uwagę coraz większą liczbę odnotowywanych katastrof naturalnych, jak również rosnącą wartość szkód przez nie spowodowanych. Podczas gdy krótkookresowe skutki katastrof są przede wszystkim negatywne, długookresowe działania podjęte w procesie odbudowy po zniszczeniach, mogą być pozytywne.Celem głównym publikacji było zbadanie współzależności średnio i długookresowej między skutkami katastrofy naturalnej a tempem wzros..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym

Konkurencyjność w sektorze elektroe...

Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym

Franciszek Krawiec

Książkę napisana została dla menedżerów, członków zarządu najwyższego szczebla firm energetycznych, pracowników agencji państwowych lub regulacyjnych, finansistów, marketingowców, pozostałego personelu nietechnicznego i technicznego, a także profesorów, młodej kadry naukowej i studentów wyższych szkół ekonomicznych, zarządzania i technicznych, którzy poszukują tego rodzaju wiedzy. Jej celem jest pomóc czytelnikowi w pozyskaniu fundamentalnego zrozumienia, jak konkurencja funkcjonuje dzisiaj w se..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Powszechny system emerytalny a aktywność zawodowa emerytów

Powszechny system emerytalny a akty...

Powszechny system emerytalny a aktywność zawodowa emerytów

Lidia Jabłońska-Porzuczek, Władysława Łuczka

Głównym celem publikacji jest identyfikacja i charakterystyka podstawowych czynników wpływających na sytuację finansową systemu emerytalnego oraz czynników determinujących aktywność zawodową emerytów. W szczególności przedstawiona została sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przemiany demograficzne i ich oddziaływanie na przepływy międzypokoleniowe, zmiany na rynku pracy w powiązaniu z systemem emerytalnym oraz czynniki wpływające na decyzję emerytalną...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Nowe wyzwania integracji europejskiej

Nowe wyzwania integracji europejski...

Nowe wyzwania integracji europejskiej

Helena Tendera-Właszczuk, Wojciech Bąba, Magdalena Zajączkowska redakcja naukowa

Prezentowana książka to trzecia z publikacji poświęconych bieżącym problemom Unii Europejskiej. Po dwóch poprzednich publikacjach: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej oraz Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej. Diagnoza i perspektywy, zespół pracowników Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej oraz Jean Monnet Centre of Excellence Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dokonał analizy odpowiedzi Unii Europejskiej na współczesne wyz..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

The companys international competitive advantage. The role of knowledge

The companys international competit...

The companys international competitive advantage. The role of knowledg...

Marcin Soniewicki

This book analyses changes in the global economy related to the increase in theimportance of knowledge resources that have taken place in recent decades. The author explains how these changes affect contemporary companies, especially those operating in many countries. He shows opportunities and challenges that are created by the current economy, which is often called a knowledge-based economy. Drawing on theoretical and empirical research the author tries to answer the question how companies inv..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Analiza i ocena wyników badań

Podobieństwa i różnice w rozwoju pr...

Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitał...

Barbara Siuta-Tokarska

Książka stanowi wszechstronne opracowanie zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej problematyki funkcjonowania, przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce z uwzględnieniem podmiotów z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego. Jest ona efektem kilkunastu lat  badań autorki w tematyce procesów transformacji gospodarki Polski, rozwoju przedsiębiorczości i przedsiębiorstw sektora MŚP oraz zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu eko..

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Management of Enterprise in the 21st Century

Management of Enterprise in the 21s...

Management of Enterprise in the 21st Century

Agnieszka Barcik, Piotr Dziwiński, Marcin Jakubiec

Management of a company includes many concerns, for example: area of processes, company’s resources – material, immaterial, human resources, knowledge, intellectual capital, quality, strategies of competition and often in changeable environment actions of restructuring. These issues were described in the following monograph. The monograph  discusses contemporary problems of company management. The authors focused on problems which are important in daily practice of companies. Many topics discuss..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Ekonomika crowdfundingu. Zarys problematyki badawczej

Ekonomika crowdfundingu. Zarys prob...

Ekonomika crowdfundingu. Zarys problematyki badawczej

Dariusz Tadeusz Dziuba

Przedmiotem rozważań Autora jest nowe zjawisko, jakim jest crowdfunding, czyli metoda finansowania różnorodnych projektów (charytatywnych, kreatywnych, inwestycyjnych itp.) poprzez grupę internetowej społeczności. Jest to perspektywiczna metoda pozyskiwania środków finansowych od rzeszy internautów, w tym inwestorów, i zarządzania nimi według różnych modeli...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Liberalizacja handlu a protekcjonizm. Korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski

Liberalizacja handlu a protekcjoniz...

Liberalizacja handlu a protekcjonizm. Korzyści i zagrożenia dla wymian...

Stanisław Wydymus, Agnieszka Hajdukiewicz redakcja naukowa

W ostatnich dekadach dokonał się znaczący postęp w zakresie liberalizacji międzynarodowej wymiany handlowej, jednak od kilku lat obserwuje się narastanie presji na stosowanie środków protekcjonistycznych w celu ochrony krajowych gospodarek przed skutkami globalnego kryzysu. Kwestia oddziaływania państwa na sferę wymiany z zagranicą staje się szczególnie ważnym obszarem dyskusji, zarówno po stronie teorii, jak i praktyki gospodarczej. Książka stanowi unikatowe na polskim rynku wydawniczym i na..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej. Diagnoza i perspektywy

Nowe państwa członkowskie w Unii Eu...

Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej. Diagnoza i perspektywy

Helena Tendera-Właszczuk redakcja naukowa

Wejście do Unii było postrzegane przez państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej jako nieunikniona konsekwencja zmian systemowych. Jedenastoletni okres członkostwa w Unii Europejskiej, w przypadku Rumunii i Bułgarii ośmioletni, jest wystarczającym okresem do podjęcia próby oceny skutków integracji w ramach tego ugrupowania, zwłaszcza w ujęciu porównawczym w stosunku do grupy państw UE-15. Ocena skutków integracji w ramach Unii Europejskiej przebiegała w tym okresie w sposób zróżnicowany. ..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Świat i Polska wobec wyzwań

Świat i Polska wobec wyzwań

Świat i Polska wobec wyzwań

Władysław Szymański

Ostatnie 30 lat to czas kumulacji jakościowych zmian w wielu sferach. Narasta asymetria między postępującymi zmianami a zdolnością do uświadomienia sobie tych zmian i umiejętnością odpowiednie o dostosowania się do nich. Rośnie rola przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, medialnych i politycznych, których celem jest ograniczenie tej asymetrii. W tym nurcie mieści się prezentowana książka. Rozumienie otaczającej nas rzeczywistości jest wartością samą w sobie, gdyż kształtuje racjonalne ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Przedsiębiorstwo w gospodarczej szarej strefie

Przedsiębiorstwo w gospodarczej sza...

Przedsiębiorstwo w gospodarczej szarej strefie

Andrzej Buszko, Joanna Długosz, Jarosław Skorwider-Namiotko, Katarzyna Szumowska

W publikacji autorzy opisali sposób zarządzania przedsiębiorstwem szarej strefy. Zwrócono uwagę na genezę tworzenia szarej strefy oraz implikacje gospodarcze. Przedstawiono typowe strategie zarządzania. Podkreślono znaczenie otoczenia biznesowego. W każdej gospodarce występuje szara strefa, różnie też jest oceniana. Przytoczono poglądy na ten temat i odniesiono się także do wyników badań...

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Regionalna integracja elektroenergetyki

Regionalna integracja elektroenerge...

Regionalna integracja elektroenergetyki

Dariusz Cezary Kotlewski

Książka poświęcona jest analizie ekonomicznych przesłanek regionalnej, zwłaszcza międzynarodowej, integracji sieci elektroenergetycznych i przedstawieniu wynikających z niej korzyści. Te korzyści to spadek zapotrzebowania na nowe moce wytwórcze, zniwelowanie wad poszczególnych technologii wytwarzania energii elektrycznej, poprawienie funkcjonowania zliberalizowanego rynku energii elektrycznej, ułatwienie wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych w sektorze elektroenergetycznym oraz korzyści ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Przedsiębiorczość dla inżynierów

Przedsiębiorczość dla inżynierów

Przedsiębiorczość dla inżynierów

Monika Walicka, Wioletta Czemiel-Grzybowska

W prezentowanej książce autorki przedstawiają przedsiębiorczość przez pryzmat narzędzi i otoczenia zaawansowanych technologii. To kompendium wiedzy dla studentów, przedsiębiorców i naukowców, ale także dla tych, którzy zakładają lub chcą w przyszłości założyć własny biznes. Sektor technologii jest szansą na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i regionu. Lektura książki pozwoli przełamać czytelnikom bariery przed otwieraniem działalności gospodarczej w obszarze nowoczesnych technologii...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora MSP w Polsce w latach 2007-2013

Wpływ funduszy unijnych na rozwój s...

Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora MSP w Polsce w latach 2007-2...

Magdalena Hryniewicka

W publikacji omówiono wpływ funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora MSP w Polsce w latach 2007-2013. Analizy zjawiska dokonano na gruncie rozważań teoretycznych (teorii przedsiębiorstw oraz teorii rozwoju regionalnego) autora i jednocześnie kompleksowej analizy dostępnych źródeł pokazujących wpływ funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw.  ..

80.10 zł 89.00 zł Cena netto: 76.29 zł

Pokazuje 61 do 75 z 167 (12 Stron)