Ekonomia

Regiony Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii w dobie kryzysu z perspektywy zmian struktury produkcji i zatrudnienia

Regiony Grecji, Hiszpanii, Irlandii...

Regiony Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii w dobie kryzysu z per...

Jakub Piecuch

Autor omawia rozwój regionów czterech krajów: Grecji, Hiszpanii, Irlandii oraz Portugalii w latach dekoniunktury gospodarczej, która rozpoczęła się w Europie w 2008 roku. Głównym tematem rozważań są przemiany, jakie dokonywały się w strukturze produkcji i zatrudnienia w regionach tych państw, które w okresie poprzedzającym globalny kryzys finansowy uzyskały największą pomoc w ramach prowadzonej przez Unię Europejską polityki regionalnej. Takie ukierunkowanie pracy związane jest z podobieństwem s..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Teoria tłumu i chaosu w zarządzaniu organizacjami

Teoria tłumu i chaosu w zarządzaniu...

Teoria tłumu i chaosu w zarządzaniu organizacjami

Krzysztof Łobos, Agnieszka Dejnaka, Kazimierz Nagody-Mrozowicz

Teoria tłumu i chaosu to relatywnie nowe sposoby opisu i wyjaśniania zjawisk w różnych dyscyplinach naukowych, także w naukach społecznych. Mogą kojarzyć się z tymi zjawiskami w organizacjach czy społecznościach różnego typu, które mają raczej wymiar niepożądany, negatywny, gdyż rodzą asocjacje z brakiem reguł, nieuporządkowaniem, anarchią, nieprzewidywalnością. W szczególności od XIX wieku traktowano tak teorię tłumu. Młodsza od niej teoria chaosu pozostaje z kolei w sprzeczności z klasycznym, ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego instytucje są ważne

Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego ...

Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego instytucje są ważne

Zbigniew Staniek

W książce przedstawiono rolę i znaczenie instytucji w społecznym procesie gospodarowania. Czytelnik znajdzie w publikacji m.in.: - przegląd podstawowych nurtów ekonomii instytucjonalnej w odniesieniu do sposobu wyjaśniania relacji instytucji i gospodarki, - omówienie mechanizmów zmian instytucjonalnych, służących wzrostowi efektywności adaptacyjnej systemu instytucjonalnego, - zagadnienia związane z decydująca rolą praw własności, kontraktów i kosztów transakcyjnych w systemie instytucjonalny..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Ekonomia społeczna. Teoria i praktyka przedsiębiorczości społecznej

Ekonomia społeczna. Teoria i prakty...

Ekonomia społeczna. Teoria i praktyka przedsiębiorczości społecznej

Eugeniusz Brzuska, Iwona Kukulak-Dolata, Mariusz Nyk (redakcja)

Publikacja ukazuje zarówno ekonomiczno-prawne podstawy funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (m.in. spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji), jak i praktyczne aspekty ich działalności, np. rachunkowości zarządczej wraz z szerokim spektrum przykładów. Będzie pomocna dla wszystkich, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić taką działalność. Książka skierowana jest także do studentów wydziałów zarządzania i ekonomii...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

International competitiveness of polish companies during and after the global economic crisis

International competitiveness of po...

International competitiveness of polish companies during and after the...

Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Barbara Jankowska redakcja naukowa

This book is the product of a research project titled “International competitiveness of Polish companies in the periods of prosperity and the global economic crisis” (no. UMO-2012/07/B/ HS4/03050), funded by a grant from Poland’s National Science Centre. The main reason for exploring this research matter was to contribute to the debate over the impact of the global economic crisis on companies’ international competitiveness, especially in Poland, which is often perceived as a country that dealt ..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Międzynarodowe rynki finansowe i centra światowych finansów

Międzynarodowe rynki finansowe i ce...

Międzynarodowe rynki finansowe i centra światowych finansów

Adam Oleksiuk

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych studiujących międzynarodowe rynki finansowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz dziedziny pokrewne. Opracowanie dedykowane jest także przedsiębiorcom, inwestorom, środowisku naukowemu. W książce omówiono m.in.: - istotę i znaczenie poszczególnych segmentów międzynarodowego rynku finansowego (pieniężnego, kapitałowego, walutowego, instrumentów pochodnych), - najważniejsze tendencje na międzynarodowych rynkach finansowych w..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Expansion of China in Latin America. Exploring the grounds and nature of investments relations

Expansion of China in Latin America...

Expansion of China in Latin America. Exploring the grounds and nature ...

Michał Młody

The book shows how political and economic cooperation between China and Latin America varied in recent years and what is its forecast. An in-depth analysis of trends and areas of mutual relations was to answer the question: why is Latin America such a strong partner for Beijing? Particular attention was paid to the China's investment expansion in the LatAm region whose significanse is exceendingly symbolic. Illustrated algorithm of Chinese foreign direct investment shows that investors from Chin..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej w zakresie polityki spójności przez Mercosur

Wykorzystanie doświadczeń Unii Euro...

Wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej w zakresie polityki spójno...

Ida Musiałkowska

We współczesnym zglobalizowanym świecie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na proponowanie najbardziej skutecznych rozwiązań, stanowiących odpowiedź na problemy społeczne, gospodarcze, polityczne. Monografia prezentuje proces transferu doświadczeń Unii Europejskiej w prowadzeniu polityki spójności do Ameryki Łacińskiej, na przykładzie Mercosur. Unia Europejska stawiana jest często jako punkt odniesienia w innych częściach świata ze względu na jej zaawansowanie w procesach integracyjnych oraz d..

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Gospodarka rynkowa. Podstawowe kategorie analizy i mechanizmy funkcjonowania

Gospodarka rynkowa. Podstawowe kate...

Gospodarka rynkowa. Podstawowe kategorie analizy i mechanizmy funkcjon...

DARIUSZ MALINOWSKI

Opracowanie ma na celu przedstawienie podstawowych kategorii ekonomicznych, jakimi są popyt i podaż. Kategorie te stanowią źródło informacji o skłonnościach (kształtowanych m.in. preferencjami i własnymi możliwościami ekonomicznymi) nabywców (popyt) oraz sprzedawców (podaż), którzy są uczestnikami poszczególnych rynków (popyt rynkowy, podaż rynkowa) i całej gospodarki (popyt globalny, podaż globalna). Autor zapoznał czytelników z głównymi mechanizmami funkcjonowania rynku i gospodarki. Ukazał, i..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej

Kraje rozwijające się w globalnej w...

Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej

Bożena Pera, Stanisław Wydymus redakcja naukowa

Kraje rozwijające się stanowią najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę państw we współczesnej gospodarce światowej. W obliczu stale rosnącej współzależności rynków, będącej skutkiem pogłębiającego się procesu globalizacji i coraz większego zaangażowania się w niego państw rozwijających się, pomimo ich znacznych dysproporcji rozwojowych nie tylko wobec gospodarek wysoko rozwiniętych, lecz również wewnątrz tej grupy krajów, badania prowadzone w tym zakresie nabierają coraz większego znacze..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu

Międzynarodowa konkurencyjność pols...

Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie glob...

Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Barbara Jankowska redakcja naukowa

Książka oddawana do rąk Czytelnika powstała jako efekt realizacji projektu badawczego finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie prosperity i globalnego kryzysu gospodarczego”. Podstawową przesłanką do podjęcia prezentowanego problemu badawczego była chęć uzupełnienia i wzbogacenia dyskusji toczącej się wokół zagadnienia, jakim jest wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw,..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii...

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie mał...

Dariusz Żmija

Dotychczas małe gospodarstwa rolne nie były eksponowane jako podmiot oddziaływania wspólnej polityki rolnej. Gospodarstwa te postrzegane były raczej jako przejściowe, niewydajne i nieefektywne. Prowadzona polityka rolna skupiała się przede wszystkim na średnich i dużych gospodarstwach, a więc takich, które charakteryzują się potencjałem rozwojowym, żywotnością ekonomiczną oraz konkurencyjnością. W Unii Europejskiej w ostatnich latach zauważono jednak potrzebę pogłębionego rozpoznania korzyści, j..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

Zarządzanie gospodarcze Unii Europe...

Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

Ireneusz Kraś redakcja naukowa

Prezentowana książka stanowi rzetelną analizę zmian zachodzących w zarządzaniu gospodarczym Unią Europejską. W pracy przedstawiono problematykę dotyczącą zarządzania finansami publicznymi, konkurencyjności, funkcjonowania strefy euro, prowadzenia polityki makroostrożnościowej, rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, systemu gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej oraz niemieckiej wizji rozwoju strefy euro. Zaletą tego opracowania jest aktualność prezentowanych rozważań, jak również przystępn..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Fundusze i programy Unii Europejski...

Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w p...

Marcin Kleinowski, Michał Piechowicz, Małgorzata Sikora-Gaca

Zadaniem prezentowanej publikacji jest przybliżenie czytelnikom problematyki pozyskiwania oraz rozliczania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, wsparcia współfinansowanego ze środków głównie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014–2020. Stanowi ona selektywne wprowadzenie do wyżej wymienionej tematyki, w możliwie syntetyczny i przystępny sposób, tak aby przekazywane treści były zrozumiałe w szczególności dla osób, które dotychczas nie mia..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Polityka wynagrodzeń w Polsce. Teoria i praktyka

Polityka wynagrodzeń w Polsce. Teor...

Polityka wynagrodzeń w Polsce. Teoria i praktyka

Mariusz Nyk

Płace stanowią jedną z kategorii społeczno-ekonomicznych, które są przedmiotem wielu dyskusji wśród polityków, ekonomistów, ekspertów. Autor w swojej pracy przedstawia teoretyczny i praktyczny wymiar kształtowania się ich poziomu w Polsce. Ukazuje także przyczyny i skutki relatywnie niskiego poziomu wynagrodzeń w naszym kraju na tle innych państw Unii Europejskiej. Szczególnie ważną częścią pracy są praktyczne wskazówki dla tych, którzy maja wpływ na politykę wynagrodzeń w warunkach polskiej gos..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Pokazuje 46 do 60 z 167 (12 Stron)