• Znaczenie organizacji klastrowej dla środowiska potrójnej helisy

Znaczenie organizacji klastrowej dla środowiska potrójnej helisy

 • Autor: Cezary Główka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-671-4
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 263/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka bazuje na obserwacji krajowych i zagranicznych organizacji klastrowych. Autor przybliża koncepcję klastra często wykorzystywaną w strategiach rozwojowych oraz przedstawia politykę rozwoju gospodarczego bazującą na klastrach na szczeblu ponadnarodowym, krajowym i regionalnym. Autor poddaje dyskusji skuteczność tych strategii. W części praktycznej czytelnik odnajdzie kilka autorskich metod zarządzania strukturą klastrową – koncepcję kreatywnej bezdomności skutecznie budującą relacje pomiędzy uczestnikami inicjatywy klastrowej, koncepcję ograniczonego centrum pozwalającą efektywnie wykorzystywać zasoby własne, trójetapową metodę współpracy mikroprzedsiębiorstw ze sferą nauki, sprawdzoną w koordynowanej przez autora organizacji oraz metodę organizowania kształcenia na potrzeby rynku pracy klastra. Aktywność organizacji klastrowej ma jednak sens tylko wtedy, gdy zostanie zidentyfikowany klaster. Metody jego identyfikacji zostały zaproponowane w książce. Publikacja adresowana jest do czytelników ze środowiska badawczego, gospodarczego i administracji, a więc ze sfer nazwanych w tytule potrójną helisą.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Współpraca instytucjonalnych sfer potrójnej helisy w koncepcji klastra

1.1. Pojęcie współpracy na gruncie teorii ekonomii i zarządzania
1.2. Potrójna helisa – naturalne środowisko powstawania i rozwoju struktur klastrowych
1.2.1. Koncepcja potrójnej helisy
1.2.2. Komponenty systemu potrójnej helisy i relacje pomiędzy nimi
1.2.3. Funkcje systemu potrójnej helisy
1.2.4. Modyfikacje koncepcji potrójnej helisy
1.3. Podstawowe zagadnienia koncepcji klastra
1.3.1. Korzyści organizacji funkcjonujących w klastrach oraz dynamika klastra
1.3.2. Ewolucja klastrów
1.3.3. Definicje klastra
1.3.4. Identyfikacja klastrów
1.3.5. Ocena konkurencyjności klastra
1.4. Klaster w teorii konkurencyjności
1.5. Procedura i metoda badawcza
Podsumowanie

Rozdział 2. Polityka rozwoju gospodarczego bazująca na klastrach

2.1. Założenia polityki rozwoju bazującej na klastrach
2.2. Inicjatywa klastrowa jako instrument polityki rozwoju bazującej na klastrach
2.2.1. Koncepcja inicjatywy klastrowej
2.2.2. Cele inicjatyw klastrowych
2.2.3. Otwartość inicjatywy klastrowej
2.2.4. Trwałość inicjatywy klastrowej
2.2.5. Identyfikacja inicjatywy klastrowej
2.3. Programy wsparcia klastrów w krajach Unii Europejskiej
2.4. Programy wsparcia klastrów w Polsce
2.4.1. Badania identyfikacyjne klastrów w Polsce
2.4.2. Grupa robocza do spraw polityki klastrowej
2.4.3. Wizja polskiej gospodarki w 2020 roku – perspektywa klastrów
Podsumowanie

Rozdział 3. Regionalne i krajowe inicjatywy klastrowe

3.1. Klastry w Polsce
3.2. Organizacje klastrowe w Polsce
3.2.1. Inicjatywy klastrowe w Polsce
3.2.2. Uczestnicy badań benchmarkingowych klastrów polskich
3.2.3. Klastry kluczowe i standardy zarządzania klastrem
3.2.4. Inwentaryzacja organizacji klastrowych w Polsce 2015
3.2.5. Zidentyfikowane skupiska a inicjatywy klastrowe w Wielkopolsce
3.3. Inwestycje publiczne w rozwój klastrów
3.4. Wsparcie finansowe jako czynnik klastrotwórczy
3.5. Badania benchmarkingowe klastrów w Polsce
3.6. Formy wsparcia organizacji klastrowych w Wielkopolsce
3.7. Wsparcie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w Wielkopolsce ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
3.8. Wnioski
Podsumowanie

Rozdział 4. Identyfikacja i charakterystyka klastra w sektorze poligrafii i reklamy w subregionie leszczyńskim

4.1. Metoda badania
4.1.1. Przedmiot badania empirycznego
4.1.2. Źródła danych pierwotnych i metody ich pozyskania
4.1.3. Źródła danych wtórnych
4.2. Identyfikacja klastra w sektorze poligrafii i reklamy subregionu leszczyńskiego
4.2.1. Historyczne korzenie klastra
4.2.2. Ilościowe dane dotyczące sektora poligrafii i reklamy w badanym obszarze
4.2.3. Kluczowe podmioty w klastrze – edukacja oraz badania i rozwój
4.2.4. Kluczowe podmioty w klastrze – instytucje publiczne
4.2.5. Kluczowe podmioty w klastrze – przedsiębiorstwa sektora poligrafii i reklamy
4.3. Schemat klastra w sektorze poligrafii i reklamy
Podsumowanie

Rozdział 5. Aktywność organizacji klastrowej w sektorze poligrafii i reklamy w subregionie leszczyńskim

5.1. Organizacja klastrowa
5.1.1. Inicjatywa klastrowa jako czynnik sprawczy organizacji klastrowej
5.1.2. Misja, wizja, cele organizacji klastrowej
5.2. Skuteczna mobilizacja środowiska klastrowego
5.3. Sieciowanie – koncepcja kreatywnej bezdomności
5.4. Koncepcja ograniczonego centrum
5.5. Dyfuzja wiedzy i współpraca organizacji klastrowej z partnerami badawczo-rozwojowymi
5.5.1. Zapotrzebowanie na szkolenia specjalistyczne w środowisku inicjatywy klastrowej
5.5.2. Realizacja potrzeb szkoleniowych
5.6. Współpraca przedsiębiorstw klastrowych z partnerami ze sfery nauki
5.6.1. Promocja wiedzy
5.6.2. Projekty przedsiębiorstw
5.7. Kształcenie na potrzeby rynku pracy klastra
5.7.1. Analiza potrzeb rynku pracy w zakresie kształcenia specjalistycznego
5.7.2. Partnerstwo organizacji klastrowej z ośrodkiem edukacyjnym
5.8. Komunikacja w środowisku klastrowym i promocja KPR
5.8.1. Portal internetowy www.poligrafia.leszno.eu
5.8.2. Drukowane materiały informacyjne
5.8.3. Działania lokalne
5.8.4. Promocja poza obszarem klastra
5.9. Budowanie kapitału społecznego
5.10. Internacjonalizacja klastra
5.11. System klastrowy
Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Aneksy
Spis tabel i rysunków

Cezary Główka
absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej w zakresie matematyki stosowanej. W 2017 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Konkurencyjności Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest także autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jako przedsiębiorca w sektorze poligraficznym, w 2006 roku podjął inicjatywę klastrową i spopularyzował ją w środowisku przedsiębiorstw, administracji i nauki. Od 2007 roku jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie, które jest jedną z pierwszych inicjatyw klastrowych w Polsce. Był także członkiem założycielem Wielkopolskiego Centrum Klasteringu oraz Związku Pracodawców Klastry Polskie - organizacji integrujących środowiska gospodarki, administracji i nauki. Współpracował z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego jako ekspert ds. klasteringu oraz broker innowacji. Swoim doświadczeniem autor dzieli się z młodzieżą, pracując m.in. jako nauczyciel i organizator systemu kształcenia zawodowego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Klastry a międzynarodowa konkurency...

9.20 zł 46.00 zł Cena netto: 8.76 zł

Klaster perspektywą dla przedsiębio...

9.50 zł 38.00 zł Cena netto: 9.05 zł

Klastry na świecie. Studia przypadk...

9.50 zł 38.00 zł Cena netto: 9.05 zł

Zarządzanie kapitałami w klastrach....

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Najczęściej kupowane