• Wyzwania wobec rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gminach na obszarach Natura 2000. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne

Wyzwania wobec rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gminach na obszarach Natura 2000. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne

 • Autor: Dagmara K. Zuzek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-681-3
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 264/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 61.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przedsiębiorczość we współczesnym społeczeństwie ma ogromne znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne, gdyż jest istotnym elementem kapitału ludzkiego oraz siłą napędową wszelkich działań, których celem jest wzrost efektywności i uzyskanie przewagi konkurencyjne. Odnosi się to przede wszystkim do sektora małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na obszarach chronionych (obszary Natura 2000).

Do zalet książki należą:

- Zwrócenie uwagi na problemy przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000;
- Przedstawienie systemu obszarów naturowych w Polsce;
- Przedstawienie instytucjonalnego wsparcia dla realizacji rozwoju przedsiębiorczości;
- Umiejscowienie ochrony środowiska w naukach ekonomicznych;
- Wskazanie głównych determinant rozwoju sektora MSP na obszarach chronionych;
- Projekcja utworzenia Specjalnych Stref Wsparcia Gospodarczego Obszarów Natura 2000.

Spis treści:

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne

1.1. Cele i zakres pracy
1.2. Hipotezy badawcze
1.3. Metody i techniki badawcze

Rozdział 2. Przedsiębiorczość jako przejaw aktywności ekonomicznej

2.1. Istota przedsiębiorczości w ujęciu ekonomicznym
2.2. Przedsiębiorczość – podejście społeczne
2.3. Mikroekonomiczne i makroekonomiczne sposoby pomiaru rozwoju przedsiębiorczości
2.4. Rozwój przedsiębiorczości w skali globalnej i regionalnej w Unii Europejskiej

Rozdział 3. Środowisko przyrodnicze jako zasób i miejsce lokalizacji podmiotów gospodarczych

3.1. Środowisko przyrodnicze w teorii ekonomii
3.2. Zinstytucjonalizowane formy ochrony przyrody
3.3. Obszary Natura 2000 jako tereny aktywności rolniczej
3.4. Problemy lokalizacji pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000

Rozdział 4. Uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw

4.1. Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw dla gospodarki
4.2. Ramy organizacyjno-prawne tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych
4.3. Bariery rozwoju podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
4.4. Przyrodnicze ograniczenia rozwoju przedsiębiorstw

Rozdział 5. Wspieranie rozwoju funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw

5.1. Istota i zakres polityki rozwoju sektora MSP
5.2. Instytucje i organizacje wspierające przedsiębiorczość i przedsiębiorców
5.3. Formy wspierania przedsiębiorstw na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym
5.4. Wspieranie rolnictwa i gospodarstw rolnych na obszarach Natura 2000

Rozdział 6. Małe i średnie przedsiębiorstwa na obszarach Natura 2000 – wyniki badań

6.1. Przeglądowa charakterystyka gmin położonych na obszarach Natura 2000
6.2. Wskaźnikowa ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa małopolskiego
6.3. Rola władz lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości
6.4. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw
6.5. Świadomość ekologiczna przedsiębiorców na obszarach Natura 2000 w badanych jednostkach samorządowych

Rozdział 7. Projekcja rozwinięcia wsparcia przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000

7.1. Poszukiwania kompromisu między rozwojem ekonomicznym a ekologicznym
7.2. Instrumenty bezpośredniego oraz pośredniego wsparcia małych i średnich
przedsiębiorstw
7.3. Projekcja tworzenia Specjalnych Stref Wsparcia Gospodarczego Obszarów Natura 2000 (SSWG Natura 2000)

Podsumowanie i wnioski
Literatura
Akty prawne
Strony internetowe
Dokumenty
Spis tabel i rysunków

Dagmara K. Zuzek
dr hab. inż. prof. UR. Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane