• Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej

Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej

 • Autor: Grzegorz Mazur
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-461-1
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 244/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 45.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest aktualnym i kompleksowym opracowaniem przedstawiającym główne komponenty wspólnej polityki handlowej (WPH). Przedstawiono w niej istotę i ewolucję WPH, proces zarządzania nią, instrumentarium oraz strategiczne priorytety jej bieżącej realizacji. Istotną wartością publikacji jest aktualność omawianych zagadnień oraz przedstawienie ich w szerokim kontekście zmian zachodzących na wszystkich płaszczyznach kształtowania wspólnej polityki handlowej, tj.: na forum Światowej Organizacji Handlu, jak również w działaniach podejmowanych przez UE na poziomie dwustronnym i jednostronnym. Książka jest adresowana głównie do studentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz pracowników administracji państwowej zainteresowanych aktualizacją i poszerzeniem wiedzy w zakresie wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej i kształtowania gospodarczo-handlowych relacji UE z państwami trzecimi.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. ZAKRES I ROZWÓJ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

1.1. Początki wspólnej polityki handlowej
1.2. Pierwsze dekady funkcjonowania WPH – w kierunku uporządkowania kompetencji
1.3. Ewolucja regulacji traktatowych w zakresie wspólnej polityki handlowej
1.3.1. Jednolity akt europejski
1.3.2. Traktat z Maastricht
1.3.3. Traktat z Amsterdamu
1.3.4. Traktat z Nicei
1.3.5. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy
1.4. Wspólna polityka handlowa w świetle Traktatu z Lizbony

ROZDZIAŁ 2. ZARZĄDZANIE WSPÓLNĄ POLITYKĄ HANDLOWĄ

2.1. Instytucje UE w procesie kształtowania wspólnej polityki handlowej
2.1.1. Komisja Europejska
2.1.2. Rada Unii Europejskiej
2.1.3. Parlament Europejski
2.1.4. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)
2.2. Proces negocjowania umów międzynarodowych UE

ROZDZIAŁ 3. INSTRUMENTY WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

3.1. Wspólna taryfa celna i system celny UE
3.1.1. Wspólna taryfa celna (WTC)
3.1.2. Unijny kodeks celny (UKC)
3.2. Środki protekcjonizmu uwarunkowanego
3.2.1. Postępowanie i środki antydumpingowe
3.2.2. Postępowanie i środki antysubsydyjne
3.2.3. Postępowanie i środki ochronne przed nadmiernym importem
3.2.4. Reforma instrumentów ochrony handlu
3.3. Ochrona przed barierami handlowymi
3.4. Wspólne reguły i instrumenty polityki handlowej w eksporcie
3.4.1. Ograniczenia swobody eksportu
3.4.2. Wsparcie eksportu

ROZDZIAŁ 4. ARCHITEKTURA HANDLOWA UNII EUROPEJSKIEJ W XXI W.

4.1. Strategia UE w zakresie wspólnej polityki handlowej w XXI w.
4.1.1. „Kontrolowana globalizacja”
4.1.2. „Globalna Europa”
4.1.3. W kierunku „Europy 2020”
4.1.4. „Handel z korzyścią dla wszystkich”
4.2. Unia Europejska w wielostronnym układzie handlowym GATT/WTO
4.2.1. Wspólnoty Europejskie wobec układu GATT
4.2.2. Unia Europejska w Światowej Organizacji Handlu
4.3. Dwustronny wymiar relacji handlowych UE
4.3.1. Regionalne umowy handlowe UE
4.4. Jednostronny wymiar kształtowania relacji handlowych UE z krajami rozwijającymi się – Powszechny system preferencji celnych Unii Europejskiej
4.4.1. Powszechny system preferencji celnych UE (GSP)
4.4.2. GSP+
4.4.3. EBA (Everything but Arms)

Bibiografia

dr Ewa Kaliszuk, prof. nadzw. IBRKK:

Monografia stanowi udaną próbę wzbogacenia naszej wiedzy o jednej z najstarszych polityk Unii Europejskiej, ukazując wielowymiarowość i złożoność funkcjonowania wspólnej polityki handlowej. Autor trafnie rozpoznał główne dylematy funkcjonowania WPH związane m.in. z: podziałem kompetencji między instytucje unijne a państwa członkowskie, rozbieżnościami interesów wewnątrz Unii, procesami globalizacji i nowym układem sił w handlu międzynarodowym. Zawarta w publikacji ewolucja wspólnej polityki handlowej została przedstawiona w szerokim kontekście zmian globalnych oraz procesów zachodzących wewnątrz Unii, a przytaczane przez autora, także krytyczne opinie wobec planowanych bądź obowiązujących rozwiązań, pozwalają lepiej zrozumieć złożoność tej polityki.

dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. nadzw. UEP:

Niniejsza publikacja pełni funkcję swoistego kompendium wiedzy na temat wspólnej polityki handlowej. Wysoka aktualność i wciąż relatywnie słabe wyeksponowanie omawianych zagadnień w polskiej literaturze przedmiotu sprawiają, że przedłożona monografia jawi się jako propozycja ciekawa i wartościowa. Publiczną debatę na temat porozumień handlowych zdominowały w ostatnim czasie merytorycznie nieuzasadnione obawy i przekłamania, które rozwiać może tylko rzeczowy, metodycznie przemyślany przekaz. Niniejsza monografia, o znaczących walorach naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich, wypełnia w tym aspekcie pewną lukę na polskim rynku wydawniczym. Będzie się ona z pewnością cieszyła zainteresowaniem zarówno studentów i wykładowców ekonomii, europeistyki oraz stosunków międzynarodowych, jak i wszystkich ambitnych Czytelników zmierzających do zgłębienia w sposób wyważony i spokojny zagadnień, które ostatnimi czasy stały się medialnie głośne.

Grzegorz Mazur

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od wielu lat zajmuje się problematyką z zakresu wspólnej polityki handlowej i relacji UE z państwami trzecimi. Wykładał gościnnie m.in. na uniwersytetach w Chorwacji, Japonii, Kanadzie, Korei Płd. i Słowenii. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii ( Relacje Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Historia i perspektywy, 2013), artykułów w czasopismach oraz rozdziałów w monografiach i podręcznikach akademickich. Od 2012 r. jest współredaktorem regularnie wydawanych monografii z serii "Debiuty Ekonomiczne". W swoich zainteresowaniach naukowych i publikacjach odnosi się głównie do takich zagadnień, jak: ewolucja wspólnej polityki handlowej, rozwój regionalnych umów handlowych, bariery w dostępie do rynków państw trzecich dla europejskich przedsiębiorstw oraz pomoc rozwojowa UE dla państw najsłabiej rozwiniętych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane