• Współczesne finanse publiczne. Ujęcie sektorowe

Współczesne finanse publiczne. Ujęcie sektorowe

 • Autor: Agnieszka Alińska Barbara Woźniak redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-993-7
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 434/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 67.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W gospodarce rynkowej państwo wykazuje aktywność związaną z pełnieniem określonych funkcji publicznych, społecznych i gospodarczych. Zakres i intensywność tej aktywności określają zadania, jakie państwo przyjmuje do realizacji w danym okresie. Z kolei wykonywanie tych zadań wiąże się z koniecznością wykorzystania środków finansowych gromadzonych w funduszach publicznych według zasad wynikających z ustalonego reżimu prawnego. Współczesne finanse publiczne określają związki przyczynowo-skutkowe między procesami gromadzenia i rozdysponowywania publicznych środków finansowych, w kontekście zjawisk ekonomicznych, społecznych oraz politycznych, zachodzących w gospodarce. W podręczniku zjawiska te i procesy są analizowane w podziale na trzy sektory zarządzające środkami publicznymi tj. rządowy, samorządowy i ubezpieczeniowy, a ich prezentację poprzedza charakterystyka makroekonomicznych zależności i roli państwa w gospodarce oraz elementów, instytucji, a także zasad funkcjonowania publicznej części systemu finansowego. Horyzont czasowy omawianych zagadnień obejmuje dziesięciolecie 2007–2016, czyli ostatni rok dobrej koniunktury przed światowym kryzysem finansowym i kolejne lata funkcjonowania gospodarki polskiej.

Podręcznik jest kontynuacją książki Współczesne finanse publiczne, wydanej w 2015 roku.
 
Podręcznik adresowany jest do studentów kierunków ekonomicznych, a także do praktyków gospodarczych, pracowników administracji rządowej i skarbowej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1. Podstawy gospodarki finansowej państwa


1.1. Makroekonomiczne zależności w gospodarce narodowej
1.2. Interwencjonizm i rola państwa w gospodarce – ewolucja poglądów
1.3. Podstawy polityki finansowej w gospodarce rynkowej
1.4. Stabilność systemu finansowego
Bibliografia

Rozdział 2. Sektor finansów publicznych

2.1. Finanse publiczne – podstawowe założenia
2.1.1. Pojęcie finansów publicznych
2.1.2. Publiczny system finansowy
2.1.3. Funkcje finansów publicznych
2.2. Środki publiczne
2.2.1. Istota i zasady gospodarowania środkami publicznymi
2.2.2. Klasyfikacja środków publicznych
2.2.2.1. Dochody i przychody publiczne
2.2.2.2. Wydatki i rozchody publiczne
2.3. Sektor finansów publicznych
2.3.1. Pojęcie i zakres sektora finansów publicznych
2.3.2. Podstawowe formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych
2.3.3. Agencje wykonawcze
2.3.4. Instytucje gospodarki budżetowej
2.3.5. Fundusze celowe
2.4. Sektor finansów publicznych – ujęcie statystyczne
Bibliografia

Rozdział 3. System budżetowy

3.1. Budżet państwa
3.1.1. Pojęcie budżetu, zasady budżetowe
3.1.2. Procedura budżetowa – kalendarium
3.1.3. Klasyfikacja budżetowa
3.1.4. Budżet środków europejskich
3.1.5. Wykonywanie, instrumenty i obsługa bankowa budżetu państwa
3.1.5.1. Proces wykonywania budżetu, audyt wewnętrzny
3.1.5.2. Instrumenty wykonywania budżetu
3.1.5.3. Bankowa obsługa budżetu państwa
3.2. System dochodów budżetowych
3.2.1. Charakterystyka dochodów budżetu państwa
3.2.2. System podatkowy w Polsce
3.2.2.1. Pojęcie, funkcje systemu podatkowego i zasady podatkowe
3.2.2.2. Elementy konstrukcji i rodzaje podatków
3.2.2.3. Źródła prawa podatkowego, harmonizacja podatków, administracja skarbowa
3.2.2.3.1. Normy prawne, harmonizacja podatków
3.2.2.3.2. Krajowa Administracja Skarbowa
3.2.2.4. Optymalne opodatkowanie
3.3. Wydatki budżetu państwa
3.3.1. Rodzaje i struktura wydatków budżetowych
3.3.2. Racjonalizacja wydatków budżetowych
3.3.2.1. Stabilizująca reguła wydatkowa
3.3.2.2. Reforma systemu budżetowego
3.4. Deficyt budżetowy
3.4.1. Pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego
3.4.2. Deficyt budżetowy w latach 2007–2016
3.5. Dług publiczny
3.5.1. Pojęcie i rodzaje długu publicznego
3.5.2. Instrumenty zaciągania długu publicznego
3.5.3. Czynniki wpływające na wielkość długu publicznego
3.5.4. Zarządzanie długiem publicznym
3.5.4.1. Metody pomiaru długu publicznego
3.5.4.2. Zadłużenie Polski w latach 2007–2016
3.5.4.3. Strategie zarządzania długiem publicznym
Bibliografia

Rozdział 4. Finanse jednostek samorządu terytorialnego

4.1. Istota i podstawy funkcjonowania JST
4.2. Budżet JST
4.3. Źródła dochodów budżetowych JST
4.3.1. Systematyka dochodów budżetowych JST
4.3.2. Dochody własne JST
4.3.3. Dochody uzupełniające JST
4.4. Rodzaje wydatków budżetowych JST
4.5. Przychody i rozchody budżetowe JST
4.6. Zewnętrzne źródła finansowania JST
4.7. Deficyt budżetowy i dług komunalny w JST
4.8. Wieloletnie planowanie budżetowe w JST
4.9. Kontrola i nadzór nad gospodarką finansową JST
4.10. Finanse JST – porównania międzynarodowe
Bibliografia

Rozdział 5. Finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych

5.1. Ubezpieczenie społeczne jako metoda zarządzania ryzykiem społecznym
5.1.1. Ryzyko społeczne jako szczególna klasa ryzyka
5.1.2. Ubezpieczenie wśród metod zarządzania ryzykiem
5.1.3. System zabezpieczenia społecznego a ubezpieczenie społeczne
5.1.4. Rola państwa w systemie zabezpieczenia społecznego finansowanego w sposób ubezpieczeniowy
5.2. Koncepcja systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce
5.3. Podmioty funkcjonujące w ramach systemu ubezpieczeń społecznych
5.4. Funkcjonowanie społecznego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, macierzyńskiego i wypadkowego
5.4.1. Rozwiązania w ramach systemu powszechnego
5.4.1.1. Fundusze będące w dyspozycji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
5.4.1.2. Finansowanie i organizacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
5.4.1.3. Ubezpieczenie emerytalne
5.4.1.4. Ubezpieczenie rentowe
5.4.1.5. Ubezpieczenie chorobowe
5.4.1.6. Ubezpieczenie wypadkowe
5.4.1.6.1. Pozostałe fundusze zarządzane przez ZUS
5.4.1.7. Pozostałe fundusze w ramach ubezpieczeń pracowniczych
5.4.2. Funkcjonowanie i finansowanie ubezpieczeń rolniczych
5.4.3. Nieubezpieczeniowe formy rozwiązań emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych w Polsce
5.5. Funkcjonowanie społecznego ubezpieczenia zdrowotnego
5.5.1. Konstrukcja systemu zabezpieczenia zdrowotnego w Polsce
5.5.2. Świadczenia zdrowotne finansowane z budżetu państwa
5.6. Dylematy finansowania ubezpieczeń społecznych – spojrzenie w przyszłość
Bibliografia

Noty o autorach

Agnieszka Alińska
stopień doktora uzyskała w 1999 r., a doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w 2009 r. Obecnie jest zatrudniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Skarbowości na stanowisku profesora, kierownika katedry. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje wokół problematyki związanej z finansami, funkcjonowaniem i stabilnością zarówno rynkowego, jak i publicznego systemu finansowego. Specjalizuje się w tematyce alternatywnych finansów i lokalnych instytucji pośrednictwa finansowego. Istotnym obszarem zainteresowań naukowych oraz prowadzonych badań i analiz są także tematy z zakresu finansów publicznych i samorządowych oraz specyfiki zarządzania finansami w warunkach kryzysowych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych i publikacji książkowych poświęconych zagadnieniom finansów i bankowości oraz finansów publicznych. Aktywność naukową łączy z pracą zawodową w publicznych instytucjach finansowych. Ponadto jest ekspertem i wykładowcą w projektach edukacyjnych i szkoleniowych.

Książki tego autora

Barbara Woźniak
stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 1977 r. Obecnie emerytowany pracownik Katedry Skarbowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problemów związanych z funkcjonowaniem publicznego i rynkowego systemu finansowego. Specjalizuje się w tematyce form organizacyjno-prawnych jednostek sektora publicznego, zarządzania funduszami celowymi oraz udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej. Jest autorką kilkudziesięciu opracowań naukowych poświęconych zagadnieniom finansów publicznych, w tym współautorką i współredaktorką podręcznika System finansowy w Polsce. Jako ekspert brała udział w pracach Komisji Sejmowej nad aktualną ustawą o finansach publicznych.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane