• Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce

 • Autor: Dariusz Żmija
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-236-5
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 194/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Dotychczas małe gospodarstwa rolne nie były eksponowane jako podmiot oddziaływania wspólnej polityki rolnej. Gospodarstwa te postrzegane były raczej jako przejściowe, niewydajne i nieefektywne. Prowadzona polityka rolna skupiała się przede wszystkim na średnich i dużych gospodarstwach, a więc takich, które charakteryzują się potencjałem rozwojowym, żywotnością ekonomiczną oraz konkurencyjnością. W Unii Europejskiej w ostatnich latach zauważono jednak potrzebę pogłębionego rozpoznania korzyści, jakie przynoszą małe gospodarstwa rolne na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej oraz środowiskowej, a także określenia ich możliwości rozwojowych.

Prezentowana publikacja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom poprzez zaprezentowanie wieloaspektowej oceny wpływu wspólnej polityki rolnej na stan i funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce.

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Oddziaływanie państwa na rozwój rolnictwa

1.1. Interwencjonizm państwowy w gospodarce rynkowej
1.2. Cele i przesłanki ingerencji państwa w rolnictwo
1.3. Instrumenty i efekty ingerencji państwa w rolnictwo
1.4. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa

2. Istota i ewolucja wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej

2.1. Założenie i kierunki zmian wspólnej polityki rolnej
2.2. Instrumenty wspólnej polityki rolnej realizowane w Polsce
2.3. Główne kierunki oddziaływania wspólnej polityki rolnej na zmiany w gospodarstwach rolnych w Polsce

3. Małe gospodarstwa rolne w Polsce i w Unii Europejskiej

3.1. Problemy delimitacji małych gospodarstw rolnych
3.2. Małe gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej – skala i istota problemu
3.3. Potencjał produkcyjno-ekonomiczny małych gospodarstw rolnych w Polsce

4. Koncepcja zrównoważonego rozwoju rolnictwa w aspekcie funkcjonowania małych gospodarstw rolnych

4.1. Istota zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
4.2. Instytucjonalizacja zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce
4.3. Małe gospodarstwa rolne jako podmioty realizacji zrównoważonego rozwoju

5. Wpływ wspólnej polityki rolnej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych – analiza empiryczna

5.1. Zakres i metoda badań
5.2. Charakterystyka badanych respondentów i ich gospodarstw rolnych
5.3. Ocena wpływu wybranych instrumentów WPR na stan i zmiany zasobów czynników produkcji
5.4. Wpływ transferów finansowych WPR na produkcję oraz dochody małych gospodarstw rolnych
5.5. Efektywność wykorzystania środków pomocowych współfinansujących projekty inwestycyjne

6. Zmiany w funkcjonowaniu małych gospodarstw rolnych i kierunki ich wsparcia w latach 2014–2020

6.1. Retrospekcja i projekcja zamian w funkcjonowaniu małych gospodarstw rolnych
6.2. Skuteczność WPR i jej wpływ na zmiany zachodzące w małych gospodarstwach rolnych
6.3. Projekcje rozwoju małych gospodarstw rolnych i możliwości ich wsparcia w latach 2014–2020

Podsumowanie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Musiał, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie :

Monografia jest pierwszym w Polsce relatywnie dużym, zwartym tematycznie opracowa- niem ekonomicznym podejmującym kompleksowo problem interwencjonizmu państwowego, a ściślej wspólnej polityki rolnej, w tym transferów środków pomocowych oddziałujących na gospodarstwa małe. Ten segment rolnictwa drobnego był w ostatnich latach zaniedbywany, a nawet lekceważony, przez politykę gospodarczą (politykę rolną) i także pomijany w badaniach naukowych. Stosując oryginalny, autorski, złożony aparat badawczy w zakresie pozyskania wartościowych materiałów źródłowych, przeprowadzono analizę i syntezę wpływu wybranych instrumentów WPR na stan, rozwój oraz perspektywę przemian małych (drobnych) gospo- darstw rolnych położonych w regionach rozdrobnionych agrarnie.

prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak, Uniwersytet Warszawski:

Praca ma charakter oryginalny i kompleksowo ujmuje omawianą tematykę badawczą. Dotychczasowe prace na ogół dotyczyły charakterystyki polityki rolnej UE, jej instrumentów, ewolucji itd., natomiast niniejsza rozszerza tę problematykę o zagadnienia małych gospodarstw rolnych. Autor analizuje te zagadnienia w sposób kompleksowy (systemowy), zwracając uwagę na zachodzące zmiany w polityce rolnej, w tym jej uwarunkowania i wyzwania rozwojowe, a na tym tle przedstawia zagadnienia szczegółowe, określone w tytule, tj. funkcjonowanie małych gospodarstw. Treść recenzowanej pracy daje wiele do myślenia na temat rozwoju małych gospodarstw rolnych oraz ich roli w gospodarce i rolnictwie obecnie i w przyszłości.

Dariusz Żmija
doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor uczelni, pracownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na tematyce związanej z polityką społeczno-gospodarczą państwa, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i obszarów wiejskich, integracją europejską, a także mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi aspektami absorpcji funduszy UE kierowanych na rolnictwo i obszary wiejskie Polski.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawne uwarunkowania obrotu gruntam...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane