• Transformacja organizacyjna w perspektywie psychologicznej

Transformacja organizacyjna w perspektywie psychologicznej

 • Autor: Wojciech Orzech redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-283-5
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 259/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 80.00 zł

  72.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 72.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Transformacja organizacyjna to proces zmiany w strukturze, kulturze, procesach i działaniach organizacji, mający na celu zwiększenie efektywności, adaptacyjności i konkurencyjności firmy. Transformacja organizacyjna może być spowodowana zmianami w otoczeniu firmy, takimi jak zmiany technologiczne, społeczne lub rynkowe, a także wewnętrznymi czynnikami, takimi jak zmiana strategii czy restrukturyzacja firmy. Proces transformacji organizacyjnej często wymaga zmiany mindsetu pracowników, wprowadzenia nowych technologii, restrukturyzacji zespołów, a także zmiany procedur i procesów pracy. Kluczowy jest tutaj także udział i zaangażowanie pracowników w procesie zmiany. Transformacja organizacyjna może wymagać czasu i inwestycji, ale może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie efektywności procesów, poprawa relacji z klientami, zwiększenie innowacyjności czy poprawa wyników finansowych firmy.

Na rynek pracy wchodzą nowe pokolenia, myślące o swojej przyszłości inaczej niż poprzednicy, komunikujące się czy postrzegające świat w zupełnie nowy sposób. Jednym z wyzwań liderów jest więc obecnie dbanie o to, aby przyciągać talenty, budować zrozumiałe plany, włączać współpracowników w dyskusję na temat przyszłości firmy. Opisany w  niniejszej książce przypadek dotyczy spółki i branż (kolej, energetyka), które w powszechnym odbiorze postrzegane są jako raczej konserwatywne. Autorzy koncentrują się na zespole menedżerów, który potrafił zaprosić pracowników do przeprowadzenia gruntownej transformacji i efektywnie zaangażować ich w budowę spółki, w której osiągnięto dojrzałość wdrażanych rozwiązań na poziomie światowym. 

Spis treści:

Wstęp od redaktora
Wprowadzenie

Rozdział 1. Zastosowane narzędzia pomiarowe w ramach przeprowadzonego badania
Piotr POŁOMSKI

Rozdział 2. Sukces transformacji spółki – zwycięski zespół
Gabriela ROMANOWSKA, Krzysztof KIEŁMIŃSKI, Stanisław KOŚLACZ, Wojciech ORZECH

Rozdział 3. Wyznaczniki poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy wśród pracowników wyższego szczebla kierowniczego w organizacji – badanie z zastosowaniem Skali Satysfakcji z Pracy (SAT-20) autorstwa P. Jurka
Paweł JUREK

Rozdział 4. Poziom komponentów motywacji osiągnięć wśród kadry menedżerskiej
Iwona GRZEGORZEWSKA

Rozdział 5. Kompetencje społeczne pracowników szczebla kierowniczego w organizacji – badanie Kwestionariuszem PROKOS A. Matczak i K. Martowskiej
Zdzisław NIECKARZ, Monika KONIECZNA-KUCWAJ

Rozdział 6. Dominujące style aktywności liderów organizacji w kontekście badania Kwestionariuszem KOSA autorstwa Z. Nieckarza i P. Połomskiego
Piotr POŁOMSKI

Rozdział 7. Efektywność funkcjonowania społecznego w kontekście uwarunkowań osobowościowych kadry menedżerskiej
Beata PASTWA-WOJCIECHOWSKA

Rozdział 8. Cechy osobowości kadry menedżerskiej w kontekście modelu wielkiej piątki
Zdzisław NIECKARZ

Rozdział 9. Staż pracy menedżerów a motywacja osiągnięć w organizacji
Marcin W. STANIEWSKI, Katarzyna AWRUK

Rozdział 10. Kluczowe cechy efektywnych menedżerów w organizacji – rezultaty badania Bochumskim Inwentarzem Osobowościowych Wyznaczników Pracy (BIP) oraz Inwentarzem Osobowości (NEO-FFI)
Marcin W. STANIEWSKI, Katarzyna AWRUK

Rozdział 11. Podsumowanie badania kadry menedżerskiej
Krzysztof KIEŁMIŃSKI, Stanisław KOŚLACZ, Wojciech ORZECH

Bibliografia
Biogramy Autorów
Wykaz rysunków i tabel

dr Jakub Karnowski, kierownik Zakładu Ekonomii Liberalnej w Szkole Głównej Handlowej, prezes PKP w latach 2012–2015:

Transformacja organizacyjna w perspektywie psychologicznej wydana pod redakcją Wojciecha Orzecha zawiera bardzo interesującą analizę mikroekonomicznych źródeł sukcesu rynkowego PKP Energetyka S.A. po jej prywatyzacji w 2015 roku. W pracy tej zostały zaprezentowane rezultaty badań i obserwacji, które należy uznać za cenny materiał źródłowy dla współczesnej ekonomii instytucjonalnej. Rekomenduję ją każdemu menedżerowi, który chce odnieść sukces w restrukturyzacji dużej spółki i zwiększyć jej wartość z pożytkiem dla właścicieli oraz innych interesariuszy, a także dla całej gospodarki.

Krzysztof Kilian:

Dojrzałość lidera zmian, potrafiącego w zrównoważony sposób budować relacje zawodowe i partnerskie, to podstawowe cechy profesjonalnego przywódcy. Wojciech Orzech przebudował organizację, o której piszą Autorzy w tej książce. Stworzył zespół, który stał się fundamentem PKP Energetyka S.A. i pozwolił osiągnąć jej sukces. Przeprowadzone zmiany doprowadziły do wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości oferowanych usług, w tym do 20-krotnego zmniejszenia awaryjności, a także do rekordowych wyników finansowych. W PKP Energetyka S.A. spotkały się zdeterminowane i zaangażowane osoby z profesjonalnym i nowoczesnym liderem zmian.

dr hab. Tomasz Kawka, prof. Uniwersytetu Gdańskiego:

Książka trafnie obrazuje złożony problem prowadzenia transformacji w dzisiejszych czasach VUCA. Stanowi doskonałe kompendium diagnozujące strategiczne uwarunkowania udanej transformacji organizacji, w tym przypadku szeroko rozumiane czynniki psychologiczne zarządzania zasobami ludzkimi, z kluczową rolą przywódcy, lidera, menedżera. Publikacja daje tym samym Czytelnikom opis projektu unikatowego, bardzo logicznego, uporządkowanego i od początku przemyślanego metodycznie. Odbiorcami książki powinni być menedżerowie, przedsiębiorcy, pracownicy HR, studenci zarządzania czy nawet politycy na szczeblu lokalnym i rządowym.

Wojciech Orzech
absolwent ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, Stanford Graduate School of Business, Harvard Business School (The Certificate of Management Excellence) oraz Advanced Management Program w IESE Business School. Doświadczony lider, prezes PKP Energetyka S.A. w latach 2015-2023 (spółka portfelowa funduszu private equity CVC Capital Partners). Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą na dużą skalę i budowaniu strategii rozwoju w organizacjach z wielu sektorów (energetyka, transport, infrastruktura, ubezpieczenia, logistyka) o różnych modelach własności (private equity, międzynarodowe korporacje, przedsiębiorstwa państwowe). W latach 2008-2013 wiceprezes Zarządu ENERGA-OPERATOR SA, odpowiedzialny za transformację spółki. W latach 2013-2014 był dyrektor zarządzający ENERGA SA. Wcześniej związany z m.in. Ergo Hestia i UTI Pharma, gdzie był zaangażowany w budowę strategii rozwoju tych spółek.

Książki tego autora


redakcja naukowa

Adair, J. (2009). Przywództwo według Johna Adaira. Warszawa: Oficyna Wydawnictwo Biznes
i Finanse.
Alessandri, G., Borgogni, L., Latham, G.P. (2017). A Dynamic Model of the Longitudi-
nal Relationship between Job Satisfaction and Supervisor-Rated Job Performance.  
Applied  Psychology,  66(2).  https://doi.org/https://doi.org/10.1111/apps.12091
[dostęp: 09.01.2023].
Allen, J.L., Rybczyk, E.J., Judd, B. (2006). Communication Style and the Managerial
Effectiveness  of  Male  and  Female  Supervisors.  Journal  of  Business  &  Economics  
Research (JBER), 4(8).
Analoui,  F.  (1999).  Eight  Parameters  of  Managerial  Effectiveness:  A  Study  of  Senior  
Managers in Ghana. Journal of Management Development, 18(4).
Analoui, F., Ahmed, A.A., Kakabadse, N. (2010). Parameters of Managerial Effectiveness:
The Case of Senior Managers in the Muscat Municipality, Oman. Journal of Mana-
gement Development, 29(1).
Argyle, M. (2001). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Nauko-
we PWN.
Armstrong, M., Taylor, S. (2020). Armstrong’s handbook of human resource management prac-
tice. Londyn: Kogan Page Publishers.
Ashraf, M.A. (2019). The Mediating Role of Work Atmosphere in the Relationship Betwe-
en Supervisor Cooperation, Career Growth and Job Satisfaction. Journal of Workplace
Learning, 31(2). https://doi.org/10.1108/JWL-12-2017-0113 [dostęp: 09.01.2023].
Atkinson, J.W. (1964). An introduction to motivation. Nowy Jork: Van Nostrand Reinhold.
Bakker, A.B., Costa, P.L. (2014). Chronic Job Burnout and Daily Functioning: A Theoretical
Analysis. Burnout Research, 1(3). doi:10.1016/j.burn.2014.04.003 [dostęp: 09.01.2023].
Bamel, U.K., Rangnekar, S., Stokes, P., Rastogi, R. (2015). Managerial Effectiveness: an
Indian Experience. Journal of Management Development, 34(2).
Barrick, M.R., Mount, M.K. (1991). The Big Five Personality Dimensions and Job Perfor-
mance: A Meta-Analysis. Personnel Psychology, 44, 1.236 Bibliografia
Batool, S., Khattak, S.R., Saleem, Z. (2016). Professionalism: A Key Quality of Effective
Manager. Journal of Managerial Sciences, 10(1).
Becker, G.S. (2009). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special
Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press.
Bedeian, A.G., Ferris, G.R., Kacmar, K.M. (1992). Age, Tenure, and Job Satisfaction: A Tale
of Two Perspectives. Journal of Vocational Behavior, 40(1). https://doi.org/10.1016/
0001-8791(92)90045-2 [dostęp: 09.01.2023].
Bedford, G.E. (1996). Paying for the Skills, Knowledge and Competencies of Knowlege Workers,
Compensation & Benefis Review . Sage Journals.
Bennett, R.J., Robinson, S.L. (2000). Development of a Measure of Workplace Deviance.
Journal of Applied Psychology, 85(3).
Bennis, W. (2009). On Becoming a Leader. Nowy Jork: Basic Books,
Bennis, W., Nanus, B. (1985). Leaders: The Strategies for Taking Charge. Nowy Jork. Harper
& Row.
Birknerová, Z., Uher, I. (2021). Assessment of Management Competencies According to
Coherence with Managers’ Personalities. Sustainability, 14(1).
Bittel, L., (1998). Krótki  kurs  zarządzania, Warszawa–Londyn: Wydawnictwo Naukowe
PWN, Graw-Hill.
Bolch, M. (2001). Proactive Coaching, Training, 38(5).
Bowling, N.A., Eschleman, K.J., Wang, Q. (2010). A Meta-Analytic Examination of the
Relationship Between Job Satisfaction and Subjective Well-Being. Journal of Occupa-
tional and Organizational Psychology, 83(4). https://doi.org/https://doi.org/10.1348/
096317909X478557 [dostęp: 09.01.2023].
Boyatzis, R.E. (1991). The Competent Manager: A Model for Effective Performance. Hoboken:
John Wiley & Sons.
Boyatzis, R.E. (2011). Managerial and Leadership Competencies: A Behavioral Approach
to Emotional, Social and Cognitive Intelligence. Vision, 15(2).
Brown, J.N. (1989). Why do Wages Increase with Tenure? On-the-job training and Life-
-Cycle Wage Growth Observed Within Firms. The American Economic Review, 79(5).
Brown, M., Pitt-Catsouphes, M., McNamara, T.K., Besen, E. (2014). Returning to the
Workforce After Retiring: a Job Demands, Job Control, Social Support Perspective
on Job Satisfaction. The International Journal of Human Resource Management, 25(22).
https://doi.org/10.1080/09585192.2014.919951 [dostęp: 09.01.2023].
Bruursema,  K.,  Kessler,  S.R.,  Spector,  P.E.  (2011).  Bored  Employees  Misbehaving:  
The Relationship Between Boredom and Counterproductive Work Behaviour.
Work & Stress, 25(2).
Campbell, J.P., Dunnette, M.D., Lawler, E.E., Weick, K.E. (1970). Managerial Behavior,
Performance, and Effectiveness. Nowy Jork: McGraw-Hill.
Capone, V., Petrillo, G. (2020). Mental Health in Teachers: Relationships with Job Satis-
faction, Efficacy Beliefs, Burnout and Depression. Current Psychology, 39.
Carr, J.Z., Schmidt, A.M., Ford, K.J., DeShon, R.P. (2003). Climate Perceptions Matter:
A Meta-Analytic Path Analysis Relating Molar Climate, Cognitive and Affective 237 Bibliografia
States, and Individual Level Work Outcomes. Journal of Applied Psychology, 88. https://
doi.org/10.1037/0021-9010.88.4.605 [dostęp: 09.01.2023].
Cavaliere, L.P.L., Poddar, A., Poddar, S., Patel, V.B., Kuragayala, P.M., Chakravarthi, M.K.,
Regin, R.S., Rajest, S. (2021). The Impact of Employees’ Personality on the Organi-
zational Performance: Studying the Five Dimensions of Personality. Turkish Online
Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 12, 7.
Cervone, D., Pervin, L.A. (2011). Osobowość: teoria i badania, Kraków: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.
Chabowska-Litka A., Werner J. (2020). Motywacja jako forma zarządzania kapitałem ludz-
kim w nowoczesnej organizacji, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 2(31).
Chełpa, S. (2010). Kierowanie ludźmi i przywództwo. W: T. Listwan (red.). Zarządzanie
kadrami, Warszawa: C.H. Beck.
Cifre, E., Vera, M., Rodriguez-Sànchez, A.M., Pastor, M.C. (2013). Job-Person Fit and Well-
-Being From a Gender Perspective. Journal of Work and Organizational Psychology, 29.
Clements, C.E., Jessup, R.K., Neill, J.D., Wertheim, P. (2018). The Relationship Between
Director Tenure and Director Quality. International Journal of Disclosure and Gover-
nance, 15.
Czermiński, A., Czerska, M., Nogalski, B., Rutka, R., Apanowicz, J. (2001). Zarządzanie
organizacjami, Toruń: TNOiK.
Darling, S.D., Cunningham, J.B. (2016). Underlying Values and Competencies of Public
and Private Sector Managers. Asian Education and Development Studies, 5(4).
Deloitte (2012). Raport z badania mechanizmów budowania pozycji w organizacji oraz sposo-
bów wywierania wpływu przez osoby zajmujące wyższe stanowiska menedżerskie w Polsce.
Diskienė, D., Tamaševičius, V., Kalvaitytė, A. (2018). Managerial Roles in SMES and The-
ir Effect on Perceived Managerial Effectiveness in Lithuania. Organizations and mar-
kets in emerging economies, 9.
Doliński,  D.  (2000).  Psychologia  wpływu  społecznego.  Wrocław:  Towarzystwo  Przyjaciół
Ossolineum.
Domurat, A. (2006). O motywacji przedsiębiorczości i jej percepcji wśród przedsiębior-
ców. W: E. Aranowska, M. Goszczyńska (red.). Człowiek wobec wyzwań i dylematów
współczesności.  Księga  jubileuszowa  dedykowana  Profesorowi  Józefowi  Kozieleckiemu.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Dragova-Koleva, S.A. (2018). Entitlement Attitude in the Workplace and Its Relationship
to Job Satisfaction and Organizational Commitment. Current Issues in Personality
Psychology, 6, 1.
Dubinsky, A.J., Ingram, T.N., Fay, C.H. (1984). An Empirical Examination of the Assu-
med Job Tenure-Vocational Maturity Linkage in the Industrial Sales Force. Journal  
of the Academy of Marketing Science, 12.
Eriş, A., Kökalan, Ö. (2022). The Moderating Effect of Organizational Identification on
the Relationship Between Organizational Role Stress and Job Satisfaction. Frontiers
in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.892983 [dostęp: 09.01.2023].238 Bibliografia
Filipkowski,  J.,  Derbis,  R.  (2023).  Are  We  Happy  with  Our  Work  in  Globalization?  
Globalization Experience, Achievement Motivation, and Job Seniority as Predictors
of Work Satisfaction in a Group of Office Workers. Globalization and Health, 19(1).
Frone, M.R. (1998). Predictors of Work Injuries Among Employed Adolescents. Journal
of Applied Psychology, 83(4).
Gächter, S., Renner, E. (2018). Leaders as role models and ‘belief managers’ in Social  
Dilemmas. Journal of Economic Behavior & Organization, 154.
Gaidhani, S., Dwivedi, A. (2021). The Impact of Personality Traits On Job Performance
of Employees in IT Industry of Pune Region. International Journal of Multidisciplina-
ry Educational Research, 4, 1.
Galletta, M., Portoghese, I., D’Aloja, E., Mereu, A., Contu, P., Coppola, R.C., Campa-
gna, M. (2016). Relationship between job burnout, psychosocial factors and Health  
Care-Associated  Infections  in  Critical  Care  Units.  Intensive  and  Critical  Care  
Nursing, 34. https://doi.org/10.1016/j. iccn.2015.11.004 [dostęp: 09.01.2023].
Game, A.M. (2007). Workplace Boredom Coping: Health, Safety, and HR Implications.
Personnel Review, 36(5).
Gasiul, H. (2020). Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Warszawa: Difin.
Gibson, J.L., Ivancevich, J., Donnelly, J. (2002). Organizations: Behavior, Structure, Processes.
MN: McGraw-Hill Education (ISE Editions).
Gist, M.E., MacDonald-Mann, D. (2000). Advances in Leadership Training and Develop-
ment. Industrial and Organizational Psychology. Linking Theory with Practice, 7(13).
Golec, J.H. (1996). The Effects of mutual fund managers’ characteristics on Their Portfo-
lio Performance, Risk and Fees. Financial Services Review, 5(2).
Goleman, D., Boyatzis, R. (2017). Emotional Intelligence has 12 Elements. Which do You
Need to Work On. Harvard Business Review, 84(2).
Grabowska, I., Matczak, A. (2000). Kwestionariusz treningu społecznego KTS, tekst niepu-
blikowany, Warszawa.
Greenspan,  S.  (1981).  Defining  Childhood  Social  Competence: A   Proposed  Working
Model. Advances in Special Education, 3.
Griffin,  R.W.  (2004).  Podstawy  zarządzania  organizacjami.  Warszawa:  Wydawnictwo  
Naukowe PWN.
Guichard, J., Huteau, M. (2005). Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego. Kraków:
Oficyna Wydawnicza Impuls.
Gyllensten, K., Palmer, S. (2005). The Role of Gender in Workplace Stress: A Critical  
Literature Review. Health Education Journal, 64. DOI: 10.1177/001789690506400307
[dostęp: 09.01.2023].
Hackman, J.R., Oldham, G.R. (1980). The Design of Work. Reading, MA: Addison-Wesley.
Hall, C.S., Lindzey, G. (2002). Teorie osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Haromszeki, Ł. (2014). Expectations Towards Global Organisational Leaders. Zeszyty
Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Krakowie,  Uniwersytet  Ekonomiczny
w Krakowie, 9, 933.
Heckhausen, H. (2003). Motivation and Action. St. Petersburg: Piter.239 Bibliografia
Heilman, M.E. (2012). Gender Stereotypes and Workplace Bias. Research in Organizational
Behavior, 32. DOI: 10.1016/j.riob.2012.11.003 [dostęp: 09.01.2023].
Hellriegel, D., Slocum, J.W. (2011). Organizational behawior (13th ed.). CA: Cengage South-
-Western, Belmont.
Heskett, J.L., Jones T.O., Loveman, G.W., Sasser, Jr. W.E., Schlesinger, L.A. (2008). Putting
the Service-Profit Chain to Work. Harvard Business Review, 86 (7/8).
Humphrey, S.E., Nahrgang, J.D., Morgeson, F.P. (2007). Integrating Motivational, Social,
and Contextual Work Design Features: a Meta-Analytic Summary and Theoreti-
cal Extension of the Work Design Literature. Journal  of  Applied  Psychology, 92(5).
https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.5.1332 [dostęp: 09.01.2023].
Iaffaldano, M.T., Muchinsky, P.M. (1985). Job Satisfaction and Job Performance: A Meta-
-Analysis. Psychological Bulletin, 92(2). https://doi.org/10.1037/0033-2909.97.2.251
[dostęp: 09.01.2023].
Inceoglu, I., Warr, P. (2011). Personality and Job Engagement. Journal of Personnel Psychology,
10, 4. DOI: 10.1027/1866-5888/a000045 [dostęp: 09.01.2023].
Jacobsen, J.P., Levin, L.M. (2002). Calculation of Returns to Job Tenure Revisited. Applied
Economics Letters, 9(7).
Jakubowska, U. (1996). Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” – ujęcie komunikacyjne.
Przegląd Psychologiczny, 39.
James, L.R., Mazerolle, M.D. (2001). Personality in Work Organizations, London: Sage
Publications.
Janda, L. (1999). The Management Style Survey. W: Career Tests: 25 Revealing Self Tests.
Boston: Adams.
Jankowski, T., Oleś, M., Bąk, W., Oleś, P. (2009). Przydatność Inwentarza NEO-PI-R w dia-
gnozie  indywidualnej.  W:  J.  Siuta  (red.).  Diagnoza  osobowości.  Inwentarz  NEO-PI-R
w teorii i praktyce. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzy-
stwa Psychologicznego.
Jarmuż, S. (1998). Zastosowanie modelu wielkiej piątki w doborze i ocenie persone-
lu. W: T. Witkowski (red.). Nowoczesne  metody  doboru  i  oceny  personelu. Kraków:  
Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
Jawahar, I.M., Liu, Y. (2017). Why are Proactive People More Satisfied with Their Job, Career,
and Life? An Examination of the Role of Work Engagement. Journal of Career Develop-
ment, 44(4). https://doi.org/10.1177/0894845316656070 [dostęp: 09.01.2023].
Jaworowska, A. (2014). Bochumski inwentarz osobowościowych wyznaczników pracy Rudigera
Hossiepa i Michaela Paschena BIP: Podręcznik, Warszawa: Pracownia Testów Psycho-
logicznych PTP.
Jeniston, D.V. (2019). Impact of Personality Traits on Employees’ Job Performance in
Batticaloa Teaching Hospital. Iconic Research and Engineering Journals, 2, 12.
Johnson, S.W. (2005). Characteristics of Effective Health Care Managers. The Health Care
Manager, 24(2).
Juchnowicz, M. (2014). Satysfakcja  zawodowa  pracowników.  Kreator  kapitału  ludzkiego.
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.240 Bibliografia
Judge, T.A., Thoresen, C.J., Bono, J.E., Patton, G.K. (2001). The Job Satisfaction – Job Per-
formance Relationship: A Qualitative and Quantitative Review. Psychological Bulletin,
127(3). https://doi.org/10.1037/0033-2909.127.3.376 [dostęp: 09.01.2023].
Jurek, P. (2017). Właściwości psychometryczne skali SAT-20 – nowego narzędzia do po-
miaru satysfakcji z pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(115).
Jurek, P., Olech, M. (2019). KLIMAT4. Bateria diagnozy klimatu pracy. Gdańsk: Pracownia
Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
Kanfer,  R.,  Crosby,  J.V.,  Brandt,  D.M.  (1988).  Investigating  Behavioral  Antecedents  
of Turnover at Three Job Tenure Levels. Journal of Applied Psychology, 73(2).
Karanika-Murray, M., Duncan, N., Pontes, H.M., Griffiths, M.D. (2015). Organizational
Identification, Work Engagement, and Job Satisfaction. Journal of Managerial Psycho-
logy, 30(8). https://doi.org/10.1108/JMP-11-2013-0359 [dostęp: 09.01.2023].
Kass, S.J., Vodanovich, S.J., Callender, A. (2001). State-trait Boredom: Relationship to  
Absenteeism, Tenure, and Job Satisfaction. Journal of Business and Psychology, 16.
Katebi, A., HajiZadeh, M.H., Bordbar, A., Salehi, A.M. (2022). The Relationship Between
“Job Satisfaction” and “Job Performance”: A Meta-analysis. Global Journal of Flexi-
ble Systems Management, 23(1). https://doi.org/10.1007/s40171-021-00280-y [dostęp:
09.01.2023].
Khamisa, N., Oldenburg, B., Peltzer, K., Ilic, D. (2015). Work Related Stress, Burnout,
Job Satisfaction and General Health of Nurses. International Journal of Environmental
Research and Public Health, 12(1). https://doi.org/10.3390/ijerph120100652 [dostęp:
09.01.2023].
Klinkosz, W., Sękowski, A.E. (2006). H. Schulera i M. Prochaski polska wersja Inwentarza
Motywacji Osiągnięć – Leistungsmotivationsinventar (LMI). Czasopismo Psycholo-
giczne, 12.
Klinkosz, W., Sękowski, A.E. (2013). LMI. Inwentarz Motywacji Osiągnięć H. Schulera,  
G.C. Thorntona, A. Frintrup M. Prochalski [Achievement Motivation Inventory by  
H. Schuler, G.C. Thornton, A. Frintrup & M. Prochalska]. Warszawa: Pracownia
Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Knapp, M.L., Hall, J.A. (2000). Komunikacja  niewerbalna  w  interakcjach  międzyludzkich.
Wrocław: Astrum.
Knopp, K. (2013). Kompetencje społeczne – pomiar i aplikacja praktyczna. http://ore.edu.pl/
[dostęp: 09.01.2023].
Komives, S.R., Owen, J.E., Longerbeam, S.D., Mainella, F.C., Osteen, L. (2005). Develo-
ping a Leadership Identity: A Grounded Theory, Journal of College Student Develop-
ment, 46.
Kozak, M. (2017). Kompetencje menedżerskie we współczesnej organizacji. Journal
of Modern Management Process, 1, 2.
Kozłowski, W. (2009). Zarządzanie motywacją pracowników, Warszawa: CeDeWu.
Kraczla,  M.  (2022).  The  Personality  Maturity  of  Managers  and  their  Effectiveness  in  
Performing their Role. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organiza -
tion and Management Series, 158.241 Bibliografia
Kvesko, R.B., Ishtunov, S.A., Kvesko, S.B., Chaplinskaya, Y.I. (2015). The Formation  
of a Constructive Relationship to Stress: Methodological Aspect. Journal of Funda-
mental and Applied Sciences, 3.
Lan, M.T., Hung, T.H. (2018). The Leadership Competency in Vietnam Public Admini-
stration. Organizations and Markets in Emerging Economies, 9(1).
Landis, B. (2016). Personality and Social Networks in Organizations: A Review and Future
Directions. Journal of Organizational Behavior, 37.
Lee, J-S, Yen, P-H., Chen, Y-J. (2008). Longer Tenure, Greater Seniority, or both? Evidence
from Open-End Equity Mutual Fund Managers in Taiwan. Asian Academy Of Mana-
gement Journal of Accounting and Finance, 4 (2).
Lemak, D.J., Satish, P.K. (1996). Mutual Fund Performance and Managers’ Terms of Servi-
ce. The Journal of Investing, 5(4).
LePine, J.A., Erez, A., Johnson, D.E. (2002). The Nature and Dimensionality of Orga-
nizational  Citizenship  Behavior:  A  Critical  Review  and  Meta-Analysis.  Journal  
of Applied Psychology, 87(1).
Liao, C.S., Lee, C.W. (2009). An Empirical Study of Employee Job Involvement and Perso-
nality Traits: The Case of Taiwan. International Journal of Economics and Management, 3.
Listwan, T. (2004). Encyklopedia zarządzania, Warszawa: Difin.
Listwan, T., Koziński J. (2005). Podstawy  zarządzania  organizacją, Wrocław: Forum
Naukowe Terra.
Locke, E.A. (1970). Job Satisfaction and Job Performance: A Theoretical Analysis. Orga-
nizational  Behavior  and  Human  Performance,  5(5).  https://doi.org/https://doi.org/
10.1016/0030-5073(70)90036-X [dostęp: 09.01.2023].
Loukidou, L., Loan–Clarke, J., Daniels, K. (2009). Boredom in the Workplace: More Than
Monotonous Tasks. International Journal of Management Reviews, 11(4).
Lu, L., Lu, A.C.C., Gursoy, D., Neale, N.R. (2016). Work Engagement, Job Satisfaction,
and Turnover Intentions: A Comparison Between Supervisors and Line-Level Em-
ployees. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(4). https://
doi.org/10.1108/IJCHM-07-2014-0360 [Dostęp: 09.01.2023].
Lup, D. (2018). Something to Celebrate (or not): The Differing Impact of Promotion to
Manager on the Job Satisfaction of Women and Men. Work, Employment and Society,
32(2). https://doi.org/10.1177/0950017017713932 [dostęp: 09.01.2023].
Mann, F., Hoffman, L. (1960). Automation and the Worker. Nowy Jork: Holt, Rinehart,
and Winston.
Marques, J., Dhiman, S. (2018). Engaged Leadership. In Transforming through Future-Oriented
Design Thinking. Waszyngton: Springer.
Martinko, M.J., Gardner, W.L. (1990). Structured Observation of Managerial Work: A Repli-
cation and Synthesis. Journal of Management Studies, 27(3).
Martowska, K. (2015). Model uwarunkowań kompetencji społecznych. W: A. Skrabacz, J. Gutowski
(red.). Kompetencje społeczne w kierowaniu i dowodzeniu Siłami Zbrojnymi RP. Warszawa:
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.242 Bibliografia
Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik. Warszawa:
Pracownia Testów Psychologicznych
Matczak, A. (2012). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Warszawa: Polskie Towa-
rzystwo Psychologiczne.
Matczak, A., Martowska, K. (2013). Profil Kompetencji Społecznych. Podręcznik . Warszawa:
Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Matczak, A., Martowska, K. (2009). Instrumental and Motivational Determinants of Social
Competencies. W: A. Matczak (red.). Determinants of Social and Emotional Com-
petencies. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Mazzetti, G., Robledo, E., Vignoli, M., Topa, G., Guglielmi, D., Schaufeli, W.B. (2023). Work
Engagement: A Meta-Analysis Using the Job Demands-Resources Model. Psychologi-
cal Reports, 126(3). https://doi.org/10.1177/00332941211051988 [dostęp: 09.01.2023].
McClelland, D.C. (2007). Human Motivation. St. Petersburg: Piter.
McClelland, D.C., Atkinson, J.W., Clark, R.A., Lowell, E.L. (1976). The Achievement Mo-
tive. Oxford, England: Irvington.
McClelland, D.C. (1995). Human Motivation. Glenview, IL:Scott Foresman.
McCrae R.R., Costa P.T. Jr. (2005). Osobowość człowieka dorosłego, Kraków: WAM.
McCrae, R.R., Costa, P.T. Jr. (1999). A five-factor theory of personality. W: L.A. Per-
vin, O.P. John (red.). Handbook of Personality: Theory and Research. Nowy Jork:
Guilford Press.
Menovský, I. (2005). Competences and roles of managers and their impact on the success
of the undertaking. W: Personnel and Payroll Consultant Entrepreneur. PMPP, 8–9.
Belbin, M.R. (2008). Twoja rola w zespole. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Metts, G.A. (2007). Measuring the Effectiveness of Managerial Action in SMEs: An Em-
pirical Analysis of Management’s Response to Industry Competitive Forces. Mana-
gement Research News, 30(12).
Meyer, J.P., Stanley, D.J., Herscovitch, L., Topolnytsky, L. (2002). Affective, Continuance,
and Normative Commitment to the Organization: A Meta-analysis of Antecedents,
Correlates, and Consequences. Journal of Vocational Behavior, 61(1). https://doi.org/
https://doi.org/10.1006/jvbe.2001.1842 [dostęp: 09.01.2023].
Mischel, W. (2004). Toward an Integrative Science of the Person, Annual Review of
Psychology, 55.
Miszewski, M. (2011). Relacja pracodawca – pracobiorca i instytucjonalne uwarunko-
wania jej racjonalizacji w warunkach polskiej gospodarki. W: I. Ostoj, S. Swadźba
(red.).  Społeczno-kulturowe  uwarunkowania  funkcjonowania  rynków  i  przedsiębiorstw.
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Mittler, J.E. (2002). It’s management quality that matters – not style. The Journal for Quality
and Participation, 25(3).
Morrow, P.C. (2011). Managing organizational commitment: Insights from longitudi-
nal research. Journal of Vocational Behavior, 79(1). https://doi.org/https://doi.or-
g/10.1016/j.jvb.2010.12.008 [dostęp: 09.01.2023].243 Bibliografia
Mottaz, C.J. (1987). Age and Work Satisfaction. Work and Occupations, 14(3). https://doi.
org/10.1177/0730888487014003004 [dostęp: 09.01.2023].
Murphy, K.R. (1989). Is the Relationship Between Cognitive Ability and Job Performance
Stable Over Time? Human Performance, 2(3).
Natarajan, C.N., Nagar, D. (2011). The Role of Work Values in Job Choice Decision-An
Empirical Study. Prabandhan: Indian Journal of Management, 4(2).
Newman, A., Allen, B., Miao, Q. (2015). I Can See Clearly Now: The Moderating Effects of
Role Clarity on Subordinate Responses to Ethical Leadership. Personnel Review, 44(4).
Ng, T.W., Feldman, D.C. (2013). Does Longer Job Tenure Help or Hinder Job Performan-
ce? Journal of Vocational Behavior, 83(3).
Nieckarz, Z., Celińska-Nieckarz, S., Godlewska-Werner, D. (2013). Psychologia coachingu
biznesowego. Gdańsk: Harmonia Universalis.
Niehoff, B.P., Enz, C.A., Grover, R.A. (1990). The Impact of Top-Management Actions on
Employee Attitudes and Perceptions. Group & Organization Studies, 15(3). https://
doi.org/10.1177/105960119001500307 [dostęp: 09.01.2023].
Niu, F., Berberich, G. (2015). Director Tenure and Busyness and Corporate Governance.
International Journal of Corporate Governance, 6(1).
Oleksyn, T. (2011). Zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer.
Opolska, A. (2022). Osobowość, kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna menedżerów.
Warszawa: CeDeWu.
Orpen, C. (1984). The Effect of Job Tenure on the Relationship Between Perceived Task
Attributes and Job Satisfaction. The Journal of Social Psychology, 124(1).
Ozkan, A.H., Elci, M., Karabay, M.E., Kitapci, H., Garip, C. (2020). Antecedents of Tur-
nover Intention: A Meta-analysis Study in the United States. E&M Economics and  
Management, 23(1). https://doi.org/10.15240/tul/001/2020-1-007 [dostęp: 09.01.2023].
Pandita, D., Singh, M., Chaudhari, S. (2019). The Changing Dynamics of Manager-
-Subordinate Relationships in Organizations: An Empirical Study. European Busi-
ness Review, 31(2).
Patel,  T.,  Hamlin,  R.G.  (2012).  Deducing  a  Taxonomy  of  Perceived  Managerial  and  
Leadership Effectiveness: A Comparative Study of Effective and Ineffective Managerial  
Behaviour Across Three EU Countries. Human Resource Development International, 15(5).
Payne, T.H., Prather, L., Bertin, W. (1999). Value creation and determinants of Equity
Fund Performance. Journal of Business Research, 45(1).
Philpot, J., Hearth, D., Rimbey, J. (2000). Performance Persistence and Management Skill
in Nonconventional Bond Mutual Funds. Financial Services Review, 9(3).
Piccolo, R.F., Duehr, E., Rowold, J., Heinitz, K., Bono, J.E., Judge, T.A. (2012). The Rela-
tive Impact of Complementary Leader Behaviors: Which Matter Most? Leadership
Quarterly, 23.
Piotrowski, K., Nowak, M. (2022). Kompetencje społeczne kadry dowódczej w struktu-
rach zhierarchizowanych – przykład Sił Zbrojnych RP. Nowoczesne Systemy Zarzą-
dzania, 17, 1. DOI: 10.37055/nsz/147992 [dostęp: 09.01.2023].244 Bibliografia
Piskorz, Z., Piskorz, J. (2010). Przedsiębiorcy i kierownicy – podobni czy różni? Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (115).
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2019). Opis uniwersalnych kompetencji mene-
dżerskich. Warszawa.
Popa-Velea, O., Diaconescu, L.V., Gheorghe, I.R., Olariu, O., Panaitiu, I., Cerniţanu, M.,  
Spinei, L. (2019). Factors Associated with Burnout in Medical Academia: An Explora-
tory Analysis Of Romanian and Moldavian Physicians. International Journal of Envi-
ronmental Research and Public Health, 16(13). https://doi.org/10.3390/ijerph16132382
[dostęp: 09.01.2023].
Pufal-Struzik, I., Bernacka, R.E, (2019). Temperament i motywacja osiągnięć menedżerów.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, 4 (32).
Qasim, S., Cheema, F.-E.-A., Syed, N.A. (2012). Exploring Factors Affecting Employees’
Job Satisfaction at Work. Journal of Management and Social Sciences, 8(1).
Rastogi, R., Dave, V. (2004). Managerial Effectiveness: A Function of Personality Type
and Organizational Components. Singapore Management Review, 26(2).
Rathaus, A.S. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psycho-
logiczne.
Reykowski, J. (1992). Procesy emocjonalne. Motywacja. Osobowość. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Robinson, D., Perryman, S., Hayday, S. (2004). The Drivers of Employee Engagement.  
In  The  Drivers  of  Employee  Engagement.  Report  No.  408,  https://doi.org/IES  
[dostęp: 09.01.2023].
Rostowski, J. (2001). Rola cech osobowości w zachowaniach organizacyjnych jednostki,
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 5.
Rzycka, O., Porosło, W. (2015). Menedżer coachem. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Saks, A.M. (2006). Antecedents and Consequences of Employee Engagement. Journal  
of  Managerial  Psychology,  21(7).  https://doi.org/10.1108/02683940610690169  
[dostęp: 09.01.2023].
Salvagioni, D.A.J., Melanda, F.N., Mesas, A.E., González, A.D., Gabani, F.L., Andrade,
S.M.D. (2017). Physical, Psychological and Occupational Consequences of Job Bur-
nout: A Systematic Review of Prospective Studies. PloS  One, 12(10). https://doi.
org/10. 1371/journal.pone.0185781 [dostęp: 09.01.2023].
Sanghi, S. (2016). The Handbook of Competency Mapping: Understanding, Designing and  
Implementing Competency Models in Organizations. SAGE publications India.
Saradha, H., Patrick, H.A. (2010). Employee Engagement in Relation to Organizational
Citizenship Behavior in Information Technology Organizations. Journal of Marke-
ting Management, 2, 74.
Schein,  E.H.  (1997).  Przywództwo  a  kultura  organizacji.  W:  F.  Hesselbein,  M.  Gold-
smith,, R. Beckhard (red.). Lider przyszłości. Nowe wizje, strategie i metody działania na
nadchodzącą erę. Warszawa: Business Press.
Schmidt,  F.L.,  Hunter,  J.E.,  Outerbridge,  A.N.  (1986).  Impact  of  Job  Experience  and  
Ability  on  Job  Knowledge,  Work  Sample  Performance,  and  Supervisory  Ratings  
of Job Performance. Journal of Applied Psychology, 71(3).245 Bibliografia
Schneider, B. (1987). The People Make the Place. Personnel Psychology, 40(3).
Schuler, H., Thornton, G.C., Frintrup, A., Mueller-Hanson, R. (2004). Achievement
Motivation Inventory. Manual. Oxford: Hogrefe & Huber Publisher.
Schultz, D.P., Schultz, S.E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Shabane, Z.W., Schultz, C., Lessing, K.F., Hoek, C.E. van. (2022). Influence of Job Satis -
faction on Employee Relations and Work Engagement. African Journal of Employee
Relations, 46. https://doi.org/10.25159/2664-3731/9669 [dostęp: 09.01.2023].
Shane, S. (2010). Born Entrepreneurs, Born Leaders: How Your Genes Affect Your Work Life.
Oxford University Press, Nowy Jork.
Shane, S., Locke, E.A., Collins, C.J. (2003). Entrepreneurial Motivation. Human Resource
Management Review, 13(2).
Shipper, F., Kincaid, J., Rotondo, D.M., Hoffman IV, R.C. (2003). A cross–cultural explo-
ratory study of the linkage between emotional intelligence and managerial effective-
ness. The International Journal of Organizational Analysis, 11(3).
Sicherman, N., Galor, O. (1990). A theory of career mobility. Journal of Political Economy, 98(1).
Singer, J. (2005). Personality and Psychotherapy: Treating the Whole Person, Nowy Jork: Guil-
ford Press.
Smith, M. (2020). Burnout prevention and treatment. HelpGuide.Org. https://www.helpgu-
ide.org/articles/stress/burnout-prevention-and-recovery.htm [dostęp: 09.01.2023].
Smółka, P. (2006). Miękkie kompetencje i rozwój talentów interpersonalnych w organi-
zacji. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 4.
Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności inter-
personalnych. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
Spencer, L.M., Spencer, P.S.M. (2008). Competence at Work models for superior performance.
New Jersey: John Wiley & Sons.
Staples, D.S., Higgins, C.A. (1998). A Study of the Impact of Factor Weightings on Job
Satisfaction Measures, Journal of Business and Psychology, 13 (2).
Stewart, G.L. (1999). Trait bandwidth and stages of job performance: Assessing differen-
tial effects for conscientiousness and its subtraits. Journal of Applied Psychology, 84(6).
Stewart, W.H., Carland, J.C., Carland, J.W. (1998). Is risk taking an attribute of entrepre-
neurship? A comparative analysis of instrumentation. Proceedings of the Association
for Small Business and Entrepreneurship, 51(56).
Stolarska, D. (2012). Umiejętność wywierania wpływu na ludzi jako kluczowa kompe-
tencja współczesnego menedżera i przywódcy – studium teoretyczno-empiryczne.
Ekonomia i Zarządzanie, 4, 3.
Stoliarchuk, O.A. (2016). ‘The influence of students’ learning motives on forming their
career orientations. The Pedagogical Process: Theory and Practice, 1.
Stor  M.,  Suchodolski  A.,  (2016).  Kompetencje  kadry  menedżerskiej  w  obszarze  ZZL
z perspektywy wyników uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa polskie i zagranicz-
ne w Polsce, Organizacja i Kierowanie, 3 (173).
Stout, S.K., Slocum Jr, J.W., Cron, W.L. (1988). Dynamics of the career plateauing process.
Journal of vocational Behavior, 32(1). 246 Bibliografia
Strelau, J., Zawadzki, B. (1997). Formalna charakterystyka zachowania – Kwestionariusz Tempe-
ramentu (FCZ-KT) – Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Strober, M.H. (1990). Human capital theory: Implications for HR managers. Industrial
Relations: A Journal of Economy and Society, 29(2).
Strus, W., Cieciuch, J. (2014). Poza Wielką Piątkę – przegląd nowych modeli struktury
osobowości, Polskie Forum Psychologiczne, 19(1).
Sudirman, I., Siswanto, J., Monang, J., Aisha, A.N. (2019). Competencies for Effective
Public Middle Managers. Journal of Management Development, 38(5).
Swaminathan, P.S., Rajkumar, S. (2013). Stress Levels in Organizations and their Impact
on Employee’s Behavior. BVIMR Management Edge, 6 (2).
Tett,  R.P.,  Meyer,  J.P.  (1993).  Job  satisfaction,  organizational  commitment,  turnover
intention, and turnover: path analyses based on meta-analytic findings. Personnel  
Psychology. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1993.tb00874.x [dostęp: 09.01.2023].
Tett, R.P., Jackson, D.N., Rothstein, M. (1991). Personality Measures as Predictors of Job
Performance: A Meta-analytic Review. Personnel Psychology, 44.
Tran, S.K. (2017). GOOGLE: a reflection of culture, leader, and management. Internatio -
nal Journal of Corporate Social Responsibility, 2.
Triana, M.D.C., Gu, P., Chapa, O., Richard, O., Colella, A. (2021). Sixty Years of Discri-
mination and Diversity Research in Human Resource Management: A Review with
Suggestions for Future Research Directions. Human Resource Management, 60(1).
Tylikowska,  A.  (2006).  Kompetencje  społeczne  a  osobowość.  Edukacja  Ekonomistów
i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty, 3.
Wachowiak, P. (2002). Profesjonalny menedżer. Warszawa: Difin.
Wang, J. (2011). Understanding Managerial Effectiveness: A Chinese Perspective. Journal
of European Industrial Training, 35(1).
Wärneryd, K.-E. (2004). Psychologia i ekonomia. W: T. Tyszka (red.). Psychologia ekono-
miczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Wiesner, M., Windle, M., Freeman, A. (2005). Work Stress, Substance Use, and Depres-
sion Among Young Adult Workers: an Examination of Main and Moderator Effect
Model. Journal of Occupational Health Psychology, 10(2).
Wilk, A. (2011). Płeć menedżerów. Zeszyty naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsię-
biorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych, 4.
Willcocks, S.G. (2002). Adopting a  Multi–Perspective Approach to the Study of Public  
Sector Managerial Effectiveness. International Journal of Public Sector Management, 15(4).
Wisetsri,  W.,  Maaz,  U.D.  (2020).  The  Influence  of  Leadership,  Work  Motivation  and  
Organizational  Culture  on  Job  Performance.  International  Journal  of  Psychosocial  
Rehabilitation, 24, 5. Doi: 10.37200/IJPR/V24I5/PR2020768 [dostęp: 09.01.2023].
Witaszek, Z. (2011). Rozwój kompetencji menedżerskich przesłanką sukcesu organiza-
cji. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 4 (187).
Witkowski, S.A. (2010). Rynek pracy a modyfikacja oczekiwanych kompetencji menedżera
– dynamika zmian w organizacji. W: B. Kożusznik, M. Chrupała-Pniak (red.). Zasto-
sowania psychologii w zarządzaniu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wolniak,  P.  (2017).  Postrzeganie  ról  i  funkcji  menedżera  we  współczesnej  organizacji
przez osoby na stanowiskach kierowniczych. Organizacja i Zarządzanie, 1, 37,
World Health Organization (2019). Burn-out an ‘occupational phenomenon’: International
Classification  of  Diseases.  https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-
occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases [dostęp: 09.01.2023].
Wu, G., Hu, Z., Zheng, J. (2019). Role stress, job burnout, and job performance in con-
struction project managers: the moderating role of career calling. International Journal
of Environmental Research and Public Health, 16(13). 2394. https://doi.org/10.3390/
ijerp h16132394 [dostęp: 09.01.2023].
Wu, G., Wu, Y., Li, H., Dan, C. (2018). Job burnout, work-family conflict and project
performance for construction professionals: The moderating role of organizatio-
nal support. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(12).
https://doi. org/10.3390/ijerph15122869 [dostęp: 09.01.2023].
Wudarzewski, G., Wudarzewski, W. (2018). The Model of Modern Managerial Skills – an
Overview of Selected Procedures for Identifying Managerial Skills over the years
2000–2015. Central and Eastern European Journal of Management and Economics, 6, 2.
Zaťková, T., Polàček, M. (2015). Social Skills as an Important Pillar of Managerial Suc-
cess. Procedia Economics and Finance, 34.
Zawadzki,  B.,  Strealu,  J.,  Szczepaniak,  P.,  Śliwińska,  M.  (1998).  Inwentarz  Osobowości
NEO FFI Costy i McCrae. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (2007). Inwentarz  osobowości
NEO-FFI Costy i McCrae: adaptacja polska: podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów
Psychologicznych PTP.
Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (2010). Inwentarz Osobowości  
Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrae. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2010). Psychologia.  Kluczowe  koncepcje.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Żukowski, P., (2008). Podstawy naukowej organizacji pracy z wybranymi problemami zarzą-
dzania. Opole: WSZiA.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane