• Toksyczny dług XXI wieku

Toksyczny dług XXI wieku

 • Autor: Rafał Adamus
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-835-0
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 128/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  37.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 37.80 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka nominowana w konkursie ECONOMICUS 2020 w kategorii: najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną.

Toksyczny dług XXI wieku
jest krótką analizą problematyki nadmiernego, niebezpiecznego zadłużenia w wymiarze zarówno długu publicznego państw świata (ze szczególnym uwzględnieniem Polski jako członka Unii Europejskie), jak i długu prywatnego jednostek i ich organizacji w XXI wieku. Dług przybierający postać toksyczną (toxic debt) jest anomalią i wynaturzeniem. Jako taki może się stać zaczynem wielu doniosłych problemów gospodarczych, społecznych i politycznych. Co istotne, w XXI wieku nadmiernie zadłużone są nie tylko państwa tradycyjnie postrzegane jako biedne. Problem ten dotyczy także krajów ogólnie postrzeganych jako bogate czy nawet najbogatsze. Opracowanie odnosi się do problemów nie tylko globalnych, europejskich, ale także polskich. Odrywa się od analizy samej tylko teraźniejszości i stawia otwarte pytania na bliższą i dalszą przyszłość.

Spis treści:

Rozdział 1 . ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Rozdział 2. ZADŁUŻENIE W CIENIU PANDEMII COVID-19


2.1. „Czarny łabędź” COVID-19 jako motor napędowy zadłużenia
2.2. Czy pogłoski o upadku Troi nie są przesadzone?
2.3. Dług publiczny, deficyt budżetowy, deficyt finansów publicznych
2.4. Dług publiczny jako niewygodny temat do debaty publicznej
2.5. Toksyczny dług publiczny a cele Unii Europejskiej
2.6. Populizm polityczny a wzrost zadłużenia publicznego
 
Rozdział 3. POLSKA BALLADA O TOKSYCZNYM DŁUGU
 
3.1. Statystyka zadłużenia Polski
3.2. Niespokojna przyszłość dla finansów publicznych w Polsce
3.3. Potrzeba refleksji
 
Rozdział 4. TRZYGŁOWA HYDRA DŁUGU
 
Rozdział 5. CZŁOWIEK JAKO HOMO IN DEBITUM

Rozdział 6. ISTOTA DŁUGU

Rozdział 7. SUBSTRAT DŁUGU W XXI WIEKU

Rozdział 8. PIENIĄDZ JAKO KONTRAPUNKT DŁUGU
 
Rozdział 9. WIERZYCIELE I DŁUŻNICY. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W SPOŁECZNEJ RELACJI DŁUGU


9.1. Różne kategorie dłużników
9.2. Osoby fizyczne
9.3. Organizacje
9.4. Przypadek globalnych korporacji
9.5. Dłużnicy XXI wieku
 
Rozdział 10. CZYM JEST DŁUG TOKSYCZNY?

Rozdział 11. TOKSYCZNE DŁUGI KONSUMENTÓW


11.1. Panteon zadłużonych
11.2. Przyczyny zadłużenia konsumentów
11.3. Zadłużenie jako współczesne niewolnictwo
11.4. Rosnące statystyki
11.5. Niebezpieczeństwo masowego zadłużenia
11.6. Konkluzje
 
Rozdział 12. TOKSYCZNE DŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW

12.1. Niewypłacalność jako typowe ryzyko gospodarcze w gospodarce wolnorynkowej
12.2. Strukturalna niewypłacalność przedsiębiorców
12.3. Spektakularne upadłości przedsiębiorców
12.4. Systemy wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością
 
Rozdział 13. TOKSYCZNE DŁUGI PAŃSTWA

13.1. Państwo jako instytucja not for profit
13.2. Zadłużenie publiczne jako bodziec dla koniunktury gospodarczej?
13.3. Toksyczne zadłużenie państwa problemem wszystkich obywateli
13.4. Negatywne konsekwencje toksycznego zadłużenia państwa
13.5. Toksyczny dług jako spadek po PRL
13.6. Hazard zadłużeniem publicznym
 
Rozdział 14. PRAWO DLA TOKSYCZNYCH DŁUGÓW PRYWATNYCH

14.1. Prawo o niewypłacalności
14.2. Tendencje unifikacyjne prawa o niewypłacalności
14.3. Znaczenie prawa o niewypłacalności
14.4. Podstawa niewypłacalności
14.5. Przymusowa likwidacja majątku albo układ
14.6. Funkcje prawa o niewypłacalności
14.7. Liberalizacja prawa o niewypłacalności
14.8. Konkluzje
 
Rozdział 15. ODDŁUŻENIE NIEWYPŁACALNYCH KONSUMENTÓW

15.1. Nowe życie
15.2. Wynalazek przeszłości
15.3. Oddłużenie w Polsce
15.4. Oddłużenie a kulturowa zmiana mentalności
 
Rozdział 16. LAW IN ACTION
 
16.1. Dysfunkcje w stosowaniu w Polsce prawa dla toksycznych długów prywatnych
16.2. Polskie sądownictwo upadłościowe w XXI wieku
 
Rozdział 17. PRAWO TOKSYCZNEGO DŁUGU PUBLICZNEGO

17.1. Prawne limity zadłużenia
17.2. Czy limit jest potrzebny?
 
Rozdział 18. WISZĄCY MIECZ DAMOKLESA – ROSNĄCY DŁUG PUBLICZNY


18.1. Potrzeba społecznej debaty w sprawie długu publicznego
18.2. Brak możliwości zadłużania się w nieskończoność
18.3. Odpowiedzialność pokoleniowa
18.4. Polska jako mało znaczący dłużnik w perspektywie globalnej
 
Rozdział 19. CZY MAMY ŚRODKI ZARADCZE NA TOKSYCZNY DŁUG PUBLICZNY?

19.1. Krew, pot i łzy
19.2. Wspieranie wzrostu gospodarczego
19.3. Racjonalizacja wydatków publicznych państwa
19.4. Optymalizacja systemu podatkowego wspierającego klasę średnią
19.5. Opodatkowanie globalnych korporacji i likwidacja rajów podatkowych
19.6. Restrukturyzacja długu publicznego u wierzycieli zagranicznych
19.7. „Tani” kredyt
 
Rozdział 20. JAKIE SĄ MOŻLIWE SCENARIUSZE DLA DŁUGU PUBLICZNEGO?


20.1. Quo vadis, munde?
20.2. Utopia?
20.3. Scenariusz nierobienia niczego
20.4. Scenariusz minimalnego wysiłku
20.5. Scenariusz reformatora autokraty
20.6. Scenariusz à la Filip Piękny
20.7. Scenariusz jesieni średniowiecza
20.8. Scenariusz łańcucha następstw
 
Rozdział 21. „ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZED BOGIEM I HISTORIĄ”. ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

Dr hab. Dariusz Szostek, Uniwersytet Opolski:

Toksyczny dług XXI wieku to praca wyjątkowa. Autor analizuje w niej problem toksycznego zadłużenia państwa, przedsiębiorców i konsumentów w rzeczywistości kryzysu gospodarczego będącego następstwem pandemii COVID-19. Zdaniem autora problemu nadmiernego zadłużenia państw nie rozwiąże się samodzielnie. Niezbędne jest podjęcie strategicznego i długofalowego działania. Wymaga tego elementarna lojalność względem następnych pokoleń. Praca jest celną diagnozą niestety negatywnych procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących w XXI wieku. A co najważniejsze, autor dokonuje diagnozy możliwych scenariuszy na przyszłość.

Rafał Adamus
Dr hab., profesor w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, radca prawny, arbiter w sądownictwie polubownym. Autor kompleksowych komentarzy do prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, kilkunastu monografii poświęconych prawu o niewypłacalności. Autor opracowań naukowych publikowanych w Polsce i za granicą, licznych opinii prawnych z prawa handlowego.

Książki tego autora

Adamus R., Amended consumer bankruptcy in Poland, Societas et Iurisprudentia, vol. VIII,
no. 1, 2020, DOI. 10.31262/1339-5467/2020/8/1/19-46, Trnava, Slovakia.
Adamus R., Bankruptcy and Restructuring Law in Poland, Societas et Iurisprudentia 2019,
vol. VII, issue 2, Trnava, Slovakia.
Adamus R., Importance of payment morality in the Polish bankruptcy law, Journal of Business
Law and Ethics, New York, December 2019, vol. 7, no. 1&2.
Adamus R., Judeochrześcijańska koncepcja darowania długów a „względy humanitarne” przy
oddłużeniu osób fizycznych, Człowiek. Państwo. Kościół, Lublin 2020.
Adamus R., Liquidation of the bankruptcy estate in Poland, Bratislava Law Review 2020,
vol. IV, nr 1.
Adamus R., Oddłużenie osoby fizycznej w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim,
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
Adamus R., Simplified restructuring proceedings in Poland as an example of anti  – crisis
regulation due to the COVID-19 pandemic, International and Comparative Law Review,
Olomouc.
Adamus R., The need for a special restructuring procedure for insolvent entrepreneurs due to
SARS-CoV-2, Sociopolitical Sciences, Moscow 2020, nr 2.  
Adamus R., Zarys ogólny historii prawa upadłościowego w Polsce, [w:] (red.) E. Kozerska,  
M. Maciejewski, P. Stec, Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia
vetustitas.  Księga  Jubileuszowa  dedykowana  Profesorowi  Włodzimierzowi  Kaczo-
rowskiemu, Opole 2015.
Adler B., Polak B., Schwartz A., Regulating Consumer Bankruptcy: a theoretical inquiry, Jour-
nal of Legal Studies, The University of Chicago 2000, vol. XXIX (June).  
Anderson R., Dubois H., Koark A., Lechner G., Ramsay I., Roethe T., Micklitz H-W., Consumer
Bankruptcy in Europe, Different Paths for Debtors and Creditors, European University In-
stitute, Working Paper LAW 2009, no. 11. 126 | Bibliografia
Anioła P., Gołaś Z., Zróżnicowanie poziomu i struktury zadłużenia gospodarstw domowych  
w krajach Unii Europejskiej, Studia Europejskie 2011, nr 3.
Bednar M., Southern Countries of the European Union in a Debt Trap: What Options Are on
the Table? International Journal of Economic Sciences 2018, vol. VII(2).  
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2007.
Busch D., van Rijn M., Towards Single Supervision and Resolution of Systemically Important
Non-Bank Financial Institutions in the European Union, European Business Organization
Law Review 2018, no 2.
Ciak J., Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2011.  
Dattner L., Sejsachteja (oddłużenie) w świetle prawa własności, Kraków 1934.
Daseking C., Powells R., From Toronto Terms to the HIPC Initiative: A Brief History of Debt
Relief for Low Income Countries, IMF Working Paper 1999.
Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989–2001, Arkana Historii, Kraków 2002.
Foohey P., A New Deal for Debtors: Providing Procedural Justice in in Consumer Bankruptcy,
Boston College Review 2019, vol. 60, no. 8.
Gál Z., Baboš P., Avoiding the high debt-low growth trap: lessons for the new member states,
Verslo Sistemos ir Ekonomika 2004, no. 4(2).  
Garver  R.,  LaMet  M.,  Coronavirus  Crisis  Fuels  Push  to  Forgive  Poor  Countries'  Debts¸
https://www.voanews.com/economy-business/coronavirus-crisis-fuels-push-forgive-
poor-countries-debts
Golinowska S., Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku, War-
szawa 2018.
Góralczyk W., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 1996.
Gortsos Ch.V., The evolution of European (EU) Banking Law under the influence of (public)
International Banking Law: A comprehensive overview, Research Study, Faculty of Law,
Charles University, Praga 2019.
Gruszecki T., Świat na długu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
Grzybek S., Rok jubileuszowy w Piśmie Świętym, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1974 nr 3, rok
XXVII.
Haentjens M., The Changing Role of the Judiciary in Insolvency: The Case of Bank Resolution,
[w:] Banking and Financial Insolvencies: The European Regulatory Framework, Notting-
ham/Paris: INSOL Europe, 2016.
Hallinan Ch.G., The "Fresh Start" Policy in Consumer Bankruptcy: A Historical Inventory and
An Interpretive Theory, University of Richmond Law Review 1986, vol. 21, no 1.
Horobiowski J., Praktyka upadłościowa w Polsce w latach 2002-2012 na przykładzie sądu
upadłościowego we Wrocławiu, Biuletyn PTE 2017, nr 2.
Houben R., Vandenbruwaene W., The Single Resolution Mechanism, in Judicial Protection in
the Single Resolution Mechanism, Cambridge 2017. Bibliografia | 127
Huls N., American influences on European consumer Bankruptcy law, Consumer Policy 1992,
no. 15.  
Kalfas R.W., Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz prowa-
dzącej działalność gospodarczą w ujęciu komparatystycznym, Radca prawny. Zeszyty
Naukowe 2018, nr 3.  
Kańduła S., Prawo Wagnera w gospodarce jednostek samorządy terytorialnego, Zeszyty nau-
kowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, nr 62.  
Karazijienė Ž., Critical Analysis of Public Debt and Tendencies of Its Management, Public
Policy and Administration 2015, vol. 14, no. 2.
Kilborn J.J., Twenty-five Years of Consumer Bankruptcy in Continental Europe: Internalizing
Negative Externalities and Humanizing Justice in Denmark, John Marshall Law School,
Chicago, USA 2009, vol. 18.  
Korol T., Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, War-
szawa 2009.  
Kowalski A., Etyczne aspekty przymusowej restrukturyzacji banków, Związek Banków Pol-
skich 2018, s. 1 in.
Kupis P., Dysfunkcje postępowań upadłościowych, Biuletyn PTE 2017, nr 2,
Kurečić P., Kokotović F., Relevance of public debt-to-GDP ratio correlation with significant
macroeconomic indicators, Slovenia 2016.  
Lane P.R., The European Sovereign Debt Crisis, Journal of Economic Perspectives 2012,  
vol. 26, no. 3 (summer).
Lehmann M., Bail-in and Private International Law: How to Make Bank Resolution Measures
Effective Across Borders, International and Comparative Law Quarterly, 2017.
Lipiński E., Rok szabatowy, Scripta Biblica et Orientalia 2009, nr 1.  
Lojsch D.H., Rodríguez-Vives M., Slavík M., The Seize and Composition of Government Debt
in the Euro Area, European Central Bank, Ocasional Papers 2011, no. 132.  
Mączyńska E., Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, War-
szawa 2010.
Mączyńska E., Wierzytelności – fundamentalna kwestia ekonomiczna i prawna, Biuletyn PTE
2017, nr 2
Mann R. J., Porter K., Saving Up for Bankruptcy, The Georgetown Law Journal 2010, vol. 98.  
Marton A., Inflation in Hungary After the Second World War, Hungarian Statistical Review
2011, Special Number 15.  
Niemi-Kiesilainen J., Consumer Bankruptcy in Comparison: Do We Cure a Market Failure or  
a Social Problem, Osgoode Hall Law Journal 1999, vol. 37, no. 1–2.  
Ofiarski Z., [w:] (red.) M. Safjan, L. Bosk, Konstytucja RP. Tom 2. Komentarz, C.H. Beck 2016.  
Pach J., Implikacje długu publicznego dla polskiej gospodarki XXI wieku. Prace Komisji Geo-
grafii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2015, nr 29(1). 128 | Bibliografia
Pacuła P., Kryzys ekonomiczny w Europie a bezpieczeństwo Unii Europejskiej i Polski, Bez-
pieczeństwo Narodowe 2011, nr 17.
Ptak P., Proces wyrastania z długu przez Europę w perspektywie krótko i długoterminowej,
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
2018, nr 347.  
Reinhart C., Rogoff K., This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton
2009.
Renner L.G., Debt Settlement: New Illinois Law Provides Significant Consumer Relief, Loyola
Consumer Law Review 2011, vol. 23, no. 3.  
Ringe W.-G., Bank Bail-In between Liquidity and Solvency, American Bankruptcy Law Jour-
nal 2018.
Rondo C., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Warszawa 1999.
Rosati D., Konsolidacja fiskalna a kryzys zadłużenia w strefie euro,  [w:] (red.) L. Oręziak,  
D. Rosati, Kryzys finansów publicznych, przyczyny, mechanizmy, drogi wyjścia, Dom Wy-
dawniczy ELIPSA, Warszawa 2013.  
Schuchmann P., An attempt at a philosophy of bankruptcy. University of California, Los An-
geles Law Review 1982, no. 21.  
Smith C.W., The Great Hunger: Ireland: 1845–1849, Penguin Books 1992.
Solomon Zeitlin S., Prosbol. A Study in Tannaitic Jurisprudence, The Jewish Quarterly Re-
view 1947, New Ser., vol. 37, no. 4
Stachowiak P., Umowa redukcji zadłużenia Polski wobec Klubu Paryskiego, Acta Universi-
tatis Lodziensis, Folia Oeconomica 2002, nr 158.
Staszkiewicz P., Morawska S., Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce
w latach 2004–2012  – koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów, Biuletyn PTE
2017, nr 2.
Szostek D., Blockchain a prawo, Warszawa 2018.
Warren E., The Bankruptcy Crisis, Indiana Law Journal 1998, vol. 73.
Wielechowski M., Deficyt budżetowy i dług publiczny w krajach członkowskich Unii Europej-
skiej, Oeconomia Copernicana 2011, nr 4.
Wielka historia świata. Późne średniowiecze, (red.) K. Baczkowski, Tom 5, Warszawa 2005.  
Władysław Rozwadowski, Prawo rzymskie, Poznań 1992.
Wojtyła K., Jan Paweł II, Evangelia Vitae (pkt 34), Kraków 1995.  
Zawiślińska I., Problem długu publicznego w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej, War-
szawa 2012.  
Żurek  Ł.,  Ekonomiczne  aspekty  działalności  templariuszy,  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie 2011. 

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane