• Teoria tłumu i chaosu w zarządzaniu organizacjami

Teoria tłumu i chaosu w zarządzaniu organizacjami

 • Autor: Krzysztof Łobos, Agnieszka Dejnaka, Kazimierz Nagody-Mrozowicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-368-3
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 175/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Teoria tłumu i chaosu to relatywnie nowe sposoby opisu i wyjaśniania zjawisk w różnych dyscyplinach naukowych, także w naukach społecznych. Mogą kojarzyć się z tymi zjawiskami w organizacjach czy społecznościach różnego typu, które mają raczej wymiar niepożądany, negatywny, gdyż rodzą asocjacje z brakiem reguł, nieuporządkowaniem, anarchią, nieprzewidywalnością. W szczególności od XIX wieku traktowano tak teorię tłumu. Młodsza od niej teoria chaosu pozostaje z kolei w sprzeczności z klasycznym, synoptycznym, zaplanowanym podejściem do sterowania takimi systemami, jak chociażby organizacje, w sprzeczności z omnipotencją kadr kierowniczych. Okazuje się jednak, że owe inspirujące prądy intelektualne mogą rodzić dla zarządzających organizacjami ważne implikacje, bez których zarządzanie pozostaje mniej efektywne, niż jest to potencjalnie możliwe. Obydwie teorie są użyteczne z tego punktu widzenia dla kadr kierowniczych i zostały omówione w prezentowanej publikacji.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział I. Teoria tłumu, chaosu i złożone systemy samoadaptujące się - rozważania teoretyczne i miejsce w zarządzaniu
Krzysztof Łobos

1.1. Historyczne źródła teoretyczne zachowań tłumu
1.2. Warunki sprzyjające pojawieniu się zachowań tłumu
1.3. Problem aksjologii zachowań tłumu
1.4. Zachowania tłumu a CAS. Organizacje jako CAS-y
1.5. Zmiany korygujące i antycypacyjne przedsiębiorstw opartych na idei systemów typu CAS

Rozdział II. Teoria tłumu, chaosu i złożone systemy samoadaptujące się – podejście praktyczno-uogólniające
Krzysztof Łobos

2.1. Aktywne podejście kadr kierowniczych do zarządzania wynikające z teorii tłumu
2.2. Struktura organizacyjna jako wyłaniający się atrybut organizacji
2.3. Przywództwo jako samowyłaniający się atrybut kierowania
2.4. Podejmowanie decyzji w organizacjach przez pryzmat systemów samoadaptujących się
2.5. Samowytwarzające się systemy i strategie rynkowe
2.6. Systemy samowyłaniające się a wybrane współczesne ujęcia organizacji

Rozdział III. Teoria tłumu W erze internetu – tworzenie, myślenie, działanie
Agnieszka Dejnaka

3.1. Web 2.0 jako „era wirtualnych tłumów” i „współczesnych plemion”
3.2. Zachowania zbiorowe w Internecie – pozytywne i negatywne aspekty. Psychologia tłumu w Internecie
3.3. Asocjacje społeczne i wpływ grupy na podejmowanie decyzji zakupowych
3.4. Myślenie tłumu a nowe działania: crowdsourcing i viral marketing

Rozdział IV. Organizacyjne i psychologiczne determinanty zachowań organizacyjnych
Kazimierz Nagody-Mrozowicz

4.1. Determinanty zachowań ludzi w systemach społecznych
4.2. Uwarunkowania zachowań zespołowych
4.3. Zasada dynamizmu systemowego
4.4. Pełnienie ról społecznych w wymiarze kultury organizacyjnej
4.5. Znaczenie kompetencji w zachowaniach
4.6. Mechanizm adaptacyjny kompetencji
4.7. Struktura kompetencji – model Fenomenologicznego Diamentu Dymensji Kompetencji
4.8. Organizacyjne determinanty zachowania człowieka w systemie
4.9. Teoria akceleracji zachowań ludzkich

Rozdział V. Socjopsychologiczne aspekty wywierania wpływu społecznego w systemach ludzkich
Kazimierz Nagody-Mrozowicz

5.1. Jednostka pod wpływem społecznym
5.2. Mechanizacja procesów społecznych
5.3. Organiczność systemów społecznych
5.4. Zasoby ludzkie jako systemy otwarte
5.5. Systemy ludzkie jako kultury
5.6. Mózg jako metafora systemu społecznego
5.7. Polityzacja systemów społecznych
5.8. Ludzie jako systemy decyzyjne
5.9. Systemy ludzkie jako psychiczne więzienia

Literatura

Spis rysunków

prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik:

Recenzowana książka jest zbiorem oryginalnych, popartych wieloletnim doświadczeniem badawczym Autorów, rozważań w obszarze teorii i praktyki zarządzania organizacjami z perspektywy dorobku teorii tłumu i chaosu. Proponowany przez Autorów sposób opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych ma określone walory zarówno poznawcze, jak i metodyczne i aplikacyjne. Adresatami tej ciekawej i inspirującej do dyskusji propozycji wydawniczej mogą być przedstawiciele środowiska akademickiego (dydaktycy, doktoranci i studenci szkół wyższych), przedstawiciele środowiska naukowego w zakresie nauk społecznych, w tym zarządzania, kadra kierownicza przedsiębiorstw oraz menedżerowie ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane