• Szanse i ograniczenia rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce

Szanse i ograniczenia rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce

 • Autor: Joanna Smoluk-Sikorska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-85-4
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 136/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Rolnictwo ekologiczne jest uznawane za jeden z podstawowych elementów zrównoważonego rozwoju i tym samym za jeden z głównych czynników poprawy warunków gospodarowania i życia na terenach wiejskich. Polska ma stosunkowo duży potencjał rozwoju tej metody produkcji, jednak warunkiem dalszego jego wzrostu jest efektywnie funkcjonujący rynek żywności ekologicznej. Niniejsza książka koncentruje się na trzech sferach tego rynku: przetwórstwie, dystrybucji (głównie poprzez kanał specjalistyczny) oraz zachowaniach konsumentów ekożywności. Książka ta stanowi diagnozę obecnego stanu rynku żywności ekologicznej i wskazuje na jego główne problemy, determinanty i perspektywy dalszego rozwoju. Monografia omawia również zmiany, jakie zaszły na rynku ekożywności w ostatnim czasie i prezentuje rekomendacje dla jego uczestników oraz instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój rolnictwa ekologicznego.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Rolnictwo ekologiczne i rynek jego produktów w Polsce

Rozdział 2. Związki przetwórstwa żywności ekologicznej z rynkiem


2.1. Stan przetwórstwa ekożywności w Polsce
2.2. Charakterystyka badanych przetwórni ekożywności
2.3. Główne źródła zaopatrzenia
2.4. Kanały sprzedaży żywności ekologicznej

Rozdział 3. Handel detaliczny żywnością ekologiczną

3.1. Kanały dystrybucji żywności ekologicznej
3.2. Oferta asortymentowa sklepów specjalistycznych
3.3. Źródła zaopatrzenia sklepów z żywnością ekologiczną
3.4. Instrumenty polityki cenowej

Rozdział 4. Zachowania konsumpcyjne na rynku żywności ekologicznej


4.1. Podstawowe wyróżniki konsumentów żywności ekologicznej
4.2. Motywy zakupu żywności ekologicznej
4.3. Decyzje zakupowe konsumentów
4.4. Bariery konsumpcji ekożywności

Zakończenie
Literatura

dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus, prof. AszWoj:

(…) wybraną tematykę książki dotyczącą szans i ograniczeń rozwoju żywności ekologicznej w Polsce, autorstwa Joanny Smoluk-Sikorskiej, należy ocenić za niezwykle ważną i stanowiącą ciągle aktualny nurt badań. Monografia obejmuje obszerny materiał publikacyjny, który charakteryzuje się spójnością merytoryczną (…). Na podstawie przeprowadzonych badań Autorka podjęła próbę odpowiedzi na następujące pytania: jakie czynniki mają wpływ na zwiększenie popytu, wzrost regularności zakupów oraz określenie głównych barier nabywania ekoproduktów, a także determinant wzrostu dostępności i poszerzenia jej asortymentu w placówkach specjalistycznych, jak również słabości występujących w przetwórstwie ekożywności oraz charakteru powiązań między poszczególnymi uczestnikami tego rynku.

Joanna Smoluk-Sikorska
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe obejmują rynek żywności ekologicznej oraz procesy globalizacji zachodzące na rynku piwa. Jest autorką i współautorką ponad 50 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, w tym jednej monografii, a także przewodnika dla konsumentów żywności ekologicznej. Prowadziła szereg szkoleń z zakresu rynku ekoproduktów adresowanych zarówno do handlowców, jak i rolników produkujących żywność ekologiczną.

Książki tego autora

Aertsens J., Verbeke W., Mondelaers K., Van Huylenbroeck G. (2009), Personal determinants of organic food consumption: a review, British Food Journal, 111 (10), p. 1140–1167.
Aggarwal P. (2014), Supply Chain Management of Locally-Grown Organic Food: A Leap Toward Sustainable Development, Cognizant, 20–20.
Ajzen I. (2002), Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the Theory of Planned Behavior, Journal of Applied Social Psychology, 32, p. 665–683.
Ajzen I. (1991), The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, p. 179–211.
Ansar A., Anitsal I., Anitsal M. (2015), An Exploratory Analysis to Understand Organic Food Market in the United States in Comparison to Europe, The 2015 Atlantic Marketing Association  (AtMA)  Proceedings,  Savannah,  https://digitalcommons.kennesaw.edu/ama_proceeding/2015/Track6/5/ [dostęp: 11.03.2021].
Apaolaza V., Hartmann P., D’souza C., López C. (2018), Eat organic – feel good? The relationship between organic food consumption, health concern and subjective wellbeing, Food Quality and Preference, 63(1), p. 51–628.
Aschemann-Witzel J., Zielke S. (2014), Income and price as a barrier to organic food choice, Proceedings of the 4th ISOFAR Scientific Conference. Building Organic Bridges, Organic World Congress 2014, Istanbul.
Atănăsoaie G. (2011), Distribution channels on the organic foods market, Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 15(3), p. 19–25.
Babalski M. (1997), Rolnictwo ekologiczne w Polsce – stan aktualny, [w:] Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską, Materiały Konferencyjne, Gdynia 1997.
Bieniek-Majka M. (2011), Korzyści i bariery tworzenia grup producentów owoców i warzyw,
Roczniki konomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 4, s. 11–19.
Boccaletti S., Nardella M. (2000), Consumer willingness to pay for pesticide-free fresh fruit and vegetables in Italy, International Food and Agribusiness Management Review, 3(3), p. 297–310.
Bostan I., Onofrei M., Gavriluta (Vatamanu) A., Toderascu C., Lazar C. (2019), An Integrated Approach to Current Trends in Organic Food in the EU, Foods, 8(144).
Bozga, N. (2015), The perception of Romanian consumer upon organic products’ prices, Procedia Economics and Finance, 27(1), p. 190–198.
Brodzińska K. (2014), Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 14 (XXIX), 3, s. 27–36.
Bryła P. (2016), Organic food consumption in Poland: Motives and barriers, Appetite, 105, p. 737–746.
Bryła, P. (2018), Consumer ethnocentrism on the organic food market in Poland, Marketing i Zarządzanie, 2(48), p. 11–20.
Buder F., Feldmann C., Hamm U. (2014), Why regular buyers of organic food still buy many conventional products: Product-specific purchase barriers for organic food consumers, British Food Journal, 116(3), p. 390–404.
Canavari M., Centonze R., Nigro G. (2007), Organic Food Marketing and Distribution in the European Union, Working Paper No. DEIAgraWP-07-002, 3.
Carrigan M., Attalla A. (2001), The myth of the ethical consumer – do ethics matter in purchase behavior?, Journal of Consumer Marketing, 18(7), p. 560–77.
Chang M., Schuster E. (2002), Understanding the Organic Foods Supply Chain: Challenges and Opportunities from Farm Gate to End Consumer, http://web.mit.edu/edmund_w/www/Agribusiness,%206-7-02.pdf [dostęp: 22.03.2021].
Chekima B., Oswald A., Wafa S., Chekima K. (2017), Narrowing the gap: factors driving organic food consumption, Journal of Cleaner Production, 166(1), p. 1438–1447.
Chih-Ching T., Yu-Mei W. (2015), Decisional factors driving organic food consumption: Generation of consumer purchase intentions, British Food Journal, 117(3), p.1066–1081.
Ciechomski W., Strojny S. (2011), Uwarunkowania zarządzania cenami w kanałach dystrybucji, [w:] Innowacje w marketingu i w handlu, red. B. Borusiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 184, s. 156–172.
Cobb D., Feber R., Hopkins A., Stockdale L., O’Riordan T., Clements B., Firbank L., Goulding K., Jarvis S., Macdonald D. (1999), Integrating the environmental and economic consequences of converting to organic agriculture: evidence from a case study, Land Use Policy, 16, p. 207–221.
Commission Regulation (EC) No 843/2007 of 17 July 2007 amending Regulation (EC) No 712/2007 as regards the quantities covered by the standing invitation to tender for the resale on the Community market of cereals held by the intervention agencies of the Member States, Official Journal L 186, 18.7.2007, p. 19–23.
Context Marketing (2009), Beyond Organic: How Evolving Consumer Concerns Influence Food  Purchases,  https://faunalytics.org/wp-content/uploads/2015/05/Citation1211.pdf [dostęp: 14.03.2020].
Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations, Official Journal L 160, 26.6.1999, p. 80–102.
Council Regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), Official Journal L 277, 21.10.2005, p. 1–40.128 Literatura
Council Regulation (EC) No 1804/1999 of 19 July 1999 supplementing Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs to include livestock production,  Official Journal L 222, 24.8.1999, p. 1–28.
Council Regulation (EEC) No 2078/92 of 30 June 1992 on agricultural production methods compatible with the requirements of the protection of the environment and the maintenance of the countryside, OJ L 215, 30.7.1992, p. 85–90.
Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs, Official Journal L 198, 22.7.1991, p. 1–15.
Davies A., Titterington A., Cochrane C. (1995), Who buys organic food? A profile of the purchasers of organic food in Northern Ireland, British Food Journal, 97(10), p. 17–23.
De Maya S., López-López I., Munuera J. (2011), Organic food consumption in Europe: International segmentation based on value system differences, Ecological Economics, 70, p. 1767–1775.
De Toni D., Milan G., Larentis F., Eberle L., Procópio A. (2020), Image Configuration of Organic Food and its Motivation for Consumption, Ambiente & Sociedade, 23.
Denver S., Christensen T. (2015), Organic food and health concerns: A dietary approach using observed data, NJAS Wageningen Journal of Life Sciences, 74–75(1), p. 9–15.
Durham C. (2007), The impact of environmental and health motivations on the organic share of purchases, Agricultural and Resource Economics Review, 36(2), p. 304–320.
Fauld D., Grunewald O., Johnson D. (1994), A cross-national investigation of the relationship between the price and quality of consumer products, Journal of Global Marketing, 8(1), p. 7–26.
Food and agriculture Organization of the Unites Nation – FAO (2016), What is organic agriculture?, http://www.fao.org/ organicag/oa-faq/oa-faq1/en [dostęp: 23.09.2020].
Fotopoulos C., Krystallis A. (2002), Purchasing motives and profile of the Greek organic consumer: A countrywide survey, British Food Journal, 104(9), p. 730–764.
Frostling-Henningsson, M., Hedbom, M., Wilandh, L. (2014), Intentions to buy ‘organic’ not manifested in practice, British Food Journal, 116(5), p. 872–887.
Gil A. (2016), Stan i przyszłość gospodarstw ekologicznych w drobnoobszarowym rolnictwie województwa małopolskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 42, s. 197–208.
Gomiero T., Paoletti M., Pimentel D. (2008), Energy and environmental issues in organic and conventional agriculture, Critical Reviews in Plant Sciences, 2008, 27(4), p. 239–254.
Gottschalk I., Leistner T. (2013), Consumer reactions to the availability of organic food in discount supermarkets, International Journal of Consumer Studies, 37(2), p. 136–142.
Govindasamy  R.,  Italia,  J.  (1999),  Predicting  willingness-to-pay  a  premium  for  organically grown fresh produce, Journal of Food Distribution Research, 30(2), p. 44–53.
Grzybowska-Brzezińska M. (2013), Wpływ instrumentów marketingu ekologicznego na zachowania konsumentów na rynku produktów spożywczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 30, s. 47–58.129 Literatura
Grzybowska-Brzezińska  M.,  Grzywińska-Rąpca  M.  (2018),  Rynek  żywności  ekologicznej w aspekcie rozwoju zjawiska świadomej konsumpcji, Handel Wewnętrzny, 2 (373), s. 168–177.
Gustavsen G., Hegnes A. (2020), Individuals’ personality and consumption of organic food, Journal of Cleaner Production, 245, 118772.
Gwang-Suk  K.,  Lee  G.,  Park  K.  (2010),  A  Cross-National  Investigation  on  How  Ethical Consumers Build Loyalty toward Fair Trade Brands, Journal of Business Ethics, 96 (4), p. 589–611.
Hamzaoui-Essoussi L., Zahaf M. (2012), The Organic Food Market: Opportunities and Challenges, [in:] Organic Food and Agriculture – New Trends and Developments in the Social Sciences, ed. M. Reed, InTech, Rijeka, p. 63–82.
Hempel C., Hamm U. (2016), How important is local food to organic-minded consumers?, Appetite, 96(1), p. 309–318.
Hermaniuk T. (2018), Postawy i zachowania konsumentów na rynku ekologicznych produktów żywnościowych, Handel Wewnętrzny, 2(373), s. 189–199.
Hermaniuk T. (2016), Organic food market in Poland – main characteristics and factors of development, Scientific Annals of Economics and Business, 63, p. 135–147.
Hwang J. (2016), Organic food as self-presentation: the role of psychological motivation in older consumers’ purchase intention of organic food, Journal of Retailing and Consumer Services, 28(1), p. 281–287.
IFOAM  (2016),  Organic  Basic,  https://www.ifoam.bio/en/our-library/organic-basics [dostęp: 15.10.2020].
IMAS  International  (2017),  Żywność  ekologiczna  w  Polsce,  http://imas.pl/wp–content/uploads/2017/12/Zywnosc_ekologiczna_w_Polsce_2017_IMAS_International.pdf [dostęp: 23.01.2020].
Janssen M. (2018), Determinants of organic food purchases: evidence from household panel data, Food Quality and Preference, 68(1), p. 19–28.
Jolly D. (1991), Differences between buyers and nonbuyers of organic produce and willingness to pay organic price premium, Journal of Agribusiness, 9, p. 97–111.
Jordaan-Marais J., Eiselen R. (2015), Organic Agriculture: The Trade-off between Financial and Non-Financial Benefits, Journal of Economic and Financial Sciences, 8(3), p. 875–889.
Kahl J., Alborzi F., Beck A., Bügel S., Busscher N., Geier U., Matt D., Meischner T., Paoletti F., Pehme S., Ploeger A., Rembiałkowska E., Schmid O., Strassner C., Taupier-Letagej B., Załęcka A. (2014), Organic food processing: a framework for concept, starting definitions and evaluation, Journal of the Science of Food and Agriculture, 94(13), p. 2582–2594.
Kahl J., Baars T., Bügel S., Busscher N., Huber M., Kusche D., Rembiałkowska E., Schmid Q., Seidel K., Taupier-Letage B., Velimirov A., Załęcka A. (2012), Organic food quality: A framework for concept, definition and evaluation from the European perspective, Journal of the Science of Food and Agriculture, 92, p. 2760–2765.
Kalogeras N., Kalaitzis P., van Dijk G. (2005), Cooperative Strategic Behaviour in Organic Food Markets: A Note, Cahiers Options Méditerranéennes, 64, p. 115–127.
Kaźmierczak R., Zgiep U. (2013), Kanały dystrybucji eko-produktów na przykładzie owoców z sadów ekologicznych, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58(3), s. 249–254.
Kjærnes U., Holm L. (2006), Environmentally sustainable food consumption – an institutional perspective, Conference Proceedings, Sustainable Consumption and Production: Opportunities and Threats, Wuppertal, Germany. Launch conference of the SCORE Network.
Komorowska D. (2013), Czynniki kształtujące efektywność gospodarstw ekologicznych o różnej wielkości, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 104, s. 125–142.
Koreleska E., Ziaja P. (2016), Preferencje zakupowe konsumentów owoców ekologicznych w regionie kujawsko-pomorskim, Marketing i Rynek, 10, s. 246–256.
Kosicka-Gębska  M.,  Tul-Krzyszczuk  A.,  Gębski  J.  (2009),  Handel  detaliczny  żywnością w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa.
Kozelová D., Vietoris V., Fikselová M. (2013), Quality and availability of organic foods by Slovak consumers, Potravinarstvo, 7(1), p. 146–150.
Kranjac M., Vapa-Tankosić J., Knežević M. (2017), Profile of organic food consumers, Economics of Agriculture, 2.
Krystallis A., Chryssochoidis G., (2005), Consumers’ willingness to pay for organic food, British Food Journal, 107(5), p. 320–343.
Krytallis A., Fotopoulos C., Zotos Y. (2006), Organic consumers’ profile and their willingness to pay (WTP) for selected organic food products in Greece, Journal of International Consumer Marketing, 19(1), p. 81–106.
Kuberska D., Grzybowska-Brzezińska M. (2017), A retrospective approach to cluster development in the context of the marketing chain in the Polish organic food market, Journal of Agribusiness and Rural Development, 45(3), p. 91–599.
Kutnohorská O., Botek M. (2010), Aspects of private labels development in the segment of organic food in Czech Republic, Współczesna Ekonomia, 1(13), p. 129–142.
Lampkin N., Padel S. (1994), Organic farming and agricultural policy in Western Europe. An overview, [in:] The economics of organic farming. An international perspective, eds. N. Lampkin, S. Padel, CAB International, Wallingford, Oxford, UK, p. 437–456.
Lea E., Worsley T. (2005), Australians’ organic food beliefs, demographics and values, British Food Journal, 107(11), p. 855–869.
Li R., Lee H., Lin Y., Liu C., Tsai P. (2019), Consumers’ Willingness to Pay for Organic Foods in China: Bibliometric Review for an Emerging Literature, International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 1713.
Liu-Thompkins Y., Tam L. (2013), Not All Repeat Customers Are the Same: Designing Effective Cross-Selling Promotion on the Basis of Attitudinal Loyalty and Habit, Journal of Marketing, 77 (5), p. 21–36.
Lockie S., Lyons K., Lawrence G., Grice J. (2004), Choosing organics: a path analysis of factors underlying the selection of organic food among Australian consumers, Appetite, 43(2), p. 135–46.
Lockie S., Lyons K., Lawrence G. Mummery K. (2002), Eating ‘Green: motivations behind organic food consumption in Australia, Sociologia Ruralis, 42(1), p. 23–40.
Lotter D. (2003), Organic agriculture, Journal of Sustainable Agriculture, 21(4), p. 59–128.
Łuczka W. (2016), Mocne i słabe strony przetwórstwa ekologicznego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18(5), s. 143–148.
Łuczka W. (2016), The Changes on the Organic Food Market, Journal of Agribusiness and Rural Development, 42(4), p. 597–605.
Łuczka W., Kalinowski S. (2020), Barriers to the Development of Organic Farming: A Polish Case Study, Agriculture, 10, 536.
Łuczka-Bakuła W. (2007), Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju, PWE, Warszawa.
Łuczka-Bakuła W., Smoluk-Sikorska J. (2008), Porównanie poziomu cen warzyw ekologicznych i konwencjonalnych, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 53(4), s. 6–8.
MacRae R., Frick B., Martin R. (2007), Economic and social impacts of organic production systems, Canadian Journal of Plant Science, 87, p. 1037–1044.
Magkos F., Arvanitif F., Zampelas A. (2006), Organic food: buying more safety or just peace of mind? A critical review of the literature, Critical Review in Food Science and Nutrition, 46(1), p. 23–56.
Magnusson M., Arvola A., Koivisto Hursti U.-K., Aberg L., Sjoden P.-O. (2001), Attitudes towards organic foods among Swedish consumers, British Food Journal, 103(3), p. 209–226.
Magnusson M., Arvola A., Koivisto Hursti U.-K., Aberg L., Sjoden, P.-O. (2003), Choice of organic foods is related to perceived consequences for human health and to environmentally friendly behaviour, Appetite, 40(2), p. 109–117.
Mannion A. (1995), Agriculture and environmental change: Temporal and spatial dimensions, Wiley, Chichester.
Martins A., Bezerra M., Marques S., De Brito A., Urbano S., Borba L., Macêdo C., De Oliveira J,. Rangel A. (2020), Factors affecting the consumption of organic and functional foods in Brazil, Food Science and Technology.
Massey M., O’Cass A., Otahal P. (2018), A meta-analytic study of the factors driving the purchase of organic food, Appetite, 125, p. 418–427.
Matysik-Pejas R., Żmuda J. (2011), Wybrane  uwarunkowania  percepcji  żywności  ekologicznej przez konsumentów, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XIII (4), s. 124–128.
McEachern, M., McClean, P. (2002), Organic purchasing motivations and attitudes: are they ethical?, International Journal of Consumer Studies, 26(2), p. 85–92.
Meredith S., Willer H. (2016), Organic in Europe. Prospects and Developments 2016, IFOAM,  FiBL,  http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/ifoameu_organic_in_europe_2016.pdf.
Nachtman G. (2015), Efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw ekologicznych w 2013 roku, Roczniki  Naukowe  Ekonomii  Rolnictwa  i  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich,  102(3), s. 78–90.
Nasir A., Karakaya F. (2014), Consumer segments in organic foods market, Journal of Consumer Marketing, 1(4), p. 263–277.
Nestorowicz R. (2018), Asymetria wiedzy a rozwój rynku żywności ekologicznej w Polsce, Handel Wewnętrzny, 5(376), s. 212–224.
Nestorowicz R., Pilarczyk B., Jerzyk E., Disterheft, A. (2016), Raport z badań przeprowadzonych  w  ramach  projektu  „Postawy  etnocentryczne  konsumentów  (w  ujęciu  lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
Nielsen T. (2006), Concept paper on environmental orientation of organic foods producing processing companies, [in:] Concept papers outlining parameters for further development of Organic Food Processing – Crucial topics for the revision of the EU regulation 2092/91, eds. A. Beck, U. Kretzschmar, O. Schmid, FiBL, Frick.
Niggli U. (2007), Mythos „Bio”. Kommentare zum gleichnamigen Artikel von Michael Miersch in der Wochenzeitung „Die Weltwoche” vom 20. September 2007. Commentary, FiBL, Frick, http://orgprints.org/11368/ [dostęp: 1.06.2020].
NIK  (2019),  Wspieranie  rozwoju  rolnictwa  ekologicznego,  Departament  Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, https://www.nik.gov.pl/plik/id,21449,vp,24091.pdf [dostęp: 5.09.2020].
Nikolić M. (2018), Specifics of Organic Food Markets’ Demand , Contemporary Agriculture, 67(1), p. 103–109.
Nowogródzka T., Podstawka M., Szarek S. (2013), Towarowość a sytuacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w Polsce, Wieś i Rolnictwo, 2(159), s. 157–169.
O’Doherty Jensen K., Denver S., Zanoli R. (2011), Actual and potential development of consumer demand on the organic food market in Europe, NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences, 58(3–4), p. 79–84.
Onyango B., Hallman W,. Bellows A. (2007), Purchasing organic food in US food systems: a study of attitudes and practice, British Food Journal, 109, p. 399–411.
Orth U., McDaniel M., Shellhammer T., Lopetcharat K. (2004), Promoting brand benefits: the role of consumer psychographics and lifestyle, Journal of Consumer Marketing, 21(2), p. 97–108.
Ortiz Escobar M., Hue N. (2007), Current developments in organic farming, Recent Research Development in Soil Science, 2, p. 29–62.
OTA (2009), US families’ organic attitudes and beliefs study, www.ota.com/pics/documents/01b_FinalOTAKiwiExecutiveSummary.pdf [dostęp 14.06.2013].
Padel S., Foster C. (2009), Exploring the gap between attitudes and behaviour, Understanding why consumers buy or do not buy organic food, British Food Journal, 107(8), p. 606–6258.
Parker B.T. (2009), A comparison of brand personality and brand user-imagery congruence, Journal of Consumer Marketing, 26(3), p. 175–184
Paul J., Rana J. (2012), Consumer behavior and purchase intention for organic food, Journal of Consumer Marketing, 29(6), p. 412–422.
Pearson C.J. (2007), Regenerative, Semiclosed Systems: A Priority for Twenty-First-Century Agri-culture, BioScience, 57(5), p. 409–418.
Pearson D., Henryks J., Parves S., Anisimova T. (2013), Organic food: Exploring purchase frequency to explain consumer behavior, Journal of Organic Systems, 5(2), p. 50–63.
Perrini, F., Castaldo S., Misani N., Tencati A. (2010), The Impact of Corporate Social Responsibility Associations on Trust in Organic Products Marketed by Mainstream Retailers: A Study of Italian Consumers, Business Strategy and The Environment, 19(8), p. 512–26.
Pilarczyk  B.,  Nestorowicz  R.  (2010),  Marketing  ekologicznych  produktów  żywnościowych, Wolters Kluwer, Warszawa.
Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H. (2001), Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa.
Pulgiese P. (2001), Organic farming and sustainable rural development: A multifaceted and promising convergence, Sociologia Ruralis, 41(1), p. 112–130.
Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007, Official Journal L 150, 14.6.2018, p. 1–92.
Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005, Official Journal L 347, 20.12.2013, p. 487–548.
Regulation (Eu) 2020/1693 of the European Parliament and of the Council of 11 November 2020 amending Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of organic products as regards its date of application and certain other dates referred to in that Regulation, Official Journal L 381/1, 13.11.2020, p.1–3.
Rogoda B. (2004), Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Roitner-Schobesberger B., Darnhofer I., Somsook S., Vogl C. (2008), Consumer perceptions of organic foods in Bangkok, Thailand, Food Policy, 33(2), p. 112–121
Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Gutkowska K. (2015), Symptomy ekologizacji konsumpcji w zachowaniach konsumentów na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(37), s. 521–530.
Santini C., Cavicchi A., Rabino S. (2010), Organic Retailers in Italy: challenges and growth trends, 119 th  EAAE Seminar Conference Proceedings. Capri, Naples, Italy.
Santucci F. (2001), Marketing behaviour of organic farmers, MEDIT, 12(3), p. 14–18.
Sarjusz-Wolski Z., Skowronek C. (2000), Logistyka, CIM, Warszawa.
Särkkä-Tirkkonen M., Leskinen M. (2006), Concept paper on processing methods and their labelling, [in:] Concept papers outlining parameters for further development of Organic Food Processing – Crucial topics for the revision of the EU regulation 2092/91, eds. A. Beck, U. Kretzschmar, O. Schmid, FiBL, Frick.
Schmid O., Beck A. (2004), Development of organic agriculture and organic food processing, [in:] Underlying Principles in Organic and, Low-input Food Processing, Literature Survey.
Report 1 of the sub-project 5 in the EU project No. 50635, ‘Quality of Low Input Food’, eds. O. Schmid, A. Beck, U. Kretzschmar, p. 17–22, FiBL, Frick.
Schwartz S. (1994), Are there universal aspects in the content and structure of values?, Journal of Social Issues, 50, p. 19–45.
Seconda L., Péneau S., Bénard M., Alles B., Hercberg S., Galan P., Lairon D., Baudry J.,
Kesse-Guyot E. (2017), Is organic food consumption associated with life satisfaction? A cross-sectional  analysis  from  the  NutriNet-Santé  study,  Preventive  Medicine  Reports,  8(C), p. 190–196.
Shih-Jui T., Ching-Chun S., Sherrie W., Yu-Hua C., (2012), Attitudinal inconsistency toward organic food in relation to purchasing intention and behavior: An illustration of Taiwan consumers, British Food Journal, 114(7), p. 997–1015.
Sławińska M. (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa.
Śliwowska E. (2012), Zaplecze surowcowe a rozwój przetwórstwa ekologicznego we wschodniej Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XIV(5), s. 198–202.
Smalec A. (2011), Nabywca w procesie podejmowania decyzji zakupu, [w:] Zachowania nabywców,  red.  G.  Rosa  G.,  J.  Perenc,  Wyd.  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego, Szczecin, s. 158–159.
Śmigielska G. (2004), Efektywność handlu detalicznego, [w:] Handel detaliczny – funkcjonowanie i kierunki rozwoju, red. J. Szumilak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Smoluk-Sikorska J., Łuczka W. (2014), Uwarunkowania handlu detalicznego żywnością ekologiczną, Difin, Warszawa.
Smoluk-Sikorska J., Łuczka W., Kalinowski S. (2017), The state of organic food processing in Poland, [in:] Competitiveness of European agriculture and food sectors. Proceedings of the 26th International Scientific Conference Agrarian Perspectives, Czech University of Life Sciences Prague, Prague. p. 349–354,
Soler F., Gil, J., Sanchez M. (2002), Consumers’ acceptability of organic food in Spain, British Food Journal, 104(8), p. 670–87.
Spyra Z. (2008), Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji, CeDeWu, Warszawa.
Średnicka D., Kazimierczak R., Rembiałkowska E. (2009), Zasady przetwórstwa żywności ekologicznej, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 19, s. 89–93.
Średnicka-Tober D., Kazimierczak R., Hallmann E. (2016), Charakterystyka  europejskich konsumentów żywności ekologicznej – motywy, działania i implikacje, Problemy Zarządzania, 14/1(58), s. 100–108.
Szczepankiewicz W. (2004), Organizacja źródeł zaopatrzenia i rola handlu detalicznego w kanałach rynku, [w:] Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, red. J. Szumilak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Szente V., Torma D. (2015), Organic Food Purchase Habits in Hungary, Journal of Economic Development, Environment and People, 4(1).
Szulce H. (1998), Struktury i strategie w handlu, PWE, Warszawa.
Thøgersen, J. (2011), Green shopping: for selfish reasons or the common good?, American Behavioral Scientist, 55(8), p. 1052–1076.
Thompson G. (1998), Consumer demand for organic foods: what we know and what we need to know, American Journal of Agricultural Economics, 80(5), p. 1113–1118.135 Literatura
Torjusen H., Jansen B., Lieblein G., Vittersø G., Østergaard E. (2004), Subscription to Organically Produced Food in a Food System Perspective: Implications for Sustainability, Paper presented to the Consumer Network Workshop of the European Sociological Association, August 26–28, Copenhagen.
Tsakiridou E., Boutsouki C., Zotos Y., Mattas K. (2008), Attitudes and behaviour towards organic products: an exploratory study, International Journal of Retail and Distribution Management, 36(2), p. 158–175.
Ünal S., Deveci F., Yıldız T. (2019), Do We Know Organic Food Consumers? The Personal and Social Determinants of Organic Food Consumption, Istanbul Business Research, 48(1), p. 1–35.
Urban S. (2002), Marketing produktów spożywczych, Wyd. AE, Wrocław.
Urena F., Bernabeu R., Olmeda M. (2008), Women, men and organic food: differences in their attitudes and willingness to pay: a Spanish case study, International Journal of Consumer Studies, 32(1), p. 18–26.
Vlahović B., Puškarić A., Šojić S. (2015), Research into Agricultural Producers’ Motives for Engaging in Organic Production in the Republic of Serbia, Economic Insights – Trends and Challenges, 4(67), p. 31–39.
Von Meyer-Höfer M., Nitzko S., Spiller A. (2015), Is there an expectation gap? Consumers’ expectations towards organic. An exploratory survey in mature and emerging European organic food markets, British Food Journal, 117(5), p. 1527–1546.
Weatherell C., Tregear A., Allinson, J. (2003), In search of the concerned consumer: UK public perceptions of food, farming and buying local, Journal of Rural Studies, 2, p. 233–44.
Westhoek H., van Zeijts H., Witmer M., van den Berg M., Overmars K., van der Esch S., van der Bilt W. (2014), Greening the CAP. An analysis of the effects of the European Commission’s proposals for the Common Agricultural Policy 2014– 2020, Netherlands Environmental Assessment Agency.
Wier M., Andersen L., Millock K., O’Doherty-Jensen K., Rosenkvist L. (2005), Perceptions, values and behaviour: The case of organic foods, Agriculture and Human Values, orgprints/5004/1/5004.pdf (dostęp: 12.09.2016).
Wier M., Calverley C. (2002), Market potential for organic foods in Europe, British Food Journal, 104(1), p. 45–62.
Willer H., Trávniček J., Meier C., Schlatter B. (eds.) (2021), The World of Organic Agricultre, Statistics and Emerging Trends 2021, FiBL, Frick, IFOAM, Bonn.
Williams, P.R., Hammitt, J. (2001), Perceived risks of conventional and organic produce: pesticides, pathogens, and natural toxins, Risk Analysis, 21(2), p. 319–330.
Williamson S., Ferrigno S., Vodouhe S. (2005), Needs-based decision-making for cotton problems in Africa: A response to Hillocks, International Journal of Pest Management, 51(4), p. 219–224.
Witek L. (2017), Barriers to Green Products Purchase – from Polish Consumer Perspective, [in:] Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 2017. Proceedings of the 5 th  International Conference in Prague, eds. L. Dvouletý Ondrej, J. Mísař, Prague, University of Economics, p. 1119–1128.
Wojciechowska-Solis J., Soroka A. (2017), Motives and barriers of organic food demand among Polish consumers. A profile of the purchasers, British Food Journal, 119(9), p. 2040–2048.
Wood R., Lensen M., Dey C., Lundie S. (2006), A comparative study of some environmental impacts of conventional and organic farming in Australia, Agricultural Systems, 89, p. 324–348.
Xie J., Gao Z., Swisher M., Zhao X. (2015), Consumers’ preferences for fresh broccolis: interactive effects between country of origin and organic labels, Agricultural Economics, 47(2), p. 181–191.
Yadav  R.  (2016),  Altruistic  or  Egoistic:  Which  Value  Promotes  Organic  Food  Consumption Among Young Consumers? A Study in the Context of a Developing Nation, Journal of Retailing and Consumer Services, 33, p. 92–97.
Yadav R., Pathak G. (2016), Intention to purchase organic food among young consumers: evidences from a developing nation, Appetite, 96, p. 122–128.
Yiridoe E.K., Bonti-Ankomah S., Martin R. (2005), Comparison of consumer perceptions and preference toward organic versus conventionally produced foods: a review and update of the literature, Renewable Agriculture and Food Systems, 20(4), p. 193–205.
Żakowska-Biemans S. (2011), Polish Consumer Food Choices and Beliefs about Organic Food, British Food Journal, 113 (1), p. 122–137.
Żakowska-Biemans S., Górska-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K., Stangierska D., Szlachciuk J., Bobola J., Świstak E., Pieniak Z., Czmoch M., Czeczotko M. (2017), Marketing, promocja oraz analiza rynku, analiza rynku produkcji ekologicznej w Polsce, w tym określenie szans i barier dla rozwoju tego sektora, http://wnzck.sggw.pl/wp-content/uploads/2015/08/Raport_MINROL_15_11_2017_upowsz.pdf [dostęp: 12.04.2020].
Zdrojewska I. (2011), Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009–2010, IJHARS, Warszawa, Poland.
Zdrojewska I. (2013), Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011–2012, IJHARS, Warszawa, Poland.
Zdrojewska I. (2015), Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013–2014, IJHARS, Warszawa, Poland.
Zdrojewska I. (2017), Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015–2016, IJHARS, Warszawa, Poland.
Zdrojewska I. (2019), Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2017–2018, IJHARS, Warszawa, Poland.
Zepeda L., Li J. (2007), Characteristics of organic food shoppers, Journal of Agricultural and Applied Economics, 39(1), p. 17–28.
Zmarlicki K., Brzozowski P. (2014), Produkcja i ceny owoców ekologicznych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 14 (3), s. 237–243.
Zuba M. (2011), Szanse i bariery w integracji łańcucha żywności ekologicznej w Polsce, Zeszyty Naukowe WSEI, seria: Ekonomia, 3(1), s. 261–288.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Produkty nowej generacji. Wybrane z...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Nowe style konsumpcji

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Zrównoważona konsumpcja żywności. W...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Najczęściej kupowane