• Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego

Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego

 • Autor: Tomasz Łączek redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-025-1
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 292/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 67.00 zł

  60.30 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 60.30 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Monografia jest publikacją dotyczącą Sukcesu życiowego z serii wydanych książek: Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy oraz Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym.

Bieżąca edycja z 2021 roku ma na celu udostępnienie wszystkim zainteresowanym tekstów przybliżających współczesną problematykę sukcesu życiowego. Autorzy reprezentują zróżnicowane konteksty tego zagadnienia, tak jak niejednorodne i subiektywne jest samo pojęcie „sukces życiowy”. W książce znajdują się teksty napisane przez autorów reprezentujących różne ośrodki akademickie, placówki czy instytucje. Poruszają one zagadnienia związane z sukcesem życiowym w kontekście trwającej pandemii COVID-19. To swoiste vademecum informacji z zakresu tematyki sukcesu życiowego uwzględniające specyfikę zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 oraz stan rzeczywisty.

Lektura publikacji sprzyjać może przede wszystkim realizacji osobistych planów i życiowych zamierzeń zarówno uczniów, studentów czy aktywnych zawodowo osób pracujących. Może również stanowić ważny element w pracy nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, coachów czy edukatorów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Spis treści:

Tomasz Łączek
Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. SUKCESY I PORAŻKI NASTOLATKÓW W PRZESTRZENI DYSTANSU SPOŁECZNEGO

Agata Popławska
Kompetencje miękkie jako klucz do sukcesu w dobie pandemii

Piotr Bauć
Sukcesy i porażki, gdy „Czarny Łabędź” nadleci. Niespodziewana nauka w zarazie

Grażyna Teusz
Pomiędzy przymusem szczęścia i sukcesu a pragnieniem godnego życia. Pozorny czy realny dylemat egzystencji?

Angelika Kleszczewska-Albińska
Rezyliencja nastolatków w czasie pandemii COVID-19

Katarzyna Ziębakowska-Cecot
Internet jako przestrzeń kompensacji relacji społecznych rodzin osób z niepełnosprawnością

CZĘŚĆ II. SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKA W DOBIE PANDEMII COVID-19

Agnieszka Franczyk
Satysfakcja z życia studentów w dobie pandemii COVID-19

Hanna Arciszewska
Promowanie tolerancji wśród studentów pedagogiki z wykorzystaniem action research w przestrzeni wirtualnej

Anna Brojek
Istota autorytetu nauczyciela akademickiego w kontekście sukcesu życiowego według studentów pierwszego roku studiów

Kamila Olga Stępień-Rejszel
Nauczanie zdalne w okresie pandemii COVID-19 z perspektywy nauczyciela oraz ucznia/studenta – „bilans zysków, bilans strat” w sukcesie edukacyjnym

Tomasz Łączek
Sukces życiowy młodzieży akademickiej w warunkach pandemii COVID-19

CZĘŚĆ III. SUKCES ŻYCIOWY W KONTEKŚCIE WYKONYWANEGO ZAWODU

Maria Kocór
Sukces zawodowy nauczyciela w świetle własnych rozważań i badań

Mateusz Penczek
Relacja między samooceną a definiowaniem i osiąganiem sukcesu życiowego

Łukasz Hajduk
Znaczenie pasji w odnoszeniu sukcesu zawodowego

Mariola Bartusek
Sukces życiowy pielęgniarki a zapisy Kodeksu Etyki Zawodowej

Katarzyna Gucwa-Porębska
Aktywność społeczna i zawodowa osadzonych odbywających karę w Systemie Dozoru Elektronicznego jako forma oddziaływania reintegracyjnego – odniesienie do wyników badań własnych

CZĘŚĆ IV. FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI W TRAKCIE NAUKI ZDALNEJ – ZMIENNOŚĆ INTERAKCJI SPOŁECZNYCH

Jolanta Machowska-Goc
Zdobywanie wiedzy i kontakty społeczne młodych ludzi w cyberprzestrzeni w dobie zarazy

Iwona Maciejewska
Młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czasie pandemii COVID-19 – wyzwania dla nauczycieli wspomagających

Marian Piekarski
Rodzice a wybory edukacyjno-zawodowe dzieci – implikacje do osiągania sukcesu

Aneta Smolińska, Małgorzata Strzyż
Pojęcie sukcesu uwzględniające korelację międzyprzedmiotową w kształceniu języka angielskiego i ochrony środowiska w warunkach zdalnego nauczania

Anita Jagun
CALL (Computer Assisted Language Learning) – szanse i wyzwania

Noty o autorach

dr hab. Anna Dudak, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej:

[…] podjęta problematyka wpisuje się w ramy dyskursu społecznego na temat szeroko rozumianego sukcesu życiowego, odnoszącego się do różnych aspektów funkcjonowania człowieka w warunkach dystansu społecznego i związanych z nim trudności w realizowaniu przez jednostkę swoich celów i zamierzeń życiowych. Zaprezentowana problematyka koncentruje się na wyżej wymienionych kwestiach w kontekście, jakże aktualnym, związanym z sytuacją pandemiczną. Pojęcie dystansu, ujęte w tytule monografii, nawiązuje do popularnego i wszechobecnego hasła Dystans, Dezynfekcja, Maseczka, związanego z wirusem SARS-CoV-2. […] Sukces życiowy traktować należy jako subiektywną własność, wartość jednostki, która go kreuje. Recenzowana praca jest tego przykładem, bowiem zawarte w niej teksty odzwierciedlają różne podejścia do rozumienia sukcesu życiowego oraz konteksty, w których poczucie sukcesu przyjmuje wiele odsłon. […] Opracowanie podzielone na cztery komplementarne części prezentuje szerokie spektrum podjętej problematyki. Należy podkreślić dużą wartość poznawczą pracy, która wynika z faktu, iż czytelnik może odnaleźć w niej zarówno uporządkowaną wiedzę teoretyczną, jak też cenne informacje zweryfikowane empirycznie w badaniach przeprowadzonych przez autorów.

Tomasz Łączek
pedagog, nauczyciel akademicki. Doktor nauk humanistycznych zatrudniony w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Badań nad Edukacją). Zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą pedagogiki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sukcesu życiowego młodzieży.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Sukces edukacyjny, sukces zawodowy,...

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Sukces życiowy w społeczeństwie kon...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Pakiet: Sukces zawodowy

150.00 zł Cena netto: 142.86 zł

Najczęściej kupowane