• Skuteczność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem doświadczeń Szwecji, Austrii i Stanów Zjednoczonych

Skuteczność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem doświadczeń Szwecji, Austrii i Stanów Zjednoczonych

 • Autor: Beata Wentura-Dudek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-418-5
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 242/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka zawiera informacje dotyczące adresowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu tak, aby były one bardziej skuteczne w walce z tym zjawiskiem. Omówione są w niej najczęściej stosowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu zarówno w Polsce, jak i w Szwecji, Austrii czy Stanach Zjednoczonych. Autorka odwiedziła wymienione kraje i zapoznała się z polityką przeciwdziałania bezrobociu w każdym z nich. Zebrany wówczas materiał, analiza dotychczasowych badań oraz przeprowadzone w województwie świętokrzyskim badania własne Autorki pozwoliły na próbę przedstawienia zmian w zakresie stosowanych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz na prezentację nowych form, mogących pomóc w szybszym znalezieniu pracy.

Publikacja adresowana jest do specjalistów związanych w praktyce i teorii z rynkiem pracy, do studentów oraz do osób zainteresowanych problematyką ograniczania bezrobocia.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Bezrobocie i jego aspekty teoretyczne

1.1. Definicje i mierniki bezrobocia
1.1.1. Definicje bezrobocia
1.1.2. Mierniki bezrobocia
1.2. Istota i elementy rynku pracy
1.2.1. Segmentacja rynku pracy
1.2.2. Popyt na pracę
1.2.3. Podaż pracy
1.2.4. Równowaga i stany nierównowagi na rynku pracy
1.3. Wybrane teorie bezrobocia
1.3.1. Teoria neoklasyczna
1.3.2. Teoria keynesowska
1.3.3. Teoria monetarystyczna
1.3.4. Teoria bezrobocia instytucjonalnego
1.3.5. Teoria „insider–outsider”
1.4. Bezrobocie w Polsce
1.4.1. Przyczyny i specyfika bezrobocia w Polsce
1.4.2. Wpływ integracji z Unią Europejską na sytuację na rynku pracy w Polsce
1.4.3. Poziom i struktura bezrobocia w świetle danych statystycznych
Podsumowanie

Rozdział 2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i ich skuteczność

2.1. Nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania bezrobociu w Polsce
2.2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu pomagające w poszukiwaniu pracy
2.2.1. Pośrednictwo pracy
2.2.2. Doradztwo zawodowe
2.2.3. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2.2.4. Dodatki aktywizacyjne
2.2.5. Zwrot kosztów zakwaterowania i przejazdu
2.3. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu zorientowane podażowo
2.3.1. Szkolenia
2.3.2. Pożyczki szkoleniowe
2.3.3. Stypendia w okresie kontynuowania nauki
2.3.4. Staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
2.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu zorientowane popytowo
2.4.1. Wsparcie dla podejmujących działalność gospodarczą
2.4.2. Pożyczki ze środków Funduszu Pracy
2.4.3. Refundacja kosztów zatrudnienia
2.4.4. Prace interwencyjne
2.4.5. Roboty publiczne
2.4.6. Prace społecznie użyteczne
2.5. Przegląd badań dotyczących skuteczności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
2.6. Koszty aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
2.7. Skuteczność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
Podsumowanie

Rozdział 3. Doświadczenia wybranych krajów z realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

3.1. Szwecja
3.1.1. Sytuacja na szwedzkim rynku pracy
3.1.2. Szwedzkie Służby Zatrudnienia
3.1.3. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Szwecji
3.1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu pomagające w znalezieniu pracy
3.1.5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu podnoszące kwalifikacje
3.1.6. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu o charakterze pracy subwencjonowanej
3.1.7. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla grup szczególnie zagrożonych bezrobociem
3.1.8. Aktywne formy skierowane do osób niepełnosprawnych
3.1.9. Spółdzielnie i przedsiębiorstwa społeczne
3.1.10. Skuteczność wybranych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
3.2. Austria
3.2.1. Sytuacja na austriackim rynku pracy
3.2.2. Austriackie Służby Zatrudnienia
3.2.3. Aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu w Austrii
3.2.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu pomagające w znalezieniu pracy
3.2.5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu podnoszące kwalifikacje
3.2.6. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu o charakterze pracy subwencjonowanej
3.2.7. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla grup szczególnie zagrożonych bezrobociem
3.2.8. Skuteczność wybranych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
3.3. Stany Zjednoczone
3.3.1. Sytuacja na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych
3.3.2. Służby zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych
3.3.3. Aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu w Stanach Zjednoczonych
3.3.3.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu pomagające w znalezieniu pracy
3.3.3.2. Aktywne formy podnoszące kwalifikacje
3.3.3.3. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu o charakterze pracy subwencjonowanej
3.3.3.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla grup szczególnie zagrożonych bezrobociem
3.3.3.5. Dodatkowe wsparcie dla bezrobotnych
3.3.4. Skuteczność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
Podsumowanie

Rozdział 4. Skuteczność wybranych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w województwie świętokrzyskim

4.1. Charakterystyka województwa świętokrzyskiego
4.2. Poziom bezrobocia w województwie świętokrzyskim
4.3. Metodologia badań
4.4. Charakterystyka badanej populacji
4.5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w których brali udział respondenci
4.6. Ocena przydatności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
4.7. Przydatność aktywnych form w znalezieniu pracy
4.8. Powody udziału respondentów w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu
4.9. Źródła informacji o aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu
4.10. Propozycje zmian zgłaszane przez respondentów w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu
4.11. Skuteczność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w znalezieniu pracy
4.12. Wnioski z przeprowadzonych badań
Podsumowanie

Rozdział 5. Kierunki zmian aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

5.1. Innowacyjna i kompleksowa działalność urzędów pracy
5.2. Badania i monitoring aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
5.3. Nowa rola zasiłków dla bezrobotnych
5.4. Nowe aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla młodzieży
5.5. Wspieranie rozwoju zawodowego kobiet
5.6. Wspieranie nowych firm
5.7. Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
5.8. Poprawa jakości szkoleń
5.9. Bezpłatna możliwość kształcenia się osób bezrobotnych

Zakończenie
Załączniki
Spis tabel
Spis rysunków
Bibliografia

» Trudny rynek pracy w Świętokrzyskiem. Wiemy jak przeciwdziałać bezrobociu - rozmowa z Beatą Wenturą-Dudek »


prof. dr hab. Andrzej Szplit:

Podjęta w książce tematyka jest ważna i atrakcyjna, zarówno dla nauki, jak i praktyki. Poszukiwanie i identyfikacja skutecznych form przeciwdziałania bezrobociu wymaga silnych działań sprowadzających się do instrumentów o charakterze makro, ale i regionalnym. Decyzje podejmowane przez zainteresowane podmioty powinny zmierzać do optymalizacji rozwiązań, mając na względzie fakt niewystarczających w stosunku do potrzeb zasobów. Autorka, widząc niezadowalającą sytuację na rynku pracy, podjęła się zadania polegającego na zbadaniu skuteczności możliwych i stosowanych form przeciwdziałania bezrobociu.

Beata Wentura-Dudek

ukończyła studia z prawa karnego, gospodarczego i skarbowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz z zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Autorka wielu publikacji naukowych dotyczących przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu w Polsce i na świecie. Zajmuje się organizacją i promocją targów i konferencji na Targach Kielce, w tym Targów Praca Kariera Rozwój, oraz obsługą prawną akcji promocyjnych (posiada uprawnienia Ministra Finansów do ich nadzoru). Dodatkowo prowadzi szkolenia dotyczące zasad prawno-podatkowych organizacji akcji promocyjnych oraz z zakresu promocji i komunikacji marketingowej. Od wielu lat angażuje się także w działalność społeczną i charytatywną.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Instrumenty polityki społecznej

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Najczęściej kupowane