• Przestępczość finansowa. Tom 1. Bankowość, ubezpieczenia, przedsiębiorstwa

Przestępczość finansowa. Tom 1. Bankowość, ubezpieczenia, przedsiębiorstwa

 • Autor: Rafał Płókarz Bartłomiej Iwanowicz Tomasz Iwanowicz Piotr Majewski Grażyna Voss Karol Wojtczak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-946-3
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 220/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Znaczenie przestępczości finansowej w ostatnich latach niepomiernie wzrosło, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i polskim. Deformuje ona konkurencję rynkową, zagraża relacjom społecznym, podkopuje zaufanie i podmywa fundamenty finansowe uczestników życia gospodarczego, a przez ubytki wpływów podatkowych zwiększa napięcia społeczne. Książka, poświęcona przestępstwom bankowym, ubezpieczeniowym oraz korporacyjnym, jest tomem inaugurującym nową serię wydawniczą pt. Przestępczość finansowa. O rosnącej skali, znaczeniu i skomplikowaniu przestępstw finansowych, w różnych obszarach działalności świadczą nie tylko statystyki, ale i wszechobecne zagrożenie nimi. Od prymitywnych napadów na banki i bankomaty, aż po wyrafinowane socjotechniki prania pieniędzy, phishingu i ataki hakerskie – nikt nie jest wolny od tych zagrożeń. Reakcją na zagrożenia są instrumenty obronne i profilaktyka: zabezpieczenia techniczne, regulacje, wyspecjalizowane służby, techniki defensywne, edukacja.

Książka podzielona została na trzy części, każdy po dwa rozdziały, obejmujące: przestępczość bankową i ubezpieczeniową; analizę, ryzyko i kontrolę w organizacji gospodarczej; błędy i oszustwa, oraz normy i etykę w rachunkowości. Publikacja wypełnia występującą aktualnie lukę na rynku wydawniczym w obszarze detekcji, profilaktyki i zwalczania przestępstw finansowych.

Monografia stanowi kompendium wiedzy adresowanej do różnych grup Czytelników, między innymi:
- osób szukających ochrony przed zagrożeniami utraty majątku finansowego, w tym zwłaszcza klientów banków i ubezpieczycieli, oraz wszystkich zainteresowanych wiedzą z zakresu nauk ekonomicznych, finansów, bankowości, zarządzania, prawa i bezpieczeństwa;
- pracowników instytucji finansowych, zwłaszcza banków, towarzystw ubezpieczeniowych i instytucji płatniczych;
- urzędników instytucji państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za zwalczanie przestępstw finansowych: organów ścigania, instytucji nadzorczych i regulacyjnych, tak na poziomie ogólnokrajowym, jak i na poziomie urzędów lokalnych;
- przedsiębiorców oraz menedżerów i specjalistów przedsiębiorstw, odpowiedzialnych za zabezpieczenie firmy przed ryzykami nieprawidłowości i oszustw finansowych.

Niniejszy tom otwiera serię wydawniczą Przestępczość finansowa, w której przeanalizowane zostaną przestępstwa, oszustwa, błędy, nieprawidłowości występujące w różnych obszarach finansów, zwłaszcza w Polsce. Po tomie 1, poświęconym bankowości, ubezpieczeniom i przedsiębiorstwom, w tomie 2, który ukaże się w 2021 r., przedstawione zostaną zagadnienia walki z przestępczością i nieprawidłowościami w różnych segmentach rynków finansowych: na giełdach, rynkach pozagiełdowych (m.in. forex), oraz w instytucjach działających na rynkach kapitałowych. Kolejne tomy serii obejmą również m.in. zagadnienia unikania opodatkowania.

W serii:

     

Spis treści:

Wstęp

CZĘŚĆ I. PRZESTĘPCZOŚĆ BANKOWA I UBEZPIECZENIOWA

Rozdział 1. Przestępstwa bankowe i ich zwalczanie


1.1. Istota przestępczości bankowej
1.2. Kradzieże gotówki
1.2.1. Napady na banki
1.2.2. Napady na konwoje gotówki
1.2.3. Napady na bankomaty
1.2.4. Wyłudzenia gotówki metodami typu „na wnuczka”
1.2.5. Fałszowanie pieniędzy
1.3. Oszustwa kredytowe
1.3.1. Wyłudzenia kredytów
1.3.2. Lichwa
1.3.3. Agresywne kredytowanie
1.4. Kradzież danych tożsamości
1.4.1. Kopiowanie dokumentów tożsamości
1.4.2. Internetowe wyłudzenia danych. Phishing i pharming
1.4.3. Telefoniczne wyłudzenia danych. Smishing i vishing
1.4.4. Hakerskie i pracownicze wycieki danych osobowych
1.4.5. Profilaktyka i zwalczanie zjawiska wyłudzania danych
1.5. Przestępstwa kartowe. Skimming

Rozdział 2. Przestępstwa ubezpieczeniowe i ich zwalczanie


2.1. Istota przestępczości ubezpieczeniowej
2.2. Skala wyłudzeń odszkodowań w Polsce i w Europie
2.3. Ewolucja przestępstw ubezpieczeniowych
2.4. Organizacyjne i instytucjonalne formy zwalczania fraudów ubezpieczeniowych
2.5. Przyszłe tendencje rozwoju zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej

CZĘŚĆ II. ANALIZA, RYZYKO I KONTROLA W ORGANIZACJI


Rozdział 3. Analiza przestępczości finansowej

3.1. Definicja i mechanizmy przestępstw finansowych w realiach międzynarodowych
3.2. Analiza historycznych schematów międzynarodowych przestępstw finansowych
3.2.1. Piramida finansowa – schemat Ponziego
3.2.2. Nigeryjski list
3.2.3. Pranie pieniędzy
3.3. Współczesna arena działań przestępców finansowych
3.3.1. Analiza przykładów przestępstw finansowych
3.3.2. Przestępstwa finansowe z  wykorzystaniem nowych technologii
3.3.3. Analiza trendów i przyszłych zagrożeń przestępczością finansową

Rozdział 4. Ryzyko i kontrola w organizacji

4.1. Zarządzanie ryzykiem w organizacji
4.2. Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie
4.2.1. Kluczowe obszary kontroli biznesowych
4.2.2. Wizualizacja procesów biznesowych
4.2.3. Kokpity zarządcze i automatyczny monitoring
4.2.4. Uczenie się maszyn

CZĘŚĆ III. BŁĘDY I OSZUSTWA A NORMY I ETYKA W RACHUNKOWOŚCI

Rozdział 5. Istotne zniekształcanie sprawozdań finansowych – błędy i oszustwa

5.1. Przedmiot i metoda zniekształcenia sprawozdań finansowych
5.2. Obszary największego ryzyka błędów i defraudacji
5.3. Księgowość kreatywna a księgowość agresywna
5.4. Zasady etyki księgowej
5.5. Zawodowy sceptycyzm
5.6. Przedmiot badania sprawozdania finansowego

Rozdział 6. Naruszanie norm prawnych i etycznych w rachunkowości

6.1. Zakres informacyjny raportów rocznych
6.2. Metody wyceny a kreowanie wyników finansowych
6.3. Normy prawne – odpowiedzialność zawodowa księgowych i kierowników jednostek
6.4. Kodeks etyki zawodowej w rachunkowości

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów i rysunków
Noty o autorach

Rafał Płókarz
dr nauk ekonomicznych z tematyki inżynierii finansowej, z blisko 30-letnim doświadczeniem praktycznym w bankowości i na rynkach finansowych. M.in. wiceprezes i dyrektor generalny polskiego przedstawicielstwa banku prywatnego Rothschilda w Luksemburgu, dyrektor departamentów bankowości prywatnej największych polskich banków, członek rad nadzorczych i komitetów audytu w wielu spółkach rynku kapitałowego. Od 2000 r. wykładowca finansów i bankowości, m.in. Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu. Autor kilkudziesięciu publikacji, m.in. monografii: Globalne rynki finansowe (PWN 2013) i Bankowość osobista (CeDeWu 2017). Inicjator, redaktor merytoryczny i współautor dwóch serii wydawniczych wydawnictwa Difin: Przestępczość finansowa (t. 1-2; 2020-2021) oraz Bankructwa (t.1-3; 2023). Specjalizuje się w innowacjach finansowych, zarządzaniu majątkiem finansowym i badaniu patologii rynku finansowego i bankowości. plokarz@alk.edu.pl. ORCID: 0000-0002-2910-5493

Książki tego autora

Bartłomiej Iwanowicz
doktor, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Chief Audit Executive for Central Europe w Deloitte. b.iwanowicz@op.pl. ORCID: 0000-0002-9660-0689

Książki tego autora

Tomasz Iwanowicz

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, biegły rewident, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, dyrektor finansowy w międzynarodowej Grupie Stalgast. Zainteresowania koncentruje wokół wielowymiarowej optymalizacji oraz zarządzania wizualnego. t_iwanowicz@wp.pl. ORCID: 0000-0001-6804-7903

Książki tego autora

Piotr Majewski
doktor, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i trener biznesu, autor szkoleń dla zakładów ubezpieczeń oraz jednostek PG Policji. Pełni funkcję eksperta w Polskiej Izbie Ubezpieczeń oraz jest autorem raportów Przestępczość ubezpieczeniowa opracowanych dla tej instytucji. Autor kilkudziesięciu publikacji i projektów badawczych dotyczących przestępczości ubezpieczeniowej. Od wielu lat regularnie występuje na branżowych konferencjach poświęconych przestępczości bankowej i ubezpieczeniowej, m.in. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Koordynator programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem dla Związku Banków Polskich. pmajewski1@wp.pl. ORCID: 0000-0003-2532-7950

Książki tego autora

Grażyna Voss
doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W swych zainteresowaniach badawczych koncentruje się wokół rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i etyki zawodowej w rachunkowości. W dorobku naukowym posiada ponad 100 publikacji z dziedziny nauk społecznych. gvoss@wp.pl. ORCID: 0000-0003-3358-4009

Książki tego autora

Karol Wojtczak
magister Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor globalnych procesów monitoringu transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy w ING Business Shared Services. Specjalista z dyplomem International Compliance Association w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy, przewodniczący ACAMS Poland Chapter, stowarzyszenia budującego społeczność ekspertów z dziedziny przeciwdziałania przestępczości finansowej i przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego na studiach podyplomowych, analityk Compliance i AML z zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przestępczości finansowej. kwojtczak@kozminski.edu.pl

Książki tego autora

1.  Arena, M. and Azzone, G., Internal Audit Effectiveness: Relevant Drivers Of Auditees Sa-
tisfaction, „International Journal of Auditing” 2009, No. 13.
2.  Badara M.S. and Saidin S.Z., Empirical Evidence of Antecedents of Internal Audit Effecti-
veness from Nigerian Perspective, „Middle-East Journal of Scientific Research” 2016, No.
19 (4).
3.  Balkowski R., Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych – zmiany, trendy i zasady, Ko-
misja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2018.
4.  Bednarek P., Problemy ustalania wartości dodanej audytu wewnętrznego – istniejący doro-
bek i kierunki dalszych badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach” 2016, nr 263.
5.  Bera A., Pozycja agenta ubezpieczeniowego na rynku ubezpieczeń, [w:] VII Międzynaro-
dowa Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa – materiały konferencyjne, SZCZECIN-
-EXPO, Szczecin 2015.
6.  Bojarski J., Przestępstwa gospodarcze związane z działalnością banków, TNOiK, Toruń
2001.
7.  Capiga M., Bezpieczeństwo transakcji finansowych w  Polsce, CeDeWu, Warszawa 2015.
8.  Chlebowicz P. (red.), Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz
możliwości przeciwdziałania, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
2013.
9.  Cywoniuk J., Polski rynek ubezpieczeniowy a czynniki determinujące rozwój przestęp-
czości, [w:] S. Nowak T. Kopczyńska (red.), Ubezpieczenia w polskim obszarze Ryn-
ku Europejskiego. Wyzwania i oczekiwania, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa  
2003.
10. Dąbrowski R., Praktyka ujawniania przestępczych roszczeń w szkodach majątkowych, [w:]
VII Międzynarodowa Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa – materiały konferencyjne,
SZCZECIN-EXPO, Szczecin 2004.
11. Definicja audytu wewnętrznego, kodeks etyki oraz międzynarodowe standardy praktyki za -
wodowej audytu wewnętrznego, tłumaczenie na język polski, Institute of Internal Auditors
2016.
12. Derring R., Insurance Fraud, „The Journal of Risk and Insurance” 2002, Vol. 69, No. 3.210 Bibliografia
13. Diagnoza społeczna, raporty, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2015,
www.diagnoza.com.
14. Dietl J., Zewnętrzne uwarunkowania standardów etycznych w biznesie, [w:] E. Sternberg
(red.), Czysty biznes. Etyka biznesu w działalności, PWE, Warszawa 1998.
15. Dorozik L. (red.), Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2006.
16. Gacoń T., The Professionalization of Internal Auditing, „Management and Business Ad-
ministration. Central Europe” 2013, No. 4 (123).
17. Grzywacz J., Pranie pieniędzy: metody, raje podatkowe, zwalczanie, Oficyna Wydawnicza
– Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
18. Handcrafted Fraud and Extortion: Manual Account Hijacking in the Wild. Google Inc.
& University of California, 2014, (http://services.google.com/fh/files/blogs/google_
hijacking_study_2014.pdf.
19. Handschke J., Monkiewicz J., Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltekst, Warsza-
wa 2010.
20. Hymes L., Wells J.T., Insurance Fraud Casebook Paying a Premium for Crime, Wiley, New
Jersey 2013.
21. Iwanowicz  B.,  Audyt  4.0:  jaka  przyszłość  czeka  audyt?,  „Controlling  i  Zarządzanie”
2018, nr 1 (21).
22. Iwanowicz B., Borowy T., Metrics of internal audit effectiveness in banking sector, „Kwar-
talnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2019, nr 2 (51).
23. Iwanowicz T., Ocena założenia o kontynuacji działalności z punktu widzenia biegłych rewi-
dentów, „Zeszyty Teoretyczne” 2017, t. 95 (151).
24. Jaroch W., Przestępczość na rynku ubezpieczeń, POLTEXT, Warszawa 2002.
25. John K., Versicherungsbetrug – na und? Repräsentative Studie, [w:] Versicherungsbetrug: aktu-
elle Entwicklungen, Muster und ihre Abwehr. Pressekonferenz. GDV, DE, 2011 Available at:
https://www.gdv.de/resource/blob/34868/6e10b62d6317549167128a05da7e9a88/
gfk-grafik-b7---download-data.jpg.
26. Kędra E., Oszustwa asekuracyjne i inne przestępstwa na szkodę ubezpieczycieli (cz. I), „Wia-
domości Ubezpieczeniowe” 1996, nr 4–6.
27. Kisielińska J., Waszkowski A., Polskie  modele  do  prognozowania  bankructwa  przedsię-
biorstw i ich weryfikacja , „Zeszyty Naukowe SGGW” 2010, nr 82.
28. Kołosowska  B.,  Świadomość  ubezpieczeniowa  a  świadomość  potrzeby  społeczeństwa,
„Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” 2008, nr 7.
29. Kowalewski E. Ziemiak M.P., Prawne aspekty działalności ubezpieczeniowych kancelarii
odszkodowawczych, [w:] E. Kowalewski (red.), Doradztwo odszkodowawcze w Polsce, po-
trzeba regulacji prawnej, TNOiK, Toruń 2015.
30. Krajowa  Rada  Biegłych  Rewidentów  (KRBR),  Krajowy  Standard  Badania  200
w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 200 Ogólne cele niezależnego
biegłego  rewidenta  oraz  przeprowadzanie  badania  zgodnie  z  międzynarodowymi
standardami badania.211 Bibliografia
31. Krajowa  Rada  Biegłych  Rewidentów  (KRBR),  Krajowy  Standard  Badania  315  (Z)
w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 315 (Z) Identyfikacja i  ocena
ryzyk istotnego zniekształcenia dzięki zrozumieniu jednostki i jej otoczenia.
32. Krajowa  Rada  Biegłych  Rewidentów  (KRBR),  Krajowy  Standard  Badania  700  (Z)
w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 700 (Z) Formułowanie opinii
i sprawozdanie na temat sprawozdań finansowych.
33. Kurowski W., Mafia 2.0. Jak organizacje przestępcze kreują wartość w  erze cyfrowej, Wyd.
Poltext, Warszawa 2015.
34. Łabuz P., Malinowska I., Michalski M., Safjański T. (red.), Przestępczość gospodarcza:
istota  zjawiska,  zasady  odpowiedzialności,  mechanizmy  przestępcze  i  metody  działania
sprawców, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2018.
35. Łabuz P., Malinowska I., Michalski M. (red.), Przestępczość gospodarcza: system zwalcza-
nia, cz. 1, Difin, Warszawa 2020.
36. Maćkowiak E., Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna - próba poprawy wy-
niku finansowego jednostki gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go” 2015, nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 74, t. 2.
37. Majewski P., Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2015 roku w związku
z działalnością zakładów ubezpieczeń – członków Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa 2016.
38. Majewski P., Ocena ryzyka ubezpieczeniowego w działalności brokerskiej w aspekcie prze-
stępczości ubezpieczeniowej, [w:] E. Serwach (red.), Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane za-
gadnienia teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
39. Majewski P., Przestępczość ubezpieczeniowa w latach 2001–2011. Analiza danych
sporządzona  dla  Polskiej  Izby  Ubezpieczeń,  Polska  Izba  Ubezpieczeń,  Warszawa
2013.
40. Majewski P., Przestępczość ubezpieczeniowa w ubezpieczeniach finansowych , [w:] Między-
narodowa Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa – materiały konferencyjne, SZCZE-
CIN-EXPO, Szczecin 2009.
41. Darby M., In Ponzi We Trust, „Smithsonian Magazine” 1998, No. 12.
42. Masiukiewicz P. (red.), Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
43. Masiukiewicz P., Piramidy finansowe. Teoria, regulacje, praktyka , Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2015.
44. Międzynarodowy Kodeks Etyki Zawodowych Księgowych (w tym Międzynarodowe
standardy  niezależności),  Załącznik  nr  1  do  uchwały  Nr  3431/52a/2019  Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 marca 2019 r., International Ethics Standards
Board for Accountants.
45. Mihret D.G, Kieran J., Mula J.M., Antecedents and organisational performance implica-
tions of internal audit effectiveness: Some propositions and research agenda, „Pacific Accoun -
ting Review” 2010, No. 22 (3).
46. Zuckoff M., Ponzi’s Scheme The True Story of a Financial Legend, Random House Trade
Paperbacks, New York 2006.
47. Moszkowski A., Conversations with Albert Einstein, Horizon Press, New York 1973.212 Bibliografia
48. Nitkowski  K.,  Przestępstwa  w  obrocie  gospodarczym,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,
Warszawa 2014.
49. Nowak W., Cała Polska trzaska, czyli jak wyłudzić odszkodowanie, 20.02.2003. https://
wyborcza.pl/7,161389,23278043,cala-polska-trzaska.html.
50. Noworyta S., Definicje przestępstwa ubezpieczeniowego w  Polsce, „Przegląd Ubezpieczeń
Społecznych i Gospodarczych” 1998, nr 5.
51. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2019 r. Naro-
dowy Bank Polski, czerwiec 2020 r., https://www.nbp.pl/systemplatniczy/ocena/oce-
na2019_2.pdf.
52. Pachucki M., Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym , Wyd. III, Komisja Nadzo-
ru Finansowego, Warszawa 2016.
53. Piróg  A.,  Aplikacja  modeli  dyskryminacyjnych  w  ocenie  kontynuacji  działalności  przed-
siębiorstw,  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Katowicach”  2016,
nr 284.
54. Płókarz R., Bankowość osobista: personal banking, premium banking, CeDeWu, Warszawa
2017.
55. Płókarz R., Ewolucja regulacji antylichwiarskich w Polsce XXI wieku,    [w:] J. Gliniecka,
A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Praktyczne i teoretyczne problemy prawa
finansowego wobec wyzwań XXI wieku , Wyd. CeDeWu, Warszawa 2017.
56. Pobocha J., Czy są nowe trendy w ubezpieczeniach zdrowotnych?, [w:] Międzynarodowa
Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa – materiały konferencyjne, SZCZECIN-EXPO,
Szczecin 2015.
57. Posner R.A., The Law and Economics of Contract Interpretation, 83 Texas Law Review
1581 (2004) Raport PwC. Pulling fraud out of the shadows. Global Economic Crime
and Fraud Survey 2018; www.pwc.com/fraudsurvey.
58. Potakowski D., Przestępczość samochodowa w Polsce i na świecie oraz jej zwalczanie, Cede-
wu, Warszawa 2014.
59. Prusak  B.,  Nowoczesne  metody  prognozowania  zagrożenia  finansowego  przedsiębiorstw ,
Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2005.
60. Raport  FRISS,  Insurance  fraudsters  uncovered.  Report.  https://www.friss.com/
resources/.
61. Raport Insurance Europe, The impact of insurance fraud. http://www.insuranceeu-
rope.eu/uploads/Modules/Publications/fraud-booklet.pdf.
62. Rupšys R. and Boguslauskas, V., Measuring Performance of Internal Auditing: Empi-
rical Evidence, „Engineering Economics” 2007, No. 55 (5).
63. Rydzek T., Przestępczość ubezpieczeniowa w świetle teorii i praktyki, „Prawo Asekuracyj-
ne” 1996, nr 2.
64. „Sixth report on card fraud”, 14th August 2020, European Central Bank, https://www.ecb.
europa.eu/pub/cardfraud/html/ecb.cardfraudreport202008~521edb602b.en.html#toc1.
65. Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Policji, Warszawa 2019.
66. Szpringer W., Ochrona klienta usług bankowych w Unii Europejskiej i w Polsce, Twigger,
Warszawa 1999.213 Bibliografia
67. Szromnik A., Rynek ubezpieczeniowy. Społeczne problemy kształtowania i funkcjonowania,
Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
68. Szumlicz  T.,  Problem  przyzwolenia  społecznego  na  przestępstwa  ubezpieczeniowe,  [w:]
Międzynarodowa  Konferencja  Przestępczość  Ubezpieczeniowa  –  materiały  konferencyjne,
SZCZECIN-EXPO, Szczecin 2010.
69. Talarek J., Przestępczość ubezpieczeniowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce na
tle wybranych krajów, [w:] VII Międzynarodowa Konferencja Przestępczość Ubezpieczenio-
wa – materiały konferencyjne, SZCZECIN-EXPO, Szczecin 2004.
70. Tomaszkiewicz A., Wartość dodana wnoszona przez audyt wewnętrzny, „Acta Universita-
tis Lodziensis, Folia Oeconomica” 2010, nr 244.
71. Ubezpieczenia  na  życie  z  ubezpieczeniowym  funduszem  kapitałowym  Raport
Rzecznika Finansowego, cz. II, Rzecznik Finansowy, Warszawa 2016.
72. Ubezpieczenia w liczbach 2018. Rynek ubezpieczeń w Polsce, Polska Izba Ubezpie-
czeń, Warszawa 2019.
73. Wójcik J., Główne problemy przestępczości w Polsce z początkiem XXI wieku, „Zeszyty Na-
ukowe Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania i Administracji w Warszawie” 2011,
nr 3(16).
74. Wójcik J.W., Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalne, Wydawnic-
two JWW, Warszawa 2008.
75. Zawłocki R. (red.), Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, wyd. II, Wydawnictwo
C. H. Beck, Warszawa 2015.
Akty    normatywne:
•  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.
•  Ustawa z dnia 22 lipca 2018 r. o dokumentach publicznych, Dz. U. 2019 r. poz. 53
z późn. zm.
•  Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, tekst jedn.  
Dz. U. 2020 r. poz. 1369
•  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz.U. 2019 r.
poz. 1781.
•  Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.
•  Ustawa o dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nad -
zorze publicznym, tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.
•  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, tekst jedn. Dz. U. 2019 r.
poz. 659, z późn. zm.
•  Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, tekst jedn. Dz. U.
2020 r. poz. 180
•  Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrze-
szaniu się i bankach zrzeszających, Dz. U. 2018 r. poz. 613, 2019 r. poz. 730214 Bibliografia
•  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 2357.
•  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 1950
z późn. zm.
•  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 351
z późn. zm.
•  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie syste-
mu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego, Dz. U. 2017 r. poz. 637.
•  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września
2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pienięż-
nych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki
organizacyjne, tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 793.
Źródła    internetowe:
•  https://csirt.gov.pl/cer/publikacje/raporty-o-stanie-bezpi/964,Raport-o-stanie-
bezpieczenstwa-cyberprzestrzeni-RP-w-2018-roku.html.
•  https://media.bik.pl/informacje-prasowe/382415/
bik-przeciwdzialanie-wyludzeniom-ograniczenie-ryzyka-i-ochrona-klientow.
•  https://niebezpiecznik.pl/post/duplikat-karty-sim-kradziez-bank-mbank-bzwbk/.
•  https://tech.wp.pl/nigeryjski-spam-przekret-stary-jak-swiat-ale-wciaz-dziala-
6214550622156929a.
•  https://ultrascanhumint.com/intelligence/article/10507/
millions-of-victims-lost-127b-falling-for-nigerian-scams.
•  https://uodo.gov.pl/pl/138/1388.
•  https://www.businesswire.com/news/home/20190614005305/en/
ACAMS-15th-Annual-AML-Anti-Financial-Crime-Conference.
•  https://www.caspian.co.uk/resources/
scale-of-financial-crime-threat-revealed-in-new-global-threat-report/.
•  https://www.cert.pl/wp-content/uploads/2020/07/Raport_CP_2019.pdf.
•  https://www.europol.europa.eu/socta/2017/.
•  https://www.fakt.pl/pieniadze/finanse/przekret-na-nigeryjskiego-astronaute/
dcqclgd.
•  https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/
enterprise-governance-risk-and-compliance-egrc-market-101415.
•  https://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/Insurance%20
fraud%20-%20not%20a%20victimless%20crime_0.pdf.
•  https://www.vadesecure.com/en/phishers-favorites-q1–2020/.•  https://www.zbp.pl/getmedia/001db852–8a85–460c-ab41–6b617af37742/
infodok-2019–10–12-wydanie-40-sklad-200126-gk06.
•  https://zaufanatrzeciastrona.pl/.
•  https://enterprise.verizon.com/resources/infographics/dbir-statistics.pdf.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. ...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Przestępczość gospodarcza. System z...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Przestępczość gospodarcza. System z...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Przestępczość finansowa. Tom 2. Ryn...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Pakiet: Przestępczość finansowa

90.00 zł Cena netto: 85.71 zł

Przestępczość zorganizowana. Aspekt...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Bankructwa. Tom 1. Państwa i samorz...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane