• Przedsiębiorstwo w gospodarczej szarej strefie

Przedsiębiorstwo w gospodarczej szarej strefie

 • Autor: Andrzej Buszko Joanna Długosz Jarosław Skorwider-Namiotko Katarzyna Szumowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-747-0
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 142/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 39.00 zł

  9.75 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji autorzy opisali sposób zarządzania przedsiębiorstwem szarej strefy. Zwrócono uwagę na genezę tworzenia szarej strefy oraz implikacje gospodarcze. Przedstawiono typowe strategie zarządzania. Podkreślono znaczenie otoczenia biznesowego. W każdej gospodarce występuje szara strefa, różnie też jest oceniana. Przytoczono poglądy na ten temat i odniesiono się także do wyników badań.

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Geneza powstania szarej strefy na przykładzie Ukrainy i Słowenii  
   
1.1. Rozmiar szarej strefy w Europie
1.2. Szara strefa a teoria moralności  
1.3. Zmiany w społeczeństwie w kontekście szarej strefy
1.4. Szara strefa a korupcja
 
Rozdział 2. Sytuacja geopolityczna
   
2.1. Emigranci w szarej strefie
2.2. Nieefektywność i brak skuteczności systemu ekonomicznego
2.3. Rynek rosyjski jako forma wpływu na partnerów zagranicznych
 
Rozdział 3. Szara strefa a kryzysy finansowe
   
3.1. Banki w szarej strefie
3.2. Bezpieczeństwo finansów publicznych a szara strefa  

Rozdział 4. Lokowanie zasobów w szarej strefie

4.1. Szara strefa a przedsiębiorczość
4.2. Wartość przedsiębiorstwa w szarej strefie
4.3. Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa szarej strefy

Rozdział 5. Zarządzanie przedsiębiorstwem szarej strefy

5.1. Misja firmy
5.2. Struktura organizacyjna
5.3. Motywowanie pracowników
5.4. Kontrolowanie działań w szarej strefie - perspektywa przedsiębiorstwa

Zakończenie

Bibliografia

prof. PG dr hab. inż. Marek Wirkus:

W niniejszej pracy autorzy zajęli się problematyką występowania szarej strefy w gospodarce w różnych krajach oraz mechanizmami jej funkcjonowania, a także kwestią prosperowania przedsiębiorstwa działającego w warunkach szarej strefy oraz zarządzania nim.

Szara strefa obejmuje wiele zagadnień. Różne są uwarunkowania jej powstawania oraz – jak sami autorzy stwierdzają – można ją spotkać w gospodarce każdego kraju i nie należy oczekiwać, że ulegnie likwidacji. Autorzy podkreślają, że szara strefa ma negatywny wpływ na gospodarki poszczególnych krajów, dlatego też wskazane jest prowadzenie badań nad mechanizmami jej powstawania i funkcjonowania oraz ograniczaniem jej oddziaływania na gospodarkę kraju czy regionu. Liczba podejmowanych prac badawczych, a tym samym publikacji, na temat szarej strefy nie jest zbyt duża i dlatego niniejsza praca może być rozwinięciem oraz uzupeł- nieniem oferty książkowej istniejącej w Polsce w tym zakresie.

Książka ma wysoką wartość poznawczą. Jednocześnie złożoność poruszanych zagadnień została ujęta w formie stosunkowo łatwej do zrozumienia dla czytelnika – takiego jednak czytelnika, który w pewnym zakresie opanował już specjalistyczną wiedzę na temat gospodarki kraju lub regionu oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa i zarządzania nim.

Andrzej Buszko
doktor habilitowany nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Finansów i Bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle (ORGMASZ) w Warszawie. Wieloletnią praktykę zdobył, m.in. w przedsiębiorstwach Budimex, Polimex-Cekop (kierownik ds. finansowo-handlowych budowy w Iraku), w międzynarodowym koncernie Uponor Oy (prokurent i dyrektor ds. handlowych). Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie strategii zarządzania, uwarunkowań funkcjonowania międzynarodowego biznesu. Opublikował w czasopismach krajowych oraz zagranicznych prawie 150 artykułów naukowych, jest też autorem książek.

Książki tego autora

Joanna Długosz

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Katedrze Prawa Karnego, w szczególności Prawa Karnego Międzynarodowego i Porównawczego, Filozofii Prawa na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy).

Książki tego autora

Jarosław Skorwider-Namiotko

Książki tego autora

Katarzyna Szumowska

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane