• Polski system penitencjarny. Racjonalizacja kosztów

Polski system penitencjarny. Racjonalizacja kosztów

 • Autor: Joanna Felczak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-260-4
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 282/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W opracowaniu dokonano analizy polskiego systemu penitencjarnego w kontekście kosztów związanych z realizacją jego zadań - porównano wybrane systemy penitencjarne oraz zaproponowano rozwiązania racjonalizujące koszty polskiego systemu penitencjarnego. Dokonano charakterystyki kar izolacyjnych i nieizolacyjnych ze wskazaniem na ich konsekwencje. Poruszono temat pomiaru efektywności ekonomicznej wykonywania kar. Na przykładzie Systemu Dozoru Elektronicznego wykazano warunki konieczne do spełnienia w celu osiągnięcia ekonomicznej efektywności probacji.

 

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. POLITYKA KARNA A SYSTEM PENITENCJARNY
 
1.1. Aksjologiczne podstawy systemu sprawiedliwego karania
1.2. Główne nurty w kryminologii i polityce karnej
1.3. Populizm a tendencja do karania represyjnego
1.4. Specyfika i orzekanie kary pozbawienia wolności
1.4.1. Kara pozbawienia wolności jako kara izolacyjna
1.4.2. Konsekwencje związane ze stosowaniem kar izolacyjnych
1.5. Ekonomiczne aspekty systemu penitencjarnego
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. RACJONALIZACJA PROCESU KARANIA W ŚWIETLE LITERATURY
PRZEDMIOTU

 
2.1. Związek pomiędzy celami polityki karania a kosztami funkcjonowania systemu
2.2. Racjonalizacja wydatków na więziennictwo w świetle wskaźników
2.2.1. Konstruowanie wskaźników społecznych
2.2.2. Wskaźniki skuteczności i efektywności systemu penitencjarnego
2.3. Środki probacyjne jako forma racjonalizacji wydatków na karanie
2.3.1. Społeczne implikacje związane z zastosowaniem środków probacyjnych
2.3.2. Ekonomiczne implikacje związane z zastosowaniem środków probacyjnych
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU PENITENCJARNEGO W POLSCE
 
3.1. Kara pozbawienia wolności w systemie kar i środków karnych
3.1.1. Cele, funkcje, metody i środki wykonania kary pozbawienia wolności w systemie penitencjarnym
3.1.2. Wykonanie kary pozbawienia wolności i ocena jej skuteczności
3.1.3. Stosowanie nieizolacyjnych kar i środków karnych
3.1.4. Kary i środki karne a readaptacja społeczna skazanych
3.1.5. Koszty stosowania wybranych kar i środków karnych
3.2. Funkcjonalność, skuteczność i innowacyjność systemu
3.2.1. Ocena funkcjonalności i skuteczności systemu w skali mikro- i makrospołecznej
3.2.2. Ocena innowacyjności systemu penitencjarnego
3.2.3. Związek pomiędzy surowością kary a jej siłą prewencyjną
3.2.4. Kosztochłonność systemu penitencjarnego
3.3. Podsumowanie

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW PROBACYJNYCH I KAR ŚREDNIEJ MOCY W SYSTEMACH PENITENCJARNYCH INNYCH KRAJÓW
 
4.1. Systemy penitencjarne w krajach skandynawskich
4.2. Probacja i służby probacyjne w Wielkiej Brytanii
4.3. Probacja i praca socjalna we francuskim systemie penitencjarnym
4.4. Działania z zakresu pracy socjalnej z osobami skazanymi w systemie niemieckim
4.5. Wybrane środki probacyjne i kary średniej mocy w systemie amerykańskim
4.6. Podsumowanie

Rozdział 5. ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMU PENITENCJARNEGO EFEKTYWNIE RACJONALIZUJĄCE KOSZTY WIĘZIENNICTWA
 
5.1. Prognoza kosztów funkcjonowania więziennictwa
5.2. System Dozoru Elektronicznego - analiza inwestycji
5.3. Wykorzystanie kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych w zreformowanym
więziennictwie
5.4. Szanse i ograniczenia reformy systemu
5.5. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA
 

prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz:

Dużym walorem tej pozycji książkowej jest dokonanie analiz przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników genetycznych i procesów rozwoju historycznego. Dzięki pogłębionemu ujęciu teoretyczno-metodologicznemu, analizie aktualnych opracowań i profesjonalnych raportów Autorka uzyskała interesujący obraz ewolucji, która dokonywała się w obszarze polityki kryminalnej na przestrzeni ostatniego stulecia. (…) Opracowanie jest adresowane do szerokiego kręgu odbiorców, w tym do pracowników organów wymiaru sprawiedliwości i polityki społecznej, tworząc dla nich propozycję budowy zintegrowanego systemu służb społecznych mogących realizować cele polityki kryminalnej w zakresie sprawiedliwego, efektywnego i racjonalnego (ekonomicznie) karania sprawców przestępstw.

Joanna Felczak
doktor ekonomii i magister resocjalizacji. Pracuje w Katedrze Polityki Społecznej Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W pracy badawczej łączy dorobek resocjalizacji z poszukiwaniem efektywności ekonomicznej udzielanego wsparcia i oceną polityki publicznej państwa względem skazanych. Zagadnienia te podejmuje w artykułach i monografiach.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Profilaktyka i resocjalizacja niele...

68.40 zł 76.00 zł Cena netto: 65.14 zł

Kierunki zmian organizacyjno-techni...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Instytucjonalna resocjalizacja niel...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Resocjalizacja nieurojona. O zawłas...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Współczesne modele i strategie reso...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Technologia w ochronie penitencjarn...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Negocjacje policyjne i więzienne

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zarys psychologii penitencjarnej. P...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Następstwa braku bezpieczeństwa w p...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praca socjalna z więźniami i ich ro...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Więzienie ten dom (mało) dobry. Obl...

89.10 zł 99.00 zł Cena netto: 84.86 zł

Penitencjarystyka z resocjalizacją ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane