• Polski system penitencjarny. Racjonalizacja kosztów

Polski system penitencjarny. Racjonalizacja kosztów

 • Autor: Joanna Felczak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-260-4
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 282/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W opracowaniu dokonano analizy polskiego systemu penitencjarnego w kontekście kosztów związanych z realizacją jego zadań - porównano wybrane systemy penitencjarne oraz zaproponowano rozwiązania racjonalizujące koszty polskiego systemu penitencjarnego. Dokonano charakterystyki kar izolacyjnych i nieizolacyjnych ze wskazaniem na ich konsekwencje. Poruszono temat pomiaru efektywności ekonomicznej wykonywania kar. Na przykładzie Systemu Dozoru Elektronicznego wykazano warunki konieczne do spełnienia w celu osiągnięcia ekonomicznej efektywności probacji.

 

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. POLITYKA KARNA A SYSTEM PENITENCJARNY
 
1.1. Aksjologiczne podstawy systemu sprawiedliwego karania
1.2. Główne nurty w kryminologii i polityce karnej
1.3. Populizm a tendencja do karania represyjnego
1.4. Specyfika i orzekanie kary pozbawienia wolności
1.4.1. Kara pozbawienia wolności jako kara izolacyjna
1.4.2. Konsekwencje związane ze stosowaniem kar izolacyjnych
1.5. Ekonomiczne aspekty systemu penitencjarnego
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. RACJONALIZACJA PROCESU KARANIA W ŚWIETLE LITERATURY
PRZEDMIOTU

 
2.1. Związek pomiędzy celami polityki karania a kosztami funkcjonowania systemu
2.2. Racjonalizacja wydatków na więziennictwo w świetle wskaźników
2.2.1. Konstruowanie wskaźników społecznych
2.2.2. Wskaźniki skuteczności i efektywności systemu penitencjarnego
2.3. Środki probacyjne jako forma racjonalizacji wydatków na karanie
2.3.1. Społeczne implikacje związane z zastosowaniem środków probacyjnych
2.3.2. Ekonomiczne implikacje związane z zastosowaniem środków probacyjnych
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU PENITENCJARNEGO W POLSCE
 
3.1. Kara pozbawienia wolności w systemie kar i środków karnych
3.1.1. Cele, funkcje, metody i środki wykonania kary pozbawienia wolności w systemie penitencjarnym
3.1.2. Wykonanie kary pozbawienia wolności i ocena jej skuteczności
3.1.3. Stosowanie nieizolacyjnych kar i środków karnych
3.1.4. Kary i środki karne a readaptacja społeczna skazanych
3.1.5. Koszty stosowania wybranych kar i środków karnych
3.2. Funkcjonalność, skuteczność i innowacyjność systemu
3.2.1. Ocena funkcjonalności i skuteczności systemu w skali mikro- i makrospołecznej
3.2.2. Ocena innowacyjności systemu penitencjarnego
3.2.3. Związek pomiędzy surowością kary a jej siłą prewencyjną
3.2.4. Kosztochłonność systemu penitencjarnego
3.3. Podsumowanie

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW PROBACYJNYCH I KAR ŚREDNIEJ MOCY W SYSTEMACH PENITENCJARNYCH INNYCH KRAJÓW
 
4.1. Systemy penitencjarne w krajach skandynawskich
4.2. Probacja i służby probacyjne w Wielkiej Brytanii
4.3. Probacja i praca socjalna we francuskim systemie penitencjarnym
4.4. Działania z zakresu pracy socjalnej z osobami skazanymi w systemie niemieckim
4.5. Wybrane środki probacyjne i kary średniej mocy w systemie amerykańskim
4.6. Podsumowanie

Rozdział 5. ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMU PENITENCJARNEGO EFEKTYWNIE RACJONALIZUJĄCE KOSZTY WIĘZIENNICTWA
 
5.1. Prognoza kosztów funkcjonowania więziennictwa
5.2. System Dozoru Elektronicznego - analiza inwestycji
5.3. Wykorzystanie kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych w zreformowanym
więziennictwie
5.4. Szanse i ograniczenia reformy systemu
5.5. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA
 

prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz:

Dużym walorem tej pozycji książkowej jest dokonanie analiz przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników genetycznych i procesów rozwoju historycznego. Dzięki pogłębionemu ujęciu teoretyczno-metodologicznemu, analizie aktualnych opracowań i profesjonalnych raportów Autorka uzyskała interesujący obraz ewolucji, która dokonywała się w obszarze polityki kryminalnej na przestrzeni ostatniego stulecia. (…) Opracowanie jest adresowane do szerokiego kręgu odbiorców, w tym do pracowników organów wymiaru sprawiedliwości i polityki społecznej, tworząc dla nich propozycję budowy zintegrowanego systemu służb społecznych mogących realizować cele polityki kryminalnej w zakresie sprawiedliwego, efektywnego i racjonalnego (ekonomicznie) karania sprawców przestępstw.

Joanna Felczak

doktor ekonomii, magister resocjalizacji, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu oraz pracownik naukowy w Instytucie Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert PARP w programie ?Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku?. Główne zainteresowania: resocjalizacja i probacja, polityki publiczne, a w szczególności polityka społeczna, ekonomizacja wykonania kar, pomoc społeczna względem osób opuszczających więzienia.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane